Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання дозволів на право здійснення вивезення, ввезення та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю


 
      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 219 від 17.11.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 лютого 1998 р.
 vd971117 vn219            за N 75/2515
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                служби експортного контролю
    N 163 ( z0560-98 ) від 03.08.98 )
    
    Про затвердження Інструкції про порядок оформлення
    та використання дозволів на  право здійснення
    вивезення,  ввезення та  транзиту товарів, що
         підлягають експортному контролю
 
   На виконання  Указу  Президента України  від 14.05.97 р.
N 433/97  (п.12),  з метою визначення порядку оформлення та
використання дозволів при переміщенні через митний кордон України
товарів, що підлягають експортному контролю, а також порядку
взаємодії Державної служби  експортного  контролю  України  з
Державною митною  службою  України  з  питань  оформлення та
використання дозволів і митного оформлення  товару  під  час
здійснення відповідних заходів експортного контролю Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Інструкцію  про  порядок  оформлення  та
використання дозволів на право здійснення вивезення, ввезення та
транзиту товарів,  що  підлягають  експортному  контролю,  що
додається.
   2. Відділу попередження правопорушень та відділу оформлення
спеціальних повноважень забезпечити державну реєстрацію  цього
наказу в Міністерстві юстиції України.
   3. Відділу забезпечення  роботи  автоматизованої  системи
експортного контролю та обчислювальної техніки провести відповідні
зміни прикладного програмного забезпечення для ПЕОМ.
   4. З наказом ознайомити працівників Держекспортконтролю.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держекспортконтролю Свистіля С.О.
 
 Голова Служби                      В.Ващілін
                      Затверджено
                Наказ Державної служби експортного
                контролю України 
                від 17 листопада 1997 р. N 219
              Інструкція
     про порядок оформлення та використання дозволів
     на право здійснення вивезення, ввезення та
     транзиту товарів, що підлягають експортному
               контролю
           1. Загальні положення
   Ця Інструкція  розроблена  з  метою встановлення порядку
оформлення та використання дозволів при переміщенні через митний
кордон України товарів, що підлягають експортному контролю, а
також встановлення порядку взаємодії Державної служби експортного
контролю України (надалі - Держекспортконтроль) і Державної митної
служби України (надалі - Держмитслужба) з питань оформлення та
використання  дозволів  і митного оформлення товару під час
здійснення відповідних заходів експортного контролю.
   Для цієї Інструкції поширюється на товари, щодо яких у
відповідності до чинного законодавства України встановлено режим
експортного контролю (надалі - товар). Переміщення через митний
кордон України  зазначених  товарів  у випадках, передбачених
законодавством України, здійснюється за  спеціальним  дозволом
Держекспортконтролю.
   Вид дозволу ("Разовий" або "Генеральний"), який може бути
оформлений на конкретні категорії товарів, визначається чинним
законодавством України.
   Дозвіл оформлюється  і  видається  Держекспортконтролем у
встановленому цією Інструкцією порядку і є підставою для прийняття
товару до митного оформлення, але не звільняє від подання митній
установі вантажної митної  декларації  та  інших  документів,
необхідних для  митного  контролю  відповідно  до  чинного
законодавства.
    2. Тлумачення окремих термінів, що застосовуються
              в Інструкції
   Для дії цієї Інструкції використовуються терміни:
   Дозвіл "Разовий" - документ установленого зразка, що має
іменний характер  і надає право суб'єкту зовнішньоекономічної
діяльності, який його отримав, здійснювати вивезення/ввезення або
транзит через територію України товару, що контролюється. Дозвіл
містить дані щодо кількості та вартості товару, особливих умов
поставки, іноземного   суб'єкта   (суб'єктів)  господарської
діяльності, країни призначення (походження) і є дійсним протягом
одного року.
   Дозвіл "Генеральний" - документ установленого зразка, що
надає право суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності, який його
отримав, здійснювати вивезення/ввезення  на  територію України
товару, що контролюється. Дозвіл містить дані щодо особливих умов
поставки, країни (групи країн) призначення (походження) і  є
дійсним протягом одного року.
   "Експортер" -   український   (іноземний)    суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності,   який   виступає  стороною
зовнішньоекономічного контракту (договору) і планує  здійснити
вивезення за  межі митної території своєї країни товару, що
підлягає експортному контролю.
   "Заявник" -  український  суб'єкт  зовнішньоекономічної
діяльності, який звернувся до Держекспортконтролю за дозволом на
міжнародні передачі за митну територію (на митну територію) або
транзит через митну територію України  товару,  що  підлягає
експортному контролю.
   При транзиті "Заявником" може виступати іноземний суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності (власник чи перевізник товару)
або, за його письмовим погодженням, уповноважена особа (юридична
або фізична) в Україні.
   "Імпортер" -   український    (іноземний)    суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності,   який   виступає  стороною
зовнішньоекономічного контракту (договору) і планує  здійснити
ввезення на митну територію своєї країни товару, що підлягає
експортному контролю.
   "Операції з товаром" - будь-які види діяльності, пов'язані з
купівлею-продажем, передачею, обміном, тимчасовим використанням
товару (а також виконання робіт та надання послуг) тощо, що їх
визначено в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ) (крім визначених абзацами 5, 6, 12, 13 статті 4 цього
Закону).
   "Послуга" -  надання  допомоги  іноземним   суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності в Україні чи в інших країнах (їх
уповноваженим) у вигляді проектування, розроблення, конструювання,
виробництва, випробування,  ремонту, технічного обслуговування,
експлуатації, демонстрування товарів, що підлягають експортному
контролю, а  також  надання  інформації  та технічних даних,
необхідних для проведення зазначених робіт, у вигляді будь-якої
документації та програмного забезпечення.
   "Споживач" -   український    (іноземний)    суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності,  який є кінцевим користувачем
товару, що підлягає експортному контролю.
   "Товар, що контролюється" (надалі - Товар) - продукція, що
переміщується через митний кордон України, у тому числі послуги,
роботи, які є об'єктами купівлі-продажу, передачі або обміну.
   "Товарна номенклатура  зовнішньоекономічної  діяльності"
(ТН ЗЕД)  - чинна в Україні гармонізована система опису та
кодування товарів (груп однорідних товарів).
   "Транзит товару" - переміщення товару, власником якого є
іноземний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, через територію
України під митним контролем між двома або в межах одного митного
пункту без будь-якого використання цього товару на зазначеній
території.
         3. Порядок заповнення дозволу
   Дозвіл оформлюється на бланку встановленого зразка (форма
дозволу - додаток 1) у відповідності з вимогами пп.3.1-3.6 цієї
Інструкції.
   Розділи дозволу    заповнюються    відповідно    до
загальноукраїнських класифікаторів техніко-економічної інформації
з обов'язковим  зазначенням  встановлених  органами  державної
статистики кодів юридичних осіб.
   Коди країн, митних установ визначаються у  встановленому
чинним законодавством порядку.
   Скорочення повинні відповідати загальноприйнятим вимогам.
   3.1. При  вивезенні за межі митної території України у
разовому дозволі зазначається:
   Розділ 1. Реєстраційний номер дозволу.
   Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу.
   Розділ 3. Тип дозволу "Разовий".
   Розділ 4. Повне найменування заявника.
   У підрозділах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни заявника.
   Розділ 5. Повне найменування експортера.
   У підрозділах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни експортера.
   Розділ 6. Повне найменування імпортера.
   У підрозділах  6.2,  6.3,  6.4  зазначаються  відповідно
місцезнаходження, країна, код країни імпортера.
   Розділ 7. Повне найменування споживача.
   У підрозділах  7.2,  7.3,  7.4  зазначаються  відповідно
місцезнаходження, країна, код країни споживача.
   Розділ 8. Назви митних установ.
   У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно митниця
оформлення і митниця на кордоні.
   Якщо у поданих заявником документах митниця на кордоні не
визначена, в підрозділі 8.2 зазначається "не визначено".
   Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів.
   Розділ 10. Назва валюти  платежу, передбаченої  договором
(контрактом).
   Розділ 11. Назва міжнародного режиму передачі "Вивезення".
   Розділ 12. Код валюти платежу.
   Розділ 13. Загальна вартість товару, який буде вивезено за
цим дозволом, у відповідності до договору (контракту) та інших
документів, наведених у розділі 18. У підрозділі 13.1 зазначається
вартість кожної номенклатури товару.
   В окремих випадках вартість товару може не визначатись.
   Розділ 14. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару.
   Розділ 15. Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених в розділі 14 дозволу.
   Розділ 16. Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД.
   Розділ 17.  Кількість  товару  в  одиницях  вимірювання,
зазначених у розділі 16, якщо інше не зазначене у розділі 14.
   Розділ 18. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл.
   Розділ 19.  Додаткова  інформація  про  умови здійснення
поставок.
   Розділ 20.  Посада,  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
уповноваженої особи, яка підписує  дозвіл,  дата  оформлення;
ставиться підпис та печатка.
   3.2. При  вивезенні за межі митної території України у
генеральному дозволі зазначається:
   Розділ 1. Реєстраційний номер дозволу.
   Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу.
   Розділ 3. Тип дозволу "Генеральний".
   Розділ 4. Повне найменування заявника.
   У підрозділах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни заявника.
   Розділ 5. Повне найменування експортера.
   У підрозділах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни експортера.
   Розділ 6. Повне найменування імпортера.
   У підрозділах  6.2,  6.3,  6.4  зазначається  відповідно
місцезнаходження (місцязнаходження), країна (країни), до  якої
(яких) планується експорт, код (коди) країни (країн) імпортера
(імпортерів).
   Якщо інформація для внесення у розділ 6, підрозділ 6.2 не
визначена, ці графи дозволу можуть не заповнюватися. Підрозділ 6.1
не заповнюється.
   Розділ 7. Повне найменування споживача.
   У підрозділах  7.2,  7.3,  7.4  зазначаються  відповідно
місцезнаходження, країна, код країни споживача.
   Якщо кінцевого споживача не визначено, відповідні підрозділи
не заповнюються. При цьому до розділу 19 дозволу можуть бути
внесені певні  умови  в  залежності від специфіки товару та
особливостей його використання. Підрозділ 7.1 не заповнюється.
   Розділ 8. Назви митних установ.
   У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно митниця
оформлення і митниця на кордоні.
   Якщо у поданих заявником документах митниця на кордоні не
визначена, в підрозділі 8.2 зазначається "не визначено".
   Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів.
   Розділ 10.  Назва валюти платежу, передбаченої договором
(контрактом).
   В окремих випадках може бути не визначеною.
   Розділ 11. Назва міжнародного режиму передачі "Вивезення".
   Розділ 12. Код валюти платежу.
   В окремих випадках може бути не визначеною.
   Розділ 13. Загальна вартість товару, який буде вивезено за
цим дозволом, у відповідності до договору (контракту) та інших
документів, наведених у розділі 18. У підрозділі 13.1 зазначається
вартість кожної номенклатури товару.
   В окремих випадках вартість товару може не визначатись.
   Розділ 14. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару.
   Розділ 15. Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених в розділі 14 дозволу.
   Розділ 16. Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД.
   Розділ 17.  Кількість  товару  в  одиницях  вимірювання,
зазначених у розділі 16, якщо інше не зазначене у розділі 14.
   Якщо у поданих заявником документах кількість товару не
визначена, розділи 16 та 17 не заповнюються.
   Розділ 18. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл.
   Якщо в межах одного дозволу  передбачається  здійснювати
поставки товарів за декількома договорами (контрактами) протягом
строку дії дозволу, розділ 18 не заповнюється. В цьому випадку
митні органи приймають товар для митного оформлення тільки за
умови подання заявником конкретного договору (контракту), згідно з
яким здійснюється операція з товаром.
   Розділ 19. Додаткова  інформація  про  умови  здійснення
поставок.
   Розділ 20.  Посада,  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
уповноваженої особи,  яка  підписує  дозвіл, дата оформлення;
ставиться підпис та печатка.
   3.3. При ввезенні на митну територію України у разовому
дозволі зазначається:
   Розділ 1. Реєстраційний номер дозволу.
   Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу.
   Розділ 3. Тип дозволу "Разовий".
   Розділ 4. Повне найменування заявника.
   У підрозділах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни заявника.
   Розділ 5. Повне найменування експортера.
   У підрозділах  5.2,  5.3,  5.4  зазначаються  відповідно
місцезнаходження, країна, код країни експортера.
   Розділ 6. Повне найменування імпортера.
   У підрозділах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни імпортера.
   Розділ 7. Повне найменування споживача.
   У підрозділах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни споживача.
   Якщо у поданих заявником документах споживач не визначений,
розділ не заповнюється.
   Розділ 8. Назви митних установ.
   У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно митниця
оформлення і митниця на кордоні.
   Якщо у поданих заявником документах митниця на кордоні не
визначена, в підрозділі 8.2 зазначається "не визначено".
   Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів.
   Розділ 10.  Назва валюти платежу, передбаченої договором
(контрактом).
   Розділ 11. Назва міжнародного режиму передачі "Ввезення".
   Розділ 12. Код валюти платежу.
   Розділ 13. Загальна вартість товару, який буде ввезено за цим
дозволом, у відповідності до договору (контракту)  та  інших
документів, наведених у розділі 18. У підрозділі 13.1 зазначається
вартість кожної номенклатури товару.
   В окремих випадках вартість товару може не визначатись.
   Розділ 14. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару.
   Розділ 15. Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених в розділі 14 дозволу.
   Розділ 16. Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД.
   Розділ 17.  Кількість  товару  в  одиницях  вимірювання,
зазначених у розділі 16, якщо інше не зазначене у розділі 14.
   Розділ 18. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл.
   Розділ 19. Додаткова  інформація  про  умови  здійснення
поставок.
   Розділ 20.  Посада,  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
уповноваженої особи,  яка  підписує  дозвіл, дата оформлення;
ставиться підпис та печатка.
   3.4. При ввезенні на митну територію України у генеральному
дозволі зазначається:
   Розділ 1. Реєстраційний номер дозволу.
   Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу.
   Розділ 3. Тип дозволу "Генеральний".
   Розділ 4. Повне найменування заявника.
   У підрозділах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни заявника.
   Розділ 5. Повне найменування експортера.
   У підрозділах  5.2,  5.3,  5.4  зазначається  відповідно
місцезнаходження (місцязнаходження), країна (країни),  з  якої
(яких) планується експорт, код (коди) країни (країн) експортера
(експортерів).
   Якщо інформація для внесення у розділ 5, підрозділ 5.2 не
визначена, ці графи дозволу можуть не заповнюватися. Підрозділ 5.1
не заповнюється.
   Розділ 6. Повне найменування імпортера.
   У підрозділах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни експортера.
   Розділ 7. Повне найменування споживача.
   У підрозділах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 зазначаються відповідно код
ЗУКПО, місцезнаходження, країна, код країни споживача.
   Якщо у поданих заявником документах споживач не визначений,
розділ не заповнюється.
   Розділ 8. Назви митних установ.
   У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно митниця
оформлення і митниця на кордоні.
   Якщо у поданих заявником документах митниця на кордоні не
визначена, в підрозділі 8.2 зазначається "не визначено".
   Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів.
   Розділ 10. Назва валюти платежу, передбаченої  договором
(контрактом).
   В окремих випадках може бути не визначеною.
   Розділ 11. Назва міжнародного режиму передачі "Ввезення".
   Розділ 12. Код валюти платежу.
   В окремих випадках може бути не визначеною.
   Розділ 13. Загальна вартість товару, який буде ввезено за цим
дозволом, у  відповідності  до договору (контракту) та інших
документів, наведених у розділі 18. У підрозділі 13.1 зазначається
вартість кожної номенклатури товару.
   В окремих випадках вартість товару може не визначатись.
   Розділ 14. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару.
   Розділ 15.  Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених в розділі 14 дозволу.
   Розділ 16.  Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД.
   Розділ 17.  Кількість  товару  в  одиницях  вимірювання,
зазначених у розділі 16, якщо інше не зазначене у розділі 14.
   Якщо у поданих заявником документах кількість товару не
визначена, розділи 16 та 17 не заповнюються.
   Розділ 18. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл.
   Якщо в  межах  одного дозволу передбачається здійснювати
поставки товарів за декількома договорами (контрактами) протягом
строку дії дозволу, розділ 18 не заповнюється. В цьому випадку
митні органи приймають товар для митного оформлення тільки за
умови подання заявником конкретного договору (контракту), згідно з
яким здійснюється операція з товаром.
   Розділ 19.  Додаткова  інформація  про  умови здійснення
поставок.
   Розділ 20.  Посада,  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
уповноваженої особи, яка підписує  дозвіл,  дата  оформлення;
ставиться підпис та печатка.
   3.5. При  транзитних  перевезеннях через митну територію
України у дозволі зазначається:
   Розділ 1. Реєстраційний номер дозволу.
   Розділ 2. Встановлений строк дії дозволу.
   Розділ 3. Тип дозволу "Разовий".
   Розділ 4. Повне найменування заявника.
   У підрозділах  4.2,  4.3,  4.4  зазначаються  відповідно
місцезнаходження, країна, код країни заявника.
   Підрозділ 4.1 заповнюється лише у випадку, коли заявником
виступає українська уповноважена особа.
   Розділ 5. Повне    найменування   експортера,   його
місцезнаходження.
   У підрозділах  5.2,  5.3,  5.4  зазначаються  відповідно
місцезнаходження, країна, код країни експортера. Підрозділ 5.1 не
заповнюється.
   Якщо у  поданих  заявником  документах  місцезнаходження
експортера не визначено, підрозділ 5.2 не заповнюється.
   Розділ 6. Повне найменування імпортера, його місцезнаходження
(підрозділ 6.2) заповнюються, якщо вони визначені.
   У підрозділах  6.2,  6.3,  6.4  зазначаються  відповідно
місцезнаходження, країна, код країни імпортера. Підрозділ 6.1 не
заповнюється.
   Якщо у  поданих  заявником  документах  місцезнаходження
імпортера не визначено, підрозділ 6.2 не заповнюється.
   Розділ 7. Заповнюється, якщо споживача визначено.
   Розділ 8. Назви митних установ.
   У підрозділах 8.1 та 8.2 зазначаються відповідно впускна та
випускна митниці або митні пости.
   Якщо у поданих заявником документах митниця не визначена, в
підрозділі 8.1 та/або 8.2 зазначається "не визначено".
   Розділ 9. Коди митниць та/або митних постів.
   Розділ 10. Не заповнюється.
   Розділ 11. Назва міжнародного режиму передачі "Транзит".
   Розділ 12. Не заповнюється.
   Розділ 13. Не заповнюється.
   Розділ 14. Повне чи загальноприйняте скорочене найменування
товару.
   Розділ 15. Код ТН ЗЕД для кожного найменування товарів
(дев'ять знаків), наведених в розділі 14 дозволу.
   Розділ 16. Код одиниці вимірювання товару відповідно до
діючого класифікатора кодів одиниць вимірювання згідно з ТН ЗЕД.
   Розділ 17.  Кількість  товару  в  одиницях  вимірювання,
зазначених у розділі 16, якщо інше не зазначене у розділі 14.
   Розділ 18. Номер та дата укладення договору (контракту), у
відповідності з яким надається дозвіл. Крім того, можуть бути
посилання на міждержавні угоди, інші спеціальні домовленості.
   Розділ 19.  Додаткова  інформація  про  умови здійснення
транзиту.
   Розділ 20.  Посада,  прізвище,  ім'я  та  по  батькові
уповноваженої особи, яка підписує  дозвіл,  дата  оформлення;
ставиться підпис та печатка.
   3.6. При тимчасовому вивезенні (ввезенні)
   При тимчасовому вивезенні (ввезенні) товару за межі митної
території України по визначених "операціях з товаром", а саме:
оренда, ремонт  (гарантійний,  капітальний),  лізинг,  спільна
підприємницька діяльність та інші, у дозволі зазначається:
   Розділ 13. Загальна вартість товару, який буде вивезено
(ввезено) за цим дозволом, або вартість послуг, які надаються за
цим дозволом. У підрозділі 13.1 зазначається вартість кожної
номенклатури товару або кожної послуги.
   В окремих випадках вартість товару може не визначатись.
   Розділ 19. Тимчасове   вивезення  (ввезення)  майна  з
обов'язковим поверненням, спеціальні умови здійснення операції з
товаром, відповідно до укладеного договору (контракту).
   Розділи 1-12, 14-18, 20 заповнюються у відповідності до вимог
пп.3.1-3.4 цієї Інструкції.
   На вивезення (ввезення) товару  для  проведення  ремонту
оформлюється два дозволи, які заявник повинен подавати для митного
оформлення товару одночасно. В першому дозволі в розділі 19
зазначається заставна вартість, а в другому дозволі в розділі 13
та підрозділі 13.1 зазначаються послуги.
   У разі тимчасового вивезення (ввезення) за межі України
товару для демонстрації  на  виставках,  ярмарках,  з  метою
рекламування, випробувань та з іншими подібними цілями, які не
передбачають переходу права власності на товари,  дозвіл  не
оформлюється, а вивезення (ввезення) здійснюється за наявності
позитивного письмового висновку Держекспортконтролю.
   У висновку  Держекспортконтролю  повинно  бути  зазначено
найменування виставки (ярмарку) і місце її проведення, термін
експонування товарів, заявник, експортер (імпортер), найменування
товару, код ТН ЗЕД, кількість, а також особливі умови вивезення
(ввезення), якщо їх визначено.
   В окремих випадках, якщо  терміни  і  місця  проведення
демонстрацій на  виставках, ярмарках не визначені, у висновку
Держекспортконтролю повинно  бути  зазначено  найменування  і
кількість товару, коди ТН ЗЕД, реквізити заявника та експортера. У
таких випадках найменування виставок, ярмарків, місця та терміни
їх проведення визначаються при митному оформленні.
   Висновок Держекспортконтролю підписується та  скріплюється
печаткою у порядку, встановленому цією Інструкцією для оформлення
дозволу, і є дійсним протягом одного року.
   Подовження строку   дії   дозволу   (або   висновку
Держекспортконтролю) на право тимчасового вивезення (ввезення)
товару на термін, що перевищує вказаний у дозволі (або висновку
Держекспортконтролю), здійснюється  в   установленому   цією
Інструкцією порядку.
       4. Оформлення та використання дозволів
   4.1. Оформлення та порядок видачі дозволів
   Оформлений у встановленому цією Інструкцією порядку дозвіл є
дійсним, якщо  він  підписаний  однією  з уповноважених осіб
Держекспортконтролю та скріплений печаткою "Експортний контроль".
Зразки підписів  та  печаток  посадових  осіб  надсилаються
Держекспортконтролем до Держмитслужби.
   Оригінал дозволу представник заявника (експортера/імпортера)
одержує в Держекспортконтролі за умови наявності належним чином
оформленої довіреності від імені заявника (експортера/імпортера).
Довіреність повинна бути засвідчена підписом та печаткою керівної
посадової (або   іншої   уповноваженої)   особи   заявника
(експортера/імпортера).
   При отриманні  дозволу  уповноважений представник повинен
перевірити його зміст, засвідчити правильність заповнення  та
розписатися за його одержання.
   Після одержання дозволу  уповноваженим  представником  та
вручення йому   Листа-зобов'язання,   заявник  несе  повну
відповідальність за наслідки, пов'язані з неправильним оформленням
та використанням дозволу.
   Лист-зобов'язання (додаток 2)  повинен  містити  вичерпну
інформацію для заявника щодо правил використання дозволу, його
оформлення та видачі згідно з Інструкцією  та  встановленими
правилами здійснення експортного контролю.
   Довіреність та оригінал дозволу  є  документами  суворої
звітності. Вони зберігаються відповідно в Держекспортконтролі та
митних органах України протягом встановленого терміну збереження
таких документів.
   Якщо дозвіл загублено або пошкоджено, рішення про  його
відновлення (заміну) та/або подальше використання за письмовим
зверненням заявника приймається Держекспортконтролем у порядку,
встановленому для надання дозволу, після отримання інформації
Держмитслужби про  фактичне  використання  загубленого  або
пошкодженого оригіналу дозволу.
   4.2. Порядок використання дозволів
   При вивезенні або ввезенні товару видається один примірник
дозволу, який використовується заявником для митного оформлення
товару. Копія цього дозволу залишається у заявника.
   Заявник (або  уповноважена  ним особа) повинен подати у
відповідний митний орган оригінал дозволу та  усі  необхідні
документи не менш  ніж за 3 (три) доби до вивезення (ввезення)
продукції для митного оформлення товару.
   При транзиті товару оформлюється один примірник дозволу або
висновку Держекспортконтролю. Заявник (або уповноважена ним особа)
отримує його та використовує для митного оформлення товару. Якщо
за одним договором (контрактом) здійснюються поставки декількома
виробниками (постачальниками) через різні прикордонні митниці, до
митного органу України подається копія (копії) з оригіналу дозволу
(висновку), який (які) засвідчується підписом та печаткою керівної
посадової особи іноземного заявника (або уповноваженої ним особи в
Україні).
   В разі виявлення митними органами невідповідності товару
зазначеним у дозволі умовам та/або товаросупровідним документам,
інших порушень  встановлених  норм  чинного  законодавства,
насамперед, з питань експортного контролю, товар, на здійснення
операції з яким надано дозвіл, митному оформленню не підлягає.
   Помилки та/або невідповідність коду ТН ЗЕД не є підставою для
відмови в митному оформленні.
   У випадках  затримання  митними  органами  товару,  що
переміщується через  митний  кордон  України  за  дозволом
Держекспортконтролю, Держмитслужба    оперативно    інформує
Держекспортконтроль щодо причин його затримання.
   Рішення про  подальше  використання  дозволу  приймається
Держекспортконтролем (за  необхідності,  Урядовою  комісією  з
політики експортного  контролю)  і  підтверджується  письмово
(надсилається заявнику та Держмитслужбі).
   4.3. Контроль за використанням дозволів
   Заявник, якому   надано   дозвіл   Держекспортконтролю,
зобов'язаний не пізніше ніж через два тижні  після  митного
оформлення товару   передати   (надіслати   поштою)   до
Держекспортконтролю копію першого примірника  вантажної митної
декларації (копії перших примірників усіх декларацій на загальну
кількість товару в межах кожного окремого дозволу) належним чином
завірену митним органом, що здійснював оформлення товару для
контролю за використанням дозволу та до 10 числа наступного місяця
звіт за попередній місяць про надходження валютних коштів за
формою (додаток 3) або повідомлення про невикористання дозволу.
   В разі   невиконання   заявником  зазначеної  вимоги,
Держекспортконтроль може  прийняти  рішення  про  застосування
відповідних обмежень (санкцій) до такого заявника у відповідності
до чинного законодавства.
   4.4. Порядок внесення змін і доповнень до дозволу
   Вирішення питань  щодо  переоформлення дозволів, а також
внесення змін (доповнень) до нього, входить  до  компетенції
Держекспортконтролю.
   При необхідності внесення змін (доповнень) до дозволу:
   по розділах 1; 2; 3; 4; 4.1; 4.3; 5; 5.1; 5.3; 6; 6.1; 6.3;
7; 7.1; 7.3; 11; 14; 19; 20 (крім граматичних помилок) оригінал
дозволу, виданий заявнику, повертається до Держекспортконтролю і,
після внесення відповідних змін, заявнику видається переоформлений
дозвіл у порядку, встановленому для його надання.
   В окремих випадках подовження строку дії дозволу може бути
здійснено за висновком Держекспортконтролю;
   по розділах 4.2; 5.2; 6.2; 7.2; 10; 12; 13; 13.1; 16; 17 у
разі невідповідності  внесеної  інформації  умовам  контракту
(договору) або її зміни дозвіл не переоформлюється, а товар  до
митного оформлення може бути прийнятим відповідно до висновку
Держекспортконтролю;
   по розділах (крім зазначених вище) або у разі виявлення у
дозволі граматичних та інших помилок, що не змінюють суті дозволу,
митні органи самостійно вирішують питання про внесення відповідних
змін до вантажної митної декларації при митному оформленні товару,
попередньо узгодивши  свої  дії з Держмитслужбою (відповідним
підрозділом центрального апарату  Служби,  що  відповідає  за
здійснення експортного контролю).
   Будь-які інші форми внесення змін і доповнень до дозволу, а
також виправлення,  підчистки  та  додаткові записи будь-яким
способом забороняються.
                            Додаток 1
                           до Інструкції
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|              Україна                           |
|       Державна служба експортного контролю                   |
|                                            |
|  Цей дозвіл є підставою для прийняття зазначених товарів для митного оформлення.|
|Заявник зобов'язаний не менше ніж за три доби до здійснення міжнародних передач подати|
|у митний орган цей дозвіл та всі необхідні документи для митного оформлення. Заявник  |
|несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за неправильність     |
|використання цього дозволу. Дія цього дозволу може бути призупинена або дозвіл може бути|
|скасований Держекспортконтролем у випадках, передбачених законодавством.        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. Дозвіл N  000000    |2. Строк дії дозволу 00.00.00 р.|3. Тип дозволу:      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|4. Заявник                            4.1. Код ЗУКПО |    |
|4.2. Адреса:                                  |———————|
|4.3. Країна:                           4.4. Код країни|    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|5. Експортер                           5.1. Код ЗУКПО |    |
|5.2. Адреса:                                   ———————|
|5.3. Країна(и):                                     |
|          ————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|5.4. Код(и) країни |                                  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|6. Імпортер                           6.1. Код ЗУКПО |    |
|6.2. Адреса:                                   ———————|
|6.3. Країна(и):                                     |
|          ————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|6.4. Код(и) країни |                                  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|7. Споживач                           7.1. Код ЗУКПО |    |
|7.2. Адреса:                                  |———————|
|7.3. Країна:                           7.4. Код країни|    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|8. Митниці|8.1. Впускна:      |   |    |     10. Валюта платежу     |
|     |—————————————————————————|9. Код|———————|————————————————————————————————————|
|     |8.2. Випускна:      |   |    |                  |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|11. Характер міжнародної передачі:         |12. Код валюти|13. Загальна вартість|
|                          |——————————————|—————————————————————|
|                          |       |           |
|———————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|14. Найменування і повний опис товару   |15. Код|16. Од.вим.|17. Кіль-|13.1. Вартість|
|  (додаткова од. виміру)         |ТН ЗЕД |      |кість  |       |
|———————————————————————————————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
|                      |    |      |     |       |
|                      |    |      |     |       |
|                      |    |      |     |       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|18. Підстава для запиту дозволу                             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|19. Особливі умови дозволу                               |
|                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|20. Посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка підписує дозвіл          |
|                                            |
|                           М.П.    Дата 00.00.00 р.    |
|              _____________________                    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                            Додаток 2
                           до Інструкції
            Лист-зобов'язання
 
Я, _______________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
               (посада)
за довіреністю заявника __________________________________________
              (найменування експортера/імпортера)
________________________________________________ N _______________
одержую дозвіл N ______ від "___" ______ 19__ р. та засвідчую, що:
а) не відбулися зміни в умовах договору (контракту), на виконання
якого надається цей дозвіл;
б) інформація, що зазначена у дозволі, відповідає заявленим умовам
ввезення, вивезення  або транзиту товару, і в подальшому за
помилковість інформації  та  неправильність  виконання дозволу
відповідальність несе заявник;
в) у разі змін в умовах договору (контракту) до  ввезення,
вивезення або транзиту товару, а також отримання інформації про
нові обставини виконання контракту та використання товару, заявник
зобов'язується негайно  повідомити Державну службу експортного
контролю України;
г) до 10 числа наступного місяця заявником щодо використання
дозволу надсилатиметься звіт за попередній місяць про надходження
валютних коштів за встановленою формою (див. на звороті) або
повідомлення про невикористання дозволу;
д) керівництво заявника буде обов'язково повідомлено про одержання
дозволу за зазначеними умовами та про призупинення дії дозволу без
додаткових попереджень  з  боку  Державної служби експортного
контролю в разі порушень цих умов.
 
Примітка. Внесення будь-яких змін  і  доповнень  до  дозволу
здійснюється у порядку, встановленому для його надання, за умови
наявності письмового звернення заявника (за підписом керівної чи
уповноваженої особи) із викладенням обгрунтованих причин внесення
змін і доповнень.
   Попередній дозвіл (оригінал) повертається до Державної служби
експортного контролю при отриманні зміненого (або нового) дозволу.
   При внесенні змін до частково використаного дозволу, його
оригінал залишається у митному органі, що  здійснював  митне
оформлення вантажу, а до Державної служби експортного контролю
надається копія  з  оригіналу  дозволу,  засвідчена  печаткою
відповідного митного органу і підписом службовця митного органу з
визначенням обсягів вивезеного (ввезеного) товару.
 
 _______________               _____________________
   Дата                      Підпис
                            Додаток 3
                           до Інструкції
                Звіт
           за __________ 1997 р.
   про надходження валютних коштів по ____________________
   _______________________________________________________
       (назва заявника, який отримав дозвіл)
                         експорт (імпорт)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
N доз-|Наймену-|Кіль- |Сума реаліза- |      В тому числі:        |N мит-
волу, |вання  |кість, |ції дозволу в |(всі суми визначаються: в валюті платежу)|ної
дата |товару |од.вим.|валюті платежу|            —————————————————|декла-
вида- |    |    |——————————————|               в грн.   |рації
чі  |    |    |  в грн.   |—————————————————————————————————————————|
   |    |    |       |Перера-|Отри-|Перерахова- |Перераховано |
   |    |    |       |ховано |мано |но власнику |інші витрати |
   |    |    |       |за пе- |комі-|товару (вка-|(транспортні |
   |    |    |       |редпро-|сійну|зати власни-|та інші, вка- |
   |    |    |       |дажну |вина-|ка)     |зати які саме)|
   |    |    |       |підго- |горо-|      |       |
   |    |    |       |товку |ду  |      |       |
——————|————————|———————|——————————————|———————|—————|————————————|——————————————|——————
  1 |  2  |  3  |   4    |  5  | 6 |   7   |    8   |  9
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Всього за місяць по експорту:
 Всього за місяць по імпорту:
                 Керівник
                 Головний бухгалтер
 Виконавець
 тел.виконавця
   Примітка I. Таблиця заповнюється таким чином:
   Графа 1. Вказується номер дозволу, наданого Державною службою
експортного контролю України.
   Графа 2. Вказується найменування товару, що пройшов через
митницю протягом звітного місяця по кожному з дозволів окремо.
   Графа 3. Вказується кількість та одиниця виміру товару, що
пройшов через митницю протягом звітного місяця.
   Графа 4. Вказуються обсяги коштів (у валюті платежу та в
гривнях), що надійшли за звітний місяць по кожному з дозволів
окремо.
   Графа 5. Вказується та частина суми коштів, що перерахована
за передпродажну підготовку.
   Графа 6. Вказується сума отриманої комісійної винагороди.
   Графа 7. Вказується та частина суми коштів, що перерахована
власнику товару (у разі експорту) або надійшла від замовника (у
разі імпорту). Вказати власника товару.
   Графа 8. Вказується сума коштів, що перерахована на інші
витрати (транспортні та інші, вказати які саме).
   Графа 9. Вказується номер митної декларації, за яким через
митницю пройшов товар, по кожному з дозволів окремо.
   Графи 1,  2,  3,  4,  9  заповнюються всіма суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності,  крім  державної   компанії
"Укрспецекспорт" та її дочірніх підприємств, які заповнюють усі
графи таблиці.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка