Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Страница 9   16.4.5. Члени бригади, які мають право виконувати роботи під
потенціалом проводу (з безпосереднім дотиком до струмовідних
частин), повинні мати групу IV, а решта членів бригади - групу
III.
   16.4.6. Забороняється доторкатись до ізоляторів та арматури
ізолювальних підвісок, що мають інший, ніж провід, потенціал, а
також передавати або отримувати інструмент  і  пристосування
працівникам, які не перебувають на тій самій робочій площадці, - у
разі виконання робіт з площадки ізолювального пристрою,  що
перебуває під потенціалом проводу.
   У разі необхідності передати інструмент робоча  площадка
повинна бути від'єднана від проводу, спущена на безпечну відстань,
після чого її знову піднімають та з'єднують з проводом.
   16.4.7. Перед  початком проведення робіт на ізолювальних
підвісках необхідно перевірити вимірювальною штангою електричну
міцність підвісних ізоляторів і наявність всіх шплінтів та замків
в арматурі. У разі наявності випускаючих затискачів слід заклинити
їх на опорі, на якій проводиться робота, і на сусідніх опорах,
якщо це вимагається за рельєфом траси.
   16.4.8. Роботи на ізолювальній підвісці по її перечіпленню,
замінюванню  окремих  ізоляторів,  арматури,  що  проводяться
монтерами,  які  перебувають  на  ізолювальних пристроях або
траверсах, допускається виконувати за умови, що справні ізолятори
у підвісці становлять не менше 70 %, а на ПЛ 750 кВ - за наявності
не більше п'яти дефектних ізоляторів в одній підвісці.
   16.4.9. Перечіплювати з траверс ізолювальні підвіски на ПЛ
330 кВ і вище, встановлювати та відчіплювати від  траверси
необхідні пристосування слід в діелектричних рукавичках та в
екрануючому комплекті одягу.
   Дозволяється на  ПЛ 35 кВ доторкатись до шапки першого
ізолятора при двох справних ізоляторах в ізолювальній підвісці, а
на ПЛ 110 кВ та вище - до шапок першого та другого ізоляторів.
Відраховувати ізолятори слід від траверси.
   16.4.10. Встановлення трубчастих розрядників на ПЛ 35,110 кВ
під напругою допускається за умови застосування ізолювальних
підвісних  габаритників, які виключають можливість наближення
зовнішнього електрода розрядника до проводу на відстань, меншу за
задану.
   Забороняється перебувати в зоні можливого вихлопу газів у
разі наближення зовнішнього електрода розрядника до проводу або
відведення електрода під час знімання розрядника. Наближати або
відводити  зовнішній  електрод  розрядника слід за допомогою
ізолювальної штанги.
   16.4.11. Забороняється наближатись до ізольованого від опори
блискавкозахисного троса на відстань менше 1 м.
   У разі застосування троса в схемі плавлення ожеледі допустиму
відстань наближення до троса слід визначати залежно від напруги
плавлення.
   16.4.12. Забороняється працювати на ПЛ і ПЛЗ, що перебувають
під напругою, під час туману, дощу, снігопаду; в темний час доби,
а також під час вітру, який ускладнює проведення робіт на опорі.
   16.5. Обмивання і чищення ізоляторів під напругою
   16.5.1. Допускається обмивати гірлянди ізоляторів, опорні
ізолятори і фарфорову ізоляцію обладнання, не знімаючи напругу зі
струмовідних  частин,  суцільним  струменем  води  з питомою
провідністю не вище 1430 мкСм/см для ПЛ і 667 мкСм/см для ВРУ.
( Абзац перший пункту 16.5.1 розділу 16 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 )
   Відстань по струменю не повинна бути менша за зазначену в
таблиці 16.1.
Таблиця 16.1 - Мінімально допустимі відстані по струменю води між
насадкою та ізолятором, що обмивається
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Діаметр |  Мінімально допустима відстань по струменю, м,  |
| вихідного |        при напрузі ПЛ           |
| отвору  |————————————————————————————————————————————————————|
|насадки, мм|до 10 кВ| 35 кВ |110,154 кВ| 220 кВ| 330 кВ| 500 кВ |
|———————————+————————+———————+——————————+———————+———————+————————|
|   10  |  3,0 | 4,0 |  5,0  | 6,0 | 7,0 |  8,0 |
|   12  |  3,5 | 4,5 |  6,0  | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
|   14  |  4,0 | 5,0 |  6,5  | 8,5 | 9,5 | 11,0 |
|   16  |  4,0 | 6,0 |  7,0  | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Не допускається використовувати для обмивання ізоляторів воду
з невідомою електропровідністю.
   16.5.2. У разі обмивання ізоляції необхідно заземлювати
ствол, цистерну з водою, а також механізми, що застосовуються.
( Абзац перший пункту 16.5.2 розділу 16 в редакції Наказу
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   У разі обмивання з телескопічної вишки ствол з насадкою
необхідно з'єднати з колискою вишки та рамою автоцистерни гнучким
мідним провідником перерізом не менше 25 квад.мм.
   У разі  обмивання  із  землі  необхідно  користуватись
діелектричними рукавичками, а у разі обмивання з телескопічної
вишки або із спеціальної металевої площадки, змонтованої на
автоцистерні, користуватись рукавичками не вимагається.
   16.5.3. Забороняється під час обмивання, стоячи на землі,
доторкатися до машини або механізму, які використовують для
обмивання, виходити з кабіни або кузова та входити до них.
   Слід вжити заходів щодо запобігання наближенню сторонніх
людей до машин та механізмів, які використовуються під час
обмивання.
   Дозволяється переносити  рукави  з  водою  тільки  після
припинення обмивання.
   16.5.4. В ЗРУ чистити ізолятори, не знімаючи напруги із
струмовідних частин, слід спеціальними щітками на ізолювальних
штангах або пилососом у комплекті з порожнистими ізолювальними
штангами з насадками.
   Перед початком виконання робіт ізоляційні поверхні штанг слід
очистити  від  пилу.  Внутрішню  порожнину  штанг  необхідно
систематично очищати від пилу і в процесі чищення.
   Чищення слід проводити з підлоги або зі стійких помостів. У
цьому разі слід користуватись діелектричними рукавичками.
   16.6. Розчищення траси від дерев
   16.6.1. Забороняється виконувати розчищення траси ПЛ без
вимкнення лінії електропередавання, якщо відстань між проводом ПЛ
і деревом (гілками дерева), враховуючи можливе їх зближення під
час вирубування, буде меншою ніж зазначено в таблиці 16.2.
Таблиця 16.2 - Допустима відстань (зближення) між проводом ПЛ і
деревом (гілками дерева)
————————————————————————————————————————————————————————————————
|Напруга ПЛ, кВ|до 1|6, 10, 20, 35|110, 154|220|330|400|500|750|
|——————————————+————+—————————————+————————+———+———+———+———+———|
|Відстань між |  |       |    |  |  |  |  |  |
|проводом ПЛ і | 1,0|   2,0   |  3,0 |3,5|4,0|4,5|5,0|8,0|
|деревом (гіл- |  |       |    |  |  |  |  |  |
|ками дерева),м|  |       |    |  |  |  |  |  |
————————————————————————————————————————————————————————————————
   16.6.2. Дозволяється виконувати розчищення траси повітряної
лінії електропередавання, проводи якої перебувають у нормованих
габаритах відносно землі, без вимикання ПЛ, якщо висота дерев, що
підлягають вирубуванню (розчищенню), не перевищує 4 м. У разі
розчищення траси ПЛ від дерев висотою понад 4 м слід користуватися
вимогами пункту 16.6.1 цих Правил. ( Пункт 16.6.2 розділу 16 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   16.6.3. Перед початком звалювання дерев робоче місце слід
розчистити. Взимку для швидкого відходу від дерева, що падає, слід
прокласти в снігу дві доріжки довжиною від 5 до 6 м у бік,
протилежний напрямку звалювання.
   Забороняється залазити на підрубані та підпиляні дерева.
   16.6.4. Перед початком виконання робіт керівник робіт повинен
попередити всіх членів бригади про те, що небезпечно наближатись
до дерев, що звалюються, а також до проводів ПЛ.
   16.6.5. До початку вирубування дерев, для запобігання їх
падінню на проводи, необхідно застосовувати відтяжки.
   У тому разі, коли необхідно вжити заходів щодо запобігання
падінню на проводи ПЛ зрубаних дерев, а також, якщо обрубування
гілля пов'язано з можливістю падіння його на проводи або з
небезпечним наближенням людей до струмовідних частин, роботу з
розчищення траси слід виконувати за нарядом з вимкненням і
заземленням лінії.
   16.6.6. Забороняється у разі падіння дерева на  проводи
наближатись до нього на відстань менше ніж 8 м до того, як напругу
з ПЛ знято.
   16.6.7. Перед наступним падінням дерева пильщики повинні
застерегти інших членів бригади.
   Забороняється стояти з боку падіння дерева і з протилежного
боку.
   16.6.8. Забороняється звалювати дерева без підпилювання або
підрубування, а також робити наскрізне пропилювання  дерева.
Нахилені дерева необхідно звалювати в бік їхнього нахилу.
   Якщо після підпилювання дерево не падає, то його слід звалити
примусово із застосуванням валочних пристроїв або клина, який
вбивається у пропил.
   16.6.9. Забороняється залишати неповаленим підпиляне дерево
під час перерви в роботі або під час переходу до інших дерев, а
також вилазити на нього.
   16.6.10.  Забороняється  виконувати  підрубку  гнилих  і
сухостійних  дерев. Звалювати такі дерева слід з виконанням
попереднього надпилювання. ( Пункт 16.6.10 розділу 16 в редакції
Наказу Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   16.6.11. Забороняється групове звалювання дерев з попереднім
підпилюванням і звалювання з використанням падіння одного дерева
на інше. В першу чергу слід звалювати підгнилі та обгорілі дерева.
   Окремі групи працівників, які розчищають трасу, не повинні
наближатись одна до одної на відстань менше ніж 50 м.
   У разі наближення грози, бурі, а також під час сильного вітру
(більше 10 м/сек) роботи з розчищення траси необхідно припинити.
   Забороняється звалювати дерева під час туману, ожеледиці, а
також в сутінках.
   16.7. Обходи та огляди
   16.7.1. Забороняється  виконувати  будь-які  ремонтні  та
відновлювальні  роботи, а також підніматись на опору та її
конструктивні елементи під час огляду  ПЛ  або  повітряного
перемикального пункту. Піднімання на опору допускається тільки при
верховому огляді ПЛ.
   16.7.2. У  важкопрохідній  місцевості  (болота,  водяні
перешкоди, гори, лісові завали тощо) і за умов несприятливої
погоди (дощ, туман, снігопад, сильний вітер, мороз тощо), а також
в темну пору доби огляд ПЛ повинні виконувати два працівники з
групами III і II. В решті випадків дозволяється одноособово
проводити огляд ПЛ працівникові з групою III. ( Абзац перший
пункту 16.7.2 розділу 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Забороняється йти під проводами під час огляду ПЛ в темну
пору доби.
   Під час пошуку пошкоджень на ПЛ працівники, які оглядають
лінію, повинні мати при собі попереджувальні знаки або плакати.
   16.7.3. Забороняється на ПЛ понад 1000 В наближатись до
проводу, який лежить на землі, на відстань менше ніж 8 м. Поблизу
такого  проводу  треба  організувати  охорону, щоб запобігти
наближенню до нього людей і тварин, встановити попереджувальні
знаки або плакати. А потім необхідно повідомити про те, що
сталося, власникові електричних мереж та дочекатись  приїзду
ремонтної бригади.
   16.7.4. Забороняється на ПЛ 6, 10, 20, 35 кВ наближатись до
опор, що перебувають під напругою, на відстань менше ніж 8 м за
наявності ознак протікання струму замикання на землю внаслідок
пошкодження  ізоляторів,  дотику проводу до тіла опори тощо
(випаровування  вологи  з грунту, поява електричної дуги на
елементах опор та в місцях безпосереднього закріплення опори у
грунті). ( Пункт 16.7.4 розділу 16 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   16.8. Роботи на перетинаннях та зближеннях ПЛ з дорогами
   16.8.1. У разі виконання робіт на ділянках перетинання ПЛ з
транспортними магістралями (залізниці, судноплавні  річки  та
канали), коли необхідно тимчасово припинити рух транспорту або на
час його руху припинити роботи на ПЛ, працівник, який видає наряд,
повинен  викликати  на місце робіт представника служби руху
транспортної магістралі. Цей представник повинен  забезпечити
припинення руху транспорту на необхідний час або попередити
лінійну бригаду про наближення  транспорту.  Щоб  пропустити
транспорт, проводи, які заважають руху, слід підняти на безпечну
висоту.
   16.8.2. У разі виконання робіт на ділянці перетинання або
зближення ПЛ із шосе та польовими дорогами для попередження водіїв
транспорту або для припинення за узгодженням з Державтоінспекцією
його руху керівник робіт повинен виставити на шосе чи дорозі
сигнальників, а також встановити попереджувальні дорожні знаки
"Ремонтні роботи" та застережні знаки. За необхідності на місце
робіт треба викликати представника Державтоінспекції.
   Сигнальники повинні перебувати на відстані 100 м з обох боків
від місця перетинання або зближення ПЛ з дорогами і мати при собі
вдень червоні прапорці, а вночі - червоні ліхтарі.
   16.9. Обслуговування мереж вуличного освітлення
   16.9.1. За розпорядженням без вимкнення мережі освітлення
допускається працювати в таких випадках:
   - якщо світильники розташовані нижче проводів на дерев'яних
опорах без заземлювальних спусків - з опори або з приставної
дерев'яної чи склопластикової драбини;
   - у разі використання телескопічної вишки з ізолювальним
кільцем.
   В решті випадків необхідно вимикати та заземлювати  всі
підвішені на опорі проводи і виконувати роботу за нарядом.
   16.9.2. У разі виконання  роботи  на  пускорегулювальній
апаратурі газорозрядних ламп перед відімкненням її від загальної
схеми світильника необхідно попередньо від'єднати від мережі
живлення проводу і розрядити статичні конденсатори (незалежно від
наявності розрядних резисторів).
   16.10. Інші роботи
   16.10.1. Від'єднувати та приєднувати заземлювальний спуск до
блискавкозахисного тросу, ізольованого від землі, слід після
попереднього заземлення троса.
   16.10.2. На ПЛ допускається переміщення  працівників  по
проводах перерізом не менше 240 квад.мм і по тросах перерізом не
менше 70 квад.мм.
   У разі переміщення по розщеплених проводах і тросах строп
запобіжного пояса слід закріплювати за них, а якщо застосовується
спеціальний візок, - за візок.
         17. Випробування та вимірювання
   17.1. Випробування  з  подаванням підвищеної напруги від
стороннього джерела
   17.1.1. До проведення випробувань слід допускати лише тих
працівників, які пройшли спеціальну підготовку та перевірку знань.
Керівник робіт, крім того, повинен пройти стажування протягом
місяця під контролем досвідченого працівника.
   Працівники, допущені до проведення випробувань, повинні мати
запис у посвідченні про перевірку знань.
   17.1.2. Випробування електрообладнання, в тому числі і за
межами електроустановки (в недіючих електроустановках, на складах,
території  підприємства,  в  полі  тощо),  що проводяться з
використанням пересувної випробної установки, слід виконувати за
окремим нарядом на випробування. Наряд на випробування видає
працівник, який прийняв рішення про необхідність їх проведення та
має право видавати наряд. ( Абзац перший пункту 17.1.2 розділу 17
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Допуск  до  випробувань  в  електроустановках  здійснює
оперативний або оперативно-виробничий працівник, який має такі
права.  У  недіючих електроустановках, на складах, території
підприємств, у полі тощо допуск до випробувань здійснює керівник
робіт за нарядом. ( Абзац другий пункту 17.1.2 розділу 17 в
редакції Наказу Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 )
   ( Абзац третій пункту 17.1.2 розділу 17 вилучено на підставі
Наказу Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
Проведення випробувань під час монтажу або ремонту обумовлюється у
рядку "Доручається" наряду.
   В електроустановках  до 1000 В випробування допускається
виконувати за розпорядженням.
   17.1.3. Випробування проводить бригада, в якій керівник робіт
повинен мати групу IV, член бригади - групу III, а працівник,
виставлений для охорони, - групу II.
   17.1.4. До складу бригади, яка проводить випробування, можуть
входити  виробничі  працівники, які залучаються до виконання
підготовчих робіт та нагляду за обладнанням.
   ( Абзац другий пункту 17.1.2 розділу 17 вилучено на підставі
Наказу Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
До складу бригади, яка виконує ремонт або монтаж обладнання, для
проведення випробувань можна залучати працівників налагоджувальних
організацій або електролабораторії. В цьому разі керівництво
випробуваннями здійснює керівник робіт або, за його вказівкою,
працівник з групою IV зі складу працівників лабораторії чи
налагоджувальної організації.
   17.1.5. Допуск  за  нарядами,  виданими  на  проведення
випробувань та підготовчих робіт до них, слід здійснювати тільки
після того, як інші бригади, які працюють на обладнанні, що
підлягає випробуванню, виведені з робочих місць та їхні наряди
здані допускачу. В електроустановках без місцевих оперативних
працівників керівнику робіт дозволяється після виведення бригади
залишити наряд у себе, оформивши перерву в роботі.
   17.1.6. Випробну установку, обладнання, що випробовується, та
з'єднувальні проводи між ними слід обгородити щитами, канатами
тощо з  плакатами  "Випробування.  Небезпечно  для  життя!",
повернутими назовні. Огородження встановлюють працівники, які
проводять випробування.
   17.1.7. У разі необхідності слід виставити охорону зі складу
членів бригади з групою II для запобігання наближенню сторонніх
осіб  до  випробної установки, з'єднувальних проводів та до
обладнання, що випробовується. Члени бригади, які виставлені для
охорони, повинні знаходитись зовні огородження та вважати, що
випробне обладнання перебуває під напругою. Залишити пост ці
працівники можуть тільки з дозволу керівника робіт.
   17.1.8. У разі проведення випробувань кабельної лінії, коли
протилежний її кінець розташований в замкненій камері, у відсіку
КРУ або в приміщенні, на дверях чи огородженні слід вивішувати
плакат "Випробування. Небезпечно для життя!".
   Якщо двері і огородження не замкнені  або  випробуванню
підлягає кабель з розробленими на трасі жилами, то крім плакатів,
що вивішуються біля дверей, огороджень та розроблених жил кабелю,
слід виставити охорону з включених до складу бригади працівників з
групою II або чергових працівників.
   17.1.9. Якщо  випробна  установка  та  обладнання,  що
випробовується, розміщені у різних приміщеннях або на різних
ділянках РУ, дозволяється перебування членів бригади з групою III,
які проводять спостереження за станом ізоляції, окремо  від
керівника робіт. Ці члени бригади повинні розташовуватись поза
межами огородження та отримати перед початком випробувань від
керівника робіт відповідний інструктаж.
   17.1.10. Масові випробування  ізоляційних  матеріалів  та
виробів (засобів захисту, різноманітних ізоляційних деталей тощо),
які проводяться поза електроустановками  понад  1000  В  із
застосуванням стаціонарних випробних установок, у яких струмовідні
частини закриті суцільними та сітчастими огородженнями, а двері
мають блокування, може виконувати одноособово один працівник з
групою III відповідно до місцевої інструкції.
   17.1.11. Під час складання випробної схеми перш за все
необхідно виконати захисне і робоче заземлення випробної установки
і, якщо потрібно, захисне робоче заземлення корпусу обладнання, що
випробовується.
   Забороняється проводити випробування пересувною установкою із
заземлюванням її корпусу тільки за допомогою робочої схеми.
   Корпус пересувної випробної установки необхідно заземлити
окремим заземлювальним провідником з гнучкого мідного проводу з
перерізом не менше ніж 10 квад.мм. Перед випробуванням слід
перевірити надійність заземлення корпусу.
   Перед приєднанням випробної установки до мережі напругою
380/220 В вивід високої напруги необхідно заземлити. Переріз
мідного проводу, що використовується у випробних схемах для
заземлювання, не повинен бути менше ніж 4 квад.мм.
   17.1.12. Приєднання випробної установки до мережі напругою
380/220 В слід здійснювати через комутаційний апарат з видимим
розривом кола або через штепсельну вилку, що розміщені на місці
керування установкою. Комутаційний апарат або слід обладнати
утримуючим пристроєм, або між рухомими та нерухомими контактами
апарата слід встановити ізолювальну накладку.
   Провід або кабель, який використовують для живлення випробної
установки від мережі напругою 380/220 В, необхідно захистити
запобіжниками або автоматичним вимикачем, які встановлені у цій
мережі.
   Підключати до мережі пересувну випробну установку повинні
представники організації, що експлуатує цю мережу.
   17.1.13. З'єднувальний  провід  між  обладнанням,  що
випробовується, і  випробною  установкою  спочатку  необхідно
приєднати до її заземленого виводу високої напруги. Цей провід
слід  закріплювати  так,  щоб  запобігти  його  наближенню
(підхльостуванню) до струмовідних частин, що перебувають під
напругою, на відстань, меншу за зазначену в третій графі таблиці
5.1 цих Правил.
   Приєднувати та від'єднувати з'єднувальний провід до фази
(полюса)  обладнання,  що  випробовується,  до  жили  кабелю
дозволяється за вказівкою керівника випробувань тільки після їх
заземлення, яке слід виконати або увімкненням заземлювальних
ножів, або встановленням переносних заземлень, у тому числі
спеціальних лабораторних з ізолювальними рукоятками.
   17.1.14. У випробних установках робоче  місце  оператора
необхідно відділити від частини установки напругою понад 1000 В.
Двері в частину установки напругою понад 1000 В  необхідно
обладнати блокіровкою, яка забезпечує знімання напруги з випробної
схеми у разі відчинення дверей та унеможливлює подавання напруги
при відчинених дверях. На робочому місці оператора необхідно
виконати окремі світлові сигналізації про подання напруги до і
понад 1000 В. Пересувні випробні установки, крім того, необхідно
оснастити зовнішньою світловою сигналізацією, яка автоматично
вмикається у разі наявності напруги на виводі випробної установки.
   17.1.15. Для отримання випрямленого струму підвищеної напруги
слід, як правило, застосовувати напівпровідникові перетворювачі.
   Кенотронні випробні установки слід експлуатувати згідно з
"Типовой  инструкцией по технике безопасности для персонала,
обслуживающего кенотронные установки", що передбачає заходи щодо
захисту працівників, які обслуговують кенотронні установки, від
шкідливої дії рентгенівського випромінювання.
   17.1.16. Перед кожним подаванням випробної напруги керівник
робіт повинен:
   - перевірити  правильність  складання схеми і надійність
робочих та захисних заземлень;
   - перевірити, чи всі члени бригади і працівники, виставлені
для охорони, перебувають на вказаних ним місцях, чи виведені всі
сторонні особи і чи можна подавати випробну напругу на обладнання;
   - попередити бригаду про те, що подається напруга словами
"Подаю напругу" і, впевнившись в тому, що попередження почули всі
члени бригади, зняти заземлення з високовольтного виводу випробної
установки та подати напругу 380/220 В.
   З моменту знімання заземлення з  високовольтного  виводу
випробну установку, а також обладнання, яке випробовується, та
з'єднувальні проводи слід вважати такими, що перебувають під
напругою, і проводити будь-які перез'єднання у випробній схемі та
на обладнанні забороняється.
   17.1.17. Забороняється з моменту подавання напруги на вивід
випробної установки входити до неї і виходити з неї, а також
торкатися випробної установки і обладнання, що випробовується.
( Пункт 17.1.17 розділу 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   17.1.18. Випробовувати або пропалювати кабелі слід з боку
пунктів, що мають заземлювальні пристрої. Проводити ці роботи без
заземлювальних пристроїв допускається у виняткових випадках з
дозволу керівництва підприємства.
   17.1.19. Після закінчення випробувань керівник робіт повинен
знизити напругу випробної установки до нуля, вимкнути її з мережі
380/220 В, заземлити високовольтний вивід установки та повідомити
про це бригаду словами "Напругу знято. Заземлення встановлено".
Тільки після цього слід перез'єднувати проводи або, у разі повного
закінчення випробувань, від'єднувати їх від випробної установки та
знімати огородження.
   17.1.20. Встановлювати та знімати заземлення заземлювальною
штангою на високовольтний вивід випробної установки, під'єднувати
і від'єднувати проводи, що йдуть від випробної установки до
обладнання,  яке  випробовується,  необхідно  у діелектричних
рукавичках.
   У разі проведення випробувань та перез'єднань незаземлені
частини випробного обладнання слід розглядати як  такі,  що
перебувають під напругою.
   17.1.21. Після проведення випробувань обладнання із значноюПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка