Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо ініціювання органами приватизації процесів приватизації в агропромисловому комплексі


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
 N 10-30-5931 від 12.06.96
   м.Київ
 
 vd960612 vn10-30-5931
                    За інструктивним листом від
                    12.06.96 N 10-30-5931
                    та розпорядженням
                    від 12.06.96 N 97-р
                    Фонду державного майна
                    України
 
       Щодо ініціювання органами приватизації
    процесів приватизації в агропромисловому комплексі
 
   З метою забезпечення єдиних методологічних підходів щодо
ініціювання  органами  приватизації  процесів  приватизації в
агропромисловому  комплексі  Фонд  державного  майна  України
роз'яснює, що органи приватизації вправі приймати рішення про
приватизацію об'єктів за власною ініціативою відповідно до частини
першої статті 12 Закону України "Про приватизацію майна державних
підприємств" ( 2163-12 ).
   Зазначена ініціатива  може  бути  здійснена  органами
приватизації стосовно всіх підприємств агропромислового комплексу,
що підлягають приватизації, за винятком:
   підприємств із змішаною формою власності;
   орендних підприємств;
   радгоспів та  інших   державних   сільськогосподарських
підприємств,  проекти планів приватизації яких не підлягають
погодженню з Кабінетом Міністрів України;
   несільськогосподарських підприємств     агропромислового
комплексу, вартість майна  яких  недостатня  для  формування
статутного фонду акціонерного товариства.
   При прийнятті органами приватизації рішень про приватизацію
об'єктів АПК за власною ініціативою Фонд державного майна України
рекомендує користуватися нижченаведеними зразками  розпорядчих
документів органів приватизації.
        ___________________________________
          (назва органу приватизації)
               НАКАЗ
 
Щодо приватизації
підприємств
 
_______________________
 (назви підприємств)
_______________________
_______________________
   Відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про
приватизацію майна державних підприємств" та п.4 Положення про
порядок  перетворення  радгоспів  та   інших   державних
сільськогосподарських  підприємств і організацій у колективні
сільськогосподарські підприємства Н А К А З У Ю:
   1. Прийняти рішення про  приватизацію  державного  майна
підприємств, наведених у додатку до цього наказу.
   2. Протягом трьох днів від дня видання цього наказу
__________________________________________________________________
    (назва структурного підрозділу органу приватизації)
повідомити керівників та трудові колективи підприємств, відповідні
органи, уповноважені управляти  майном  зазначених  державних
підприємств, фінансові органи, місцеві Ради народних депутатів та
територіальне  відділення  Антимонопольного  комітету  (щодо
підприємств-монополістів) про прийняте рішення про приватизацію
цих підприємств.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на___________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________     ____________________
(прізвище, ім'я, по батькові,            (підпис)
посада керівника органу приватизації)
       ________________________________________
          (назва органу приватизації)
          Інформаційне повідомлення
          Керівникові та трудовому колективу підприємства
          _______________________________________________
          _______________________________________________
                (назва підприємства)
   Відповідно до статті 12 Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств"
_______________________________________повідомляє про прийняте ним
(назва органу приватизації)
рішення про приватизацію____________________ (наказ від __ N____).
            (назва підприємства)
   Просимо в десятиденний строк від одержання цього повідомлення
надати____________________________________________________________
           (назва органу приватизації)
інформацію щодо підприємства та кандидатур для участі в роботі
комісії  з приватизації (за формою, наведеною нижче), копію
свідоцтва про державну реєстрацію  підприємства,  нотаріально
засвідчену  копію  статуту  державного підприємства та копію
реєстраційної картки підприємства в органах статистики.
 
------------------------------------------------------------------
|Повна назва підприємства (за статутом)__________________________|
|                   __________________________|
|Код за:                ---------------      |
|   (ідентифікаційний код) ДРЗОУ  ---------------      |
|                   ---------------      |
|               СПОДУ  ---------------      |
|                   ---------------      |
|               ЗКГНГ  ---------------      |
|Адреса:                             |
|  -------------         ______________________________|
|  -------------         ______________________________|
|Телефон:             ______________________________|
|  ---------------        ______________________________|
|  ---------------        ______________________________|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові |    Посада  |  Телефон   |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|1.              |         |        |
------------------------------------------------------------------
Просимо надіслати інформацію за адресою:
м._____________________________________ вул.______________________
будинок N                __________________________
                    __________________________
 
Структурний підрозділ
органу приватизації_______________________________________________
                   (назва)
Прізвище відповідальної особи_____________________________________
Телефон для довідок ---------------
           ---------------
_____________________________________    _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові,            (підпис)
посада керівника органу приватизації)
  Дата
       ________________________________________
          (назва органу приватизації)
          Інформаційне повідомлення
          _______________________________________________
          _______________________________________________
            (назва органу, уповноваженого управляти
                 державним майном)
   Відповідно до статті 12 Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств"
__________________________________________________________________
          (назва органу приватизації)
повідомляє про прийняте ним рішення про приватизацію______________
______________________ (наказ від __________ N_____).
(назва підприємства)
  Просимо в триденний строк від дня одержання цього повідомлення
подати ___________________________________________________________
      (назва структурного підрозділу органу приватизації)
пропозиції щодо кандидатури для участі в комісії з приватизації.
 
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові |    Посада  |  Телефон   |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|1.              |         |        |
------------------------------------------------------------------
Просимо надіслати інформацію за адресою:
м._____________________________________ вул.______________________
будинок N                __________________________
                    __________________________
 
Структурний підрозділ
органу приватизації_______________________________________________
                   (назва)
Прізвище відповідальної особи_____________________________________
Телефон для довідок ---------------
           ---------------
_____________________________________    _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові,            (підпис)
посада керівника органу приватизації)
  Дата
                ***
       ________________________________________
          (назва органу приватизації)
          Інформаційне повідомлення
                Голові державної адміністрації
          _______________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
          _______________________________________________
   Відповідно до статті 12 Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств" _____________________________________
                 (назва органу приватизації)
повідомляє про прийняте ним рішення про приватизацію______________
______________________ (наказ від _________ N_____).
(назва підприємства)
   Просимо в  десятиденний  строк  від дня одержання цього
повідомлення подати ______________________________________________
        (назва структурного підрозділу органу приватизації)
пропозиції щодо кандидатури для участі в комісії з приватизації.
 
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові |    Посада  |  Телефон   |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|1.              |         |        |
------------------------------------------------------------------
Просимо надіслати інформацію за адресою:
м._____________________________________ вул.______________________
будинок N                __________________________
                    __________________________
 
Структурний підрозділ
органу приватизації_______________________________________________
                   (назва)
Прізвище відповідальної особи_____________________________________
Телефон для довідок ---------------
           ---------------
_____________________________________    _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові,            (підпис)
посада керівника органу приватизації)
  Дата
       ________________________________________
          (назва органу приватизації)
          Інформаційне повідомлення
                 Начальнику обласного
                 фінансового управління
          _______________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
          _______________________________________________
   Відповідно до статті 12 Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств" _____________________________________
                 (назва органу приватизації)
повідомляє про прийняте ним рішення про приватизацію______________
______________________ (наказ від __________ N_____).
(назва підприємства)
   Просимо в  триденний  строк  від  дня  одержання  цього
повідомлення надати ______________________________________________
        (назва структурного підрозділу органу приватизації)
пропозиції щодо кандидатури для участі в комісії з приватизації.
 
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові |    Посада  |  Телефон   |
|-----------------------------+-----------------+----------------|
|1.              |         |        |
------------------------------------------------------------------
Просимо надіслати інформацію за адресою:
м._____________________________________ вул.______________________
будинок N                __________________________
                    __________________________
 
Структурний підрозділ
органу приватизації_______________________________________________
                   (назва)
Прізвище відповідальної особи_____________________________________
Телефон для довідок ---------------
           ---------------
_____________________________________    _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові,            (підпис)
посада керівника органу приватизації)
  Дата
                ***
       ________________________________________
          (назва органу приватизації)
               НАКАЗ
 
Про затвердження складу комісії
з приватизації
   Керуючись статтею 13 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" та на виконання наказу N ___ від _________,
   НАКАЗУЮ:
   1. Затвердити комісію з приватизації підприємства
__________________________________________________________________
            (назва підприємства)
у складі:
 
  голова комісії
  члени комісії
   _____________________________ представник органу приватизації
   (прізвище, ім'я, по батькові)
   _____________________________ представник підприємства
   (прізвище, ім'я, по батькові)
                  представник місцевої Ради
   _____________________________ народних депутатів
   (прізвище, ім'я, по батькові)
   _____________________________ представник фінансового органу
   (прізвище, ім'я, по батькові)
                  представник галузевого
   _____________________________ міністерства або відомства
   (прізвище, ім'я, по батькові)
                  представник Антимонопольного
                  комітету України (для
                  підприємств-монополістів
   _____________________________ на загальнодержавному рівні)
   (прізвище, ім'я, по батькові)
   2. Комісії з приватизації в двомісячний строк від дня видання
цього наказу подати
__________________________________________________________________
          (назва органу приватизації)
на затвердження  проекти  статуту  відкритого  акціонерного
товариства,  що  створюється  на  базі  підприємства,  яке
приватизується, акта оцінки вартості майна цілісного майнового
комплексу, плану приватизації, списки осіб, що мають право на
пільгове придбання акцій згідно з чинним законодавством України,
пропозиції   комісії   щодо   розподілу   акцій   серед
сільськогосподарських товаровиробників та пропозиції щодо складу
органів управління відкритого акціонерного товариства (правління
та ревізійної комісії).
   3. Контроль за виконання цього наказу покласти на
            ___________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
 
_____________________________________    _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові,            (підпис)
посада керівника органу приватизації)
      __________________________________________
          (назва органу приватизації)
               НАКАЗ
 
Про затвердження акта оцінки
____________________________
   Керуючись статтею 20 Закону України "Про приватизацію майна
державних підприємств" та на виконання наказу від _________, N___.
   НАКАЗУЮ:
   1. Затвердити акт оцінки цілісного майнового комплексу
__________________________________________________________________
         (назва державного підприємства)
складений відповідно до  Методики  оцінки  вартості  об'єктів
приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 18.01.95 N 36.
   2. Відповідальність за достовірність оцінки вартості майна
покласти на голову комісії з приватизації
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові, посада представника органу
             приватизації)
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
            ___________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
 
_____________________________________    _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові,            (підпис)
посада керівника органу приватизації)
                ***
      __________________________________________
          (назва органу приватизації)
               НАКАЗ
 
Про створення відкритого
акціонерного товариства
 
___________________________________
(назва товариства, юридична адреса)
   Відповідно до статті 14 Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств" та на виконання наказу N____ від ____
   НАКАЗУЮ:
   1. Затвердити план приватизації цілісного майнового комплексу
__________________________________________________________________
         (назва державного підприємства)
   2. Перетворити державне підприємство
__________________________________________________________________
         (назва державного підприємства)
у відкрите акціонерне товариство (ВАТ)____________________________
                      (назва ВАТ)
   3. Затвердити статут ВАТ.
   4. Покласти обов'язки голови правління на
              ______________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
керівника державного  підприємства,  правонаступником  якого є
відкрите акціонерне товариство, створене відповідно до п.2 цього
наказу. Обов'язки голови правління виконуються____________________
___________________________ до перших загальних зборів акціонерів.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Залишити чинними умови контракту, укладеного керівником
_______________________________ з органом, уповноваженим управляти
(прізвище, ім'я, по батькові)
державним майном.
   5. Затвердити органи управління ВАТ:
   5.1. Правління ВАТ у складі ________ осіб.
     Голова правління _______________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
     Члени правління _______________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
              _______________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
   5.2. Ревізійну комісію ВАТ у складі _________ осіб.
     Голова      _______________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
     Члени:      _______________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
              _______________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
   6. Протягом десяти днів від дня прийняття рішення  про
перетворення у відкрите акціонерне товариство голові правління____
____________________________________ подати   для   державної
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
реєстрації товариства заяву на реєстрацію, рішення про створення
товариства, статут цього товариства.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
              _______________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)
 
_____________________________________    _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові,            (підпис)
посада керівника органу приватизації)
 
 Надруковано в "Державному інформаційному бюлетені
 про приватизацію" N 7/96
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка