Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про роботу Запорізької обласної державної адміністрації щодо забезпечення виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України


 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1996 р. N 1575
                Київ
      Про роботу Запорізької обласної державної
      адміністрації щодо забезпечення виконання
      Конституції та законів України, актів
     Президента України і Кабінету Міністрів України
 
   Кабінет Міністрів України відзначає, що Запорізька обласна
державна  адміністрація  у  практичній  діяльності  керується
положеннями Конституції ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України (далі - акти
законодавства), забезпечує в цілому дотримання їх вимог у процесі
здійснення економічних та соціальних перетворень в регіоні, а
також реалізації заходів, спрямованих на підтримання стабільної
суспільно-політичної обстановки в області.
   З початку року до обласної державної адміністрації надіслано
114 законів України, 219 указів і розпоряджень Президента України,
638 рішень Кабінету Міністрів України.
   У місцевих  органах  виконавчої  влади  в  основному
забезпечується належний рівень  організації  виконання  актів
законодавства та контролю за реалізацією визначених ними завдань.
У поточному році головою обласної державної адміністрації видано
три розпорядження з цих питань. За січень - листопад 1996 р. в
обласній державній адміністрації розглянуто в порядку контролю за
виконанням 62 акти законодавства. Стан цієї роботи перевірявся в
дев'яти районних державних адміністраціях та в  Бердянському
міськвиконкомі.
   Відносно високий рівень організації з виконання більшості
актів законодавства сприяє позитивним зрушенням в економічній та
соціальній сфері регіону.
   Значна робота проведена обласною державною адміністрацією з
виконання Указу Президента України від 12 липня 1996 р. N 553
( 553/96 ) "Про першочергові заходи, пов'язані з прийняттям
Конституції України".
   Для забезпечення  виконання  Програми діяльності Кабінету
Міністрів України обласною державною адміністрацією затверджено
відповідні заходи, які передбачають практичне вирішення понад 100
соціально-економічних питань, спрямованих на подальший розвиток
регіону.
   Вживаються заходи до реалізації актів законодавства у сфері
промислової політики. У поточному році за рівнем впровадження
сучасних  технологій,  у  тому  числі  ресурсозберігаючих,
промисловість області посідає перше місце в країні - шоста частина
нових технологічних процесів  запроваджена  на  підприємствах
регіону. За 10 місяців ц.р. обсяг промислової продукції збільшився
порівняно з відповідним періодом минулого року на 1,1 відсотка.
   Проводиться робота з виконання завдань, визначених актами
законодавства з питань агропромислового комплексу. Незважаючи на
складні погодні умови, повністю виконано за обсягом завдання на
закупівлю зерна за державним замовленням. Активно реалізуються
заходи,  спрямовані на приватизацію об'єктів агропромислового
комплексу. За рахунок коштів промислових підприємств у розвиток
соціальної сфери села інвестовано понад 10 млн. гривень. Під
урожай 1997 року посіяно близько 500 тис. гектарів озимих, що на
120 тис. гектарів (24 відсотки) більше, ніж у 1996 році.
   Під постійним контролем перебуває стан  виконання  актів
законодавства з питань соціальної сфери. Протягом поточного року
забезпечується своєчасна виплата пенсій. Реалізується обласна
програма соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення.
Службами соціальної допомоги обслуговується вдома понад 10 тис.
чоловік, з них. 6,5 тис. самотніх громадян похилого віку. Вжиті
додаткові заходи до поліпшення роботи із зверненнями громадян та
їх особистого прийому.
   Відповідно до комплексної цільової Програми боротьби зі
злочинністю ( 3325-12 ) вживаються заходи до зміцнення законності
і правопорядку. За січень-листопад ц.р. головою обласної державної
адміністрації  видано  19  розпоряджень  з питань поліпшення
правоохоронної  діяльності  та   удосконалення   взаємодії
правоохоронних  органів.  Уперше  за  останні  десять  років
стабілізовано рівень загальної злочинності, а кількість злочинів,
скоєних  неповнолітніми,  зменшилася  порівняно з відповідним
періодом минулого року на 6 відсотків.
   Вирішуються питання у сфері молодіжної політики. В області
діє 11 комітетів у справах молоді та 21 відділ у справах
молодіжної політики, фізкультури і спорту, а також 7 центрів
соціальної служби для молоді, які протягом дев'яти місяців ц.р.
надали  конкретну допомогу 5,3 тис. чоловік. За ініціативою
обласної державної адміністрації в м. Запоріжжі створено обласний
центр патріотичного виховання молоді.
   Співпраця адміністрації з громадськими  організаціями  та
засобами  масової  інформації  області  забезпечує  стабільну
суспільно-політичну атмосферу в регіоні.
   Разом з тим в роботі обласної державної адміністрації із
забезпечення виконання актів законодавства ще мають місце істотні
недоліки.
   При підготовці проектів власних рішень на виконання актів
законодавства допускаються факти порушення установлених термінів,
визначених для їх опрацювання. Вимагає якісного поліпшення робота
з підвищення рівня правових знань керівників місцевих державних
адміністрацій, їх управлінь і  відділів,  органів  місцевого
самоврядування, а також працівників відповідних юридичних служб.
Не забезпечується належним чином державна реєстрація нормативних
актів, що видаються цими органами. Допускаються випадки прийняття
рішень, що суперечать чинному законодавству.
   Не розв'язуються в повному обсязі проблеми стабілізації стану
справ у машинобудівній, хімічній  і  нафтохімічній,  легкій,
мікробіологічній,  поліграфічній,  борошномельно-круп'яній  та
комбікормовій промисловості, а також в агропромисловому комплексі,
насамперед стосовно зупинення спаду виробництва м'яса, молока та
яєць.
   Продовжує залишатися напруженим становище у сфері фінансів.
Повільно вирішуються окремі соціальні питання.  Не  повністю
виконуються  рішення Кабінету Міністрів України щодо надання
додаткової грошової допомоги найбільш вразливим верствам населення
за рахунок місцевих бюджетів та позабюджетних фондів. Протягом
січня - листопада ц.р. обсяг заборгованості із заробітної плати в
цілому збільшився у 6,2 раза.
   У 16 містах і районах області неефективно  організовано
виконання заходів щодо боротьби зі злочинністю.
   Реалізація деяких актів законодавства стримується внаслідок
недостатньої  роботи  міністерств,  інших центральних органів
виконавчої влади з їх роз'яснення і організації виконання, а також
через зволікання з вирішенням питань, пов'язаних з розробленням
механізму застосування норм, визначених цими актами. Проекти актів
законодавства,  які  розробляються  міністерствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади та стосуються принципових
проблем розвитку регіонів, практично не узгоджуються з місцевими
органами виконавчої влади.
   Незважаючи на  зазначені недоліки, діяльність Запорізької
обласної державної адміністрації в цілому відповідає завданням, що
покладаються на місцеві органи виконавчої влади, і забезпечує
реалізацію державної політики щодо реформування економічних і
соціальних  відносин,  максимального  пом'якшення  негативних
наслідків, пов'язаних із структурною перебудовою промислового і
аграрного комплексів.
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Роботу Запорізької обласної державної адміністрації щодо
забезпечення виконання Конституції та законів України, актів
Президента України і Кабінету Міністрів України та реалізації
державної   політики,   спрямованої   на   стабілізацію
соціально-економічного і суспільно-політичного стану в регіоні,
визнати задовільною.
   Взяти до  відома, що Запорізькою обласною адміністрацією
затверджено та реалізуються заходи з усунення недоліків, виявлених
під час перевірки робочою групою Кабінету Міністрів України.
   2. Запорізькій обласній державній адміністрації:
   розробити та затвердити до 30 січня 1997 р. основні напрями
подальшого поліпшення роботи із забезпечення виконання актів
законодавства в районних державних адміністраціях і  органах
місцевого самоврядування та здійснення комплексних форм контролю
за проведенням такої роботи в цих органах;
   проаналізувати у взаємодії з обласною прокуратурою до 1
лютого 1997  р.  випадки  прийняття  районними  державними
адміністраціями і органами місцевого самоврядування рішень, на які
внесені протести  прокуратури,  визначити  причини  прийняття
нормативних актів, що суперечать чинному законодавству, вжити
відповідних заходів до їх усунення та поліпшення  правового
забезпечення діяльності цих органів;
   взяти під особливий контроль організацію роботи з виконання
актів законодавства, спрямованих на ліквідацію кризових явищ в
економічній і соціальній сфері, звернувши передусім увагу на
здійснення  заходів,  спрямованих  на  стабілізацію  роботи
машинобудівної, хімічної і нафтохімічної, легкої, мікробіологічної
промисловості, агропромислового комплексу, а також на погашення
заборгованості із заробітної плати;
   розглянути протягом двох місяців на засіданнях обласного
координаційного комітету боротьби з корупцією та організованою
злочинністю  питання  щодо ефективності профілактичної роботи
відповідних органів в районах і містах, в яких допущено погіршення
криміногенної ситуації, вжити заходів до поліпшення їх діяльності
та у разі потреби подати Міністерству внутрішніх справ пропозиції
про зміцнення керівних кадрів відповідних районних (міських)
підрозділів внутрішніх справ.
   Про результати роботи доповісти Кабінетові Міністрів України
до 1 березня 1997 року.
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
розглянути  підготовлений  Запорізькою  обласною  державною
адміністрацією  перелік  актів  законодавства, виконання яких
ускладнюється внаслідок відсутності механізмів реалізації  їх
окремих положень або через наявність суперечностей в чинних актах
законодавства, та про результати повідомити Кабінетові Міністрів
України і Запорізькій обласній державній адміністрації до 1 лютого
1997 року.
   Звернути увагу  керівників міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади на необхідність узгодження з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями  проектів
актів законодавства, що стосуються найголовніших питань діяльності
цих органів, посилення роботи з їх роз'яснення і виконання на
місцях, а також із своєчасної підготовки нормативних документів,
що визначають механізм застосування окремих  положень  актів
законодавства.
   4. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:
   за підсумками роботи в 1996 році проаналізувати у I кварталі
1997 р. хід запровадження Конституції України, виконання актів
законодавства  щодо  стабілізації функціонування економіки та
розв'язання гострих проблем у соціальній сфері, оцінити рівень
організаторської  роботи  заступників  голови  Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської
міської  державної  адміністрації  та  керівників відповідних
управлінь (відділів) і районних  державних  адміністрацій  у
вирішенні цих питань та вжити заходів до підвищення їх особистої
відповідальності за доручену справу. Про результати поінформувати
Кабінет Міністрів України до 10 квітня 1997 року;
   ввести в  практику  систематичне  заслуховування  звітів
керівників районних державних адміністрацій про виконання положень
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України з попередньою перевіркою
стану справ на місцях;
   забезпечити належний рівень взаємодії з органами місцевого
самоврядування та організації контролю за  здійсненням  ними
повноважень органів виконавчої влади.
   5. Міністерству фінансів розглянути питання про відшкодування
втрат бюджету  Запорізької  області,  що  виникли  внаслідок
зарахування до Державного бюджету податку на добавлену вартість з
товарів, що імпортуються в Україну. Про результати поінформувати
Кабінет Міністрів України.
   6. Міністерству юстиції підготувати та надіслати до 1 лютого
1997 р. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
методичні рекомендації щодо правового забезпечення організації
роботи  комісій з питань координації заходів, пов'язаних із
запровадженням Конституції України.
   7. Головному управлінню державної  служби  при  Кабінеті
Міністрів України разом з Міністерством юстиції подати до 1 лютого
1997 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції про запровадження
спеціальних  навчальних  програм  підвищення  правових  знань
керівників місцевих державних адміністрацій і органів місцевого
самоврядування  та  працівників їх юридичних служб, а також
практичних занять для них з організації виконання рішень органів
виконавчої влади вищого рівня.
   8. Надіслати  Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  і  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям доповідну записку робочої групи Кабінету Міністрів
України про наслідки роботи Запорізької  обласної  державної
адміністрації щодо забезпечення виконання Конституції та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України для
аналізу та використання в практичній роботі.
   9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра   України   Дурдинця   В.В.    і
Віце-прем'єр-міністра України Зубця М. В.
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.57
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка