Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"


 
           З А К О Н У К Р А Ї Н И
     Про внесення змін і доповнень до Закону України
      "Про державну податкову службу в Україні"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 31, ст. 148 )
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний реєстр
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів"
( 320/94-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6,
ст.37; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст.84;
1995 р., N 1, ст.3) такі зміни і доповнення:
   1. У статті 8:
   пункт 2 після слів "цільових фондів" доповнити словами "а
також нормативні акти з питань формування Державного реєстру
фізичних  осіб  -  платників податків та інших обов'язкових
платежів";
   пункт 3  після слів "цільових фондів" доповнити словами
"зразок картки фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів";
   доповнити статтю пунктом 13 такого змісту:
   "13) надає фізичним особам - платникам податків та інших
обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і  надсилає  до
державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи
або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням
об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером".
   2. У частині першій статті 9 слова і цифри "крім пунктів 2,
3, 8 і 12" замінити словами і цифрами "крім пунктів 2, 3, 8, 12 і
13".
   3. Пункт 2 статті 10 після слів "їх надходження" доповнити
словами "а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів".
   4. У статті 11:
   а) у частині першій:
   пункт 1 доповнити словами "а також проводити  перевірки
достовірності інформації, одержаної для занесення до Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів";
   доповнити частину після пункту 2 новим пунктом 2-1 такого
змісту:
   "2-1) одержувати  безоплатно  необхідні  відомості  для
формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів від підприємств,
установ, організацій всіх форм власності, включаючи Національний
банк України та його установи, комерційні банки, та фізичних осіб
-  суб'єктів  підприємницької  діяльності  про суми доходів,
виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та інших
обов'язкових  платежів,  від органів, уповноважених проводити
державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ - про
громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного
пункту  чи  вибули  з  нього, від органів реєстрації актів
громадянського стану - про громадян, які померли";
   доповнити частину пунктом 14 такого змісту:
   "14) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів іншим державним
органам відповідно до чинного законодавства";
   б) у частині другій слово і цифри "пунктами 5, 7 - 10 і 12"
замінити словом і цифрами "пунктами 5, 7 - 10, 12 і 14".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 16 травня 1996 року
     N 203/96-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка