Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Страница 7   Забороняється виконувати будь-яку роботу доти, доки не буде
забезпечено п'ятикратний обмін повітря в цьому приміщенні протягом
однієї години. Наявність елегазу можна перевірити за допомогою
відкритого вогню (сірник, свічка тощо) на рівні підлоги.
   12.12. Розкривання полюсів елегазового вимикача необхідно
проводити  на  відкритому  повітрі. Якщо розкривання полюсів
виконується в приміщенні, слід застосовувати спеціальну установку
з вакуумним пристроєм, що забезпечує відсмоктування елегазу з
робочого місця.
   12.13. Якщо  в  процесі  розкривання полюсів елегазового
вимикача будуть виявлені продукти розпаду елегазу (білий порошок),
їх необхідно зібрати пилососом, застосовуючи змінні фільтри.
 
  13. Трансформатори струму, електродні котли, електрофільтри
   13.1. Трансформатори струму
   13.1.1. Забороняється розривати  кола  вторинних  обмоток
трансформатора струму.
   У разі необхідності розривання цих кіл їх слід попередньо
замкнути перемичкою, встановленою до передбачуваного місця розриву
(починаючи від трансформатора струму). Для встановлення перемички
необхідно застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками.
   13.1.2. У разі виконання роботи на трансформаторах струму або
в  колах, підімкнених до їхніх вторинних обмоток, необхідно
дотримуватись таких запобіжних заходів:
   - затискачі вторинних обмоток до закінчення монтажу кіл, що
підмикаються до них, слід закоротити. Після приєднання змонтованих
кіл  до  трансформаторів струму закоротку слід перенести на
найближчу збірку затискачів і зняти її тільки після повного
закінчення  монтажу  та  перевірки  правильності  приєднання
змонтованих кіл;
   - у разі перевірки полярності перед подаванням імпульсів
струму до первинної обмотки прилади слід приєднати до затискачів
вторинної обмотки.
   Забороняється використовувати шини первинних  обмоток  як
струмовідні під час виконання монтажних та зварювальних робіт.
   Забороняється від'єднувати заземлювальний провідник вторинної
обмотки до вимкнення приєднання.
   13.2. Електродні котли
   13.2.1. Кожух електродного котла напругою до 1000 В  з
ізольованим корпусом слід зачинити на замок. Відкривати кожух
допускається тільки після того, як знято напругу з котла.
   13.2.2. Забороняється виконувати роботи, що порушують захисне
заземлення трубопроводів увімкненого електродного котла.
   13.2.3. У разі роз'єднання трубопроводів необхідно попередньо
забезпечити електрозварюванням надійний металевий контакт між
частинами, що роз'єднуються. Такий контакт не вимагається за
наявності байпасного обводу місця розриву.
   13.2.4. Забороняється  виконувати  будь-які  роботи  на
ввімкненому однофазному опалювальному електродному нагрівачі, якщо
від'єднано нульовий провід.
   13.3. Електрофільтри
   13.3.1. Забороняється під час експлуатації електрофільтрів:
   - вмикати механізми струшування, коли працівники перебувають
в електрофільтрі, крім випадків, обумовлених в рядку "Окремі
вказівки" наряду;
   - одночасно проводити ремонтні роботи в їхніх бункерах і
секціях;
   - подавати напругу на електрофільтри та живильні кабелі у
разі несправностей блокіровки агрегатів живлення, відсутності або
несправності запорів лючків та отворів секцій електрофільтрів,
ізоляторних коробок тощо.
   13.3.2. У  разі  виконання  робіт  в  будь-якій  секції
(електричному  полі)  електрофільтра,  на резервній шині, на
будь-якому з кабелів живлення секції (електричного поля) необхідно
вимкнути і заземлити всі живильні агрегати та кабелі всіх секцій
(електричних полів).
   13.3.3. Перед  допуском  працівників до роботи в секції
(електричному полі) електрофільтрів останні слід провентилювати,
знизити температуру до плюс 33 град.C та з бункерів видалити золу.
   13.3.4. Після вимкнення електрофільтра з нього і з живильних
кабелів необхідно зняти статичний заряд за допомогою заземлення
електроагрегатів.
   Забороняється торкатись   до   незаземлених   частин
електрофільтра.
   13.3.5. На  електростанціях  необхідно  скласти  місцеву
інструкцію з  обслуговування  електрофільтрів,  яка  враховує
особливості конкретної золоуловлювальної установки. В інструкції
слід регламентувати порядок видавання нарядів та надавання допуску
до  робіт  на  електрофільтрах  залежно  від  розподілу зон
обслуговування між цехами. Інструкцію необхідно  складати  з
урахуванням вимог цих Правил і НАОП 1.1.10-1.02-83 "Правила
техники  безопасности  при  эксплуатации  тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей".
           14. Акумуляторні батареї
   14.1. Акумуляторне приміщення завжди повинно бути зачинено на
замок. Працівникам, які оглядають ці приміщення і виконують в них
роботи, ключі слід видавати на загальних підставах на період
виконання  робіт  або  огляду.  Працівники, які обслуговують
електрообладнання акумуляторних приміщень, повинні мати групу III.
( Пункт 14.1 розділу 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   14.2. Забороняється  палити  в акумуляторному приміщенні,
входити до нього з вогнем, користуватись електронагрівальними
приладами, апаратами та інструментами, що можуть призвести до
іскроутворення (виняток див. у пункті 14.10 цих Правил).
   На дверях  акумуляторного приміщення повинні бути написи
"Акумуляторна", "Вогненебезпечно", "Забороняється палити"  або
повинні вивішуватись знаки безпеки про заборону користування
відкритим вогнем і паління відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026.
   14.3. В акумуляторних приміщеннях, що мають припливно-витяжну
вентиляцію, останню слід вмикати перед початком зарядки і вимикати
після видалення газу, але не раніше ніж через 1,5 год після
закінчення зарядки.
   14.4. У кожному акумуляторному приміщенні повинні бути:
   - скляний чи фарфоровий кухоль з носиком (або  глечик)
місткістю від 1,5 до 2 л - для приготування електроліту та
доливання його у посудину;
   - нейтралізуючий розчин питної соди - для кислотних батарей і
борної кислоти або оцтової есенції - для лужних батарей.
   14.5. На всіх посудинах з електролітом, дистильованою водою
та нейтралізуючими розчинами слід зробити відповідні  написи
(зазначити назву наявного вмісту).
   14.6. Кислоту необхідно зберігати в  скляних  бутлях  з
притертими пробками, що мають бирки з її назвою. Бутлі з кислотою
в кількості, необхідній для експлуатації батареї, і порожні бутлі
повинні  знаходитись  в  окремому приміщенні біля приміщення
акумуляторної батареї. Бутлі слід встановлювати на підлозі в
корзинах або дерев'яних латах.
   14.7. Скляні бутлі з кислотами та лугами повинні переносити
два  працівники.  Бутлі разом з корзиною слід переносити в
спеціальному дерев'яному ящику з ручками або на спеціальних
носилках з отвором посередині та латами, в які бутель повинен
входити разом з корзиною на 2/3 висоти.
   14.8. Для приготування електроліту кислоту слід поволі (для
запобігання інтенсивному нагріванню розчину) вливати тонкою цівкою
з кухля у фарфорову або іншу термостійку посудину з дистильованою
водою. Електроліт у цьому разі весь час необхідно перемішувати
стрижнем  або  скляною трубкою чи мішалкою з кислототривкої
пластмаси.
   Забороняється приготовляти  електроліт,  наливаючи воду у
кислоту. Можна доливати воду у готовий електроліт.
   14.9. У разі робіт з кислотами та лугами необхідно надягати
костюм (грубошерстий для робіт з кислотами і бавовняний для робіт
з лугами), гумові чоботи (під штани) або калоші, гумовий фартух,
захисні окуляри та гумові рукавички.
   Грудки їдкого лугу слід подрібнювати у спеціально відведеному
місці, попередньо загорнувши їх у мішковину.
   14.10. Паяти  пластини  в  акумуляторному  приміщенні
допускається за таких умов:
   - роботи слід виконувати за нарядом;
   - паяти дозволяється не раніше ніж через 2 год  після
закінчення зарядки. За 2 год до початку робіт батареї, що працюють
за методом постійної підзарядки, повинні бути переведені у режим
розряду;
   - до початку виконання робіт приміщення слід провентилювати
протягом 2 год;
   - під час паяння приміщення слід постійно вентилювати;
   - місце  для паяння слід відгородити від решти батарей
вогнестійкими щитами;
   - для уникнення отруєння свинцем та його сполуками необхідно
вжити спеціальних заходів безпеки та визначити режим роботи
відповідно до інструкцій з експлуатації та ремонту акумуляторних
батарей.
            15. Кабельні лінії
   15.1. Земляні роботи
   15.1.1. Земляні роботи, пов'язані з ремонтом або прокладанням
кабелю в зоні розташування підземних споруд та комунікацій, слід
проводити з письмового дозволу керівників підприємства або цеху,
відповідальних за експлуатацію цих споруд та комунікацій. До
дозволу слід додавати план з вказівкою про розміщення та глибину
закладання комунікацій.
   15.1.2. У разі пошкодження підземної споруди, яке спричиняє
небезпеку для тих, хто працює, або у разі виявлення не зазначених
на планах кабелів, трубопроводів, підземних споруд, боєприпасів
керівник робіт повинен негайно припинити роботи у цьому місці і
повідомити про те, що сталося, працівнику, який видав наряд, та
організації-власнику виявленої (пошкодженої) споруди. Виконання
робіт  можна  продовжити тільки після отримання дозволу від
відповідних організацій.
   15.1.3. У разі виявлення у траншеях або котлованах запаху
газу роботи в них слід негайно припинити, а працівників вивести з
небезпечної зони. Роботи можна поновити тільки після усунення
причин витікання газу.
   15.1.4. Забороняється  застосування  машин  та механізмів
ударної дії ближче 5 м від траси кабелів, а землерийних машин - в
межах охоронної зони КЛ.
   15.1.5. Застосування землерийних машин в межах охоронної зони
КЛ дозволяється тільки під час проведення розкопок під наглядом
працівників, які експлуатують цю лінію. У разі проведення розкопок
безпосередньо  над кабелем застосування землерийних машин та
пневматичних інструментів, а також ломів та кирок допускається
тільки на глибину, при якій до кабелю або захисного покриття
залишається шар грунту не менше як 0,3 м. ( Абзац перший
пункт 15.1.5 розділу 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Подальше виймання грунту слід проводити вручну лопатами.
   15.1.6. Взимку виймання грунту лопатами можна починати тільки
після його відігрівання. В цьому разі наближення джерела тепла до
кабелів допускається не ближче ніж на 15 см.
   15.1.7. Місце  робіт, де проводиться копання котлованів,
траншей або ям, слід огородити відповідно до вимог СНиП III-4-80
"Техника  безопасности в строительстве". На огородженні слід
встановити попереджувальні знаки і написи, а в нічний час -
сигнальне освітлення.
   15.1.8. Під час копання траншей у слабкому або вологому
грунті, коли є загроза обвалу, їхні стіни повинні бути надійно
укріплені.
   У сипких грунтах роботи можна проводити без укріплення, але з
укосами, що відповідають куту природного укосу грунту.
   15.1.9. В грунтах з природною вологістю, у разі відсутності
грунтових вод і розташованих поблизу підземних споруд, копання
котлованів та траншей з вертикальними стінками без укріплення
дозволяється на глибину не більше: 1 м - в насипних, піщаних та
великоуламкових грунтах; 1,25 м - в супісках; 1,5 м - в суглинках
і глинах. У щільних зв'язних грунтах траншеї з вертикальними
стінками  рити  роторними  та  траншейними екскаваторами без
встановлення укріплень допускається на глибину не більше 3 м.
   Забороняється у цьому разі працівникам спускатись в траншеї.
В місцях траншеї, де необхідно перебувати працівникам, слід
влаштовувати укріплення або робити укоси.
   Взимку розроблення  грунту  (крім  сухого)  на  глибину
промерзання допускається без укріплень.
   15.1.10. За умов, що відрізняються від зазначених в пункті
15.1.9 цих Правил, котловани та траншеї слід розробляти з укосами
без укріплень або з вертикальними стінками, закріпленими по всій
висоті.
   15.1.11. Влаштування укріплень котлованів та траншей глибиною
до 3 м, як правило, повинно бути інвентарним та виконуватись за
типовими проектами.
   15.1.12. Проведення  робіт  в котлованах та траншеях зі
зволоженими укосами дозволяється тільки після ретельного огляду
керівником робіт (майстром) стану грунту, укосів.
   15.2. Підвішування і кріплення кабелів та муфт
   15.2.1. Розкриті муфти слід закріплювати на  дошці,  що
підвішена за допомогою дроту або тросів до перекинутих через
траншею брусів, та закривати коробами. Одна стінка короба повинна
бути знімною та закріплюватись без використання цвяхів.
   На короби, що закривають відкопані кабелі, необхідно вивісити
попереджувальні плакати або знаки безпеки.
   15.2.2. Забороняється  використовувати  для  підвішування
кабелів  сусідні  кабелі,  трубопроводи  тощо.  Кабелі  слід
підвішувати, не допускаючи їх зміщення.
   15.3. Розкривання муфт, розрізання кабелів
   15.3.1. Перед  розкриванням  муфт або розрізанням кабелю
необхідно впевнитись в тому, що робота буде виконуватись на
кабелі, який підлягає ремонту, що цей кабель вимкнено і вжито
інших технічних заходів, необхідних для допуску до робіт на ньому.
   15.3.2. На робочому місці розміщення кабелю, що підлягає
ремонту, слід визначити:
   - у разі прокладання кабелю в тунелі, колекторі, каналі та
інших кабельних спорудах або по стінках будівель - простеженням,
звірюванням розкладки з кресленнями та схемами, перевіркою за
бирками;
   - у разі прокладання кабелю в землі - звірюванням його
розміщення з кресленнями прокладання. З цією метою слід попередньо
викопати контрольну траншею (шурф) впоперек пучка кабелів, яка дає
змогу бачити всі кабелі.
   15.3.3. В усіх випадках, коли відсутнє видиме пошкодження
кабелю, слід застосовувати кабелепошукові апарати.
   15.3.4. Перед  розрізуванням  кабелю  або  розкриванням
з'єднувальної муфти необхідно упевнитись у відсутності напруги за
допомогою спеціального пристосування. Це пристосування повинно
забезпечити проколювання або розрізування броні і оболонки кабелю
до жил із замиканням їх між собою і заземленням. Спеціальне
пристосування, як правило, повинно бути з дистанційним керуванням.
   У тунелях, колекторах, колодязях та інших кабельних спорудах
застосовувати спеціальні пристосування без дистанційного керування
не допускається.
   15.3.5. Для   заземлення   спеціального   дистанційного
пристосування слід застосовувати заземлювач, заглиблений у грунт
на глибину не менше 0,5 м.
   15.3.6. Якщо  внаслідок  пошкоджень  кабелю  залищились
відкритими всі струмовідні жили, відсутність  напруги  можна
перевіряти  безпосередньо покажчиком напруги без проколювання
кабелю.
   15.3.7. У  разі  використання  пристосування  у  вигляді
ізолювальної штанги з голкою і різальним наконечником необхідно
застосовувати спеціальний металевий захисний екран.
   Для проколювання кабелю слід надягати діелектричні рукавички
та захисні окуляри. У цьому разі стояти слід на ізолювальній
основі зверху траншеї якомога далі від кабелю, що проколюється.
   Проколювання кабелю  повинні  здійснювати два працівники:
допускач та керівник робіт; один з них безпосередньо проколює
кабель, а другий спостерігає. У разі, якщо керівник робіт суміщає
обов'язки допускача, другим працівником може бути працівник з
групою IV.
   15.3.8. На внутрішніх кабельних лініях електростанцій та
підстанцій, де довжина та спосіб прокладання кабелів дозволяють,
користуючись кресленнями, бирками, кабелепошуковим апаратом, точно
визначати кабель, що підлягає ремонту, допускається за рішенням
працівника, який видав наряд, не проколювати кабель перед його
розрізуванням або розкриванням муфти.
   15.3.9. Розкривати з'єднувальні муфти та розрізувати кабель у
тому  разі,  коли  попереднє проколювання не робиться, слід
заземленим інструментом, надягнувши діелектричні рукавички  і
захисні окуляри та стоячи на ізолювальній основі.
   Після попереднього проколювання ті самі операції на кабелі
можна виконувати без зазначених додаткових заходів безпеки.
   15.4. Роботи із сумішами для заливання муфт
   15.4.1. Суміші для заливання муфт необхідно розігрівати у
спеціальному металевому посуді з кришкою та носиком.
   Забороняється розігрівати нерозкриті банки з сумішами.
   15.4.2. Під час роботи з гарячими сумішами для заливання муфт
і припоєм необхідно користуватись брезентовими рукавицями  і
захисними окулярами.
   Рукава одягу слід зав'язувати біля зап'ястя поверх рукавиць
або застосовувати рукавиці довжиною до ліктя.
   Забороняється передавати посуд з гарячими сумішами та припоєм
з рук в руки.
   У разі передавання посуду з гарячими сумішами слід ставити їх
на землю або на міцну основу. Піднімати або опускати розігріту
масу необхідно обережно за допомогою  сталевого  тросика  з
карабіном.
   Працівників із зони піднімання або опускання гарячої суміші
необхідно відвести на безпечну відстань.
   Забороняється переносити гарячі суміші по тимчасових драбинах
або містках, а також стояти або проходити під місцем роботи під
час заливання суміші.
   15.4.3. Перемішувати розплавлені суміші для заливання муфт
або припій слід попередньо нагрітим металевим прутиком чи ложкою.
Попадання води в гарячі суміші і припій не допускається.
   В холодну пору року муфти перед заливанням їх гарячими
сумішами слід прогріти.
   15.4.4. Працівників, які виконують роботи з  епоксидними
компаундами і затверджувачами, слід проінструктувати про токсичні
властивості цих матеріалів та заходи безпеки під час проведення
робіт з ними.
   15.5. Прокладання та перекладання кабелів, перенесення муфт
   15.5.1. У разі перекочування барабана з кабелем необхідно
вжити заходів проти захоплення виступаючими частинами барабана
одягу тих, хто працює.
   Барабан з  кабелем  дозволяється  перекочувати тільки по
горизонтальній поверхні по твердому грунту або міцному настилу за
наявності гальмівного пристрою.
   Розміщувати кабелі,  барабани,  механізми,  пристрої  та
інструменти слід поза призмою обвалення грунту і не ближче 1 м від
краю траншеї.
   15.5.2. У разі ручного прокладання кабелю працювати слід в
брезентових рукавицях.
   Забороняється піднімання, кріплення і рихтування кабелю, маса
1 м якого більше ніж 1 кг, з приставних драбин та стрем'янок
(драбинок).
   15.5.3. Забороняється під час прокладання кабелю  стояти
всередині кутів повороту, а також підтримувати кабель вручну на
поворотах траси (з цією метою слід встановлювати кутові ролики).
   15.5.4. Забороняється застосовувати трансформатори напругою
понад 380 В для прогрівання кабелів електричним струмом.
   15.5.5. Перекладати кабелі і переносити муфти слід після
вимикання кабельної лінії та її заземлення.
   Перекладання кабелів,  що  перебувають  під  напругою,
допускається у разі необхідності і за таких умов:
   - кабель, що перекладається, повинен мати температуру не
нижче плюс 5 град.C;
   - муфти на ділянці кабелю, що перекладається, повинні бути
жорстко закріплені на дошках хомутами;
   - для роботи слід використовувати діелектричні рукавички,
поверх яких для захисту від механічних  пошкоджень  повинні
надягатись брезентові рукавиці;
   - роботу повинні виконувати працівники, які мають досвід
прокладання кабелів, під наглядом працівника з групою V зі складу
керівників або спеціалістів.
   15.6. Роботи в підземних спорудах
   15.6.1. Огляд  підземних  споруд,  що  не  належать  до
газонебезпечних, і роботи в них (прибирання, фарбування кабелів,
будівельний ремонт та ін.) повинні проводити не менше як два
працівники. На електростанціях і підстанціях оглядати колектори та
тунелі може один працівник з групою III.
   15.6.2. Роботи в підземних спорудах, де  можлива  поява
шкідливих газів, повинні проводити за нарядом не менше трьох
працівників, з яких двоє страхувальники. Керівник робіт повинен
мати групу IV.
   15.6.3. У кожному цеху (районі, дільниці) необхідно мати
перелік газонебезпечних підземних споруд. З цим переліком слід
ознайомити працівників, які обслуговують такі споруди.
   Всі газонебезпечні підземні споруди слід позначити на схемі.
   15.6.4. До початку та під час виконання робіт в підземній
споруді слід забезпечити природну або примусову вентиляцію.
   Природна вентиляція створюється відкриванням не менше двох
люків  з  установленням  біля  них спеціальних козирків для
спрямування повітряних потоків.
   Примусова вентиляція  забезпечується  вентилятором  або
компресором протягом 10 - 15 хв до повного обміну повітря в
підземній споруді за допомогою рукава, що опускається вниз і не
досягає дна на 0,25 м.
   Забороняється застосовувати  для  вентиляції  балони  зі
стисненими газами.
   15.6.5. Забороняється починати роботу в підземних спорудах
без перевірки на загазованість. Перевірку повинні  проводити
працівники, навчені користуванню приладами. Список цих працівників
затверджується наказом по підприємству.
   Забороняється перевіряти  відсутність  газів за допомогою
відкритого вогню.
   15.6.6. Перед  початком виконання робіт в колекторах та
тунелях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією, останню слід
привести в дію на термін, що визначається місцевими умовами.
Відсутність газу в цьому разі можна не перевіряти.
   15.6.7. Під час виконання роботи в колекторах та тунелях слід
відкрити два люки або двоє дверей в таких місцях, щоб ті, хто
працює, перебували між ними. Біля відкритого люка слід встановити
попереджувальний знак або встановити огородження.
   15.6.8. Для відкривання колодязів необхідно застосовувати
інструмент, що не дає іскроутворення, а також запобігати ударам
кришки об горловину люка.
   Біля відкритого   люка   колодязя   слід   встановити
попереджувальний знак або встановити огородження.
   15.6.9. В колодязі допускається перебувати і працювати одному
працівнику з групою III із застосуванням запобіжного пояса із
страхувальним канатом.
   Запобіжний пояс повинен мати наплічні ремені, перехрещені за
спиною, з кільцем на перехресті для кріплення каната. Другий
кінець каната повинен тримати один із страхувальників.
   15.6.10. Забороняється під час проведення робіт в колодязях
розпалювати  в  них  паяльні  лампи, встановлювати балони з
пропан-бутаном, розігрівати суміші для заливання муфт і припій.
   Опускати в колодязь розплавлений припій та розігріті суміші
для заливання муфт слід в  спеціальному  закритому  посуді,
підвішеному за допомогою карабіна до металевого тросика.
   Опускати посуд з сумішами в  колодязь  необхідно  після
виведення з нього всіх працівників.
   У разі проведення вогневих робіт необхідно застосовувати
щитки з вогнетривкого матеріалу, що обмежують поширення полум'я,
та вживати заходів щодо запобігання виникненню пожеж.
   15.6.11. В колекторах, тунелях, кабельних півповерхах та в
інших приміщеннях, в яких прокладені кабелі, під час виконання
робіт з використанням пропан-бутану сумарна місткість балонів, що
знаходяться в приміщенні, не повинна перевищувати 5 л.
   Після закінчення робіт необхідно видалити балони з газом, а
приміщення провентилювати.
   15.6.12. Забороняється  перебувати  в  колодязях під час
пропалювання кабелю, а у тунелях та колекторах допускається бути
тільки на ділянках між двома відкритими входами.
   Забороняється працювати на кабелях під час їх пропалювання.
Після пропалювання, щоб запобігти пожежі, необхідно оглянути
кабелі.
   15.6.13. Перед  допуском до робіт та проведенням огляду
кабельних півповерхів та тунелів пристрої протипожежного захисту
необхідно  перевести  з  автоматичного режиму на дистанційне
керування і на ключі керування вивісити плакат "Не вмикати!
Працюють люди".
   15.6.14. Забороняється палити в колодязях, колекторах та
тунелях, а також поблизу відкритих люків.
   15.6.15. У разі проведення тривалих робіт в  колодязях,
колекторах та тунелях тривалість перебування в них, залежно від
умов виконання робіт, визначає працівник, який видає наряд.
   15.6.16. У разі появи газу роботу в підземних спорудахПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка