Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення робочої групи з питань аналізу грошово-кредитної політики у 1996 році


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 31 грудня 1996 р. N 850-р
                Київ
        Про утворення робочої групи з питань
        аналізу грошово-кредитної політики
              у 1996 році
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 7-р ( 7-97-р ) від 13.01.97 )
   З метою аналізу грошово-кредитної політики, що проводилася у
1996 році на фінансовому ринку, та впливу її результатів на
розвиток вітчизняного виробництва утворити робочу групу у складі
згідно з додатком.
   Робочій групі до 15 січня 1997 р. подати для розгляду на
засіданні Кабінету  Міністрів  України  узгоджені висновки та
відповідні пропозиції.
( На часткову зміну Розпорядження продовжити до 31 січня 1997 р.
термін подання для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів
України узгоджених висновків та відповідних пропозицій згідно з
Розпорядженням КМ N 7-р ( 7-97-р ) від 13.01.97 )
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 67
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
             від 31 грудня 1996 р. N 850-р
 
               СКЛАД
     робочої групи з питань аналізу грошово-кредитної
               політики
      ( Склад групи в редакції Розпорядженням КМ 
       N 7-р ( 7-97-р ) від 13.01.97 )
 
 
 МІНЧЕНКО          - Державний міністр України з пи-
 Анатолій Каленикович     тань промислової політики та па-
                ливно-енергетичного  комплексу,
                керівник робочої групи
 
 КОРОНЕВСЬКИЙ        - Міністр фінансів, заступник ке-
 Валентин Максимович      рівника робочої групи
 
 РОГОВИЙ           - перший заступник Міністра еконо-
 Василь Васильович       міки
 
 ГОНЧАРУК          - перший заступник Міністра фінан-
 Михайло Олексійович      сів
 
 АЗАРОВ           - Голова Державної податкової ад-
 Микола Янович         міністрації
 
 СУСЛОВ           - голова Комісії  Верховної Ради
 Віктор Іванович        України з питань фінансів і бан-
                ківської діяльності (за згодою)
 
 СТЕЛЬМАХ          - перший заступник Голови Правлін-
 Володимир Семенович      ня Національного банку (за зго-
                дою)
 
 ПОДОЛЄВ           - перший заступник Міністра зов-
 Ігор Валентинович       нішніх економічних зв'язків  і
                торгівлі
 
 ГАЛЬЧИНСЬКИЙ        - заступник Глави  Адміністрації
 Анатолій Степанович      Президента України (за згодою)
 
 ПЕРШИН           - заступник Міністра Кабінету Мі-
 Володимир Леонідович     ністрів України
 
 НІКОЛАЙКО          - завідуючий відділом  з  питань
 Ігор Володимирович      зовнішніх економічних  зв'язків
                Кабінету Міністрів України
 
 БЕРАДЗЕ           - радник Прем'єр-міністра України,
 Георгій Ріносийович      завідуючий Відділом  з  питань
                грошово-кредитної політики і фі-
                нансів Кабінету Міністрів Украї-
                ни
 
 ЛУКІНОВ           - академік Національної  академії
 Іван Іларіонович       наук, директор інституту еконо-
                міки Національної академії наук
 
 МАТВІЄНКО          - голова правління "Промінвестбан-
 Володимир Павлович      ку" (за згодою)
 
 АРЖЕВІТІН          - голова правління банку "Ажіо"
 Станіслав Михайлович
 
 МОВА            - генеральний директор АТ "Елект-
 Віктор Іванович        ронмаш" (за згодою)
 
 КВАСНЮК           - науковий консультант Президента
 Борис Євгенович        України (за згодою)
 
 ПАЛАМАРЧУК         - заступник Асоціації українських
 Антоніна Борисівна      банків (за згодою)
 
 КРАВЕЦЬ           - голова правління банку "Україна"
 Віктор Михайлович       (за згодою)
 
 ГРЕБЕННИК          - директор емісійно-кредитного де-
 Наталія Іванівна       партаменту Національного  банку
                (за згодою)
 
 ПАТОКА           - начальник управління цінних па-
 Олександр Володимирович    перів і фінансових ринків Мінфі-
                ну
 
 ГАРКАВЕНКО         - начальник відділу валютного ре-
 Валентина Іванівна      гулювання та грошового обігу Мі-
                некономіки
 
 ПРИЙМА           - головний консультант Комісії з
 Ігор Миколайович       питань фінансів і  банківської
                діяльності Верховної Ради Украї-
                ни (за згодою)
 
 ЛЕВЧУК           - заступник голови правління Зе-
 Віктор Георгійович      мельного банку (м. Харків), го-
                лова комісії Українського союзу
                промисловців та підприємців (за
                згодою)
 
 РОМАНЕНКО          - експерту Центру експертних оці-
 Станіслав Іванович      нок, аналізу  та прогнозування
                Кабінету Міністрів України, сек-
                ретар робочої групи
 
 
    Міністр
Кабінету Міністрів України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка