Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Страница 13   В графі 3 розписуються працівники, які отримали дозвіл на
підготовку робочих місць і на допуск. Якщо підготовляють робочі
місця кілька працівників або працівники різних цехів, то в графі 3
розписуються всі, хто готував робочі місця.
   Якщо дозволи на підготовку робочого місця і на  допуск
записують неодночасно, то в графі 2 послідовно заповнюють два
рядки: один - про дозвіл на підготовку робочого місця, другий -
про дозвіл на допуск.
   17. У  разі  виконання  робіт  в  електроустановках
електростанцій, підстанцій та на КЛ в рядках "Робочі місця
підготовлені.  Під  напругою  залишились"  допускач  зазначає
струмовідні частини, що перебувають під напругою, приєднання, яке
ремонтується, і найближчі до місця роботи струмовідні частини або
обладнання сусідніх приєднань незалежно від того, вимкнені вони чи
ні.
   У разі виконання робіт на ПЛ в цих самих рядках записують
струмовідні частини, вказані працівником, який видав наряд, в
рядках "Окремі вказівки", а у разі необхідності - інші струмовідні
частини.
   Допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються під рядками
"Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились" тільки у разі
первинного допуску.
                      Зворотна сторона наряду
   18. Цільовий інструктаж членів бригади слід оформляти в
таблиці 3 наряду тільки у разі первинного допуску та введення до
складу  бригади нового працівника. Про проведені інструктажі
допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються у відповідних
рядках в кінці таблиці 3.
   19. В таблиці 4 слід оформляти щоденний допуск до роботи та
її закінчення, а також допуск у разі переведення на інше робоче
місце.
   Якщо керівник робіт суміщає обов'язки допускача, а також якщо
керівнику робіт дозволено допустити бригаду до роботи у разі
повторного допуску, він розписується під час допуску в графах 3 і
4.
   Закінчення робіт, пов'язане із закінченням робочого дня,
керівник робіт (наглядач) оформляє в графах 5 і 6.
   20. В таблиці 5 у разі введення до складу бригади або
виведення зі складу бригади водія автомобіля, машиніста механізму,
кранівника зазначають також тип закріпленого за ним автомобіля,
механізму чи самохідного крана. В графі 4 розписується працівник,
який видав дозвіл на зміну складу бригади. У разі передавання
дозволу по телефону, радіо керівник робіт в графі 4 зазначає
прізвище цього працівника.
   21. Після повного закінчення роботи керівник робіт (наглядач)
розписується в призначених для цього рядках наряду, зазначаючи час
і дату оформлення.
   Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення роботи
черговий чи допускач зі складу оперативно-виробничих працівників
відсутній або керівник робіт суміщує обов'язки допускача, керівник
робіт чи наглядач це оформляє тільки в своєму примірнику наряду,
зазначаючи посаду і прізвище працівника, якому він повідомив про
повне закінчення робіт, а також дату і час повідомлення.
   Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення робіт
черговий чи допускач зі складу оперативно-виробничих працівників
присутній, то керівник робіт або наглядач оформляє це в обох
примірниках наряду.
   Якщо бригада  не  встановлювала  заземлення,  то  слова
"Заземлення, встановлені бригадою, зняті" треба викреслити.
 
(  Додаток  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
                        Додаток 3
                 до Правил безпечної експлуатації
                 електроустановок
        Порядок обліку робіт, що виконуються
         за нарядами і розпорядженнями
   Порядок обліку робіт за нарядами та розпорядженнями визначає
керівництво підприємства.
   Роботи за нарядами та розпорядженнями слід обліковувати в
призначеному для цього журналі за пропонованою нижче формою.
   В журналі у відповідних графах реєструють первинний допуск до
роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи за
розпорядженням  та  її  закінчення  (за  винятком  робіт за
розпорядженнями, які виконуються самими оперативними працівниками
або  під їхнім наглядом і запис про які роблять тільки в
оперативному журналі). Крім того, первинні та щоденні допуски до
робіт за нарядом оформляють записом в оперативному журналі, у
цьому разі зазначають тільки номер наряду і робоче місце.
   Сторінки журналу слід пронумерувати, а журнал прошнурувати та
скріпити печаткою. Термін зберігання журналу після останнього
запису становить 6 місяців.
    Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Номер|Номер|Місце і най-|Керівник |Члени брига-|Працівник,|Дозвіл|Роботу|
|роз- |наря-|менування  |робіт або |ди, яка пра-|який дав |на до-|закін-|
|по- |ду  |роботи. За- |наглядач |цює за роз- |розпоряд- |пуск |чили |
|ряд- |   |ходи безпеки|(прізвище,|порядженням |ження   |(дата,|(дата,|
|ження|   |      |ініціали) |(прізвище, |(прізвище,|час) |час) |
|   |   |      |     |ініціали)  |ініціали) |   |   |
|—————+—————+————————————+——————————+————————————+——————————+——————+——————|
| 1 | 2 |   3   |  4   |   5   |  6   |  7 |  8 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. У разі великої кількості робіт за розпорядженнями
       запис їхніх порядкових номерів дозволяється щомісяця
       починати знову.
     2. У разі виконання робіт за нарядом заповнюються тільки
       графи 2, 7, 8.
 
(  Додаток  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
                        Додаток 4
                 до Правил безпечної експлуатації
                 електроустановок
  Приклади встановлення заземлень в схемах електроустановок
            (Креслення відсутні)
 
 "Офіційний вісник України" 1998, N 3, стор.237
 Код нормативного акта: 4664/1998


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка