Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розміри стипендіального забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів та аспірантів


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 10 січня 1996 р. N 37
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 950 ( 950-2001-п ) від 08.08.2001 )
       Про розміри стипендіального забезпечення
     студентів, учнів, слухачів навчальних закладів
             та аспірантів
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1542 ( 1542-96-п ) від 23.12.96 )
 
   Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
схваленої постановою Верховної Ради України від 11 жовтня 1995
року  (  373/95-ВР  ),   Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
   1. Установити з 1 січня 1996 р. нові розміри стипендій для
студентів, учнів, слухачів навчальних закладів та аспірантів.
   Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26
січня 1993 р. N 50 ( 50-93-п ) "Про стипендіальне забезпечення
студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів
і докторантів" (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст. 70) у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. N 565
"Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів
державних професійних навчально-виховних закладів  безкоштовним
харчуванням і стипендією" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 286), а
також до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
1994 р. N 744 ( 744-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок
призначення стипендій  Президента  України  студентам  вищих
навчальних закладів та аспірантів" (ЗП України, 1995 р., N 1,
ст. 19) згідно з додатками N 1 і 2.
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 2 жовтня 1995 р. N 780 ( 780-95-п ) "Про
розміри стипендіального забезпечення студентів, учнів, слухачів
навчальних закладів та аспірантів" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст.
54).
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.28
 
                      Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 10 січня 1996 р. N 37
 
               ЗМІНИ,
     які вносяться до постанови Кабінету Міністрів
     України від 26 січня 1993 р. N 50 ( 50-93-п )
    "Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів,
     слухачів навчальних закладів, а також аспірантів
             і докторантів"
 
   1. Розділ 1 додатка N 1 викласти в такій редакції:
              "1. РОЗМІРИ
          стипендій студентів і учнів
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
            |Розміри стипендій у карбованцях на місяць
            |—————————————————————————————————————————
  Середній бал    |для студентів вищих |для студентів вищих
  успішності     |навчальних закладів |навчальних закладів
            |III і IV рівнів   |I і II рівнів акреди-
            |акредитації     |тації, учнів профе-
            |          |сійних навчально-
            |          |виховних закладів
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   3,00 - 3,99       820 000        700 000
   4,00 - 4,24       990 000        850 000
   4,25 - 4,49       1130 000        950 000
   4,50 - 4,74       1250 000       1065 000
   4,75 - 4,99       1350 000       1140 000
   5,00          1430 000       1230 000"
   2. Пункти 1, 2 і 3 додатка N 2 викласти в такій редакції:
   "1. Слухачам підготовчих відділень, у тому числі підготовчих
вокальних відділень при консерваторіях, стипендії встановлюються в
розмірі 740 000 карбованців на місяць.
   2. Учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і
середніх художніх шкіл щомісячні стипендії встановлюються в таких
розмірах:
   VIII клас - 430 000 карбованців
   IX  клас - 470 000 карбованців
   X  клас - 520 000 карбованців
   XI  клас - 570 000 карбованців
   3. Слухачам студій підготовки акторських кадрів стипендії
встановлюються в розмірі 570 000 карбованців на місяць".
   3. У додатку N 3:
   друге речення пункту 9 викласти в такій редакції:
   "Розмір персональної  (іменної)  стипендії  не  повинен
перевищувати 2350 000 карбованців на місяць";
   пункти 14 і 15 викласти в такій редакції:
   "14. Студентам  (учням),  які  поновили  навчання  після
проходження військової служби, стипендія призначається з часу
поновлення в розмірі, що відповідає середньому балу їх успішності
до призову.
   15. Студентам (учням),  які  перебувають  в  академічній
відпустці за  медичними  показниками,  виплачується  щомісячна
допомога в розмірі 570 000 карбованців на місяць за рахунок
стипендіального фонду";
   абзац третій пункту 17 викласти в такій редакції:
   "Студентам (учням) - жінкам, які мають дітей і виконують
навчальний план,  виплачується  щомісячна  грошова  допомога,
передбачена чинним законодавством, та  стипендія  за  рахунок
стипендіального фонду";
   пункт 19 викласти в такій редакції:
   "19. Студентам (учням), які навчаються без відриву  від
виробництва, на  час  місячної  відпустки, яка надається без
збереження заробітної плати за місцем роботи для ознайомлення
безпосередньо на виробництві з роботою за обраною спеціальністю та
підготовки матеріалів  до  дипломного  проекту,  призначається
стипендія в розмірі не менше 930 000 карбованців, що виплачується
за рахунок відповідних підприємств, організацій, установ".
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
  ( Додаток 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1542
  ( 1542-96-п ) від 23.12.96 )
   
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка