Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про склад Комісії з питань вивчення ситуації в телерадіоінформаційному просторі України


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про склад Комісії з питань вивчення ситуації
      в телерадіоінформаційному просторі України
 
   Затвердити персональний  склад Комісії з питань вивчення
ситуації в телерадіоінформаційному просторі України (додається).
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 31 травня 1996 року
     N 135/96-рп
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 31 травня 1996 року N 135/96-рп
            ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
        Комісії з питань вивчення ситуації
      в телерадіоінформаційному просторі України
   КУРАС           віце-Прем'єр-міністр  України,
Іван Федорович         голова Комісії
   СТИЧИНСЬКИЙ        заступник Міністра юстиції Укра-
Броніслав Станіславович    їни, заступник голови Комісії
   ТАХТАЙ          заступник Міністра фінансів Ук-
Володимир Єпіфанович      раїни -  начальник  Головного
                контрольно-ревізійного управлін-
                ня України, заступник голови Ко-
                місії
   АНДРУЩЕНКО        перший заступник Міністра освіти
Віктор Петрович        України
   БУРМІСТЕНКО        начальник Головного управління з
Віктор Михайлович       питань радіочастот при Кабінеті
                Міністрів України
   ВОЗІАНОВ         директор Українського національ-
Віталій Федорович       ного інформаційного агентства
   ЄВДОКИМОВ         голова Спілки юристів  України
Валерій Олександрович     (за згодою)
   ЗДОРОВЕГА         декан факультету  журналістики
Володимир Йосипович      Львівського державного універси-
                тету імені І.Франка
   ЗИМОВЕЦЬ         завідувач Відділу  з  питань
Михайло Семенович       транспорту і зв'язку  Кабінету
                Міністрів України
   КІСІН           завідувач кафедри режисури теле-
Віктор Борисович        бачення Київського інституту те-
                атрального мистецтва    імені
                І.Карпенка-Карого
   ЛЕЩИК           генеральний директор телерадіо-
Віктор Костянтинович      компанії "Гравіс" (м. Київ)
   МАТВІЙЧУК         заступник Міністра фінансів Ук-
Володимир Макарович      раїни
   МЕДВЕДЧУК         голова Спілки адвокатів України
Віктор Володимирович      (за згодою)
   НОВОХАТЬКО        заступник Міністра  культури і
Леонід Михайлович       мистецтв України
   ОЛІЙНИК          завідувач кафедри телебачення і
Володимир Петрович       радіомовлення Інституту  журна-
                лістики Київського національного
                університету імені Тараса Шев-
                ченка
   ОНУФРІЙЧУК        Міністр у справах преси та ін-
Михайло Якович         формації України
   ПЕТРОВ          директор Інституту проблем реєс-
В'ячеслав Васильович      трації інформації НАН України
   САЛАТА          головний спеціаліст Відділу  з
Володимир Олександрович    питань освіти, культури та охо-
                рони здоров'я Кабінету Міністрів
                України
   СТРЕТОВИЧ         Голова постійної Комісії Верхов-
Володимир Миколайович     ної Ради України з питань право-
                вої політики і судово-правової
                реформи (за згодою)
   ТЕРЕЩУК          заступник Міністра  внутрішніх
Олександр Васильович      справ України
   ТОЛСТОУХОВ        заступник Міністра Кабінету Мі-
Анатолій Володимирович     ністрів України
   ФОМЕНКО          завідувач Відділу з питань осві-
Михайло Володимирович     ти, культури та охорони здоров'я
                Кабінету Міністрів України
   ЯВОРІВСЬКИЙ        народний депутат  України  (за
Володимир Олександрович    згодою)
   ЯРЕМЕНКО         заступник Міністра економіки Ук-
Олександр Степанович      раїни.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка