Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби


 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1996 р. N 1592
                Київ
      Про умови оплати праці працівників органів
          державної податкової служби
   
   
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 636 ( 636-98-п ) від 07.05.98 
      N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 
      N  37 (  37-99-п ) від 13.01.99
      N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
       
  ( У Постанові та додатках до постанови слова "податкової
   поліції" замінено словами "податкової міліції" згідно 
   з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   
   На виконання Указу Президента України від 30 жовтня 1996 р.
N 1013 ( 1013/96 ) "Питання державних податкових адміністрацій" та
з метою упорядкування умов оплати праці працівників органів 
державної податкової служби   Кабінет   Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
 N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) 1. Затвердити схеми посадових
окладів працівників Державної податкової адміністрації, державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у
районах, містах і районах у містах та податкової міліції згідно з
додатками N 1 - 14. При цьому посади, зазначені у додатку N 2 до
цієї постанови, займають державні службовці. Віднести посади,
зазначені у додатку N 2, до категорій державних службовців згідно
з додатком N 15. 
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   2. Установити,  що оклад грошового утримання працівників
податкової міліції включає в себе посадовий оклад (додатки N 10 -
13 до цієї постанови), а також оклад за спеціальне звання (додаток
N 9 до Указу Президента України від 4 жовтня 1996 р. N 926
(926/96).
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) 3. Установити надбавки до
посадових окладів за спеціальні звання посадовим особам органів
державної податкової служби згідно з додатком N 16. ( Пункт 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 )
   4. Виплачувати:
   1) посадовим особам Державної податкової адміністрації,
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі,  державних  податкових
інспекцій у районах, містах і районах у містах та працівникам
податкової міліції винагороду за вислугу років у розмірах згідно з
додатком N 17; ( Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N
1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   2) керівним працівникам і спеціалістам, особам начальницького
складу, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших
платежів,   займаються  оперативно-розшуковою  роботою  та
розслідуванням кримінальних справ, організовують роботу з контролю
надходження платежів до бюджетів та примусового їх стягнення,
надбавки за особливі умови праці у розмірі 50 відсотків посадового
окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання або ранг
державного службовця, а для осіб начальницького складу податкової
міліції - у розмірі 50 відсотків окладу грошового утримання;
   3) працівникам податкової міліції та працівникам з обробки
інформації, ведення баз даних органів державної податкової служби
доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового
окладу (тарифної ставки); ( Підпункт 3 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 )
   4) міліціонерам - водіям: ( Абзац перший підпункту 4 пункту
4 із змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ  N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   надбавку за класність в розмірах: за перший клас - 10, за
другий клас - 5 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за
фактично відпрацьований час;
   доплату за ненормований робочий час у розмірі 25 відсотків
посадового окладу (тарифної ставки) за фактично відпрацьований
час; 
   5) інші доплати і надбавки до посадових окладів (тарифних
ставок) працівникам органів державної  податкової  служби  у
розмірах, визначених згідно з чинним законодавством. ( Підпункт 5
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   5. Надати право керівникам органів державної податкової
служби у межах установлених фондів оплати праці та граничної
чисельності працюючих: ( Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від
25.08.98 )
   1) установлювати:
   ( Підпункт 1 "а" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) а) керівникам
структурних підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади
відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;
   ( Підпункт 1 "б" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) б) заступникам
керівників  структурних  підрозділів,  не передбачених схемою
посадових  окладів,  посадові оклади на 2-7 відсотків нижче
посадового окладу відповідного керівника;
   ( Підпункт 1 "в" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) в) посадові
оклади для окремих спеціалістів, посади яких не передбачено схемою
посадових окладів, стосовно розмірів посадових окладів відповідних
категорій працівників;
   г) особам рядового і  начальницького  складу  податкової
міліції, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із
законодавством і залишені за їхньою згодою та в інтересах справи
на службі, щомісячну доплату в розмірі від 25 до 50 відсотків суми
пенсії, яка б могла бути їм нарахована;
   ( Підпункт 1 "д" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) д) керівникам
підрозділів, спеціалістам і службовцям, особам начальницького
складу надбавки:
   за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи - до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця чи
окладу грошового утримання. У разі  несвоєчасного  виконання
завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни
ці надбавки скасовуються або зменшуються;
   за знання та використання в роботі іноземної мови - до 10
відсотків посадового окладу;
   ( Підпункт 1 "е" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) е) спеціалістам
і службовцям (крім керівників державних податкових адміністрацій
(інспекцій) та їх заступників, керівників підрозділів та їх
заступників): ( Підпункт 1 "е" пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   доплати за  виконання  обов'язків  тимчасово  відсутніх
працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки
без збереження заробітної плати, з інших причин) - до 50 відсотків
посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету
до 50 відсотків окладу відсутнього працівника;
   доплати за  виконання  обов'язків  тимчасово  відсутніх
працівників-жінок, які перебувають у відпустці, пов'язаній з
вагітністю і родами, а також осіб, які перебувають у відпустці,
пов'язаній з доглядом за дитиною до досягнення  нею  віку,
передбаченого законодавством - до 30 відсотків посадового окладу
за основною роботою, з використанням на цю мету всієї економії
заробітної плати на посадах, що займають відсутні з цих причин
працівники;
   2) преміювати працівників органів  державної  податкової
служби відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати
роботи в межах  фонду  преміювання,  створеного  у  розмірі
4-місячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці;
( Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   ( Підпункт 3 пункту 5 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) 3) надавати працівникам
органів державної податкової служби матеріальну допомогу у розмірі
середньомісячного заробітку (грошового забезпечення). ( Підпункт 3
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   6. Преміювання керівників органів  державної  податкової
служби та їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і
встановлення надбавок та доплат до посадових окладів здійснюється
за рішенням органів вищого рівня у межах наявних коштів на оплату
праці. Конкретні розміри надбавок встановлюються: ( Абзац перший
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   а) голові Державної податкової адміністрації України та його
заступникам - Кабінетом Міністрів України;
   б) голові Державної податкової адміністрації в Автономній
Республіці Крим  - головою Державної податкової адміністрації
України;
   в) головам та заступникам голів  державних  податкових
адміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі, начальникам
державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва
та Севастополя) і районах у містах - головам державних податкових
адміністрацій відповідного вищого рівня. ( Підпункт "в" пункту 6 
в редакції Постанови КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   ( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) 7. З метою залучення до роботи в
органах  державної  податкової  служби  висококваліфікованих
спеціалістів виплачувати працівникам, які мають науковий ступінь
кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, доплату до
посадового  окладу у розмірах відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 
( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
   8. Установити  особам  начальницького  складу  слідчих
підрозділів податкової міліції за службу на посадах слідчих:
   щомісячну надбавку до окладів грошового утримання у розмірах:
понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років - 15, понад 10 років -
20, понад 15 років - 25 відсотків;
   щомісячну доплату за вислугу 20 і більше років у розмірі 100
відсотків суми пенсії, яка б могла бути їм нарахована у разі
виходу  на  пенсію.  Доплата за вислугу 20 і більше років
виплачується без урахування надбавок, установлених за службу на
посадах слідчих.
   До стажу, який дає право на зазначені доплати, зараховується
також час роботи на посадах начальників слідчих підрозділів, їх
заступників,  прокурорів-криміналістів,  слідчих  в  органах
прокуратури,  внутрішніх справ та служби на посадах слідчих
військовослужбовців Служби безпеки.
   9. Міністерству праці та Міністерству юстиції у двотижневий
термін подати пропозиції щодо приведення рішень Кабінету Міністрів
України у відповідність з цією постановою.
   ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2000-п ) від 07.02.2000 ) 10. Групи за оплатою праці
працівників  державних податкових адміністрацій і підрозділів
податкової міліції в областях та містах встановлюються відповідно
до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 10 червня 1992 р. N 320 ( 320-92-п ) "Про віднесення областей
та міст до груп за оплатою праці".
   11. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 1996 року.
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.26
                    Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
   посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
      Державної податкової адміністрації України,
          які мають спеціальні звання
   ###########################################
       Посада    |   Місячний
             | посадовий оклад,
             |    гривень
   ###########################################
   Голова Державної        340
   податкової
   адміністрації
   Перший заступник        320
   Голови Державної
   податкової
   адміністрації
   Заступник Голови        310
   Державної податкової
   адміністрації
   Начальник Головного      290
   управління
   Начальник управління      280
   Начальник управління    250 - 270
   у складі головного
   управління, начальник
   самостійного відділу
   Начальник відділу в     240 - 260
   складі Головного
   управління,
   управління
   Помічник Голови       240 - 260
   Державної податкової
   адміністрації
   Головний державний     230 - 250
   податковий
   ревізор-інспектор
   Головний державний     220 - 240
   податковий інспектор,
   старший державний
   податковий
   інспектор-ревізор
   Старший державний      210 - 230
   податковий інспектор
   Державний податковий    190 - 210
   інспектор
 
                    Додаток N 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
   посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
      Державної податкової адміністрації України,
        які мають ранг державного службовця
      ###############################################
             Посада    | Місячні посадові
                   |  оклади, гривень
      ###############################################
         Заступники Голови       160
         Державної податкової
         адміністрації, до
         функціональних
         обов'язків яких
         входить керівництво
         більшістю з
         визначених цим
         додатком структурних
         підрозділів
         Начальник управління    145 - 155
         самостійного відділу:
         координації
         підрозділів, наукових
         досліджень та
         наукових закладів;
         кадрів; фінансування
         державних податкових
         адміністрацій,
         юридичного, справами,
         матеріально-технічного
         забезпечення та
         будівництва;
         начальники головного
         інформаційно-обчислю-
         вального центру,
         протокольного
         відділу,
         режимно-секретного
         відділу
         Начальник відділу      130 - 135
         (підвідділу) у складі
         зазначених вище
         управлінь (відділів)
         Головний спеціаліст     115 - 125
         Провідний спеціаліст    110 - 120
         Спеціаліст I         70 - 80
         категорії
         Спеціаліст II        60 - 70
         категорії
                    Додаток N 3
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
   посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
        державних податкових адміністрацій
         в Автономній Республіці Крим,
        областях, мм. Києві та Севастополі,
          які мають спеціальні звання
 
##################################################################
            | Місячний посадовий оклад, гривень
            |##########################################
            |     |   за групами областей
    Посада     | Автономна|###############################
            |Республіка| поза  |  I  |  II,
            |  Крим  | групою, |     | м. Сева-
            |     | м. Київ |     | стополь
##################################################################
 Голова державної      300   300    290    280
 податкової адміністрації
 
 Заступник голови      280   280    270    260
 державної податкової
 адміністрації
 
 Начальник управління,   240-260  240-260  240-250  230-240
 самостійного відділу
 
 Начальник відділу у    210-230  210-230  210-230  210-230
 складі управління
 
 Помічник голови      210-230  210-230  210-230  210-230
 державної податкової
 адміністрації
 
 Головний державний    200-220  200-220  200-220  200-220
 податковий ревізор-
 інспектор
 
 Головний державний    190-210  190-210  190-210  190-210
 податковий інспектор,
 старший державний
 податковий ревізор-
 інспектор
 
 Старший державний     180-200  180-200  180-200  180-200
 податковий інспектор
 
 Державний податковий   160-180  160-180  160-180  160-180
 інспектор
                    Додаток N 4
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
   посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
        державних податкових адміністрацій
         в Автономній Республіці Крим,
        областях, мм. Києві та Севастополі,
        які мають ранг державного службовця
 
##################################################################
            | Місячний посадовий оклад, гривень
            |##########################################
            |     |   за групами областей
    Посада     | Автономна|###############################
            |Республіка| поза  |  I  |  II,
            |  Крим  | групою, |     | м. Сева-
            |     | м. Київ |     | стополь
##################################################################
 Начальник управління,  120-130  120-130  120-130  115-120
 самостійного відділу
 
 Начальник відділу в   105-115  105-115  105-115  105-115
 складі управління,
 підвідділу в складі
 самостійного відділу
 
 Головний спеціаліст    70-80   70-80   70-80   70-80
 
 Провідний спеціаліст   60-70   60-70   60-70   60-65
 
 Спеціаліст I категорії  55-65   55-65   55-65   55-60
 
 Спеціаліст II категорії  50-60   50-60   50-60   50-55
 
                   Додаток N 5
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
   посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
      державних податкових інспекцій в містах
         (крім міст Києва і Севастополя),
          які мають спеціальні звання
 
 #################################################################
         |  Місячний посадовий оклад, гривень
         |###############################################
         |у містах|  за групами областей
   Посада   |з чисе- |######################################
         |льністю |  поза |  I  |  II  |  III
         |населен-| групою |    |    |
         |ня понад|     |    |    |
         | 1 млн. |     |    |    |
         |чоловік |     |    |    |
##################################################################
 Начальник державної  250    240    230   220   210
 податкової інспек-
 ції
 
 Заступник начальника  240    230    220   210   200
 державної подат-
 кової інспекції
 
 
 Начальник     210-230  200-220  190-210 180-200 170-190
 управління
 
 Начальник відділу 190-210  190-210  180-200 170-190 160-180
 у складі управ-
 ління
 
 Головний держав- 180-200  180-200  170-190 160-180 150-170
 ний податковий
 ревізор-інспектор
 
 Головний держав- 170-190  170-190  160-180 150-170 140-160
 ний податковий
 інспектор,
 старший державний
 податковий ревізор-
 інспектор
 
 Старший державний 60-180  160-180  150-170 140-160 130-150
 податковий інспектор
 
 Державний     150-170  140-160  140-160 130-150 120-140
 податковий інспектор
 
( Додаток N 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
                   Додаток N 6
            до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
               ( В редакції Постанови КМ N 636
               ( 636-98-п ) від 07.05.98 )
   ( Додаток 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
           СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
   керівних працівників і спеціалістів державних податкових
   інспекцій в містах (крім мм. Києва і Севастополя),
        які мають ранг державного службовця
##################################################################
          |      Місячний посадовий оклад, гривень
          |##############################################
          | у містах з |    за групами областей
          | чисельністю|#################################
   Посада    | населення | поза |    |    |
          | понад   |групою |  I  | II  |  III
          | 1 млн.   |    |    |    |
          | чоловік  |    |    |    |
##################################################################
Начальник      105-115   100-110 95-105  90-100 85-95
управління
Начальник відділу у 95-105   95-105  90-100  85-95  80-90
складі управління
Головний спеціаліст 70-80    70-75  65-75  65-70  60-65
Провідний      60-70    60-65  60-65  60-65  50-60
спеціаліст
Спеціаліст I     55-60    55-60  55-60  55-60  50-55
категорії
Спеціаліст II    50-55    50-55  50-55  50-55  48-50
категорії
 
 
( Додаток N 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         А.ТОЛСТОУХОВ
                   Додаток N 7
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
   посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
   державних податкових інспекцій в районах, районах
    мм. Києва і Севастополя, які мають спеціальні звання
 
#################################################################
                |  Місячний посадовий оклад,
                |      гривень
     Посада        |################################
                | районів    |районів, районів
                | м. Києва   |м. Севастополя
#################################################################
 Начальник державної податкової    230     220
 інспекції
 
 Заступник начальника державної    220     210
 податкової інспекції
 
 Начальник управління,        190 - 210  180 - 200
 самостійного відділу
 
 Начальник відділу у складі      180 - 200  170 - 190
 управління
 
 Головний державний податковий    170 - 190  160 - 180
 ревізор-інспектор
 
 Головний державний податковий    160 - 180  150 - 170
 інспектор, старший державний
 податковий ревізор-інспектор
 
 Старший державний податковий     150 - 170  140 - 160
 інспектор
 
 Державний податковий інспектор    140 - 160  130 - 150
 
( Додаток N 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
                   Додаток N 8
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
               ( В редакції Постанови КМ N 636
               ( 636-98-п ) від 07.05.98 )
   ( Додаток 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
           СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
   керівних працівників і спеціалістів державних податкових
   інспекцій в районах, районах мм. Києва і Севастополя,
        які мають ранг державного службовця
 
##################################################################
             |  Місячний посадовий оклад, гривень
             |#######################################
     Посада      |районів м. Києва | районів, районів
             |          | м. Севастополя
##################################################################
Начальник управління,      95-105       90-100
самостійного відділу
Начальник відділу у складі    90-100       85-95
управління
Головний спеціаліст        65-75       65-70
Провідний спеціаліст       55-65       55-65
Спеціаліст I категорії      50-60       50-60
Спеціаліст II категорії      48-55       48-55
 
( Додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         А.ТОЛСТОУХОВ
                    Додаток N 9
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
               ( В редакції Постанови КМ N 636
               ( 636-98-п ) від 07.05.98 )
   ( Додаток 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
           СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
   службовців Державної податкової адміністрації України,
  державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці
   Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних
  податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах
 
##################################################################
               | Місячний посадовий оклад, гривень
               |####################################
               | Державна    |  державні
      Посада      | податкова   |  податкові
               | адміністрація |  інспекції
               | України,    |  в районах,
               | державні    |  містах і
               | податкові   |  районах у
               | адміністрації в|  містах
               | Автономній   |
               | Республіці   |
               | Крим, областях |
##################################################################
Відповідальний черговий       64-70      48-53
Завідуючі: архівом,         49-59      45-59
протокольною частиною,
підрозділом з обліку і
доставки документів,
бібліотекою
Старші: інспектор, статистик;    48-53      45-48
завідуючі: друкарським бюро,
копіювально-розмножувальним
бюро
Завідуючі: експедицією,       45-48      45-48
господарством, складом,
орденською коморою; касир,
інспектор, статистик,
бібліотекар
Завідуючий військово-                 45-48
обліковим бюро
Секретар керівника          45-48      45-48
Комендант              45-48      45-48
Стенографістка I категорії,     48-53      48-53
оператор комп'ютерного набору
Стенографістка II категорії,     45-48      45-48
секретар-стенографістка,
друкарка I категорії,
друкарка диктофонної групи
Друкарка II категорії,        45-48      45-48
секретар-друкарка
Діловод, архіваріус          45        45
Експедитор              45        45
 
 
( Додаток N 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         А.ТОЛСТОУХОВ
                    Додаток N 10
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
   посадових окладів начальницького складу та спеціалістів
 податкової міліції Державної податкової адміністрації України
 
#############################################################
       Посада      |  Місячний посадовий оклад,
                |      гривень
#############################################################
 Перший заступник Голови Держав-        340
 ної податкової адміністрації -
 Начальник податкової міліції
 
 Начальник Головного управління        310
 податкової міліції
 
 Перший заступник начальника          300
 Головного управління
 
 Начальник самостійного управ-         290
 ління, заступник начальника
 Головного управління податкової
 міліції
 
 Начальник управління у складі        260-280
 Головного управління, начальник
 самостійного відділу податкової
 міліції
 
 Начальник відділу у складі         250-270
 Головного управління, управління,
 помічник Начальника податкової
 міліції
 
 Начальник відділення, старший        230-250
 слідчий в особливо важливих
 справах, головний державний
 податковий ревізор-інспектор
 податкової міліції
 
 Старші: оперуповноважений в         220-240
 особливо важливих справах,
 слідчий, інспектор з особливих
 доручень; начальник чергової
 частини, старший групи, слідчий
 в особливо важливих справах;
 головний державний податковий 
 інспектор, старший державний 
 податковий ревізор-інспектор 
 податкової міліції
 
 Старші: оперуповноважений,         210-230
 експерт; слідчий, старший державний
 податковий інспектор податкової
 міліції
 
 Старший інспектор, оперуповноважений,    190-210
 експерт; державний податковий інспектор
 податкової міліції, референт
 
 Інспектор                  170-190
 
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
 N 37 ( 37-99-п ) від 13.01.99 )                    Додаток N 11
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
   посадових окладів начальницького складу і спеціалістів
   податкової міліції державної податкової адміністрації
       в Автономній Республіці Крим, областях,
          містах Києві та Севастополі
 
#################################################################
              |Місячний посадовий оклад, гривень
              |#####################################
              |     за групами областей
     Посада      |#####################################
              | поза групою,|      |
              | Автономна  |   I   |  II
              | Республіка |      |м.Севасто-
              | Крим, Київ |      |  поль
#################################################################
 Заступник голови Державної   290     280     270
 податкової адміністрації -
 начальник управління по-
 даткової міліції
 
 Начальник управління,    240 - 260  240 - 250  230 - 240
 самостійного відділу
 податкової міліції
 
 Начальник відділу управ-   210 - 230  210 - 230  210 - 230
 ління податкової міліції
 
 Начальник відділення у    200 - 220  200 - 220  200 - 220
 складі управління,
 відділу; старший слідчий
 в особливо важливих справах;
 головний державний подат-
 ковий ревізор-інспектор
 податкової міліції
 
 Старші: оперуповноважений  190 - 210  190 - 210  190 - 210
 в особливо важливих справах,
 слідчий, інспектор з особливих
 доручень; начальник чергової
 частини, старший групи,
 слідчий в особливо важливих 
 справах; головний державний 
 податковий інспектор, старший 
 державний податковий 
 ревізор-інспектор податкової
 міліції
 
 Старші: оперуповноважений,  180 - 200  180 - 200  180 - 200
 експерт, слідчий; старший
 державний податковий
 інспектор податкової міліції
 
 Старший інспектор;      160 - 180  160 - 180  160 - 180
 опер-уповноважений, експерт,
 державний податковий інспектор
 податкової міліції
 
 Інспектор          140 - 160  140 - 160  140 - 160
 
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
 N 37 ( 37-99-п ) від 13.01.99 )
                    Додаток N 12
             до постанови Кабінету Міністрів України
   ( Додаток 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
                СХЕМА
   посадових окладів начальницького складу і спеціалістів
 податкової міліції державної податкової інспекції в містах
         (крім міст Києва і Севастополя)
 
################################################################
                   |Місячний посадовий оклад,
                   |    гривень
                   |##########################
        Посада        |у містах з |
                   |чисельністю |
                   |населення  | інші міста
                   |понад 1 млн.|
                   |чоловік   |
################################################################
 Заступник начальника Державної податкової 240     220
 інспекції - начальник управління
 податкової міліції
 
 Начальник управління податкової    210 - 230   190 - 210
 міліції
 
 Начальник відділу податкової міліції  190 - 210   180 - 200
 
 Старший слідчий, головний державний  180 - 200   170 - 190
 податковий ревізор-інспектор
 податкової міліції
 
 Старші: оперуповноважений, експерт,  170 - 190   160 - 180
 слідчий. Головний державний
 податковий інспектор, старший
 державний податковий ревізор-
 інспектор податкової міліції
 
 Оперуповноважений, експерт, старший  160 - 170   150 - 160
 інспектор, старший державний
 податковий інспектор податкової
 міліції
 
 Інспектор, державний податковий    140 - 160   130 - 150
 інспектор податкової міліції
 
( Додаток N 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
                    Додаток N 13
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
   посадових окладів начальницького складу і спеціалістів
 податкової міліції державної податкової інспекції районів
        у містах, міжрайонних підрозділів
 
################################################################
                    |Місячний посадовий оклад,
                    |     гривень
         Посада        |########################
                    |районів у містах, між-
                    |районних підрозділів
################################################################
 Заступник начальника Державної податкової     220
 інспекції - начальник управління
 податкової міліції
 
 Начальник відділу управління         180 - 200
 податкової міліції
 
 Старший слідчий, головний державний      170 - 190
 податковий ревізор-інспектор податкової
 міліції
 
 Старші: оперуповноважений, експерт;      160 - 180
 слідчий. Головний державний податковий
 інспектор, старший державний податковий
 ревізор - інспектор податкової міліції
 
 Оперуповноважений, експерт, старший      150 - 170
 інспектор; старший державний податковий
 інспектор податкової міліції
 
 Інспектор, державний податковий інспектор   130 - 150
 податкової міліції
 
( Додаток N 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
                    Додаток N 14
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               СХЕМА
      посадових окладів осіб рядового і молодшого
    начальницького складу підрозділів податкової міліції
 
#################################################################
       Посада      |Місячний посадовий оклад, гривень
#################################################################
 Помічник оперуповноваженого
 податкової міліції, помічник
 слідчого податкової міліції         85-95
 
 Начальник канцелярії податкової       74
 міліції
 
 Поліцейський - водій податкової       72
 міліції
 
 Старший інспектор канцелярії        48-53
 
 
( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
 N 37 ( 37-99-п ) від 13.01.99 )
                     Додаток N 15
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
               ПОСАДИ
   керівних працівників і спеціалістів Державної податкової
     адміністрації України, яким встановлюються ранги
            державних службовців
—————————————————————————————————————————————————————————————————
    Найменування посад   |  Категорії посад державних
                |      службовців
—————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Заступники Голови Державної      II категорія
  податкової адміністрації,
  до функціональних обов'язків
  яких входить керівництво
  більшістю з визначених цим
  додатком структурних підроз-
  ділів
 
 2. Начальники управлінь:         III категорія
  координації підрозділів
  Державної податкової адмі-
  ністрації України; наукових
  досліджень та наукових зак-
  ладів; кадрів; фінансування
  державних податкових адмі-
  ністрацій; юридичного; спра-
  вами; матеріально-технічного
  забезпечення та будівництва;
  начальники: головного інфор-
  маційно-обчислювального
  центру, протокольного відділу,
  режимно-секретного відділу
 
 3. Заступники начальників управ-     IV категорія
  лінь (самостійних відділів),
  начальники та заступники
  начальників відділів у складі
  управлінь, підвідділів у складі
  самостійних відділів, перелі-
  чених у пункті 2
 
 4. Спеціалісти управлінь, самос-     V категорія
  тійних відділів, перелічених
  у пункті 2
                    Додаток N 16
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
   ( Додаток 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 225 ( 225-2000-п ) від 07.02.2000 )
               НАДБАВКИ
   до посадових окладів за спеціальні звання посадових осіб
   органів державної податкової служби
##############################################################
    Спеціальне звання    | Розмір надбавки, гривень
##############################################################
 Головний державний радник
 податкової служби             48
 
 Державний радник податкової
 служби I рангу               46
 
 Державний радник податкової
 служби II рангу              44
 
 Державний радник податкової
 служби III рангу              40
 
 Радник податкової служби
 I рангу                  39
 
 Радник податкової служби
 II рангу                  37
 
 Радник податкової служби
 III рангу                 33
 
 Інспектор податкової служби
 I рангу                  31
 
 Інспектор податкової служби
 II рангу                  30
 
 Інспектор податкової служби
 III рангу                 27
 
( Додаток N 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
                    Додаток N 17
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 1996 р. N 1592
           РОЗМІРИ ВИНАГОРОДИ 
  за вислугу років до посадових окладів посадових осіб органів
     державної податкової служби з урахуванням доплат
   за спеціальні звання та працівників податкової міліції 
         до окладу грошового утримання
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
      Вислуга      |  Розмір надбавки, відсотків
——————————————————————————————————————————————————————————————————
    Від 1 до 2 років         5
    Від 2 до 5 років         10
    Від 5 до 10 років         20
    Від 10 до 15 років         25
    Від 15 до 20 років         30
    Від 20 до 25 років         35
    Від 25 і більше років       40
    
( Додаток N 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка