Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін у щоквартальний звіт "Про стан платіжної дисципліни"


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 19-311/10-3546 від 31.05.96
   м.Київ
 
 vd960531 vn19-311/10-3546
                 Державні  податкові  інспекції
                 по Автономній Республіці Крим,
                 областях, мм.Києву та Севастополю
 
        Про внесення змін у щоквартальний
        звіт "Про стан платіжної дисципліни"
 
   Головна державна податкова інспекція України надсилає порядок
складання звіту "Про стан платіжної дисципліни" з урахуванням змін
і доповнень до форми звіту.
   Порядок складання звіту, викладений у листах від 04.06.93
N 40-235 та від 03.04.96 N 19-311/10-2270, скасовується. При цьому
строки подання - 15 числа місяця, наступного  за  звітним,
залишаються без змін.
   Управлінням комп'ютерізації Головдержподатінспекції  будуть
внесені відповідні зміни у програмне забезпечення ARM T3ARM.
   Доведіть зазначене до відома підлеглих державних податкових
інспекцій, забезпечте складання і подання звіту за новим порядком
та встановленою формою починаючи зі звіту за II квартал 1996 року.
 
 Перший заступник начальника
 Головної державної податкової
 інспекції України                 О.І.Шитря
 
      Головна державна податкова інспекція України
             Зведений звіт
         про стан платіжної дисципліни
           за I квартал 1996 року
                       (млн. крб.)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|   |      |   |       Кількість        |
| N  |Найменування| Код |——————————————————————————————————————|
| п/п | податків |   |   Госпорганів-платників  |Випад-|
|   |      |   |———————————————————————————————|ків  |
|   |      |   |Всього|З них |Пору-|В т.ч. не |несво-|
|   |      |   |заре- |ті, що|шники|здали в  |єчас- |
|   |      |   |єстро-|спла- |стро-|строк плат.|ного |
|   |      |   |вано |чува- |ків |доручень  |подан-|
|   |      |   |   |ли по-|спла-|———————————|ня  |
|   |      |   |   |датки |ти  |всьо-|з них|платі-|
|   |      |   |   |   |   |го  |при |жних |
|   |      |   |   |   |   |   |наяв-|дору- |
|   |      |   |   |   |   |   |ності|чень |
|   |      |   |   |   |   |   |кош- |до ус-|
|   |      |   |   |   |   |   |тів |танов |
|   |      |   |   |   |   |   |   |банку |
|——————|————————————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|——————|
| А  |   1   | 2 |  3 |  4 | 5 | 6 | 7 |  8 |
|——————|————————————|—————|——————|——————|—————|—————|—————|——————|
|   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|1.  |Податок на |   |   |   |   |   |   |   |
|   |добавлену  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |вартість  |0100 |   |   |   |   |   |   |
|   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|2.  |Акцизний  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |збір    |0200 |   |   |   |   |   |   |
|   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|3.  |Податок на |   |   |   |   |   |   |   |
|   |прибуток, в |   |   |   |   |   |   |   |
|   |тому числі |   |   |   |   |   |   |   |
|   |підприємств |   |   |   |   |   |   |   |
|   |форм влас- |   |   |   |   |   |   |   |
|   |ності:   |0300 |   |   |   |   |   |   |
|3.1. |- приватної |0310 |   |   |   |   |   |   |
|3.2. |- колектив- |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ної    |0320 |   |   |   |   |   |   |
|3.3. |- державної |0330 |   |   |   |   |   |   |
|3.3.1.|загальнодер-|   |   |   |   |   |   |   |
|   |жавної   |0331 |   |   |   |   |   |   |
|3.3.2.|комунальної |0332 |   |   |   |   |   |   |
|   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|4.  |Всього   |0400 |   |   |   |   |   |   |
|   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|5.  |Кількість  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |особових  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |рахунків,  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |що контролю-|   |   |   |   |   |   |   |
|   |ються    |0500 |   |   |   |   |   |   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Продовження таблиці.
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|  Сума платежів   |   Кількість      |   Сума   |
|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|Фактич-|В т.ч. надій- |Плат- |Складених     |Пені|Фі- |Ад- |
|но на- |шло після   |ники, |протоколів     |по |нан-|мін.|
|дійшло |строків    |до  |про право-     |пла-|со- |штр-|
|за зві-|——————————————|яких |порушення     |те- |вих |афів|
|тний  |всього|з них |засто-|———————————————————|жах |сан-|  |
|період |   |при на-|совані|всь-|з них, по яким|  |кцій|  |
|    |   |явності|фінан-|ого |прийняті пос- |  |  |  |
|    |   |коштів |сові |  |танови    |  |  |  |
|    |   |    |санк- |  |       |  |  |  |
|    |   |    |ції  |  |——————————————|  |  |  |
|    |   |    |   |  |про  |про за-|  |  |  |
|    |   |    |   |  |адмін-|криття |  |  |  |
|    |   |    |   |  |стяг- |спра- |  |  |  |
|    |   |    |   |  |нення |вами  |  |  |  |
|———————|——————|———————|——————|————|——————|———————|————|————|————|
|  9  | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 16 | 17 | 18 |
|———————|——————|———————|——————|————|——————|———————|————|————|————|
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
|    |   |    |   |  |   |    |  |  |  |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 Начальник Управління економічного
 аналізу, обліку та звітності          (А.Г.Парпалига)
 
               Порядок
     складання звіту "Про стан платіжної дисципліни"
 
   Звіт "Про стан платіжної дисципліни" складається та подається
у Головдержподатінспекцію щоквартально 15 числа місяця, наступного
за звітним, нарастаючим підсумком з початку року.
   Заповнюється звіт згідно з даними оперативно-бухгалтерського
обліку податків платників (підприємств, об'єднань, організацій
тощо).
   При складанні  звіту  "Про  стан  платіжної  дисципліни
використовуються дані журналу реєстрації платників, журналу обліку
контрольної роботи, журналу реєстрації протоколів та постанов про
адміністративні правопорушення, особові рахунки платників.
   Разом із звітом необхідно подавати пояснювальну записку на
прикладі 2-3 платників, що допустили найбільші суми прострочень.
   При заповненні кодів слід керуватися такими вимогами:
   1. По кодах звіту проставляються звітні дані відповідно до
назви кожного коду.
   2. При складанні звіту по коду 0300 слід мати на увазі, що
згідно Класифікації форм власності:
   - до коду 0310 відносяться платники, які зазначені у п.2.2;
   - до коду 0320 - у п.2.3;
   - до коду 0330 - у п.2.4;
   - до коду 0331 - у п.2.4.1;
   - до коду 0332 - у п.2.4.2;
   3. Показники коду 0300 по всіх графах дорівнюють  сумі
показників кодів 0310, 0320 та 0330.
   4. Показники коду 0330 по всіх графах дорівнюють  сумі
показників кодів 0331 та 0332.
   5. Показники коду 0400:
   - по графах 3-7 включають загальну кількість платників, при
цьому кожен платник показується одноразово незалежно від кількості
платежів, які він повинен сплатити;
   - по графах 8-18 не проставляються.
   6. Показники  коду 0500 по графах 3-18 дорівнюють сумі
показників кодів 0100, 0200 та 0300 по відповідних графах і є
контрольними.
   При заповненні граф слід керуватися такими вимогами:
   1. Показники графи 3 "Кількість госпорганів-платників, всього
зареєстровано" по кодах 0100, 0200,  0300  включають кількість
платників,  що  зареєстровані  державними  адміністраціями та
відповідними галузевими відділами податкових інспекцій на звітну
дату.
   При цьому слід рахувати і ті підприємства,  об'єднання,
організації тощо, які припинили свою діяльність протягом звітного
періоду.
   Слід зазначити, що показник графи 3 по коду 0200 "Акцизний
збір"  дорівнює  сумі  кількості  зареєстрованих  виробників
підакцизних  товарів,  кількості  зареєстрованих  суб'єктів
підприємницької діяльності, що імпортують підакцизні  товари,
кількості суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізовували у
звітному періоді підакцизні товари.
   2. Показники графи 4 "Кількість госпорганів-платників, з них
ті, що сплачували податки" включають кількість платників з графи
3, які хоча б раз сплачували відповідний податок або, по яких було
хоча б одне нарахування протягом звітного періоду.
   3. Показники  графи  5  "Кількість госпорганів-платників,
порушники строків сплати" включають кількість платників з графи 4,
які хоча б раз протягом звітного періоду порушували строки сплати
з будь-якої причини. При цьому кількість випадків порушення
строків сплати кожним платником не враховується.
   4. Показники графи 6 "Кількість госпорганів-платників, в тому
числі не здали в строк платіжні доручення, всього" включають
кількість платників з графи 5, які хоча б раз протягом звітного
періоду не здали в строк платіжне доручення. При цьому кількість
випадків несвоєчасної здачі платіжних доручень кожним порушником
не враховується. При заповненні графи 6 слід керуватися тим, що
дата виписки платіжного доручення майже завжди є датою надходження
платіжного доручення до установи банку при умові відсутності
позначки банку про наявне надходження платіжного документа.
   5. Показники графи 7 "Кількість госпорганів-платників, в тому
числі не здали в строк платіжні доручення, з них при наявності
коштів" включають кількість платників з графи 7, які хоча б раз
протягом звітного періоду не здали в строк платіжне доручення при
наявності коштів на розрахунковому (поточному) рахунку платника в
установі банку і на окремих рахунках та акредитивах, відкритих за
рахунок платника (ст.7 Декрету N 8 ( 8-93 ) Кабінету Міністрів
України). Кількість випадків несвоєчасної здачі платіжних доручень
кожним  порушником  не враховується. Графа 7 заповнюється за
результатами перевірок платників, що несвоєчасно здали до установ
банків платіжні доручення (згідно актів перевірок).
   6. Показники графи 8 "Кількість  випадків  несвоєчасного
подання платіжних доручень до установ банку" включають загальну
кількість випадків несвоєчасного подання платіжних доручень до
установ банку кожним підприємством-порушником на протязі звітного
періоду. Графа 8 також заповнюється за результатами перевірок
платників,  що несвоєчасно здали до установ банків платіжні
доручення (згідно актів перевірок).
   7. Показники графи 9 "Сума платежів, фактично надійшло за
звітний період" заповнюється за даними графи 5 реєстру надходжень,
повернень та виплат ф.N 25.
   Показники графи 9 по кодах 0100, 0200, 0300 слід звіряти з
показниками звіту ф.N 2-П по двох строках: 1 липня та 1 січня. Ці
показники слід також звіряти на кожну звітну дату з показниками
звіту ф.N 1-П. При цьому показники графи 9 по кодах 0100 та 0200
звіту "Про стан платіжної дисципліни" повинні бути менші або рівні
аналогічним показникам звіту ф.N 1-П.
   Якщо мають місце інші розбіжності, іх необхідно зазначити у
пояснювальній записці.
   8. Показники графи 10 "Сума платежів, в тому числі надійшло
після строків, всього" включають суми платежів, що надійшли після
встановлених строків (в тому числі після строків сплати авансових
платежів) за всіма причинами.
   Сума недоїмки на звітну дату в показники графи 10  не
включається.
   9. Показники графи 11 "Сума платежів, в тому числі надійшло
після строків, з них при наявності коштів" заповнюються по
результатам перевірок платників, що несвоєчасно здали до установ
банків платіжні доручення (згідно з актами перевірок).
   10. Показники графи 12 "Кількість  платників,  до  яких
застосовані фінансові санкції" включають кількість платників з
графи 6, до яких хоча б раз було застосовано фінансові санкції
через несвоєчасне подання платіжних доручень до установ банків.
   11. Показники графи 13 "Кількість складених протоколів про
адмінпорушення, всього" включають загальну кількість складених
протоколів  про  адміністративні  правопорушення  податкового
законодавства службовими особами протягом звітного періоду за
несвоєчасне подання платіжних доручень до установ банку.
   12. Показники графи 14 "Кількість складених протоколів про
адмінпорушення, з  них,  по  яких  прийняті  постанови  про
адмінстягнення"  включають  кількість постанов про накладання
адміністративного стягнення, які виносить начальник державної
податкової  інспекції  на  підставі складених протоколів про
застосування адміністративного штрафу. При заповнені графи 14 слід
керуватись "Рекомендаціями  щодо застосування адміністративних
стягнень  за  порушення  законодавства  про  оподаткування",
розробленими   та   доведеними   до   держподатінспекцій
Головдержподатінспекцією листом від 22.03.94 N 04-115/10-1018
( v1018225-94 ).
   13. Показники графи 15 "Кількість складених протоколів про
адмінпорушення, з них, по яких прийняті постанови про закриття
справи" включають кількість постанов про закриття справи, які
виносить начальник держподатінспекції при малозначності вчиненого
адміністративного правопорушення, в яких вчиняється запис про
оголошення усного зауваження. При заповнені графи  15  слід
керуватись вищезгаданими Рекомендаціями.
   14. Показники графи 16 "Сума пені по платежах" включають пеню
за несвоєчасно сплачені платежі, донараховану по картках особових
рахунків платників, в тому числі пеню, нараховану на суми за
актами документальних перевірок, які не сплачені у встановлений
термін.
   15. Графи 17-18 "Сума фінансових санкцій та адмінштрафів"
заповнюються за затвердженими даними актів перевірок, рішень про
застосування фінансових санкцій, постанов про адмінстягнення та
закриття справи.
   Донараховані суми пені та фінансових санкцій відображаються у
повному обсязі.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка