Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Міжвідомчу комісію з питань проведення консервації основних виробничих фондів підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави


            П О С Т А Н О В А
          від 30 грудня 1997 р. N 1498
                Київ
   Про Міжвідомчу комісію з питань проведення консервації
    основних виробничих фондів підприємств, які мають
    стратегічне значення для економіки і безпеки держави
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 684 ( 684-99-п ) від 23.04.99 
      N 186 ( 186-2001-п ) від 28.02.2001 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити склад Міжвідомчої комісії з питань проведення
консервації основних виробничих фондів підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та Положення
про неї (додаються).
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 66
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 грудня 1997 р. N 1498
               СКЛАД
    Міжвідомчої комісії з питань проведення консервації
    основних виробничих фондів підприємств, які мають
    стратегічне значення для економіки і безпеки держави
 
 
ДУБИНА          - Віце-прем'єр-міністр України з питань
Олег Вікторович      промислової політики, голова Комісії
 
ПАДАЛКО         - перший     заступник     Голови
Віктор Григорович     Держпромполітики,  заступник  голови
              Комісії
 
КОНДРАШОВ        - начальник управління Держпромполітики,
Микола Миколайович     відповідальний секретар Комісії
 
БАУЛІН          - начальник департаменту Мінфіну
Сергій Олексійович
 
ВАСИЛЬЄВ         - заступник Голови Фонду державного майна
Вадим Валерійович
 
ГУРСЬКИЙ         - начальник департаменту Мінекоресурсів
Дмитро Сергійович
 
КРУТЬ          - заступник Міністра палива та енергетики
Олександр Анатолійович
 
ОВЧАРЕНКО        - перший заступник Міністра праці  та
Петро Павлович       соціальної політики
 
РУДОБАБА         - заступник   начальника   управління
Павло Олександрович    Мінекономіки
 
 
( Склад комісії із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 684
( 684-99-п ) від 23.04.99, в  редакції Постанови КМ N 186
( 186-2001-п ) від 28.02.2001 )
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 грудня 1997 р. N 1498
              ПОЛОЖЕННЯ
   Про Міжвідомчу комісію з питань проведення консервації
    основних виробничих фондів підприємств, які мають
    стратегічне значення для економіки і безпеки держави
 
   1. Міжвідомча  комісія  з  питань проведення консервації
основних виробничих фондів підприємств, які мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави (далі - Міжвідомча
комісія), є постійно діючим органом при  Кабінеті  Міністрів
України.
   2. Міжвідомча  комісія  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради  України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами,  постановами  і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
   3. У своїй роботі Міжвідомча комісія взаємодіє з Фондом
державного майна, міністерствами, іншими  органами  виконавчої
влади, органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами, їх
об'єднаннями, установами і організаціями.
   4. На Міжвідомчу комісію покладається:
   узгодження прийнятих підприємствами рішень щодо консервації
та розконсервації (дострокової розконсервації) основних виробничих
фондів підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави (далі - основні фонди підприємств), у випадках,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
1997 р. N 1183 ( 1183-97-п );
   подання Мінфіну та Мінекономіки пропозицій про включення
витрат на консервацію (розконсервацію) основних фондів підприємств
до проекту державного бюджету на плановий рік (у разі коли
джерелом фінансування зазначених витрат  є  кошти  державного
бюджету).
   5. Міжвідомча комісія має право:
   одержувати у  встановленому  законодавством  порядку  від
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та
документи, а від Держкомстату - статистичні дані для виконання
покладених на неї завдань;
   залучати спеціалістів міністерств, інших органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням  з
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.
   6. Головою Міжвідомчої комісії є Віце-прем'єр-міністр України
відповідно до функціональних повноважень. ( Абзац перший пункту 6
в редакції Постанови КМ N 186 ( 186-2001-п ) від 28.02.2001 )
   Голова Міжвідомчої комісії організовує її роботу і несе
персональну відповідальність  за  виконання покладених на неї
завдань.
   7. Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджує Кабінет
Міністрів України.
   Голова Міжвідомчої комісії у разі потреби може вносити зміни
до її складу.
   8. Формою  роботи  Міжвідомчої комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
   Рішення про проведення засідання приймає голова Міжвідомчої
комісії, а у разі його відсутності - заступник голови.
   Засідання Міжвідомчої комісії вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менш як половина її складу.
   9. Рішення приймається простою більшістю голосів  членів
Міжвідомчої комісії,  присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів голос голови Міжвідомчої комісії є вирішальним.
   10. Рішення Міжвідомчої комісії оформляється протоколом, який
підписується головою Міжвідомчої комісії, за відсутності голови
Міжвідомчої комісії - його заступником.
   11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої
комісії здійснює Мінпромполітики.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка