Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Страница 10ємністю (кабелі, генератори) з нього необхідно зняти залишковий
заряд.
   17.2. Роботи з мегомметром та електровимірювальними приладами
   17.2.1. Вимірювання  опору ізоляції мегомметром в діючих
електроустановках слід проводити тільки після виконання необхідних
організаційних та технічних заходів щодо підготовки робочого
місця.
   Вимірювати опір ізоляції мегомметром може один працівник з
групою III.
   В тому разі, коли це вимірювання є складовою частиною робіт,
обумовлювати його в наряді або розпорядженні не вимагається.
   17.2.2. Вимірювання опору ізоляції мегомметром здійснюється
тільки на вимкнених струмовідних частинах, з яких знято залишковий
заряд  шляхом  попереднього  їх  заземлення.  Заземлення  зі
струмовідних частин слід знімати  тільки  після  підімкнення
мегомметра.
   17.2.3. У разі вимірювання  мегомметром  опору  ізоляції
струмовідних частин з'єднувальні проводи слід приєднувати до них
за допомогою ізолювальних тримачів (штанг). В електроустановках
понад 1000 В, крім того, необхідно користуватись діелектричними
рукавичками.
   17.2.4. Забороняється у разі проведення робіт з мегомметром
доторкатися до струмовідних частин, до яких він приєднаний. Після
закінчення робіт необхідно зняти зі струмовідних частин залишковий
заряд шляхом їх короткочасного заземлення.
   17.2.5. Приєднувати та від'єднувати прилади, що потребують
розри вання електричних кіл, які перебувають під напругою до 1000
В, необхідно після того, як напругу з цих кіл знято. Приєднання і
від'єднання приладів, що не потребують розривання електричних кіл,
допускається  виконувати  під  напругою  із  застосуванням
електрозахисних засобів.
   17.2.6. У тому разі, коли потрібно вимірювати електричні
параметри пристроїв, що перебувають під напругою до 1000 В,
необхідно  заземлити  металевий корпус переносного приладу і
застосувати спеціальні щупи або  з'єднувальні  провідники  з
ізолювальними рукоятками.
   17.2.7. Роботи в колах електролічильників, підімкнених до
трансформаторів  струму,  повинні  виконувати за нарядом два
працівники з групами IV і III. Одним з членів бригади може бути
працівник   з   групою   III   зі  складу  працівників
підприємства-споживача.
   За наявності в колах струму електролічильника спеціальних
контактних затискачів або випробувальних блоків, які дозволяють
працювати без розмикання кіл, що підімкнені до вторинних обмоток
трансформатора  струму  та зняття напруги з клемної колодки
лічильника, ці роботи можна виконувати за розпорядженням, не
знімаючи  напругу із схем електролічильника. ( Абзац другий
пункт 17.2.7 розділу 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   У разі відсутності спеціальних контактних затискачів або
випробувальних блоків напругу і струм в колах електролічильника
необхідно вимкнути. ( Абзац третій пункту 17.2.7 розділу 17 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   За розпорядженням  можна  виконувати  роботи  в  колах
електролічильників,  вимкнених  приєднань  електроустановки  і
однофазних електролічильників безпосереднього ввімкнення.
   17.2.8. Роботи з електролічильниками на різних приєднаннях,
розміщених в одному приміщенні, можна виконувати за одним нарядом
(розпорядженням). Допускається видавати один наряд (розпорядження)
для  почергового  проведення однотипних робіт з лічильниками
безпосереднього ввімкнення, розміщеними в різних приміщеннях.
Оформлення в наряді переходу з одного робочого місця на інше не
вимагається. ( Пункт 17.2.8 розділу 17 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 )
   17.2.9.  У разі розміщення однофазних електролічильників
безпосереднього ввімкнення в приміщеннях без підвищеної небезпеки
щодо ураження електричним струмом роботи з електролічильниками
можна виконувати одному працівникові з групою III без знімання
напруги, але з вимкненням навантаження та з урахуванням вимог
пунктів 5.2.5 і 16.4.2 цих Правил. ( Пункт 17.2.9 розділу 17 в
редакції Наказу Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 )
   17.2.10. В електроустановках до 1000 В споживачів, які не
мають  працівників,  що  їх  обслуговують, оформлення наряду
(розпорядження), підготовку робочих місць і допуск до робіт з
електролічильниками    можуть    виконувати    працівники
електропостачальної організації.
   17.3. Роботи  з  електровимірювальними   кліщами   та
вимірювальними штангами
   17.3.1. В  електроустановках  понад  1000  В  роботу  з
електровимірювальними кліщами повинні проводити за розпорядженням
два працівники з групами IV і III.
   Забороняється схилятись  до приладу для відліку показів.
Працювати необхідно в діелектричних рукавичках.
   17.3.2. В  електроустановках  до  1000  В  працювати  з
електровимірювальними кліщами може працівник з групою III. В цьому
разі допускається не користуватись діелектричними рукавичками.
   Забороняється працювати з електровимірювальними кліщами на
опорі ПЛ.
   17.3.3. Роботу з вимірювальними штангами повинні проводити не
менше двох працівників: один з групою IV, решта - з групою III.
   Підніматись на конструкцію або механізм для піднімання людей,
а також спускатись з них слід без штанги. У разі піднімання на
незначну висоту допускається передавати штангу із рук в руки.
( Абзац другий пункт 17.3.3 розділу 17 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 )
   ( Абзац третій пункт 17.3.3 розділу 17 вилучено на підставі
Наказу Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
Під час роботи зі штангою користуватись діелектричними рукавичками
не обов'язково.
   17.4. Роботи з імпульсним вимірником ліній
   17.4.1. Приєднувати імпульсний вимірник допускається лише до
вимкненої та заземленої ПЛ. Приєднання необхідно виконувати в
такій послідовності:
   - з'єднувальний провід спочатку приєднати до  заземленої
проводки імпульсного вимірника (що йде від захисного пристрою), а
потім за допомогою ізолювальних штанг - до проводу ПЛ. Штанги,
якими з'єднувальний провід приєднується до ПЛ, під час вимірювання
повинні залишатись на проводі лінії. Під час виконання роботи зі
штангами необхідно користуватись діелектричними рукавичками;
   - зняти заземлення з ПЛ на тому кінці,  де  приєднано
імпульсний  вимірник.  За  необхідності  допускається знімати
заземлення і на інших кінцях ПЛ, що перевіряється. Після того, як
заземлення знято з ПЛ, з'єднувальний провід, захисний пристрій та
проводку до нього слід вважати такими, що перебувають  під
напругою, і доторкатись до них забороняється;
   - зняти заземлення з проводки імпульсного вимірника і почати
вимірювання.
   17.4.2. Приєднання проводки імпульсного вимірника до ПЛ за
допомогою  ізолювальних  штанг повинен виконувати оперативний
працівник з групою IV або працівник електролабораторії  під
наглядом оперативного працівника.
   Підімкнення імпульсного  вимірника  через   стаціонарну
комутаційну  апаратуру до вже приєднаної до ПЛ стаціонарної
проводки і вимірювання можуть проводити одноособово черговий або,
за розпорядженням, працівник з групою IV зі складу працівників
електролабораторії.
   17.4.3. Після закінчення вимірювань ПЛ знову слід заземлити і
тільки після цього зняти вимірювальні штанги зі з'єднувальним
проводом спочатку з ПЛ, а потім з проводки імпульсного вимірника.
   17.4.4. Вимірювання імпульсним вимірником, який  не  має
генератора імпульсів високої напруги, допускається проводити без
виведення з ПЛ бригад, які працюють.
   18. Засоби диспетчерського і технологічного керування
   18.1. Загальні вимоги
   18.1.1. Правил цього розділу слід дотримуватись під час
виконання таких робіт:
   - на кабельних та повітряних лініях зв'язку;
   - на обладнанні і пристроях ЗДТК, розміщених в апаратних
залах, кросах, радіовузлах зв'язку і приміщеннях на енергетичних
підприємствах;
   - в пристроях зв'язку, установках високочастотного зв'язку,
релейного  захисту  і  телемеханіки  по  повітряних  лініях
електропередавання;
   - в установках промислового телебачення і обчислювальних
приладах.
   18.1.2. Керівником робіт, що виконуються згідно з пунктом
6.1.9 цих Правил, а також нижчеперелічених, слід призначати
працівника з групою V зі складу керівників або спеціалістів,
зокрема, для таких робіт:
   - з демонтажу, встановлення опор всіх типів і замінювання
проводів  (тросів) в охоронній зоні ПЛ, що перебувають під
напругою, а також у місцях перетинання з іншими ПЛ, фідерними
радіотрансляційними лініями I класу, із залізницями та шосейними
дорогами, судноплавними річками;
   - із замінювання і монтажу проводів ПЛЗ у зоні наведеної
напруги, комунікацій та інтенсивного руху транспорту;
   - з улаштування щоглових переходів, замінювання кінцевих і
кутових опор;
   - з випробування КЛЗ;
   - з апаратурою НПП;
   - на фільтрах приєднання, без вмикання заземлювального ножа,
за винятком оглядів фільтрів без їх розкривання.
   Працівнику, який  видає  наряд,  дозволяється  призначати
керівника робіт і під час проведення інших робіт, крім зазначених
в цьому пункті.
   18.1.3. Допускається суміщення керівником робіт зі складу
виробничих працівників обов'язків допускача у пристроях ЗДТК, якщо
для  підготовки  робочого  місця  не  вимагається  оперувати
комутаційними апаратами (крім ножа фільтра приєднання). У цьому
разі допускач може знімати запобіжники і разом з одним із членів
бригади встановлювати переносні заземлення.
   18.1.4. У пристроях ЗДТК за розпорядженням можна виконувати
роботи,зазначені у підрозділі 6.13 цих Правил,та такі роботи:
   - на вимкнених ПЛЗ і КЛЗ, які не підлягають впливу ліній
електропередавання і фідерних радіотрансляційних ліній I класу;
   - ремонт, монтаж і налагодження  пристроїв  ЗДТК,  крім
апаратури в НПП і апаратури ВЧ-зв'язку, розміщеної в РУ, включаючи
елементи обробки і приєднання високочастотних каналів зв'язку.
   18.1.5. Виконувати роботи на ділянках перетинання і зближення
кабельних або повітряних ліній зв'язку з повітряними лініями
електропередавання,  що  перебувають  під  напругою,  слід з
врахуванням вимог розділу 8 та підрозділу 16.2 цих Правил.
   18.2. Повітряні лінії зв'язку
   18.2.1. Влаштування перетинів і ремонт проводів ПЛЗ, що
перетинають проводи контактної мережі електрифікованих залізниць,
трамваїв та тролейбусів, необхідно виконувати після вимкнення і
заземлення на місці робіт контактної мережі  відповідно  до
розробленого ППР та у присутності представника дистанції (району)
контактної мережі.
   18.2.2. У разі перетягування проводів зв'язку над проводами
ліній електропередавання на вулицях населених  пунктів  слід
виставляти сигнальників з прапорцями для попередження перехожих і
водіїв транспорту.
   18.2.3. У разі натягування та регулювання проводів зв'язку,
що проходять під лінією електропередавання, слід виконувати вимоги
пунктів 5.2.7 і 16.2.1 цих Правил.
   18.2.4. Перед початком виконання робіт необхідно перевірити
відсутність напруги на проводах ПЛЗ (між проводами і землею).
   Забороняється у разі виявлення на проводах ПЛЗ напруги понад
42 В починати роботу до з'ясування причини появи напруги і до
зниження її нижче 42 В.
   18.2.5. У разі виконання робіт на ПЛЗ, які перебувають під
наведеною напругою, слід дотримуватись вимог підрозділу 16.3 цих
Правил щодо робіт на ПЛ під наведеною напругою.
   18.2.6. Заземлення проводів ПЛЗ, що знаходяться під наведеною
напругою, виконується через дренажні котушки за допомогою штанг
для накладання переносних заземлень.
   18.2.7. У разі виконання робіт на ПЛЗ під наведеною напругою
проводи, які розкочують і монтують, слід заземлити на початку
прольоту і безпосередньо біля місця роботи. Провід, який лежить на
землі, не повинен доторкатись до лінійних проводів і проводів,
розкочених на наступних ділянках.
   Регулювати стрілу провисання і кріпити провід на ділянці слід
до з'єднання його з проводом попередньої ділянки. Перед з'єднанням
окремих відрізків проводи на місці робіт слід заземлювати з обох
боків від місця з'єднання.
   18.3. Радіо- і радіорелейні лінії
   18.3.1. З радіоапаратурою, виготовленою на транзисторах та
мікросхемах, допускається працювати за розпорядженням. На місці
проведення робіт необхідно покласти резинові діелектричні килимки
або встановити ізолювальні підставки.
   18.3.2. Одному  працівнику  з  групою  III  дозволяється
обслуговувати  радіоапаратуру  без  права виконувати будь-які
ремонтні роботи, за винятком робіт на апаратурі, виготовленій на
транзисторах і мікросхемах, живлення яких здійснюється напругою до
42 В.
   18.3.3. Під  час проведення робіт в ЕМП з частотами в
діапазоні від 60 кГц до 300 ГГц необхідно виконувати вимоги ГОСТ
12.1.006.
   18.3.4. Під час настроювання та  випробування  апаратури
високої частоти необхідно користуватись засобами захисту від
ураження електричним струмом та від небезпечних для  людини
електромагнітних випромінювань.
   Захисні окуляри, що застосовуються, повинні мати металізоване
покриття скелець.
   18.3.5. Усувати несправності, здійснювати зміни в схемах,
розбирати та складати антенно-фідерні пристрої необхідно тільки
після того, як з них знято напругу.
   Забороняється:
   - визначати наявність електромагнітного випромінювання за
тепловим ефектом, який може бути виявлений органами чуття людини;
   - перебувати у зоні випромінювання з густиною потоку енергії,
яка вища за допустиму, без засобів захисту;
   - порушувати  екранування   джерела   електромагнітного
випромінювання;
   - знаходитись перед відкритим антенно-фідерним пристроєм, що
працює.
   18.3.6. Роботи  з  монтажу  і  профілактики  зовнішніх
антенно-фідерних пристроїв на баштах і щоглах повинна виконувати
бригада, яка складається з працівників з групами IV і III. Перед
початком виконання роботи необхідно вимикати апаратуру високої
частоти.
   18.3.7. У разі виконання робіт на антенно-щоглових спорудах
слід виконувати такі вимоги:
   - працівники, які піднімаються по них, повинні бути допущені
до верхолазних робіт;
   - перед початком виконання робіт слід вимкнути сигнальне
освітлення щогли та прогрівання антен і вивісити плакати "Не
вмикати! Працюють люди";
   - під  час  замінювання  ламп  електричного  сигнального
освітлення щогл потрібно дотримуватись вимог пунктів 16.9.1 і
16.9.2 цих Правил.
   18.4. Високочастотний  зв'язок  по  повітряних  лініях
електропередавання та блискавкозахисних тросах
   18.4.1. Обслуговування, налагодження і ремонт  обладнання
високочастотних установок, розташованих в РУ або на ПЛ понад 1000
В, повинні виконувати два працівники, один з яких повинен мати
групу IV.
   18.4.2. Дозволяється працювати  на  діючій  апаратурі  з
розкриванням панелей (блоків) одному працівнику з групою III із
застосуванням гумового діелектричного килимка.
   Перед початком  виконання  робіт  необхідно  перевірити
відсутність напруги на з'єднувальній високочастотній лінії.
   Забороняється працювати під напругою понад 42 В.
   18.4.3. Здійснювати зміни в схемах, розбирання та складання
високочастотного тракту і усунення несправності в них можна тільки
після того, як знято напругу з елементів оброблення та приєднання
ПЛ.
   У разі проведення робіт на кабелі і фільтрі приєднання
достатньо  увімкнути  заземлювальний  ніж на нижній обкладці
конденсатора зв'язку.
   18.4.4. Забороняється від'єднувати заземлювальні провідники
від захисних пристроїв, апаратури та інших елементів обладнання
високочастотної установки, що підімкнена до ПЛ, без заземлення
нижньої обкладки конденсатора зв'язку.
   18.4.5. Підмикати  та  вимикати  прилади  в  колі  між
конденсаторами зв'язку та фільтром приєднання дозволяється тільки
тоді, коли нижню обкладку конденсатора зв'язку заземлено за
допомогою  заземлювального  ножа.  У  разі  багаторазового
перез'єднання  приладів  в процесі вимірювань нижня обкладка
конденсатора зв'язку кожного разу повинна заземлюватись.
   Вимірювання тривалістю не більше 1 год може проводити за
розпорядженням один працівник  з  групою  IV  під  наглядом
оперативного працівника або працівника з групою IV зі складу
оперативно-виробничих працівників. Ці вимірювання дозволяється
проводити  тільки всередині фільтра приєднання без вимкнення
розрядника при вимкненому заземлювальному ножі нижньої обкладки
конденсатора зв'язку. У цьому разі прилади слід заземлювати;
вимірювання необхідно проводити з використанням електрозахисних
засобів  (діелектричне  взуття  та  рукавички,  інструмент з
ізолювальними рукоятками).
   18.5. Тимчасовий високочастотний зв'язок з бригадами
   18.5.1. Монтаж і демонтаж переносних високочастотних постів
зв'язку повинна здійснювати бригада у складі не менше двох
працівників з групами IV і III.
   18.5.2. Закріплення антени на опорах необхідно здійснювати на
відстані не менше ніж 3 м від рівня розташування нижніх проводів
для ПЛ до 110 кВ включно і не менше ніж 4 м для ПЛ 154 і 220 кВ.
Стріла провисання антени повинна бути більша ніж стріла провисання
проводу ПЛ.
   18.5.3. Перед підвішуванням антени пост з антенною котушкою
необхідно закріплювати на опорі на висоті від 1,0 до 1,5 м і
заземлювати.
   Кінець антени, що входить до поста, заземлюють через дросель,
що знаходиться всередині поста, і через заземлювальний ніж,
увімкнений паралельно дроселю. Паралельно дроселю повинен бути
ввімкнений розрядник напругою 1 кВ.
   18.5.4. Перед закріпленням другого кінця антени під час
підвішування її на опорах вона не повинна відриватись від землі до
закріплення і заземлення блока, в який заправлена петля цієї
антени. Антену слід натягувати обережно, без рвучких рухів.
   18.5.5. Під час піднімання та спускання антени керівник робіт
з групою IV повинен перебувати всередині прольоту з боку від траси
і слідкувати за тим, щоб антена не наближалась до проводів ПЛ, що
перебувають під напругою, на відстань, меншу за зазначену в пункті
18.5.2 цих Правил.
   Забороняється перебувати під проводом антени.
   18.5.6. Перед спусканням антену необхідно  заземлити  за
допомогою заземлювального ножа або переносного заземлення.
   18.6. Кабельні лінії зв'язку
   18.6.1. У разі випробувань КЛЗ підвищеною напругою ділянка,
що підлягає випробуванню, повинна бути обмежена. Щоб запобігти
появі випробної напруги на ділянках КЛЗ, які не підлягають
випробуванню, всі з'єднання між ними необхідно зняти.
   Забороняється проводити будь-які перемикання на боксах і
кінцях розробленого кабелю, а також доторкатись до кабелю під час
випробувань.
   18.6.2. Між працівниками, які перебувають на різних кінцях
КЛЗ, що підлягає випробованню, повинен бути зв'язок.
   18.6.3. Телефонний апарат на дальньому кінці КЛЗ необхідно
ввімкнути до початку проведення випробувань через  роздільні
конденсатори (ємністю 0,1 мкФ і робочою напругою від 5 до 6 кВ),
що під'єднані до кожної жили пари, виділеної для телефонного
зв'язку. Телефонний апарат і конденсатори необхідно розміщувати
поза межами котлована або колодязя на дерев'яній підставці,
накритій гумовим діелектричним килимком. Телефонні переговори слід
проводити за відсутності випробної напруги на кабелі і тільки
після отримання виклику від керівника робіт.
   Забороняється доторкатись  до  телефонного  апарата  та
з'єднувальних проводів під час випробувань.
   18.6.4. Перед подаванням випробної напруги на кабель керівник
робіт повинен попередити телефоном членів бригади про початок
випробувань.
   Під час випробувань телефонний апарат у керівника робіт
повинен бути вимкнений. Вмикати його слід після  закінчення
випробувань і знімання заряду з кабелю.
   18.6.5. Вимірювання переносними приладами на КЛЗ повинні
проводити не менше ніж два працівники з групами IV і III.
   18.6.6. Електричні  вимірювання  КЛЗ,  які  підлягають
небезпечному впливу ліній електропередавання і електрифікованих
залізниць змінного струму, необхідно проводити із застосуванням
електрозахисних засобів.
   18.6.7. Підімкнення кабелів до пристрою захисту від корозії
та захисних пристроїв до джерела блукаючих струмів, а також роботи
на катодних установках, що проводяться без знімання напруги з
установки, необхідно виконувати в діелектричних рукавичках.
   Ремонт дренажної установки дозволяється виконувати  після
вимкнення її з боку контактної мережі електрифікованої залізниці
або трамваю.
   18.6.8. Експлуатація КСУ для утримання кабелю під постійним
повітряним тиском проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-1.07-94
"Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском".
   18.6.9. Для обслуговування КСУ допускаються працівники з
групою III.
   18.6.10. Всі  роботи  на  КСУ  можуть  здійснюватись за
розпорядженням після вимкнення установки і знімання напруги.
   18.6.11. Знімати панелі з блока осушування та автоматики і
починати роботу дозволяється не раніше ніж через 15 хв після того,
як знято напругу з КСУ.
   Виконувати роботи на блоці осушування та автоматики необхідно
із застосуванням діелектричного килимка.
   18.6.12. Напругу з кабелів, по яких подається дистанційне
живлення до апаратури НПП, слід знімати у разі виконання таких
робіт на КЛЗ:
   - монтаж, демонтаж та перекладання кабелів;
   - ремонт пошкодженого телефонного зв'язку;
   - вимірювання на кабелі.
   18.6.13. Дистанційне живлення НПП знімається за  заявкою
чергового ЗДТК, яку він дає на ім'я чергового або начальника ОПП.
У заявці зазначаються найменування кабелю, ділянка і характер
роботи,  час початку і закінчення роботи, вид дистанційного
живлення, прізвище та група з електробезпеки керівника робіт.
   18.6.14. Дистанційне  живлення  НПП  повинен  знімати на
живильному підсилювальному пункті черговий або начальник ОПП після
отримання дозволу від уповноваженого на це працівника. У разі
аварії на кабелі живлення слід зняти негайно.
   Одночасно з  дистанційним  живленням з кабелю знімається
живлення телекерування та сигналізації.
   На ключах  та кнопках, за допомогою яких знято напругу
дистанційного живлення, і на платах телекерування та сигналізації
слід вивішувати плакати "Не вмикати! Робота на лінії".
   18.6.15. Отримавши дозвіл на проведення робіт в НПП та
повідомлення  про  знімання  напруги, керівник робіт повинен
визначити кабель, що підлягає ремонту, перевірити відсутність
напруги на ньому і розрядити. Ці операції необхідно виконувати в
захисних окулярах та діелектричних рукавичках.
   18.6.16. Для створення безпечних умов у разі виконання робіт
на кабелі в НПП слід зробити додаткові розриви в колах приймання
дистанційного живлення. Видимий розрив в колах дистанційного
живлення симетричного кабелю повинен здійснюватись  зніманням
двопарних вилок з боксів. Видимий розрив в колах дистанційного
живлення на коаксіальних парах повинен здійснюватись зніманням
відповідних дужок, які знаходяться між платою фільтрів та блоком
автотрансформаторів, а на симетричних парах - зніманням дужок на
боксах, розміщених на допоміжному стояку. Дужки та вилки, що
підлягають зніманню, повинні мати розпізнавальні кольори.
   18.6.17. Допуск бригади до робіт на кабелі в НПП здійснює
тільки керівник робіт після виконання заходів, зазначених у
пунктах 18.6.15 і 18.6.16 цих Правил.
   На підприємстві повинен бути перелік пристроїв, що мають
дистанційне живлення. Працівники, які їх обслуговують, повинні
ознайомитись з цим переліком.
   18.7. Ремонт  обладнання  та  випробування  апаратури
необслуговуваних підсилювальних пунктів
   18.7.1. Всі роботи в НПП повинна виконувати бригада у складі
не менше двох працівників з групами IV і III.
   18.7.2. Камери НПП, що не мають постійної вентиляції, перед
початком і під час проведення робіт необхідно провітрювати. Під
час проведення робіт камера повинна бути відкрита.
   Під час виконання робіт в НПП, обладнаних вентиляцією, слідПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка