Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України


 
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 402 від 31.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 березня 1997 р.
 vd961231 vn402            за N 85/1889
 
     Про затвердження Положення про органи державного
     нагляду за охороною праці Міністерства оборони
               України
   На виконання Постанови  Верховної Ради України від 23.06.95
N 244 ( 244/95-ВР ) "Про державний нагляд за безпечним веденням
робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових
частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби
безпеки України" і постанови Кабінету Міністрів України від
04.08.95 N 608 ( 608-95-п ) "Про заходи щодо виконання Постанови
Верховної  Ради  України  від  23 червня  1995 року N 244"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про органи державного нагляду за
охороною праці Міністерства оборони України, що додається.
   2. Пункт 3 наказу Міністра оборони України від 26.03.96 N 81
"Про створення органів державного нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України" скасувати.
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра оборони України.
   4. Наказ розіслати до з'єднань і їм рівних.
 
 Міністр оборони України
 генерал-полковник                    О.Кузьмук
 
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
по нагляду за охороною                  С.Ткачук
                         Затверджено
                     наказом Міністра оборони
                     України  від 31.12.96
                     N 402
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 березня 1997 р.
                   за N 85/1889
              Положення
     про органи державного нагляду за охороною праці
          Міністерства оборони України
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), Постанови Верховної Ради України
від 23.06.95 N 244 ( 244/95-ВР ) "Про державний нагляд за
безпечним  веденням  робіт  на  підприємствах,  в установах,
організаціях і у військових частинах військових формувань та
органів внутрішніх справ і Служби безпеки України", постанови
Кабінету Міністрів України від 4.08.95 N 608 ( 608-95-п ) "Про
заходи  щодо  виконання Постанови Верховної Ради України від
23 червня 1995 року N 244".
   1.2. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства
оборони України  відповідно до угоди між Державним комітетом
України по нагляду за охороною праці і Міністерством оборони
України здійснюють державний нагляд за безпечним веденням робіт
особами, які працюють або проходять службу та з  якими  не
укладаються трудові  договори  на підприємствах, в установах,
організаціях і у військових частинах (надалі - військові частини)
Збройних Сил України, державний технічний нагляд за додержанням
чинних нормативних актів про охорону праці під час виготовлення
обладнання військового  призначення на замовлення Міністерства
оборони України на підприємствах, в установах, організаціях інших
міністерств і відомств та на підприємствах незалежно від форм
власності (надалі - підприємства промисловості), державний нагляд
за додержанням у військових частинах законодавчих, міжгалузевих та
відомчих нормативних актів з охорони праці і безпечного ведення
робіт, пов'язаних з виробництвом.
   1.3. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства
оборони України  у  своїй діяльності керуються законодавством
України, міжгалузевими і відомчими нормативними актами з охорони
праці, а також цим Положенням.
   1.4. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства
оборони України реалізують державну політику в галузі охорони
праці в Збройних Силах України, вивчають та аналізують умови праці
і здійснюють періодичний контроль за діяльністю військових частин
Збройних Сил  України  щодо  виконання  ними   правових,
організаційно-технічних,      санітарно-гігієнічних     і
лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя
і здоров'я   працівників   і   військовослужбовців   (якщо
військовослужбовці проводять роботи, які повинні  виконуватися
згідно з діючими нормативними актами про охорону праці) в процесі
трудової діяльності.
   1.5. Рішення державних інспекторів органів державного нагляду
за охороною праці Міністерства оборони України, що прийняті в
межах їх  повноважень,  є  обов'язковими для виконання всіма
посадовими особами військових  частин,  а  також  підприємств
промисловості, де здійснюють державний нагляд за охороною праці ці
органи.
   1.6. Органами  державного  нагляду  за  охороною  праці
Міністерства оборони України є:
   управління державного нагляду за охороною праці Міністерства
оборони України - головний орган;
   відділи державного нагляду за охороною праці Міністерства
оборони України по видах Збройних Сил України;
   відділи державного нагляду за охороною праці Міністерства
оборони України по військових округах.
   1.7. На посаду начальника управління державного нагляду за
охороною праці Міністерства оборони України і його заступників
призначаються офіцери, які мають відповідний досвід роботи в
органах державного нагляду за охороною праці - наказом Міністра
оборони України за поданням першого заступника Міністра оборони
України.
   1.8. На посади, які підлягають заміщенню особами офіцерського
складу, в органи державного нагляду за охороною праці Міністерства
оборони України  призначаються офіцери, які мають відповідний
досвід роботи в органах державного нагляду за охороною праці, а
також у  забезпеченні охорони праці і безпечної експлуатації
об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних споруд у  військових
частинах - наказом першого заступника Міністра оборони України за
поданням начальника управління державного нагляду за охороною
праці Міністерства оборони України.
   1.9. Приймання на роботу до органів державного нагляду за
охороною праці Міністерства оборони України здійснюють начальники
цих органів.
   1.10. Особовий склад органів державного нагляду за охороною
праці Міністерства оборони України комплектується  згідно  зі
штатним розписом, який розробляється з урахуванням Норм часу, що
необхідний для обстеження об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних
споруд в Збройних Силах України (додаток N 1 до цього Положення),
Норм часу середньорічного  виробітку  на  одного  спеціаліста
(чол./год.) органів  державного  нагляду  за  охороною  праці
Міністерства оборони України з обстеження об'єктів котлонагляду і
вантажопідйомних споруд (додаток N 2 до цього Положення), та
Розрахунку чисельності органів державного нагляду за охороною
праці Міністерства  оборони  України  (додаток N 3 до цього
Положення).
   1.11. За  своїм  посадовим становищем та умовами оплати
посадові особи органів державного нагляду за охороною  праці
Міністерства оборони  України прирівнюються до посадових осіб
основних управлінь і служб Міністерства оборони України, виду
Збройних Сил     України,     військового     округу
(оперативно-територіального командування) відповідно.
   1.12. Права  і  відповідальність  посадових осіб органів
державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України
визначаються цим  Положенням  і  посадовими інструкціями, які
затверджуються тими   начальниками,   у   безпосередньому
підпорядкуванні яких знаходяться ці органи. Посадові особи органів
державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України
є державними інспекторами по нагляду за охороною праці.
   1.13. Органи  державного  нагляду  за  охороною  праці
Міністерства оборони України мають свої печатки із зображенням
Герба України, кутовий штамп із позначенням свого найменування, а
посадові особи  (державні  інспектори)  - особистий штамп із
зазначенням посади, а також посвідчення встановленого  зразка
(додаток N 4 до цього Положення).
   1.14. Органи  державного  нагляду  за  охороною  праці
Міністерства оборони  України  забезпечуються  постачальними
органами, за якими вони закріплені на усі види забезпечення та
постачання: транспортом,  контрольно-вимірювальними  приладами,
інструментами та іншим обладнанням, що зазначені в  Переліку
контрольно-вимірювальних приладів і обладнання органів державного
нагляду  за  охороною  праці  Міністерства  оборони України
(додаток N 5 до цього Положення) і у Переліку приладів органів
державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України
для замірів шкідливих та  небезпечних  факторів  виробничого
середовища (додаток N 6 до цього Положення).
   1.15. Заступники  Міністра  оборони  України,  командуючі
військами військових   округів    (оперативно-територіальних
командувань), начальники   управлінь   центрального  апарату
Міністерства оборони України, начальник управління залізничних
військ Міністерства оборони України, командири військових частин
забезпечують особовий склад органів державного нагляду за охороною
праці Міністерства оборони України приміщеннями, засобами зв'язку,
житловою площею і усіма видами забезпечення та постачання, що
передбачені чинним законодавством України.
   1.16. Забороняється  залучати  особовий  склад  органів
державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України
до робіт, що не пов'язані з виконанням прямих функціональних
обов'язків.
    2. Завдання і функції органів державного нагляду за
      охороною праці Міністерства оборони України
   2.1. Основними завданнями органів державного нагляду  за
охороною праці Міністерства оборони України є:
   опрацювання ефективної цілісної системи управління охороною
праці в Збройних Силах України, сприяння удосконаленню діяльності
у цьому напрямку управлінь Міністерства оборони України, видів
Збройних Сил     України,     військових     округів
(оперативно-територіальних командувань) та посадових осіб;
   здійснення державного  нагляду  за  додержанням  під час
виконання робіт, пов'язаних із виробництвом, вимог законодавчих та
інших нормативних актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища;
   видача дозволів  військовим  частинам  на  введення  в
експлуатацію нових і реконструйованих цехів, об'єктів і засобів
виробництва (в тому числі тих, що передаються в оренду) за
висновками експертно-технічного  центру  управління  державного
нагляду за охороною праці Міністерства оборони України;
   видача дозволів на початок роботи новостворених підприємств;
   організація і здійснення державного технічного нагляду за
відповідністю у військових частинах Збройних Сил України вимогам
нормативних документів  проектування,  виготовлення,  ремонту,
налагодження, реконструкції, монтажу і експлуатації парових котлів
з робочим тиском більше 0,7 кгс/см кв., водогрійних котлів з
температурою нагрівання води вище 115 град.С, посудин та балонів
для стиснутих, скраплених і розчинних газів із робочим тиском
більше 0,7 кгс/см кв., трубопроводів для пари та гарячої води
четвертої категорії   (надалі   -  об'єкти  котлонагляду),
вантажопідйомних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, підвісних
канатних доріг  (надалі  - вантажопідйомні споруди), а також
спеціальних об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних споруд, що
входять до складу озброєння і установлені на бойовій техніці або
призначені для обслуговування цієї техніки (надалі - об'єкти
військового призначення);
   здійснення державного технічного нагляду  за  додержанням
чинних нормативних актів про охорону праці під час виготовлення
об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних споруд військового та
спеціального призначення  на  замовлення  Міністерства оборони
України на підприємствах промисловості;
   підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці
в Збройних Силах України.
   2.2. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства
оборони України відповідно до покладених на них завдань:
   здійснюють методичне керівництво роботою підрозділів охорони
праці в Збройних Силах України з питань охорони праці і безпечного
ведення робіт, пов'язаних із виробництвом, координують роботу цих
підрозділів;
   здійснюють контроль за організацією надання працівникам пільг
і компенсацій, пов'язаних із важкими та шкідливими умовами праці;
   ведуть облік та аналіз  нещасних  випадків,  професійних
захворювань і аварій, пов'язаних із виробництвом, шкоди від цих
подій, а також розробляють заходи щодо усунення причин, які
сприяли цим подіям;
   надають методичну допомогу службам охорони праці, комісіям з
питань охорони праці військових частин в опрацюванні необхідних
матеріалів;
   сприяють впровадженню  у  виробництво  досягнень науки і
техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного і
індивідуального захисту працюючих;
   розглядають листи,  заяви  та  скарги  працівників  і
військовослужбовців з питань охорони праці;
   контролюють проведення навчання, підвищення кваліфікації і
порядок перевірки знань у посадових осіб (командирів, головних
інженерів та інших) та особового складу підрозділів охорони праці
військових частин;
   здійснюють зв'язок із медичними закладами, науковими  та
іншими організаціями  з  питань  охорони  праці,  організують
впровадження їх пропозицій на виробництві;
   забезпечують військові  частини  інформацією  про причини
нещасних випадків та заходи їх профілактики, про використання
передового досвіду роботи з охорони праці, про зміни або введення
в дію нових нормативних актів з охорони праці;
   організують у Збройних Силах України конкурси щодо поліпшення
безпеки праці;
   беруть участь   у  розслідуванні  нещасних  випадків,
профзахворювань і аварій відповідно до законодавства України,
наказів та директив Міністра оборони України;
   взаємодіють з аварійно-рятувальними формуваннями;
   взаємодіють із територіальними органами Державного комітету
України по нагляду за охороною праці;
   перевіряють у військових частинах додержання встановленого
порядку допущення робітників до роботи, їх інструктажу, навчання
безпечним методам праці;
   проводять на робочих місцях вибіркову перевірку знань правил,
норм, інструкцій  і  технологічних  регламентів  робітниками і
інженерно-технічними працівниками, відповідальними за стан охорони
праці і техніки безпеки, за безпечне ведення робіт, за технічно
справний стан механізмів, устаткування, виробничих  споруд  і
будівель;
   беруть участь у перевірці знань правил і норм безпечного
ведення робіт у посадових осіб і спеціалістів Збройних Сил України
згідно з Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку
знань працівників з питань охорони праці, затвердженим наказом
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
4.04.94 р. N 30 ( z0095-94 );
   узгоджують учбові програми і  беруть  участь  у  роботі
атестаційних комісій учбових центрів, що готують персонал, який
обслуговує об'єкти котлонагляду, вантажопідйомні споруди;
   контролюють підготовку персоналу для обслуговування об'єктів
котлонагляду і вантажопідйомних споруд  і  дотримання порядку
перевірки в нього знань з питань охорони праці і безпечного
ведення робіт;
   здійснюють періодичний контроль за додержанням у військових
частинах і на піднаглядних підприємствах промисловості технічних
умов виготовлення, ремонту та реконструкції об'єктів котлонагляду,
вантажопідйомних споруд;
   реєструють і  проводять  періодичні огляди технологічного
транспорту військових частин;
   реєструють об'єкти котлонагляду, вантажопідйомні споруди в
Журналі реєстрації об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних споруд
(додаток N 7 до цього Положення);
   проводять технічні  огляди  і  випробування  об'єктів
котлонагляду, вантажопідйомних споруд, контролюють своєчасність
проведення таких оглядів і випробувань зазначеного устаткування
військовими частинами з оформленням донесення (додаток N 8 до
цього Положення);
   видають військовим  частинам  дозволи на: право навчання
персоналу, що обслуговує об'єкти котлонагляду і вантажопідйомних
споруд; експлуатацію  об'єктів  котлонагляду і вантажопідйомних
споруд, пунктів випробування і наповнення балонів для стиснутих,
скраплених і  розчинних  газів;  придбання  і  перевезення з
газонаповнювальних станцій Збройних Сил України  і  народного
господарства балонів  із стиснутими, скрапленими і розчинними
газами;
   призначають своїх представників для участі в роботі державних
комісій, які приймають в експлуатацію об'єкти, що піднаглядні
органам державного нагляду за охороною праці;
   контролюють використання праці  неповнолітніх,  жінок  та
інвалідів згідно з чинним законодавством;
   здійснюють державний нагляд та контроль  за  додержанням
військовослужбовцями і працівниками технологічних процесів, правил
експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів
виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального
захисту, виконанням робіт відповідно до вимог нормативних актів з
охорони праці;
   здійснюють державний  нагляд  за:  відповідністю  вимогам
нормативних актів  про  охорону  праці  діючих  технологій,
технологічних процесів,  машин,   механізмів,  устаткування,
транспортних засобів і приладів; безпекою і технічним станом
будов, споруд, обладнання та інших засобів виробництва; своєчасним
забезпеченням військовослужбовців  і працівників спецодягом та
іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно
до чинних нормативних актів; відповідністю вимогам правил і норм з
охорони праці об'єктів виробничого,  соціально-культурного  та
побутового призначення,  а  також  тих,  що  будуються  і
реконструюються;
   здійснюють державний  нагляд  за  забезпеченням працюючих
лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними
харчовими продуктами,  миючими  засобами,  санітарно-побутовими
приміщеннями, за організацією питного режиму, наданням працівникам
передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних із
важкими та шкідливими умовами праці;
   подають заявки у фінансові органи Збройних Сил України щодо
витрат грошових коштів, що плануються.
   2.3. На управління державного нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України крім завдань, зазначених у пп.2.1,
2.2, покладається:
   розроблення за  участю  управлінь  центрального  апарату
Міністерства оборони України та профспілок Збройних Сил України
галузевої програми  поліпшення  безпеки,  гігієни  праці  та
виробничого середовища, контроль за її виконанням;
   здійснення управління  галузевим  фондом  охорони  праці
Міністерства оборони України згідно з Положенням про цей фонд,
затвердженим наказом Міністра оборони України від 23.08.95 N 239;
   координація роботи підрозділів  охорони  праці  управлінь
центрального апарату Міністерства оборони України;
   розроблення перспективних  та  поточних  планів  робіт
Міністерства оборони  України  щодо  створення  безпечних  та
нешкідливих умов праці;
   участь у розробленні загальнодержавних програм з охорони
праці;
   підготовка матеріалів  для  засідань колегії Міністерства
оборони України, проведення нарад, семінарів з охорони праці та
ін.;
   координація науково-дослідних та  проектно-конструкторських
робіт у частині, що стосується питань охорони праці, опрацювання
разом з посадовими особами військових частин  і  структурних
підрозділів центрального  апарату Міністерства оборони України
комплексних заходів для поліпшення безпеки, гігієни праці  і
виробничого середовища;
   співробітництво з державними, громадськими та міжнародними
організаціями з питань охорони праці;
   взаємодія з Державним комітетом України по  нагляду  за
охороною праці з питань охорони праці;
   участь в опрацюванні проектів угод між  профспілками  і
Міністерством оборони України з питань поліпшення умов та безпеки
праці;
   організація виконання рішень Державного комітету України по
нагляду за охороною праці з питань, що відносяться до компетенції
Міністерства оборони України;
   організація розроблення нових, перегляду або  скасування
чинних відомчих нормативних актів з охорони праці;
   участь у розгляді питань про внесення  змін  у  списки
виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право
на пільги і компенсації;
   організація в установленому порядку перевірки знань посадових
осіб з питань охорони праці в комісії Міністерства оборони України
по перевірці знань з питань охорони праці;
   узгодження технічних  умов  на  виготовлення,  ремонт  і
реконструкцію військовими частинами Міністерства оборони України
об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних  споруд за висновками
експертно-технічного центру  управління  державного нагляду за
охороною праці Міністерства оборони України;
   узгодження технічних  умов  на  виготовлення,  ремонт  і
реконструкцію підприємствами промисловості об'єктів котлонагляду і
внтажопідйомних споруд  військового  призначення на замовлення
Міністерства оборони України за висновками експертно-технічного
центру управління  державного  нагляду  за  охороною  праці
Міністерства оборони України;
   видача дозволів на виготовлення, ремонт і реконструкцію,
налагодження і монтаж об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних
споруд військовим частинам;
   видача дозволів підприємствам промисловості на виготовлення,
ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних
споруд військового призначення  за  замовленнями  Міністерства
оборони України;
   видача дозволів військовим частинам на проектування об'єктів
котлонагляду і вантажопідйомних споруд і розроблення документації
на їх ремонт, реконструкцію і монтаж;
   видача дозволів підприємствам промисловості на проектування
об'єктів котлонагляду і  вантажопідйомних  споруд  військового
призначення і розроблення документації на їх ремонт, реконструкцію
і монтаж (додаток N 9 до цього Положення);
   безпосереднє керівництво  і  періодична  перевірка роботи
підпорядкованих органів державного нагляду за охороною праці;
   періодична перевірка організації роботи з охорони праці у
видах Збройних   Сил   України,   військових   округах
(оперативно-територіальних    командуваннях),    управліннях
Міністерства оборони України, військових частинах;
   подання пропозицій  щодо  організаційно-штатної  структури
підпорядкованих органів, а також узгодження, підготовка і подання
в Головне  управління  кадрів  Міністерства  оборони  України
документів про призначення, переміщення і звільнення офіцерського
складу підпорядкованих органів.
   2.4. Посадові особи органів державного нагляду за охороною
праці Міністерства оборони України мають право:
   без перешкод у будь-який час перевіряти стан безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, додержання технічних умов на
виготовлення, ремонт  і реконструкцію об'єктів котлонагляду і
вантажопідйомних споруд у військових частинах і на піднаглядних
підприємствах промисловості, зупиняти роботу виробництв, дільниць,
машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва з
накладанням пломб у разі порушень, які створюють загрозу життю або
здоров'ю працюючих, одержувати від посадових  осіб  необхідні
відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань
охорони праці;
   видавати командирам  військових  частин  та  керівникам
піднаглядних підприємств промисловості обов'язкові для виконання
акти-приписи (додаток  N 10 до цього Положення) або приписи
(додатки NN 11 і 12 до цього Положення) щодо усунення виявлених
недоліків. Неправомірні рішення, прийняті посадовою особою органу
державного нагляду за охороною праці і зазначені в акті-приписі чи
приписі, може скасувати в письмовій формі її безпосередній або
прямий начальник;
   вимагати від командування військових частин і керівників
піднаглядних підприємств промисловості відсторонення від роботи
осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу,
перевірки знань, показали незадовільні знання з охорони праці, не
мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти
про охорону праці;
   надсилати командирам  військових  частин  і  керівникам
піднаглядних підприємств промисловості подання про притягнення до
відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони
праці; порушувати клопотання про заохочення працівників,  які
беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов
праці;
   залучати спеціалістів Збройних Сил України, профспілок та
інших організацій за узгодженням з їх керівництвом до перевірок
виконання у військових частинах законодавства про охорону праці;
   представляти Міністерство оборони України в державних та
громадських організаціях при розгляді питань з охорони праці;
   вилучати видані раніше органами  державного  нагляду  за
охороною праці Збройних Сил України дозволи, що зазначені в
пунктах 2.2 і 2.3 цього Положення, якщо у військових частинах чи
на підприємствах промисловості не забезпечується додержання вимог
Правил безпеки;
   перевіряти додержання  встановленого  порядку  допущення
працівників до роботи, інструктажу, навчання безпечним методам
праці, перевірки знань з питань охорони праці; відстороняти від
виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб, які не мають на те
права;
   у випадках порушення посадовими особами  і  працівниками
нормативних актів  з охорони праці, будівельних і санітарних
правил, правил експлуатації  механізмів  (якщо  ці  порушення
створювали небезпеку для життя і здоров'я людей, могли явно
призвести до людських жертв та інших тяжких наслідків, спричинили
шкоду здоров'ю людей, призвели до нещасних випадків, людських
жертв або інших тяжких наслідків) готувати і в установленому
порядку подавати матеріали до органів прокуратури;
   припиняти у військових частинах (а також на підприємствах
промисловості, які  виготовляють  об'єкти  котлонагляду  і
вантажопідйомні споруди військового і спеціального призначення на
замовлення Міністерства оборони України) випуск чи ремонт об'єктів
котлонагляду і вантажопідйомних споруд у  разі  виявлення  їх
невідповідності вимогам  правил,  нормам технічної безпеки та
затвердженим проектним рішенням.
            3. Взаємовідносини
   3.1. Взаємовідносини органів державного нагляду за охороною
праці Міністерства  оборони України з управліннями та іншими
структурними підрозділами Міністерства оборони України,  видів
Збройних Сил     України,     військових     округів
(оперативно-територіальних командувань)  будуються  на  основі
принципу пріоритету  питань  охорони  праці по відношенню до
результатів виробничої діяльності.
   3.2. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства
оборони України надають іншим управлінням, службам і відділам
Міністерства оборони  України,  видів  Збройних  Сил України,
військових округів   (оперативно-територіальних   командувань)
необхідну для їх роботи інформацію з охорони праці.
   3.3. За  погодженням  із  відповідними  начальниками  і
командирами органи  державного  нагляду  за  охороною  праці
Міністерства оборони України  залучають спеціалістів центрального
апарату Міністерства оборони України, видів Збройних Сил України,
військових округів (оперативно-територіальних командувань)  для
проведення комплексних перевірок і вирішення питань з охорони
праці.
   3.4. Управління та інші структурні підрозділи Міністерства
оборони України, видів Збройних Сил України, військових округів
(оперативно-територіальних командувань)   на  запит  органів
державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України
надають інформацію  про  структуру  військових  частин,  їх
чисельність, функціонування  лікувально-профілактичних закладів,
умови договорів між військовими частинами і організаціями інших
відомств.
   3.5. Військові частини Збройних Сил України і підприємства
промисловості, на яких здійснюють нагляд органи державного нагляду
за охороною  праці  Міністерства оборони України, зобов'язані
забезпечувати посадових осіб цих органів під час виконання ними
службових обов'язків  приміщеннями, автотранспортом, телефонним
зв'язком, спеціальним одягом і необхідними інструментами.
            4. Відповідальність
   4.1. Посадові особи органів державного нагляду за охороною
праці Міністерства   оборони  України  несуть  персональну
відповідальність за:
   невідповідність прийнятих ними рішень вимогам законодавства
про охорону праці та міжгалузевих і відомчих нормативних актів;
   невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених цим
Положенням та посадовими інструкціями;
   недостовірність і несвоєчасність подання в державні органи
статистичної звітності з охорони праці;
   низьку якість розслідувань нещасних випадків, у яких вони
брали участь;
   низьку якість  перевірок військових частин і підприємств
промисловості з питань охорони праці, які вони проводили;
   низьку якість  технічних оглядів об'єктів котлонагляду і
вантажопідйомних споруд, які вони проводили.
                      Додаток N 1
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
    Норми часу, що необхідний для обстеження об'єктів
    котлонагляду   і   вантажопідйомних  споруд
           у Збройних Силах України
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 NN |Найменування|Витрати часу на одне обсте-|Середньорічна норма
 п/п | об'єкта  |ження в годинах      |часу на один об'єкт
   |      |———————————————————————————|у годинах
   |      |Річний |Внутріш-|Гідравліч-|
   |      |огляд |ній ог- |не випро- |
   |      |одного |ляд од- |бування, |
   |      |об'єкта|ного  |повний  |
   |      |    |об'єкта |технічний |
   |      |    |    |огляд   |
 ————|————————————|———————|————————|——————————|———————————————————
  1 |   2   | 3  |  4  |   5  |    6
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Посудини, що
   працюють під
   тиском (крім
   балонів мі-
   сткістю до                 (0,75+2/4+1,5/8)х
   100 л)     0,75   2,0   1,5    1,2-1,7
 2. Вантажопід-
   йомні спору-
   ди, які під-
   лягають реє-
   страції в
   органах дер-
   жавного наг-
   ляду      2,5            2,5х1,2-3,0
 3. Парові і
   водогрійні
   котли      1,5   4,0   3,0    (1,5+4/4+3/8)х
                         1,2-3,5
 4. Ліфти      2,0       4,0    (2+4)х1,2-7,2
 5. Балони міст-
   кістю до
   100 л     0,05       0,5
 6. Пункти ви-
   пробування
   балонів     2,5            2,5х1,2-3,0
 
Примітки: 1. Додаткова  робота  щодо  проведення позачергових
       обстежень  та  технічних випробувань  урахована
       коефіцієнтом 1,2.
     2. У графі 6  знаменником зазначені строки проведення
       випробувань, визначені у Правилах.
     3. Витрати часу на перевірку і випробування об'єктів, що
       не підлягають  реєстрації в органах  державного
       нагляду, необхідно приймати не менше 10 відсотків від
       затрат  часу на роботи з об'єктами, що підлягають
       реєстрації.
                      Додаток N 2
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
     Норми часу середньорічного виробітку на одного
     спеціаліста (чол./год.)  органів державного
     нагляду за охороною праці Міністерства оборони
     України з обстеження об'єктів котлонагляду
          і вантажопідйомних споруд
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 NN |Характер району,|Річний обсяг|Кількість часу, що необхідний
 п/п |що обслуговуєть-|роботи з ви-|на шлях прямування до об'єкта
   |ся       |пробувань  |і у зворотному напрямку,
   |        |об'єктів на |атестацію обслуговуючого пер-
   |        |одного спе- |соналу і інженерно-технічних
   |        |ціаліста  |працівників військових частин
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Об'єкти розташо-
   вані зосереджено   1350          250
 2. Розташування
   більше 50 від-
   сотків об'єктів
   поза межею одно-
   го міста з ра-
   діусом обслуго-
   вування до
   500 км        1150          450
 
 3. Розташування
   об'єктів розо-
   середжено, з
   радіусом обслу-
   говування біль-
   ше 500 км       950          650
 
Примітка: Річна кількість  робочого часу на одного спеціаліста
     прийнята за 1600 годин.
                      Додаток N 3
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
    Розрахунок чисельності органів державного нагляду
     за охороною праці Міністерства оборони України
   Розрахунок чисельності органу державного нагляду за охороною
праці Міністерства оборони України здійснюється за формулою:
 
М-2.4+РК:Ф,де:  М - чисельний склад органу державного нагляду за
           охороною праці Міністерства оборони України;
         Р - кількість військових частин, які мають більше
           150 працюючих (осіб, що працюють за трудовими
           договорами, військових будівельників, а також
           військовослужбовців, що за штатним розписом
           зайняті виробничою і складською роботою чи
           постійно виконують  роботи, на виробництво
           яких  поширюються нормативні акти з охорони
           праці і  техніки  безпеки, або періодично
           залучаються для виконання таких робіт);
 
 ———————————————————————————————— 
 |Кількість військових частин,| К | К - коефіцієнт,  що враховує
 |які мають шкідливі та небез-|  |   кількість    військових
 |печні виробництва      |  |   частин з  шкідливим  та
 |              |  |   небезпечним виробництвом;
 |————————————————————————————|———|
 |при відсутності і до 10   | 7 | Ф - ефективний  річний фонд
 |————————————————————————————|———|   робочого часу державного
 |від 11 до 100        |10 |   інспектора по нагляду за
 |————————————————————————————|———|   охороною       праці
 |більше 100         |20 |   (1820 год.);
 ———————————————————————————————— 
 
Примітка: Розрахунок чисельності органів державного нагляду за
     охороною праці Міністерства оборони України не враховує
     спеціалістів з  охорони  навколишнього  середовища,
     спеціалістів, які  здійснюють  технічні  огляди  і
     випробування об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних
     споруд.
                      Додаток N 4
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
              Посвідчення
       посадових осіб (державних інспекторів)
       державного нагляду за охороною праці
          Міністерства оборони України
 
Обкладинка: синього кольору
Зверху напис: Міністерство оборони України
Посередині: Герб України
Знизу напис: Посвідчення
Розмір посвідчення: 100х70
Внутрішня частина: (Ліва сторона)
               Міністерство оборони України
               Посвідчення N _______________________
               Прізвище ____________________________
               Ім'я ________________________________
       Фото      По батькові _________________________
               Є (займана посада) __________________
               Власний підпис ______________________
   (Права сторона)
           Затверджено наказом Міністра оборони України
           від "___" _______________ 199__ р. N _______
           Установа, яка видала посвідчення ___________
               Підпис керівника установи __________
               ____________________________________
               (посада, військове звання та підпис)
           Видане "___" ________________ 19__ р.
                      Додаток N 5
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
               Перелік
   контрольно-вимірювальних приладів і обладнання органів
   державного   нагляду   за   охороною   праці
          Міністерства оборони України
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 NN|Найменування при-|Розмір-|      Кількість
 п/п|ладів і обладнан-|ність і|———————————————————————————————————
  |ня        |межі  |Управлін|Відділ держ-|Відділ держ.
  |         |вимірю-|ня держ.|нагляду за |нагляду за
  |         |вання |нагляду |охороною  |охороною пра-
  |         |    |за охоро|праці (по  |ці (по ВМС,
  |         |    |ною пра-|ВПС, Силах |військовому
  |         |    |ці МО  |ППО)    |округу)
  |         |    |України |      |
 ———|—————————————————|———————|————————|————————————|—————————————
 1 |    2     |  3  |  4  |   5   |   6
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Автомобіль
   "Таврія" ЗАЗ         1     -      -
 2. Автомобіль
   УАЗ 3741
   (спеціальний)        1     -      1
 3. Комп'ютер          1     1      1
 4. Копіювальний
   апарат (формату
   А-3)             1     1      1
 5. Друкарська машин-
   ка              1     1      1
 6. Обчислювальна ма-
   шинка типу
   "Електроніка"        2     1      2
 7. Ультразвуковий
   товщиномір порта-
   тивний УТ-93         1     1      1
 8. Мегаомметр типу
   МС-5             2     1      2
 9. Вимірювач опору
   заземлення МС-08       1     1      1
 10. Омметр-57          1     1      1
 11. Струмошукач ТИ-2       1     1      1
 12. Лупа             за кількістю спеціалістів
 13. Штангенциркуль       -"-    -"-     -"-
 14. Пломбіратор з
   плашками          -"-    -"-     -"-
 15. Інспекторські
   клейма           -"-    -"-     -"-
 16. Ручний ел.ліхтар
   з сухими елемен-
   тами            -"-    -"-     -"-
 17. Рулетка сталева   10 м  -"-    -"-     -"-
 18. Контрольні мано-
   метри       від 10
            до 600
            кгс/см
            кв.    5     5      5
        Обладнання спеціального автомобіля
 19. Прес гідравліч-
   ний з трубопро-
   водами      до 600
            кгс/см
            кв.    1      -      1
 20. Робочий манометр 25,
            100,
            600
            кгс/см
            кв.    3      -      3
 21. Комбінований
   ключ для вивер-
   тання вентилів
   з балонів          1      -      1
 22. Знижуючий транс-
   форматор з про-
   водом і лампоч-
   ками             1      -      1
 23. Крейцмессель         1      -      1
 24. Зубило слюсарне       1      -      1
 25. Молоток слюсар-
   ний             1      -      1
 26. Керно            1      -      1
 27. Електродрель з
   набором свердел       1      -      1
 28. Набір гайкових
   ключів            1      -      1
 29. Набір сталевих
   букв             1      -      1
 30. Набір сталевих
   цифр висотою
   8 і 6 мм           2      -      2
 31. Рівень (ватер-
   пас)             1      -      1
                      Додаток N 6
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
               Перелік
   приладів органів державного нагляду за охороною праці
   Міністерства оборони України для замірів шкідливих
     та небезпечних факторів виробничого середовища
           Для визначення рівнів:
   1. Температури:
   ртутні термометри; психрометри  М-34,  МВ-4;  електричний
термометр ЕТП-М; вимірювач температури і вологості ІТВ-1.
   2. Вологості: психрометр аспіраційний МВ-4.
   3. Швидкості руху повітря:
   термоанемометр ЕА-2М; анемометр крильчастий АСО-3; анемометр
чашечний МС-13.
   4. Теплових випромінювань:
   антинометр АТ-50.
   5. Освітлення: люксомер Ю-1.
   6. Шуму:  вимірювач  шуму  і  вібрації ІШВ-1;  шумомір
інспекторський Ш-1.
   7. Ефективності вентиляції: психрометр аспіраційний МВ-4.
   8. Електромагнітного випромінювання:
   вимірювач щільності потоку ПЕ-9 (ПО-1).
   9. Запиленості: аспіратор 822; аспіратор ПРУ-1; аспіратор
електронний автоматичний АЕРА.
   10. Наявності газу і пару в повітрі:
   калориметр фотоелектричний ФЕК-М; ФЕК-И-57.
                      Додаток N 7
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
               Журнал
         реєстрації об'єктів котлонагляду
          і вантажопідйомних споруд
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Реєстра- |Назва |Система,|Рік побу|Міст- |Паропро-|Робочий тиск в
 ційний  |та ад-|зав. N |дови,  |кість |дуктив- |(кгс/см кв.)
 N об'єкта|реса |об'єкта,|наймену-|в літ-|ність  |або Вантажо-
     |війсь-|тип при-|вання і |рах  |(т/год).|підйомність
     |кової |воду  |адреса |   |Поверхня|(т)
     |части-|(для  |завода- |   |нагріван|——————————————
     |ни  |вантажо-|виготів-|   |ня (м. |Розра- |Дозво-
     |(влас-|підйом- |ника  |   |кв.)  |хункові|лені
     |ника) |них спо-|    |   |    |    |
     |   |руд)  |    |   |    |    |
 —————————|——————|————————|————————|——————|————————|———————|——————
   1  | 2  |  3  |  4  | 5  |  6  |  7  | 8
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                        продовження таблиці
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Дата реє|       Рік і дата випробувань
 страції |———————————————————————————————————————————————————————
     |Річний|Внутрішній огляд|Гідравлічне випро-| Примітка
     |огляд |Частковий огляд |бування. Повн.огл.|
     |   |————————————————|——————————————————|
     |   |Фактич.|Признач.|Фактич.|Признач. |
 —————————|——————|———————|————————|———————|——————————|————————————
   9  | 10 | 11  |  12  | 13  |  14  |   15
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                      Додаток N 8
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
          Міністерство оборони України
    __________________________________________________
    (назва органу державного нагляду за охороною праці
    __________________________________________________
         Міністерства оборони України)
              Донесення
         "___" _______________ 199__ р.
 
про технічний огляд ______________________________________________
               (назва і система об'єкта)
реєстр. N _______ зав. N _______ у військовій частині ____________
________________________
  (поштова адреса)
Поверхня нагрівання _________________ м кв. Місткість __________ л
Робочий тиск |розрахунковий__кгс/см кв. Вантажо-|розрахункова__кг
       |дозволений__кгс/см кв.   підйом- |дозволена ____кг
       |              ність  |
 
Вид огляду _______________________________________
Дата огляду ______________________________________
Термін наступного|внутрішній огляд __________________________
огляду      |гідравлічне випробування __________________
         |Огляд|частковий ___________________________
         |   |повний ______________________________
 
Копія запису в паспорті об'єкта
Додаткові відомості:______________________________________________
Обстеження провів_________________________________________________
               (особиста печатка, підпис)
Обстеження проводилося у присутності______________________________
                   (посада, військове звання,
                   _____________________________
                   підпис, прізвище)
                      Додаток N 9
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
              Герб України
    __________________________________________________
    (Назва органу державного нагляду за охороною праці
    __________________________________________________
          Міністерства оборони України)
    __________________________________________________
        (поштова адреса, міські телефони)
             Дозвіл N _____
   На підставі заяви N ____ від _______ 199__ р. та позитивних
результатів обстеження, цим дозволяється _________________________
__________________________________________________________________
  (найменування підприємства, організації, військової частини)
на термін до ____________________________________________ 199__ р.
проведення _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік дозволених робіт з зазначенням конкретної дії чи об'єктів
      котлонагляду або вантажопідйомних споруд)
            Дозвіл виданий "___" _____________ 199__ р.
            печатка____________________________________
               (посада, військове звання та підпис
               особи, що видала дозвіл)
                      Додаток N 10
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
          Міністерство оборони України
    __________________________________________________
    (Назва органу державного нагляду за охороною праці
    __________________________________________________
         Міністерства оборони України)
 
"___" ______________ 19___ р.       місто _________________
Кому ________________________
              Акт-припис
   Мною ________________________________________________________
     (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
в період з "___" по "____" ______ 19___ р. в присутності _________
________________________________________________________ проведено
(посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
перевірку ________________________________________________________
       (назва військової частини, організації та ін.)
щодо дотримання  вимог  правил,  норм,  стандартів, положень,
інструкцій та інших нормативних документів,  що мають чинність
правових і передбачені Законом  України  "Про охорону праці"
( 2694-12 ), та наказів Міністра оборони України.
   Перевіркою установлено:
   1. Виконання директивних вказівок  та  актів  попередніх
перевірок.
   2. Організація технічного нагляду і роботи з охорони праці та
виконання посадовими особами покладених на них обов'язків.
   3. Навченість обслуговуючого персоналу, його атестованість та
допуск до виконання робіт.
   4. Результати обстежень механізмів, устаткування, обладнання,
об'єктів котлонагляду і вантажопідйомних споруд.
   Технічні заходи проведені щодо таких об'єктів:
   Котли _______________________ проведено _____________________
      (тип, марка, реєстр. N)        (внутрішній)
__________________________________________________________________
  огляд, гідравлічне випробування, повний огляд, річний огляд)
Посудини, що працюють під тиском _________________________________
                    (тип, реєстр. NN)
проведено_________________________________________________________
    (внутрішн. огляд, гідрав. випробув., повний, річний огляди)
Ліфти ___________________________ проведено ______________________
     (тип, реєстр. N)           (вид огляду)
Вантажопідйомні споруди ________________________________ проведено
                (тип, реєстр. N)
річний огляд.
   Результати проведених заходів: (необхідно зазначити фактичні
результати обстеження об'єктів, порушення та недоліки у будові,
установці і утриманні).
   5. Заходи, вжиті за результатами перевірки.
   На основі статей Правил (по  ліфтах,  котлах  та  ін.)
експлуатація _____________________________________________________
               (марка, реєстр. N)
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, на об'єкти реєстраційні NN ______ накладена пломба.
   Осіб, що показали при перевірці  незадовільні знання, від
виконання обов'язків (керівника, оператора котельної, ліфтера)
УСУНУТИ.
   6. Пропозиції за результатами перевірки.
   Допуск персоналу, усунутого від роботи, можливий тільки після
його переатестації. (Інші пропозиції).
   Підписи: перевіряючого_______________________________________
               (посада, військове звання, прізвище)
   присутнього при перевірці____________________________________
               (посада, військове звання, прізвище)
   З актом ознайомлений і отримав його командир
   військової частини___________________________________________
              (військове звання, прізвище, підпис)
                      Додаток N 11
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
          Міністерство оборони України
    __________________________________________________
    (Назва органу державного нагляду за охороною праці
    __________________________________________________
         Міністерства оборони України)
               Припис N
 
Про заборону подальшої експлуатації ______________________________
                  (тип, марка, назва об'єкта,
_______________________
   реєстр. N)
"___" ______________ 19___ р.    м. __________________________
Мною, ____________________________________________________________
    (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
проведено __________________________________________ в присутності
       (вид технічного огляду, випробування)
представника військової частини __________________________________
                    (військове звання,
__________________________________________________________________
          прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
           посада, яку він займає)
Керуючись Правилами ______________________________________________
          (по котлах, посудинах, що працюють під тиском
           та ін.)
на основі статей _________________________________________________
з "___" години "___" хвилин "___" __________ 19___ р. експлуатація
__________________________________________________________________
        (назва об'єкта, зав. N, реєстр. N)
ЗАБОРОНЕНА. На об'єкт накладена пломба ___________________________
__________________________________________________________________
        (зазначити місце установки пломби).
Недоліки, що необхідно усунути ___________________________________
                    (перелік недоліків)
 
Примітки: 1. Дозвіл на експлуатацію може дати тільки представник
       органу державного нагляду за охороною праці Збройних
       Сил України, який наклав  заборону,  або  його
       начальник.
     2. За  самовільне  відновлення  роботи  (зняття  чи
       пошкодження   пломби)    винні    підлягають
       відповідальності згідно зі статтями 135, 136 та 219
       Кримінального кодексу України.
   Підписи: перевіряючого_______________________________________
               (посада, військове звання, прізвище)
   присутнього при перевірці____________________________________
               (посада, військове звання, прізвище)
   З актом ознайомлений і отримав його командир
   військової частини___________________________________________
              (військове звання, прізвище, підпис)
                      Додаток N 12
                до Положення про органи державного
                нагляду   за  охороною  праці
                Міністерства оборони України
          Міністерство оборони України
    __________________________________________________
    (Назва органу державного нагляду за охороною праці
    __________________________________________________
         Міністерства оборони України)
 
Місто ___________________________         ________________
                            (дата)
               Припис N
 
__________________________________________________________________
      (кому - військова частина, військове звання,
__________________________________________________________________
         прізвище, ініціали командира)
Мною, ____________________________________________________________
      (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
за участю ________________________________________________________
           (посада, прізвище, ініціали)
в присутності_____________________________________________________
          (посади, прізвища, ініціали працівників
__________________________________________________________________
            військової частини)
з _____________ по ______________ проведена  перевірка  стану
охорони праці на (в) _____________________________________________
             (найменування військової частини)
   На підставі статті 45 Закону України "Про охорону праці",
( 2694-12 ) Положення про органи державного нагляду за охороною
праці Міністерства оборони України:
   1. Пропоную усунути виявлені порушення законодавчих та інших
нормативних актів про охорону праці:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 NN |Короткий зміст виявлених|Рішення щодо |Відмітка про виконан-
 п/п|порушень (недоліків),  |усунення пору|ня (підписи командира
   |номер пункта (параграфа)|шень (недолі-|військової частини і
   |і назва нормативних до- |ків), термін |державного інспекто-
   |кументів, вимоги яких  |виконання  |ра)
   |порушені        |       |
 ————|————————————————————————|—————————————|—————————————————————
  1 |      2      |   3   |      4
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   2. Забороняю з _____ год. _____ хв. "___" _________ 19___ р.
експлуатацію _____________________________________________________
       (устаткування, об'єкт, дільниця, цех, виробництво)
до усунення порушень, зазначених у пунктах ______________ припису.
   У зв'язку  з забороною  робіт  виключено  і опломбовано
"___" __________ 19___ р. у ____ год. ___ хв. ____________________
                       (назва устаткування)
   За збереження і цілість пломби несе відповідальність ________
__________________________________  _____________________________
  (посада, прізвище, ініціали)         (підпис)
   Про виконання цього припису Ви повинні подати  письмове
повідомлення _____________________________________________________
          (кому - посада, орган державного нагляду
__________________________________________________________________
 за охороною праці Міністерства оборони України, адреса, термін)
 
Відновлення робіт, заборонених цим приписом, може бути здійснено
тільки з мого дозволу або дозволу ________________________________
__________________________________________________________________
  (посада, військове звання, прізвище, ініціали, адреса органу
__________________________________________________________________
державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України)
 
за умови  повного  усунення  зазначених  у  приписі порушень
законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, а також
подання Вами про це письмового повідомлення.
   Припис видав:
____________________________________________________  ___________
 (посада, військове звання, прізвище, ініціали)    (підпис)
   Припис до виконання отримав "___" ____________ 19___ р.
   У _____ год. _____ хв.
____________________________________________________  ___________
 (командир військової частини, військове звання,    (підпис)
        прізвище, ініціали)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка