Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Страница 11відкрити вентиляційні канали.
   18.7.3. Перед випробуванням апаратури дистанційного живлення
необхідно забезпечити телефонний зв'язок між усіма НПП та ОПП, що
їх живлять.
   18.7.4. Знімати з апаратури окремі плати допускається тільки
з  дозволу  керівника  робіт  після того, як знято напругу
дистанційного живлення.
   Забороняється проводити ремонт апаратури, що перебуває під
напругою.
   18.8. Апаратні засоби  диспетчерського  і  технологічного
керування
   18.8.1. Працювати на пристроях, розміщених  в  апаратних
приміщеннях, вмикати та вимикати, а також ремонтувати апаратуру
телефонного зв'язку та  радіотрансляції  в  електроустановках
електростанцій і підстанцій допускається одному працівнику з
групою III.
   18.8.2. На  підлозі  перед ввідними та ввідно-випробними
стояками кабельних  і  повітряних  ліній  зв'язку,  стояками
дистанційного живлення, стояками автоматичних регуляторів напруги,
струморозподільними стояками повинні бути діелектричні гумові
килимки або ізолювальні підставки.
   На чохли  обладнання,  до  якого  підводиться  напруга
дистанційного живлення, слід нанести знаки, що попереджують про
наявність напруги.
   18.8.3. Паяти проводи під комутаторами близько до підлоги і в
інших незручних місцях слід в захисних окулярах.
   18.8.4. Промивання контактів (контактних полів) шукачів та
реле слід виконувати тільки після того, як з них знято напругу.
   18.8.5. Забороняється   під  час  чищення  обладнання
користуватись щітками з оголеною металевою оправою, а також
шлангами пилососів з металевими наконечниками.
   18.8.6. Замінювання ламп в апаратурі слід виконувати після
знімання з них напруги. Допускається замінювати лампи під напругою
до 250 В із застосуванням засобів захисту.
   18.8.7. У разі попадання на лінію зв'язку, ввімкнену в
ввідно-випробний стояк або захисні смуги кросу сторонньої напруги
понад 42 В (від лінії електропередавання, апаратури дистанційного
живлення тощо), чергові повинні таку лінію вимкнути та ізолювати,
користуючись засобами захисту. Про наявність сторонньої напруги
понад 42 В повідомляються чергові об'єкта, а за їх відсутності -
вищестоящі  чергові. Замінювання розрядників або запобіжників
дозволяється проводити тільки у разі відсутності  сторонньої
напруги.
   18.8.8. Під час виконання робіт на апаратурі ліній зв'язку,
які піддаються впливу ліній електропередавання і електрифікованих
залізниць змінного струму, замінювання лінійних захисних пристроїв
слід  проводити  в  діелектричних рукавичках (або кліщами з
ізольованими ручками), в захисних окулярах та в діелектричних
калошах або із застосуванням діелектричного килимка.
   18.8.9. Робочі місця телефоністів на комутаторах місцевих
телефонних станцій та АТС повинні бути захищені обмежувачами
акустичних ударів.
   18.8.10. Під час грози телефоністи повинні користуватись
замість мікротелефонних гарнітур мікротелефонними трубками.
   19. Електрична частина пристроїв теплової автоматики,
        теплотехнічних вимірювань і захистів
   19.1. Правил  цього  розділу слід дотримуватись під час
виконання робіт в електричній частині пристроїв ТАВ і технічних
засобів АСК. Заходи безпеки під час обслуговування тепломеханічної
частини пристроїв ТАВ викладені в НАОП 1.1.10-1.02-83 "Правила
техники  безопасности  при  эксплуатации  тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей".
   19.2. Всі роботи в пристроях ТАВ, розміщених на діючому
обладнанні та збірках, що знаходяться в різних цехах, слід
проводити з дозволу начальника зміни (чергового) цеху, в якому
треба буде працювати.
   19.3. Допускачем до робіт на пристроях ТАВ за нарядами є
начальник зміни (черговий) цеху (дільниці) ТАВ. За відсутності в
зміні чергових працівників, а також у разі виконання робіт на
територіально віддалених об'єктах допускачем за нарядами може бути
працівник зі складу оперативно-виробничих працівників.
   Допуск до робіт за розпорядженням можуть здійснювати черговий
або оперативно-виробничі працівники того цеху (дільниці) ТАВ та
інших цехів (дільниць), де знаходяться робочі місця, визначені
розпорядженням.
   19.4. За розпорядженням можна виконувати роботи з ремонту,
випробування та налагодження пристроїв ТАВ, які не вимагають зміни
схеми або режиму роботи обладнання.
   19.5. Вимикати електрообладнання пристроїв ТАВ, яке впливає
на теплове та електричне навантаження, слід після одержання
дозволу (розпорядження) начальника зміни станції або начальника
технологічного цеху.
   19.6. В  пристроях  ТАВ  за розпорядженням, одноособово,
працівник з групою III може виконувати такі роботи:
   - налагодження реєстраційної частини приладів;
   - замінювання  манометрів   (крім   електроконтактних),
дифманометрів, термопар;
   - усунення дефектів в приладах теплотехнічного контролю на
блочних щитах керування;
   - ремонт комплексу технічних засобів обчислювальної техніки
АСК;
   - налагодження  та  перевірку  параметрів  настроювання
електронних блоків авторегуляторів;
   - ущільнення коробок затискачів;
   - нанесення написів, маркування стендів, датчиків, виконавчих
механізмів, панелей тощо;
   - обдування щитів, панелей стисненим повітрям.
   19.7. Підготовку дільниці технологічного обладнання перед
допуском до робіт на пристроях ТАВ повинні проводити чергові цеху,
в  оперативному  управлінні  якого  знаходиться  технологічне
обладнання.
   19.8. Операції з  комутаційною  апаратурою  на  пультах,
розподільчих щитах та збірках пристроїв ТАВ можуть виконувати
чергові або оперативно-виробничі працівники з групою III, а також
керівник робіт ремонтної бригади з групою IV, якщо працівник, який
видає наряд або розпорядження, доручає йому вмикання і вимикання
комутаційної апаратури із записом про це в рядку "Окремі вказівки"
наряду, а у разі виконання робіт за розпорядженням - із записом у
випадку реєстрації цього розпорядження.
   19.9. Пробне вмикання регуляторів у процесі налагодження або
ремонту на прохання керівника робіт повинні проводити чергові
цеху, в оперативному управлінні якого знаходиться технологічне
обладнання.
   19.10. Випробування та перевірку  під  напругою  окремих
елементів і ділянок схеми або вузла пристроїв ТАВ під час
капітального ремонту виконують з  дозволу  начальника  зміни
(чергового) технологічного цеху, якщо:
   - припинено роботу;
   - відведено працівників від обладнання, що випробовується;
   - знято захисні заземлення;
   - знято захисні огородження і плакати безпеки.
   Бригади на суміжних ділянках можуть продовжувати роботу за
умови відімкнення цих ділянок, відгородження їх від обладнання, що
випробовується, та створення безпечних умов праці тим, хто працює.
   19.11. Вмикання та вимикання електрообладнання слід проводити
з дозволу начальника зміни (чергового) технологічного цеху.
   Роботи, пов'язані з неодноразовим вмиканням та вимиканням
електрообладнання в процесі випробувань, дозволяється проводити
без оформлення перерв у наряді, але з обов'язковим виконанням
кожного разу необхідних технічних заходів.
   19.12. Установлювати та знімати переносне заземлення повинні
чергові або оперативно-виробничі працівники цеху (дільниці) ТАВ. У
разі  вимкнення  пристроїв  ТАВ комутаційною апаратурою, яка
обслуговується працівниками електроцеху, встановлювати та знімати
заземлення у вимкнених комутаційних апаратів повинні працівники
електроцеху.
 
  20. Роботи із застосуванням автомобілів, вантажопідіймальних
          машин, механізмів та драбин
   20.1.  Під  час  виконання робіт в електроустановках з
використанням вантажопідіймальних машин і механізмів необхідно
враховувати  вимоги  "Правил будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів". Абзац перший пункту 20.1 розділу 20
в редакції Наказу  Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 )
_______________
   ( Примітку вилучено на підставі Наказу Держнаглядохоронпраці
N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 ) * Порядок призначення
працівників,  відповідальних  за  безпечне виконання робіт з
переміщення вантажів кранами, визначено в ДНАОП 0.00-1.03-93
"Правила  будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних
кранів".
   У разі призначення працівника, відповідального за безпечне
виконання робіт з переміщення вантажів кранами, слід зробити запис
в рядку "Окремі вказівки" наряду.
   20.2. Водії та машиністи, які входять до штату енергетичних
підприємств і працюють в діючих електроустановках, повинні мати
групу II.
   Кранівники сторонніх  організацій  допускаються до роботи
згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів".
   20.3. Рух вантажопідіймальних машин і механізмів в охоронній
зоні ПЛ, а по ВРУ - також і автомобілів допускається під наглядом
одного з працівників, зазначених в пункті 20.1 цих Правил, або
керівника  чи  спеціаліста  з  групою  V.  По  ВРУ  рух
вантажопідіймальних машин, механізмів і автомобілів допускається
також під наглядом чергового або допускача з групою IV зі складу
оперативно-виробничих працівників.
   20.4. Під час проїзду по ВРУ і під ПЛ підіймальні та висувні
частини вантажопідіймальних машин і механізмів повинні перебувати
в транспортному положенні. Допускається в межах робочого місця
переміщення вантажопідіймальних машин та механізмів по рівній
місцевості з піднятим робочим органом без вантажу та людей на
підіймальній або висувній  частині,  якщо  таке  переміщення
дозволяється заводською інструкцією і при цьому не потрібно
проїжджати під невимкненими шинами або проводами ПЛ.
   На ВРУ швидкість руху визначається за місцевими умовами, але
не повинна  перевищувати  10  км/год.  Під  ПЛ  автомобілі,
вантажопідіймальні машини та механізми повинні проїжджати в місцях
найменшого провисання проводів (біля опор).
   20.5. Установка і робота стрілових вантажопідіймальних машин
та механізмів для піднімання вантажів або людей безпосередньо під
проводами ПЛ, що перебувають під напругою, забороняється. ( Абзац
перший пункту 20.5 розділу 20 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Встановлювати вантажопідіймальну машину (механізм) на виносні
опори та переводити її робочий орган з транспортного положення в
робоче повинен машиніст, який нею керує. Забороняється залучати
для цього інших працівників.
   20.6. Під час проїзду, встановлення та роботи автомобілів,
вантажопідіймальних машин і механізмів відстані від підіймальних
та  висувних  частин,стропів,  вантажозахватних  пристосувань,
вантажів при будь-якому положенні до струмовідних частин, що
перебувають під напругою, не повинні бути менші за зазначені в
таблиці 5.1 цих Правил.
   20.7. Перед  початком  роботи  телескопічних  вишок  та
гідропідйомників необхідно перевірити в дії висувну та підіймальну
частини, а у телескопічних вишок, крім того, підіймальну частину
слід встановити вертикально і зафіксувати в такому положенні.
Перевірку слід здійснювати у безпечному місці якнайдалі від
струмовідних частин, що перебувають під напругою.
   20.8. Забороняється під час виконання робіт на  кутових
опорах, у разі замінювання ізоляторів, проводів або ремонту
арматури  встановлювати  телескопічну  вишку  (гідропідйомник)
всередині кута, утвореного проводами.
   20.9. Під час виконання всіх робіт у ВРУ та в охоронній зоні
ПЛ  автомобілі,  вантажопідіймальні  машини  і  механізми на
пневмоколісному  ходу  необхідно  заземлювати.  Забороняється
доторкатись до корпусу автомобіля (вантажопідіймальної машини,
механізму) і проводити будь-які переміщення їхніх робочих органів,
вантажозахватних пристосувань і опорних деталей до встановлення
заземлення.
   У разі, коли ПЛ вимкнена та заземлена на робочому місці і не
перебуває під наведеною напругою, не  вимагається  заземляти
автомобілі,  вантажопідіймальні  машини  та  механізми  на
пневмоколісному ходу, встановлені на відстані понад 30 м від
найближчих проводів інших ПЛ, що перебувають під напругою.
   Вантажопідіймальні машини і механізми на гусеничному ходу у
разі  встановлення  безпосередньо  на  грунті заземлювати не
вимагається.
   20.10. Під час роботи вантажопідіймальних машин та механізмів
забороняється перебування людей під вантажем, що піднімається,
корзиною  телескопічної  вишки  (гідропідйомника), а також у
безпосередній близькості (ближче ніж за 5 м) від  проводів
(тросів), що натягуються, упорів, кріплень і механізмів, що
працюють.
   20.11. Під  час  проведення робіт з телескопічної вишки
(гідропідйомника) повинен бути візуальний зв'язок між членом
бригади, який перебуває в корзині (колисці), і водієм. У разі
відсутності такого зв'язку біля вишки повинен перебувати член
бригади, який передає водію команду піднімати або спускати корзину
(колиску).
   Працювати з  телескопічної  вишки (гідропідйомника) слід,
стоячи на дні корзини (колиски), закріпившись стропом запобіжного
пояса. Перехід з корзини (колиски) на опору або обладнання і назад
допускається тільки з дозволу керівника робіт.
   Під час перебування працівників, які виконують роботу у
корзині (колисці) телескопічної вишки (гідропідйомника), машиніст
не повинен залишати пульт керування.
   20.12. У разі зіткнення стріли крана або корзини (колиски)
підіймального механізму із струмовідними частинами, що перебувають
під напругою, машиніст повинен вжити заходів щодо швидкого розриву
контакту, що виник, і відвести рухому частину механізму від
струмовідних частин на відстань, не меншу за зазначену в таблиці
5.1 цих Правил.
   Забороняється спускатись з механізму ( машини) на землю або
підніматись на нього, а також доторкатись до нього, стоячи на
землі, якщо механізм перебуває під напругою.
   Машиніст зобов'язаний  попередити  працівників,  які його
оточують, про те, що механізм перебуває під напругою.
   У разі загоряння автомобіля, вантажопідіймальної машини або
механізму, що перебувають під напругою, водій (машиніст) повинен
зіскочити на землю, з'єднавши ноги, і, водночас, не доторкаючись
руками до машини, віддалитися від неї на відстань не менше 8 м,
пересуваючи ступні по землі і не відриваючи їх одну від одної.
   20.13. Забороняється використовувати переносні металеві, а
також дерев'яні та пластмасові драбини з дротом жорсткості уздовж
тятив драбини в РУ 220 кВ і нижче.
   20.14. У ВРУ 330 кВ і вище використовувати переносні металеві
драбини дозволяється за таких умов:
   - драбину слід переносити в горизонтальному положенні під
безперервним наглядом керівника робіт, чергового або працівника з
групою IV зі складу оперативно-виробничих працівників;
   - для знімання наведеного потенціалу з переносної драбини до
неї необхідно приєднати металевий ланцюг, який торкається землі;
   - у разі встановлення драбини не дозволяється її наближення
до  струмовідних  незаземлених частин на відстань, меншу за
зазначену в таблиці 5.1 цих Правил.
    21. Роботи, пов'язані з підніманням на риштування,
        помости, конструкції і обладнання
   21.1. Під час виконання робіт, коли неможливо закріпити строп
запобіжного пояса за конструкцію, опору тощо, слід користуватися
страхувальним канатом, попередньо заведеним за конструкцію або
деталь опори. Виконувати цю роботу повинні два працівники, один з
яких повинен у разі потреби повільно відпускати або натягувати
страхувальний канат.
   21.2. Риштування слід виконувати згідно з вимогами НАОП
1.1.10-1.04.-85 "Правила безопасности при работе с инструментом и
приспособлениями".
   21.3. Настили  риштувань,  помостів,  колисок  необхідно
огородити, якщо їх висота над поверхнею грунту або перекриттям
перевищує 1,3 м. Висота огородження не повинна бути нижче 1 м для
риштувань та помостів і нижче 1,2 м - для колисок.
   У разі неможливості або недоцільності влаштування настилів і
огороджень, а також під час виконання робіт на обладнанні у
кожному окремому випадку заходи безпеки визначаються технологічною
картою, ППР або іншими документами.
   21.4. Електро-  та  газозварники  повинні  застосовувати
запобіжний пояс із стропом з металевого ланцюга.
   Якщо робоче місце та підходи до нього розташовані  над
неогородженими  струмовідними  частинами,  що перебувають під
напругою, а відстань від металевого ланцюга у разі його опускання
буде менша за зазначену в таблиці 5.1 цих Правил, то роботу слід
виконувати з вимкненням цих струмовідних частин.
   21.5. Під час виконання робіт на тих конструкціях, під якими
розташовані струмовідні частини, що перебувають під напругою,
ремонтні пристосування та інструмент для запобігання їх падінню
необхідно прив'язувати.
   Подавати деталі  на  конструкції або обладнання слід за
допомогою нескінченного каната, вірьовки або шнура. Працівник,
який стоїть внизу, повинен утримувати канат для запобігання його
розгойдуванню та наближенню до струмовідних частин.
   21.6. Працівники, які працюють на порталах, конструкціях,
опорах, повинні бути в одязі, що не заважає рухам. Особистий
інструмент повинен бути в сумці.
   21.7. Виконувати роботи на освітлювальній арматурі під стелею
машинних залів та котелень з візка мостового крана повинні не
менше двох працівників зі складу оперативних працівників або, за
нарядом, - виробничих працівників. Один з працівників повинен
постійно перебувати поблизу того, хто працює, і слідкувати, щоб
він дотримувався необхідних заходів безпеки.
   Забороняється улаштування тимчасових помостів, драбин тощо на
візку крана. Працювати слід безпосередньо з настилу візка або з
встановленого на ньому стаціонарного помосту.
   Перед підніманням  на  візок  з його тролейних проводів
необхідно зняти  напругу.  Під  час  виконання  робіт  слід
користовуватися запобіжним поясом.
   Пересувати міст або візок крана кранівник може тільки за
командою керівника робіт. Під час пересування мостового крана
працівники повинні розміщуватись в кабіні або на настилі мосту.
   Забороняється пересування  помосту  і  візка,  коли люди
перебувають на візку.
        22. Робота відряджених працівників
   22.1. Відрядженими на підприємства Міністерства енергетики
України можуть бути працівники енергетичних компаній, об'єднань,
підприємств, установ та організацій ( далі - підприємств) як
Міненерго України, так і інших підприємств незалежно від форм
власності і підпорядкованості.
   22.2. Допуск  до  робіт  в електроустановках відряджених
працівників здійснюється відповідно до цих Правил. Відряджені
працівники  повинні  мати посвідчення встановленої форми про
перевірку знань цих Правил і присвоєння групи з електробезпеки.
   22.3. Підприємство (організація), що відряджає працівників,
повинно у письмовій формі визначити тих працівників, які можуть
бути призначені керівниками робіт, наглядачами і членами бригади,
а також працівників, яким може бути надано право видавати наряд у
разі виконання тривалих робіт.
   22.4. Надання відрядженим працівникам права працювати  в
діючій електроустановці керівниками робіт, наглядачами і членами
бригади може  бути  оформлене  керівництвом  експлуатаційного
підприємства  резолюцією на листі підприємства, що відрядило
працівників, або за письмовою вказівкою. Надання права видавати
наряди і віддавати розпорядження необхідно оформити письмовою
вказівкою керівництва експлуатаційного підприємства.
   22.5. Відряджені  працівники  після  прибуття  на  місце
відрядження повинні пройти  інструктаж  з  електробезпеки  з
урахуванням особливостей електроустановок, в яких їм треба буде
працювати. Працівники, на яких покладається обов'язок видавати
наряд, і керівники робіт інструктуються також по схемах цих
електроустановок.
   22.6. Інструктаж відряджених працівників повинен проводити
працівник з групою V зі складу керівників чи спеціалістів або
працівник  з  групою  IV  зі  складу  оперативних  або
оперативно-виробничих працівників експлуатаційного підприємства.
   Зміст інструктажу  визначає  працівник,  який  проводить
інструктаж, залежно від характеру і складності роботи, схеми та
особливостей електроустановки.
   Інструктаж необхідно оформляти записом в журналі реєстрації
інструктажу  за підписами працівників, які інструктуються, і
працівника, який проводить інструктаж.
   22.7. Підприємство, що відряджає працівників, відповідає за
відповідність відряджених працівників наданим  їм  групам  з
електробезпеки і наданим правам, а також за виконання працівниками
цих Правил.
   22.8. Підприємство,  в  електроустановках  якого працюють
відряджені працівники, відповідає за виконання заходів безпеки,
які забезпечують захист тих, хто працює, від ураження електричним
струмом робочої і наведеної напруги.
   22.9. Підприємство,   електроустановки  якого  постійно
обслуговують працівники окремих дільниць спеціалізованих ремонтних
організацій, може за узгодженням з цими організаціями надавати
працівникам цих дільниць права оперативно-виробничих працівників
після їхньої підготовки відповідно до вимог ГКД 34.12.102-95
"Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств,
установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та
експлуатації обладнання. Положення."
   23. Допуск працівників будівельно-монтажних організацій
   до робіт в діючих електроустановках і охоронній зоні
           ліній електропередавання
   23.1. Загальні вимоги
   23.1.1. Для проведення будівельно-монтажних робіт в діючих
електроустановках і охоронній зоні ліній електропередавання БМО
повинна  отримати від експлуатаційного підприємства письмовий
дозвіл  згідно  з  "Правилами  охорони  електричних  мереж"
( 209-97-п ). Забезпечення електробезпеки  під  час виконання
будівельно-монтажних робіт повинно здійснюватись згідно з вимогами
ГОСТ 12.1.013 та ГОСТ 12.1.051. ( Пункт 23.1.1 розділу 23 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   23.1.2. У дозволі на проведення робіт повинні бути зазначені:
ділянка діючої електроустановки, де будуть виконувати роботи (РУ,
лінія,  коло,  опори);  терміни виконання робіт (початок та
закінчення);   відповідальний   працівник   експлуатаційного
підприємства, якого належить повідомити про закінчення робіт;
наявність небезпечних і шкідливих факторів (розташовані поблизу
діючі  лінії  електропередавання,  електричне  поле, наведена
напруга), якщо вони мають місце.
   23.1.3. У разі виділення для БМО спеціальної огородженої зони
робіт замість дозволу слід оформляти акт-допуск відповідно до СНиП
III-4-80 "Техника безопасности в строительстве". В акті-допуску
необхідно зазначити: вид огородження зони робіт; місця входу
(виходу) і в'їзду (виїзду) до цієї зони; наявність небезпечних і
шкідливих факторів.
   23.1.4. Перед початком виконання робіт БМО повинна подати
експлуатаційному підприємству список працівників, які мають право
видавати  наряди, відповідальних керівників та відповідальних
виконавців робіт зі складу тих, кого буде особисто допускати
представник експлуатаційного підприємства (допускач). У списку
необхідно зазначити посаду, прізвище, ініціали та  групу  з
електробезпеки.
   23.1.5. Після  прибуття  на  експлуатаційне  підприємство
працівники БМО повинні пройти інструктаж з електробезпеки з
урахуванням особливостей тих ділянок електроустановки, на яких їм
треба буде працювати, а працівники, які мають право видавати
наряди, відповідальні керівники робіт і відповідальні виконавці
робіт - і за їхніми схемами.
   Проведення інструктажу реєструється в журналі  реєстрації
інструктажу на експлуатаційному підприємстві.
   23.1.6. Будівельно  -  монтажні  роботи  в   діючих
електроустановках  та охоронній зоні ліній електропередавання
працівники БМО повинні виконувати  за  нарядом-допуском,  що
видається БМО. Форма наряду-допуску встановлена СНиП III-4-80
"Техника безопасности в строительстве".
   23.1.7. Первинний допуск до робіт, які вимагають проведення
вимикань в електроустановках, а також в охоронній зоні лінії
електропередавання, що перебуває під напругою, виконує допускач зі
складу працівників експлуатаційного підприємства. Він допускає
відповідального керівника робіт або відповідального виконавця
робіт БМО відповідно до вимог пунктів 6.5.6 і 23.3.1 цих Правил.
   23.1.8. Відповідальний виконавець робіт або відповідальний
керівник робіт БМО у разі первинного допуску повинен мати два
примірники виданого йому наряду. Після оформлення допуску в обох
примірниках наряду один з них залишається у допускача  для
передавання його відповідальному працівнику, якому працівник БМО,
що допускається, повинен повідомити про повне закінчення робіт.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка