Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Комплексної програми запобігання дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму, іншим нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996 - 2000 роки


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
           від 3 січня 1996 р. N 5
                Київ
       Про затвердження Комплексної програми
        запобігання дорожньо-транспортному,
       побутовому і дитячому травматизму, іншим
      нещасним випадкам невиробничого характеру
            на 1996 - 2000 роки
 
   З метою забезпечення реалізації державної політики у галузі
охорони життя і здоров'я населення і поліпшення організації роботи
з  профілактики дорожньо-транспортного, побутового і дитячого
травматизму, інших нещасних випадків невиробничого  характеру
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити    Комплексну   програму   запобігання
дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму, іншим
нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996 - 2000 роки, що
додається (далі - Комплексна програма).
   2. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям розробити до 15
лютого 1996 р. на основі Комплексної програми регіональні програми
запобігання  дорожньо-транспортному,  побутовому  і  дитячому
травматизму, іншим нещасним випадкам невиробничого характеру.
   Міністерству праці затвердити в місячний термін рекомендації
щодо розроблення регіональних програм і надіслати їх  Уряду
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям.
   3. Міністерствам і відомствам, Уряду Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям щорічно до 1 квітня, починаючи з 1997  року
інформувати Міністерство праці про хід виконання Комплексної та
регіональних  програм  для  подання  узагальнених  відомостей
Кабінетові Міністрів України до 15 травня.
   4. Міністерствам і відомствам під час формування показників
державного бюджету на 1996 - 2000 роки враховувати витрати,
пов'язані з  реалізацією  заходів,  передбачених  Комплексною
програмою.
   Рекомендувати Уряду Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
передбачати виділення коштів для здійснення тих заходів зазначеної
Програми, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.
   5. Контроль за виконанням Комплексної програми покласти на
Міністерство праці, якому дозволити в разі необхідності залучати
відповідні міністерства і відомства, Уряд Автономної Республіки
Крим, обласні, Київську і  Севастопольську  міські  державні
адміністрації для виконання окремих заходів Програми.
 
   Прем'єр-міністр України         Є.МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.42
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 3 січня 1996 р. N 5
 
            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
        запобігання дорожньо-транспортному,
      побутовому і дитячому травматизму, іншим
      нещасним випадкам невиробничого характеру
            на 1996 - 2000 роки
   Щорічно в країні від травм невиробничого характеру гине понад
70 тис. і одержує травми майже 2 млн. чоловік. Гострота цієї
проблеми вимагає здійснення організаційних та інженерно-технічних
заходів, вирішення питань нормативного і правового характеру,
удосконалення  системи  організації  роботи  з  профілактики
травматизму в невиробничій сфері, розроблення нових законодавчих і
нормативних актів, посилення роботи, пов'язаної з запобіганням
дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму, іншим
нещасним випадкам невиробничого характеру.
   Ця Комплексна програма передбачає  реалізацію  державної
політики щодо посилення захисту людей від травм невиробничого
характеру і збереження їх здоров'я.
       Нормативно-правове забезпечення охорони
      життя і здоров'я людей у невиробничій сфері
   1. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про поліпшення роботи з профілактики невиробничого травматизму
населення".
                   Мінпраці, МВС, МОЗ, Мінтранс,
                   Мінюст.
                         1996 рік.
   2. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про розслідування і облік нещасних
випадків у невиробничій сфері".
                  Мінпраці, МВС, МОЗ,  Мінтранс,
                  Мінюст, Мінфін,  Мінекономіки,
                  Міненерго, Держкомспоживзахист,
                  Держнаглядохоронпраці.
                         1996 рік.
   3. Підготувати і затвердити в установленому порядку Правила
торгівлі алкогольними напоями.
                   МЗЕЗторг разом з МВС, МОЗ,
                   Мінюстом, Мінфіном і
                   Держкомспоживзахистом.
                   Перше півріччя 1996 року.
   4. Підготувати та внести до Кабінету Міністрів України
проект Положення про рятувальну службу на воді.
                   Республіканське товариство
                   рятування на водах, МОЗ, МВС,
                   Мінфін, Мінюст.
                         1996 рік.
          Пріоритетні напрями наукових
           досліджень і розробок
   5. Для науково-методичного забезпечення запобігання аваріям
та  нещасним  випадкам  невиробничого  характеру  створити
міжгалузевий  науково-дослідний  центр   з   використанням
науково-дослідного потенціалу акціонерного товариства "Український
центр екології, безпеки і охорони праці" Держнафтогазпрому.
                   Мінпраці, Держнафтогазпром,
                   Мінюст, МВС, Мінтранс, МОЗ,
                   Держнаглядохоронпраці.
                         1996 рік.
   6. Розробити системи діагностики порушень поведінки дітей та
підлітків, виявів агресивних тенденцій, реабілітації дітей та
підлітків в умовах сім'ї, школи, ПТУ, інтернату та спеціальної
установи для дітей правопорушників.
                   МОЗ, Міносвіти.
                         1996 - 1997 роки.
   7.  Розробити  комплексну  систему  нагляду  за  станом
вулично-дорожньої мережі.
                   МВС, Мінтранс,  Укравтодор,
                   Держжитлокомунгосп.
                         1996 рік.
       Навчання та поширення досвіду з охорони
      життя і здоров'я людей у невиробничій сфері
   8. Підготувати і видати навчальні посібники з охорони життя
і здоров'я людей у невиробничій сфері, запровадити викладання
відповідного курсу в загальноосвітніх школах, ПТУ, технікумах,
коледжах тощо.
                   Міносвіти, Мінпраці,
                   Мінпресінформ,
                   Держнаглядохоронпраці.
                         1996 - 1998 роки
   9. Організувати навчання населення за місцем проживання з
пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. З цією  метою
підготувати, видати і широко розповсюдити посібники, методичні
матеріали, пам'ятки.
                   Уряд Автономної Республіки
                   Крим, обласні, Київська і
                   Севастопольська міські
                   державні адміністрації, МВС,
                   Мінтранс разом з Добровільним
                   пожежним товариством, Спілкою
                   автомобілістів.
                         1996 - 2000 роки.
   10. Організувати постійно діючу пожежно-технічну виставку у
дитячому центрі "Молода гвардія" (м.Одеса), забезпечивши  її
сучасними засобами пропаганди.
                   МВС, Міносвіти разом з
                   Добровільним пожежним
                   товариством.
                         1996 рік.
   11. Розробити методичні матеріали щодо підготовки лекцій і
бесід протиалкогольного змісту, організувати  їх  читання  і
проведення за місцем проживання громадян. Особливу увагу звернути
на роботу серед дітей та підлітків.
                   МОЗ, МВС, Міносвіти, Уряд
                   Автономної Республіки Крим,
                   обласні, Київська і
                   Севастопольська міські
                   державні адміністрації.
                         1996 - 2000 роки.
   12. Організувати підготовку працівників органів внутрішніх
справ з питань надання невідкладної медичної допомоги травмованим
у невиробничій сфері.
                   МВС, МОЗ.
                         1996 - 2000 роки.
   13. Створити навчальні фільми з охорони життя і здоров'я
людей у невиробничій сфері.
                   Мінкультури, МВС, МОЗ.
                         1996 - 1997 роки.
   14. Організувати у трудових колективах  та  за  місцем
проживання громадян читання лекцій і проведення бесід, спрямованих
на запобігання злочинності та правопорушенням.
                  МВС, Уряд Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації.
                         1996 - 2000 роки.
   15. Підготувати і видати для вищих навчальних закладів
програму з питань охорони життя і здоров'я людей у невиробничій
сфері.
                   Міносвіти,
                   Держнаглядохоронпраці.
                         1996 рік.
   16. Організувати навчання (з перевіркою знань) один раз на
три роки з питань охорони життя і здоров'я людей у невиробничій
сфері керівних працівників і спеціалістів системи освіти та
педагогічних працівників.
                   Міносвіти.
                         1996 - 2000 роки.
   17. Відповідно до статті 20 Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) організувати навчання учнів шкіл,  ПТУ, технікумів,
коледжів тощо за програмами, які забезпечать отримання ними
посвідчень на право керування мотоциклами і автомобілями.
                   Міносвіти, МВС, Мінтранс.
                         1996 - 2000 роки.
            Організаційні заходи
   18. Установити контроль за завершенням створення  служб
безпеки руху та проведенням передрейсового і  післярейсового
медичного огляду водіїв транспортних засобів і механізаторів
згідно із Законом України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ).
                  МВС, Мінтранс, Мінсільгосппрод,
                  Мінпром, Мінмашпром, МОЗ.
                         1996 рік.
   19. Удосконалити  обладнання  неохоронюваних  залізничних
переїздів  засобами  попереджувальної  звукової  та  світової
сигналізації (щорічно по 110 переїздів).
                   Мінтранс, Укрзалізниця.
                         1996 - 2000 роки.
   20. Організовувати проведення комплексних заходів з безпеки
руху автобусів.
                  МВС, Мінтранс, Уряд Автономної
                  Республіки Крим, обласні,
                  Київська і Севастопольська
                  міські державні адміністрації.
                         Щорічно.
   21. На базі підрозділів Харківського НДІ неврології та
педіатрії, Київського об'єднання "Соцтерапія" і Національного
університету "Києво-Могилянська Академія" створити в  м.Києві
Всеукраїнський навчально-науково-методичний  центр  з  проблем
профілактики  соціальних  наслідків  вживання  алкоголю  та
наркотиків.
                  МОЗ, МВС, Міносвіти, Мінпраці,
                  Академія медичних наук,
                  Київська   міська державна
                  адміністрація.
                         1996 - 1997 роки.
   22.  Поновити  (дообладнати)  в  обласних  інститутах
удосконалення вчителів кабінети безпеки життя і здоров'я людей у
невиробничій сфері.
                   Уряд Автономної Республіки
                   Крим, обласні, Київська і
                   Севастопольська міські
                   державні адміністрації.
                         1996 - 2000 роки.
   23. Провести реєстрацію (перереєстрацію) водоймищ у зонах
відпочинку населення.
                  Уряд Автономної Республіки
                  Крим, обласні, Київська і
                  Севастопольська міські
                  державні адміністрації разом
                  з Республіканським товариством
                  рятування на водах.
                         1996 рік.
   24. Розробити правила експлуатації побутових мереж і споруд
газопостачання та побутових газових приладів з подальшим їх
розповсюдженням серед населення.
                   Держнафтогазпром.
                         1996 - 1997 роки.
   25. Опрацювати положення про порядок перевірки технічного
стану внутрішніх електричних мереж у приватних будинках  на
відповідність вимогам правил улаштування електрообладнання.
                   Міненерго, Мінсільгосппрод,
                   Держжитлокомунгосп.
                         1997 рік.
   26. Відновити електричні мережі напругою 0,4  кВ,  які
відпрацювали амортизаційний термін і стали електронебезпечними
(протяжність - 47 тис. кілометрів).
                   Міненерго.
                         1996 - 2000 роки.
   27. Продовжити роботу із створення соціально-психологічних
центрів, кризових стаціонарів.
                   МОЗ, Мінсоцзахист, Уряд
                   Автономної Республіки Крим,
                   обласні, Київська і
                   Севастопольська міські
                   державні адміністрації.
                         1996 - 2000 роки.
   28. Підтримати діючі та  організувати  створення  нових
технічних, музичних, фізкультурно-оздоровчих та інших клубів і
гуртків для проведення занять і організованого дозвілля дітей.
                   Уряд Автономної Республіки
                   Крим, обласні, Київська і
                   Севастопольська міські
                   державні адміністрації,
                   Міносвіти, Мінмолодьспорт.
                         1996 - 2000 роки.
   29. Проводити на місцях  огляди  роботи  загонів  юних
інспекторів руху і змагання (конкурси) серед юних велосипедистів
"Безпечне колесо".
                   МВС, Міносвіти,
                   Держнаглядохоронпраці.
                         1996 - 2000 роки.
   30. Напередодні канікул у школах проводити дні та тижні
безпеки руху дітей, а напередодні кожного нового навчального року
організовувати всеукраїнські рейди "Увага - діти!"
                   МВС, Міносвіти, Мінтранс.
                         1996 - 2000 роки.
   31. Підготувати програму розробки нових і перегляду діючих
нормативних документів на побутове електрообладнання з тим, щоб
забезпечити його відповідність вимогам безпеки,  встановленим
Міжнародною електротехнічною комісією.
                   Держстандарт.
                         1996 - 1997 роки.
   32. Організувати проведення в кооперативних гаражах, на
платних  автостоянках,  за  місцем  роботи  та  проживання
виховно-профілактичних заходів  серед  водіїв  індивідуального
транспорту.
                   МВС разом із Спілкою
                   автомобілістів.
                         1996 - 2000 роки.
   33. Передбачити під час розробки  регіональних  програм
запобігання  дорожньо-транспортному,  побутовому  і  дитячому
травматизму, іншим нещасним випадкам невиробничого  характеру
заходи щодо обладнання ділянок вулиць і доріг технічними засобами
регулювання дорожнього руху, їх надійної експлуатації, а також
реконструкції будинків, що не відповідають вимогам  пожежної
безпеки, тощо.
                   Уряд Автономної Республіки
                   Крим, обласні, Київська і
                   Севастопольська міські
                   державні адміністрації.
                         1996 рік.
   34. Забезпечити відкриття сезонних оздоровчих  закладів,
розташованих біля водоймищ, комунальних і відомчих пляжів, водних
станцій, інших місць масового відпочинку громадян, тільки з
дозволу спеціальних  комісій,  утворених  органами  державної
виконавчої влади (з видачею паспорта встановленого зразка).
                  Уряд Автономної Республіки
                  Крим, обласні, Київська і
                  Севастопольська міські
                  державні адміністрації разом з
                  Республіканським товариством
                  рятування на водах.
                         1996 - 2000 роки.
          Інформаційне забезпечення
   35. Створити постійно діючі цикли теле- і радіопередач для
висвітлення проблем дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки на
залізничному транспорті та воді, виховання у громадян негативного
ставлення до вживання алкоголю, наркотиків, належного виховання
дітей і підлітків.
                   Держтелерадіо, МВС, МОЗ,
                   Мінтранс, Мінпраці,
                   Держнаглядохоронпраці.
                         1996 - 2000 роки.
   36.  Налагодити  випуск  і  забезпечити  демонстрацію
короткометражних фільмів із цільовим і захоплюючим сюжетом на тему
охорони життя і здоров'я людей в невиробничій сфері.
                  Мінкультури, Держтелерадіо,
                  МВС, МОЗ, Міносвіти, Мінтранс,
                  Міненерго,
                  Держнаглядохоронпраці.
                         1996 - 2000 роки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка