Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Страница 6змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Знімні екрануючі пристрої повинні мати гальванічне з'єднання
з  машинами  та механізмами, на яких вони встановлені. Для
заземлення машин та механізмів додаткового заземлення знімних
екрануючих пристроїв не вимагається.
   Заземлення індивідуальних екрануючих комплектів здійснюється
за допомогою спеціального взуття зі струмопровідною підошвою. У
разі виконання робіт в положенні навстоячки на ізолювальній основі
(дерев'яний настил, ізолятор, пофарбований метал) або робіт,
пов'язаних з дотиком до заземлених конструкцій незахищеною рукою
(при знятих рукавичках або рукавицях), екрануючий одяг слід
додатково заземлити шляхом приєднанням його спеціальним гнучким
провідником перерізом 4 кв.мм до заземленої конструкції або до
заземлювального пристрою. ( Абзац третій пункту 8.5 розділу 8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   8.6. Забороняється  застосування індивідуальних екрануючих
комплектів під час роботи, якщо не виключена можливість дотику до
струмовідних частин, що перебувають під напругою до 1000 В, а
також під час випробування обладнання (для працівників, які
безпосередньо  проводять випробування підвищеною напругою) та
електрозварювальних робіт. Захист працівників у цьому разі повинен
здійснюватись із застосуванням екрануючих пристроїв.
   8.7. У  разі  виконання  робіт  на  ділянках  вимкнених
струмовідних частин, що перебувають в зоні впливу електричного
поля, для знімання наведеного потенціалу їх слід заземлювати.
   Забороняється доторкатись до вимкнених, але не заземлених
струмовідних частин без засобів захисту.
   Ремонтні пристосування  і  оснастка, що можуть опинитись
ізольованими від землі, також слід заземлювати.
   8.8. Машини  та  механізми  на пневмоколісному ходу, що
перебувають в зоні впливу електричного поля, слід заземлювати. Під
час їх пересування в цій зоні для знімання наведеного потенціалу
слід застосовувати металевий ланцюг, що приєднаний до шасі або до
кузова і торкається землі.
   8.9. Забороняється заправляти машини і механізми пальними та
мастильними матеріалами в зоні впливу електричного поля.
   8.10. Під час піднімання на обладнання та  конструкції,
розташовані в зоні впливу електричного поля, слід застосовувати
засоби захисту незалежно від значення напруженості електричного
поля та тривалості роботи в ньому. У разі піднімання за допомогою
телескопічної вишки або гідропідйомника їхні корзини (колиски)
слід обладнувати екраном або застосовувати екрануючі комплекти.
   8.11. Під час перебування працівника в зоні екранування,
всередині конструкцій ВРУ, а також піднімання по драбині до
газового реле силового трансформатора заходи захисту від впливу
електричного поля можна не застосовувати.
   8.12. У ВРУ під час обходів та прямування до робочих місць
працівники повинні пересуватись за розробленими для цієї мети
маршрутами.
             9. Генератори*
 
_______________
   * Вимоги розділів 9, 10 цих Правил відносяться також і до
синхронних компенсаторів.
   9.1. Незбуджений генератор, що обертається, з  вимкненим
пристроєм АГП слід розглядати як такий, що перебуває під напругою
(за винятком обертання від валоповоротного пристрою).
   9.2. У разі випробування генератора встановлення і знімання
спеціальних закороток на окремих ділянках його схеми або схеми
блока після їхнього заземлення допускається при робочій частоті
обертання генератора зі знятим збудженням та вимкненим пристроєм
АГП.
   9.3. У разі виконання робіт у схемі зупиненого блочного
генератора  заземлювати  його  виводи  не  вимагається, якщо
підвищувальний  трансформатор  заземлено  з  боку  вищої,  а
трансформатори власних потреб на відгалуженні - з боку нижчої
напруги.
   9.4. У колах статора незбудженого генератора, що обертається,
з вимкненим пристроєм АГП допускається  вимірювати  значення
залишкової напруги, визначати порядок чергування фаз тощо.
   Ці роботи повинні виконувати працівники спеціальних служб,
лабораторій,  налагоджувальних  організацій  із  застосуванням
електрозахисних засобів за нарядом або під наглядом оперативних
працівників.
   9.5. Вимірювати напругу на валу та опір ізоляції ротора
генератора, що перебуває в роботі, дозволяється працівнику зі
складу оперативних працівників одноособово або двом працівникам з
групами  IV  та  III  зі складу працівників спеціалізованих
підрозділів за розпорядженням.
   9.6. Обточування та шліфування контактних кілець ротора,
шліфування колектора збудника може виконувати за розпорядженням
одноособово працівник зі складу неелектротехнічних працівників.
Під час роботи слід користуватись захисними окулярами.
   9.7. Обслуговувати  щітковий  апарат  на  генераторі, що
перебуває в роботі, допускається одноособово працівнику зі складу
оперативних працівників або призначеному для цього працівнику з
групою III. У цьому разі необхідно дотримуватись таких запобіжних
заходів:
   - працювати в головному уборі та застебненому спецодязі,
остерігаючись, щоб його не захопило обертовими частинами машини;
   - користуватись  діелектричними  калошами  або  гумовими
діелектричними килимками, не застосовуючи діелектричних рукавичок;
   - не торкатись руками одночасно струмовідних частин двох
полюсів або струмовідних та заземлених частин.
  10. Газомасляна система водневого охолодження генераторів.
           Електролізні установки
   10.1. Під час експлуатації газомасляної системи генераторів
необхідно запобігати утворенню вибухонебезпечної газової суміші,
не допускаючи:
   - вмісту кисню у водні в корпусі генератора більше ніж 1,2%,
а у поплавковому затворі, бачку продування та водневовіддільному
баці маслоочисного пристрою більше ніж 2%;
   - вмісту водню у струмопроводах генератора більше ніж 1%, а в
картерах підшипників більше ніж 2%.
   В масляному баці не повинно бути водню.
   10.2. Витискати з генератора водень або повітря необхідно
інертним газом, мінімальна концентрація якого після закінчення
витиснення визначається на виході із корпусу машини і повинна
становити:
   - вуглекислого газу - 85 % у разі витиснення повітря і 95 % у
разі витиснення водню;
   - азоту - 97 % у разі витиснення повітря і водню.
   Повноту продування  генератора  інертним  газом  у  разі
витиснення повітря або водню слід підтвердити аналізом газу.
   10.3. Перед розкриванням корпусів генераторів та апаратів
газомасляної системи водень повинен бути витиснений інертним
газом, а інертний газ - повітрям. Відкривати торцеві щити, люки
тощо  дозволяється тільки після того, як аналіз підтвердить
відсутність вуглекислого газу або (у разі витиснення азоту)
достатній вміст кисню у повітрі (не менше ніж 20 % за об'ємом).
   10.4. Перед розкриванням камери контактних кілець зупиненого
синхронного компенсатора без витиснення водню із його корпусу слід
перед подаванням інертного газу до камери перевірити щільність
затвора, що відділяє її від корпусу компенсатора.
   Допускається починати роботи в камері після продування її
інертним газом (без наступного його витиснення повітрям) та
проведення аналізу.
   10.5. У разі виведення в ремонт обладнання та трубопроводів
газомасляної системи необхідно  від'єднати  трубопроводи  або
встановити заглушки для виключення можливості проникнення водню
або інертного газу на ділянки, що ремонтуються, через нещільність
засувок.
   10.6. Роботи з відкритим вогнем (електрозварювання, газове
зварювання, різання тощо) на відстані менше 10 м від тих частин
газомасляної системи, що містять водень, слід виконувати за
нарядом. У цьому разі в рядку "Окремі вказівки" наряду слід
записати додаткові заходи, що створюють безпечні умови виконання
роботи (встановлення щитів-екранів, перевірка повітря в приміщенні
на відсутність водню, наявність засобів пожежогасіння тощо).
   Забороняється виконувати  вогневі роботи безпосередньо на
корпусі генератора, трубопроводах  та  апаратах  газомасляної
системи, заповнених воднем.
   Біля генераторів та пристроїв газомасляної системи  слід
вивішувати плакати "Водень. Вогненебезпечно!".
   10.7. Ремонтні роботи в газомасляній системі зупиненого і
переведеного  на  повітря  генератора можуть виконуватись за
розпорядженням. ( Пункт 10.7 розділу 10 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 )
   10.8. Під час експлуатації електролізної установки (ЕУ) не
можна допускати утворення вибухонебезпечної суміші водню з киснем
або повітрям. Чистота водню не повинна бути менше 98,5 %, а кисню
- менше 98 %.
   10.9. Забороняється робота електролізерів, якщо не видно
рівня рідини в оглядових скельцях регуляторів тиску.
   Максимально допустимий перепад тиску між водневою та кисневою
системами не повинен перевищувати 1961,4 Па (200 мм вод.ст.).
   10.10. Апарати та трубопроводи ЕУ (крім ресиверів) необхідно
перед пуском продувати азотом (ГОСТ 9293, II сорт).
   Забороняється продувати ці апарати вуглекислим газом.
   Ресивери ЕУ слід продувати азотом або вуглекислим газом (ГОСТ
8050, сорт харчовий або  технічний).  У  разі  необхідності
внутрішнього огляду один ресивер або їхню групу слід продути
вуглекислим газом або азотом для видалення водню, відключити від
інших груп ресиверів запірною арматурою та металевими заглушками,
що мають хвостовики, які виступають за межі фланців, а потім
продути чистим повітрям.
   Продування ресиверів інертним газом, повітрям і воднем слід
проводити  до  досягнення  в них зазначених в таблиці 10.1
концентрацій компонентів.
   У разі використання для продування ресиверів вуглекислого
газу технічного сорту, який містить до 0,05 % окису вуглецю, його
слід зберігати окремо від вуглекислого газу харчового сорту.
Таблиця 10.1 - Порядок продування ресиверів
————————————————————————————————————————————————————————————————
|Операція витис-| Місце відби- |Компонент, що  |  Вміст  |
|нення     | рання     |визначається  |компонента |
|        |        |        |за нормою, %|
|———————————————+————————————————+————————————————+————————————|
|Повітря вугле- |Верх ресивера  |Вуглекислий газ |  85   |
|кислим газом  |        |        |      |
|Повітря азотом |Те саме     |Кисень     |  3,0   |
|Вуглекислого  |Низ ресивера  |Вуглекислий газ,|  1,0   |
|газу воднем  |        |кисень     |  0,5   |
|Азоту воднем  |Те саме     |Азот,      |  1,0   |
|        |        |кисень     |  0,5   |
|Водню вугле-  |Верх ресивера  |Вуглекислий газ |  95   |
|кислим газом  |        |        |      |
|Водню азотом  |Те саме     |Водень     |  3,0   |
|Вуглекислого  |Низ ресивера  |Вуглекислий газ |Відсутній  |
|газу повітрям |        |        |      |
|Азоту повітрям |Те саме     |Кисень     |  20   |
————————————————————————————————————————————————————————————————
   10.11. У разі вимкнення ЕУ більше ніж на 4 год обов'язково
слід продувати азотом її апарати та трубопроводи.У разі вимкнення
ЕУ на термін від 1 до 4 год систему можна залишити під тиском
водню  або  кисню  в  межах  від  9,807 х 10 в кубі  до
19,614 х 10 в кубі Па (від 0,1 до 0,2 кГс/квад.см).
   У разі вимкнення ЕУ менше ніж на 1 год дозволяється залишати
апаратуру під номінальним тиском газів. У цьому разі сигналізація
підвищення різниці тисків у регуляторах тиску водню і кисню не
повинна вимикатись.
   Продування азотом необхідно проводити  у  випадку,  якщо
вимкнення пов'язано з порушенням технологічного режиму або якщо
після вимкнення необхідно відкачати електроліт із електролізера.
   10.12. У разі проведення зварювання або виконання ремонтних
робіт, пов'язаних з розкриванням обладнання  ЕУ,  продування
необхідно проводити до повної відсутності водню в кінцевій за її
ходом точці.
   10.13. Роботи  з відкритим вогнем у приміщенні ЕУ слід
виконувати після вимкнення установки, проведення аналізу повітря
на  відсутність  водню,  забезпечення безперервної вентиляції
приміщення.
   Для проведення  робіт  з  відкритим  вогнем на апаратах
електролізної установки, яка ремонтується, у разі наявності у тому
самому приміщенні іншої установки, що працює, необхідно від'єднати
трубопроводи цієї установки від установки, що ремонтується, і
встановити заглушки з хвостовиками. Місце проведення робіт з
відкритим вогнем слід обгородити щитами.
   Забороняється проводити  ремонтні  роботи  на  апаратах,
заповнених воднем.
   10.14. Засувки  та  трубопроводи,  що  замерзли,  можна
відігрівати тільки парою або гарячою водою. Витікання газу зі
з'єднань можна визначати спеціальними приладами або за допомогою
мильного розчину.
   Забороняється використовувати  відкритий   вогонь   для
відігрівання та визначення місць витікання.
   10.15. У приміщеннях ЕУ та біля ресиверів забороняється
палити, користуватись відкритим вогнем, електричними нагрівальними
приладами та переносними лампами.
   Для внутрішнього освітлення апаратів під час їхнього огляду
та  ремонту  слід  застосовувати  переносні  світильники  у
вибухозахисному виконанні напругою не більше ніж 12 В, захищені
металевими сітками.
   10.16. Усередині  приміщення  ЕУ та на дверях необхідно
вивішувати знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026, що забороняють
користуватись відкритим вогнем. На ресиверах водню слід зробити
написи "Водень. Вогненебезпечно!".
   10.17. Забороняється   зберігати   легкозаймисті   та
вибухонебезпечні речовини в приміщенні ЕУ.
   10.18. У разі роботи з електролітом слід надягати захисний
спецодяг (бавовняний костюм, гумові чоботи, прогумований фартух,
гумові рукавички) та окуляри. Попадання рідкого або твердого лугу
на шкіру, волосся і особливо в очі може викликати тяжкі опіки.
   10.19. Пробу  електроліту  для  вимірювання густини слід
відбирати тільки після того, як знято тиск.
   10.20. До електролізерів, особливо до кінцевих плит, не слід
торкатись без засобів захисту. Не допускається попадання лугу на
ізоляційні втулки стяжних болтів та на ізолятори під монополярними
плитами. У разі порушення ізоляції цих елементів може виникнути
дуга, що призведе до пожежі та аварії.
   На підлозі  біля  електролізерів  повинні  бути  гумові
діелектричні килимки.
   10.21. Обладнання  та  трубопроводи  ЕУ,  ресивери  та
трубопроводи від ресиверів до машинного залу повинні складати по
всій довжині безперервне електричне коло та приєднуватись до
заземлювальних пристроїв. У межах ЕУ апарати та трубопроводи
необхідно заземлювати не менше ніж у двох місцях.
   10.22. Для перевірки запобіжних клапанів ЕУ слід вимкнути та
продути азотом.
   Забороняються випробування клапанів під час роботи ЕУ.
   10.23. Забороняється підтягувати болти та гайки апаратів і
арматури, що перебувають під тиском. Шланги та штуцери необхідно
надійно закріпити.
   10.24. Пуск  ЕУ після монтажу, капітального ремонту або
тривалого (3 міс.і більше) простою повинен здійснюватись під
наглядом відповідального працівника зі складу керівників або
спеціалістів.
   Ремонтні роботи на установці слід виконувати за нарядом.
            11. Електродвигуни
   11.1. Виводи  обмоток, кабельні воронки та всі обертові
частини  електродвигунів  (контактні  кільця,  шківи,  муфти,
вентилятори) слід огороджувати.
   Забороняється знімати  ці  огородження  під  час  роботи
електродвигуна.
   11.2. Вмикати та вимикати електродвигуни пусковою апаратурою
з  приводами  ручного  керування  необхідно  в діелектричних
рукавичках.
   11.3. У  разі  виконання  роботи  на електродвигуні або
механізмі, який приводиться ним у рух, що пов'язана з дотиком до
струмовідних або обертових частин, з електродвигуна слід зняти
напругу, а кабель, що живить його, слід заземлити. ( Абзац перший
пункту 11.3 розділу 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Роботи, що  не пов'язані з дотиком до струмовідних або
обертових частин електродвигуна чи механізму, який приводиться ним
у  рух,  можуть проводитись на працюючому електродвигуні за
розпорядженням або в порядку поточної експлуатації.
   11.4. У разі виконання роботи на електродвигуні заземлення
можна встановлювати на будь-якій ділянці кабельної лінії, що
з'єднує електродвигун з РУ (збіркою).
   У разі виконання робіт на механізмі, не пов'язаних з дотиком
до частин, що обертаються, та у разі роз'єднання з'єднувальної
муфти заземлювати кабельну лінію не вимагається.
   11.5. У разі від'єднання кабелю від електродвигуна необхідно
на жили кабелю з боку електродвигуна  встановити  переносне
заземлення. У тому разі, коли переріз жил кабелю не дозволяє
застосовувати переносні заземлення, допускається в електродвигунах
напругою до 1000 В заземлювати кабельну лінію мідним провідником
перерізом, не меншим за переріз жили кабелю, або з'єднувати між
собою жили кабелю та ізолювати їх. Таке заземлення та з'єднання
жил кабелю слід враховувати в оперативній документації нарівні з
переносним заземленням.
   11.6. Перед допуском працівників до роботи на електродвигунах
насосів,  димососів  та вентиляторів, якщо можливе обертання
електродвигунів від з'єднаних з ними механізмів, слід закрити і
зачинити на замок засувки та шибери останніх, а також вжити
заходів щодо гальмування роторів електродвигунів.
   11.7. На   однотипних  або  близьких  за  габаритом
електродвигунах, встановлених поряд з тим, на якому проводиться
робота, слід вивішувати плакати "Стій! Напруга" незалежно від
того, перебувають вони в роботі чи в резерві.
   11.8. Випробування  електродвигуна  спільно  з виконавчим
механізмом  слід  проводити  з  дозволу  начальника  зміни
технологічного цеху, в якому вони встановлені.
   Про видавання дозволу слід робити запис в  оперативному
журналі технологічного цеху, а про отримання цього дозволу - в
оперативному журналі цеху (дільниці), що проводить випробування.
   11.9. Ремонт та налагодження схеми керування електродвигуном,
не з'єднаним з виконавчим механізмом,  можна  проводити  за
розпорядженням.  Випробування  схеми керування виконується за
дозволом працівника, який видав розпорядження. Запис про це слід
зробити тоді, коли реєструється розпорядження.
    12. Комутаційні апарати та розподільче устаткування
  ( Назва розділу 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
   Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   12.1. Перед допуском до роботи на комутаційних апаратах з
дистанційним керуванням слід виконати такі технічні заходи:
   - вимкнути  допоміжні  кола  (керування,  сигналізації,
підігрівання та ін.) і силові кола приводу;
   - зачинити засувки на трубопроводі подавання повітря в баки
вимикачів або на пневматичні приводи та випустити в атмосферу
повітря, яке в них містилось; у цьому разі спускні пробки
(клапани) залишаються у відкритому положенні;
   - привести в неробоче положення вмикальний  вантаж  або
вмикальні пружини;
   - вивісити плакати "Не вмикати! Працюють люди" - на ключах
дистанційного керування і "Не відкривати! Працюють люди" - на
закритих засувках.
   12.2. Для пробних вмикань і вимикань комутаційного апарата
(без подавання робочої напруги) під час його налагоджування та
регулювання допускається тимчасове вмикання допоміжних і силових
кіл приводу, а також подавання повітря в привод та на вимикач. У
цьому разі слід зняти плакати "Не вмикати! Працюють люди" та "Не
відкривати! Працюють люди". ( Абзац перший пункту 12.2 розділу 12
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Дистанційно вмикати та вимикати комутаційний апарат під час
його   випробовування   дозволяється   оперативним   та
оперативно-виробничим працівникам, якщо це обумовлено нарядом в
"Окремих вказівках". ( Абзац другий пункту 12.2 розділу 12 в
редакції Наказу Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 )
   Після випробування, у разі необхідності продовження роботи на
комутаційному апараті, черговий або з його дозволу керівник робіт
повинен виконувати вимоги пункту 12.1 цих Правил.
   12.3. Підніматись на повітряний вимикач, що перебуває під
робочим тиском, дозволяється тільки під час випробування та
виконання налагоджувальних робіт (регулювання демпферів, знімання
віброграм, під'єднання провідників до вимірювальних приладів або
їх від'єднання, визначення місць витікання повітря тощо).
   Забороняється підніматись на вимкнений повітряний вимикач з
повітронаповненим віддільником, якщо віддільник перебуває під
робочим тиском.
   12.4. Перед підніманням на повітряний вимикач для проведення
випробувань та налагодження необхідно:
   - вимкнути кола керування;
   - заблокувати кнопку місцевого керування та пускові клапани
(наприклад, від'єднати повітровідні трубки, замкнути шафи тощо)
або поставити біля вимикача проінструктованого члена бригади, який
допускав би до оперування вимикачем (після вмикання кіл керування)
за вказівкою керівника робіт тільки одного працівника.
   У разі перебування працівників на повітряному вимикачі, що
знаходиться під тиском, слід припинити усі роботи в  шафах
керування і розподільчих.
   12.5. Забороняється перебування працівників біля повітряних
вимикачів під час їх вимикання і вмикання, налагодження та
випробування.
   Команду на виконання операцій повітряним вимикачем у разі
проведення випробних і налагоджувальних робіт керівник робіт (або
уповноважений ним член бригади) повинен подавати тільки після
того, як всі члени бригади будуть відведені від вимикача на
безпечну відстань або в укриття.
   12.6. У разі допуску до роботи, пов'язаної з перебуванням
працівників всередині повітрозбірників, необхідно:
   - закрити засувки повітропроводів, по яких може бути подано
повітря, зачинити їх на замок, вивісити на засувках плакати "Не
відкривати! Працюють люди";
   - випустити в атмосферу повітря, що перебуває під тиском в
повітрозбірнику, залишивши відкритим спускний клапан;
   - від'єднати  від повітрозбірника повітропровід подавання
повітря і встановити на ньому заглушки.
   12.7. Нульовий  показ  манометрів на баках вимикачів та
повітрозбірниках не може бути вірогідною ознакою відсутності в них
стисненого  повітря.  Для  того,  щоб  зняти  кришки лазів,
безпосередньо перед відгвинчуванням болтів та гайок необхідно
відкрити спускні клапани або засувки і переконатись у відсутності
стисненого повітря.
   Спускні клапани або засувки дозволяється закривати тільки
після загвинчування всіх болтів та гайок, що кріплять кришку лазу.
   12.8. У  разі  виконання  роботи у відсіку комірки КРУ
необхідно:
   - викотити візок з обладнанням;
   - зачинити на замок шторку відсіку, в якому струмовідні
частини  залишились під напругою, та вивісити плакат "Стій!
Напруга";
   - вивісити плакат "Працювати тут" у відсіку, де треба буде
працювати.
   12.9. У разі виконання роботи поза КРУ на підімкненому до
нього обладнанні або на ПЛ і КЛ, що відходять, візок з вимикачем
необхідно викотити з комірки; шторку або дверці зачинити на замок
та вивісити на них плакат "Не вмикати! Працюють люди" або "Не
вмикати! Робота на лінії".
   У цьому разі допускається:
   - за наявності блокіровки (блоківки) між заземлювальними
ножами та візком з вимикачем - встановлювати візок в контрольне
положення після вмикання цих ножів;
   - за відсутності такої блокіровки або заземлювальних ножів в
комірках КРУ - встановлювати візок в проміжне положення між
контрольним та викоченим за умови зачинення комірки КРУ на замок.
Візок може встановлюватись у проміжне положення незалежно від
наявності заземлення на приєднанні.
   Встановлювати заземлення в комірці КРУ у разі виконання
роботи на ПЛ, що відходять, необхідно з урахуванням вимог пункту
7.7.1 цих Правил.
   12.10. Встановлювати в контрольне положення візок з вимикачем
для  випробування  та  роботи  в колах керування і захисту
дозволяється в тих випадках, коли роботи поза КРУ на ПЛ і КЛ, що
відходять, або на підімкненому до них обладнанні, враховуючи
механізми, з'єднані з електродвигунами, не  проводяться  або
встановлено заземлення в комірці КРУ.
   12.11. Приміщення РУ з елегазовим обладнанням слід обладнати
примусовою вентиляцією.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка