Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір


 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 594 від 31.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   23 січня 1997 р.
 vd961231 vn594            за N 8/1812
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                       митної служби
    N 267 ( z0339-98 ) від 04.05.98 )
    Про затвердження Положення про порядок контролю за
    ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових
      виробів, на які встановлено акцизний збір
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
             Державної митної служби
      N 66 ( z0046-97 ) від 13.02.97 )
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
14.08.96 року N 953 ( 953-96-п ) "Про заходи щодо посилення
контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, що імпортуються суб'єктами підприємницької діяльності"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок контролю за ввезенням в
Україну  алкогольних  напоїв  та  тютюнових виробів, на які
встановлено акцизний збір (додається).
   2. Правовому управлінню (Будніков М.П.) зареєструвати цей
наказ в Міністерстві юстиції України.
   3. Інформаційно-аналітичному    митному    управлінню
(Копосов С.А.) до 01.04.97 р. подати на розгляд до ДМСУ пропозиції
щодо  запровадження  безпаперової  технології  контролю  за
проходженням та митним оформленням імпортних вантажів.
   4. Начальникам  митниць  довести вимоги цього наказу до
суб'єктів підприємницької діяльності та митних брокерів у зоні
діяльності митних установ.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Соловкова Ю.П.
 
 Голова Служби                      Л.Деркач
                        Затверджено
                    наказом Державного митного
                    комітету України
                    від 31.12.96 р. N 594
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 січня 1997 р.
                   за N 8/1812
              Положення
      про порядок контролю за ввезенням в Україну
      алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на
         які встановлено акцизний збір
           1. Загальні положення
   Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 1996 року N 938 ( 938-96-п ) "Про
подальше  посилення  контролю  за  ввезенням,  вивезенням та
переміщенням транзитом через територію України алкогольних напоїв
і тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір"  та
постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 року N 953
( 953-96-п ) "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в
Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що імпортуються
суб'єктами підприємницької діяльності".
   Митне оформлення імпорту алкогольних напоїв та тютюнових
виробів здійснюється виключно в митниці за місцем державної
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Митне оформлення
поза місцем державної  реєстрації  суб'єктів  підприємницької
діяльності за листами-узгодження забороняється.
   Умовою пропуску через митний кордон України алкогольних та
тютюнових виробів при їх імпорті є подання прикордонній митниці
копії платіжного доручення, авізованого митним органом за місцем
державної реєстрації підприємства, на загальну суму обов'язкових
платежів, які відповідно до законодавства України повинні бути
сплачені до Держбюджету при ввезенні таких товарів у пред'явленій
кількості, та акцизної вантажної митної декларації (далі АД).
   1.1. Кошти повинні бути перераховані на депозитні рахунки
митних  органів  за  місцем  державної  реєстрації  суб'єкта
підприємницької діяльності. При цьому сума, яка перераховується на
депозитний рахунок митниці, повинна відповідати сумі встановлених
податкових платежів, що необхідно сплатити за партію товару, яка
буде ввозитися за однією АД. Суми податків перераховуються до
Держбюджету після оформлення у повному обсязі вантажної митної
декларації (далі ВМД) на імпорт товару.
   1.2. Копія  платіжного  доручення  авізується начальником
митниці або особою, яка його заміщає. Підпис посадової особи
засвідчується гербовою печаткою митниці.
   1.3. Акцизна вантажна митна декларація - це документ, що
заповнюється на бланку уніфікованого адміністративного документа
форми МД-2 (МД-3) і містить у собі відомості  про  вантаж
(алкогольні напої, тютюнові вироби), що буде ввезено на територію
України з метою імпорту, та використовується митними органами для
посилення контролю за митним оформленням алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, на які  встановлено  акцизний  збір.  АД
оформлюється на одну партію товару. У випадках, коли партія
товару ввозиться декількома транспортними засобами в межах одного
контракту, інформація про ці транспортні засоби наводиться на
зворотній стороні АД та завіряється печаткою. ( Пункт 1.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 66
( z0046-97 ) від 13.02.97 )
   1.4. Заповнення АД не завершує процедури декларування вантажу
і тому його невідповідність занесеним до акцизної вантажної митної
декларації  даних  не  є  підставою  для  притягнення  до
відповідальності за контрабанду чи порушення митних правил.
    2. Оформлення акцизної вантажної митної декларації
   2.1. АД, заповнена відповідно до порядку, викладеного у
додатку до цього Положення, подається у митницю за  місцем
державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності разом з
такими документами:
   1) зовнішньоекономічним контрактом;
   2) двома копіями платіжного доручення, завіреними суб'єктом
підприємницької діяльності, на суму встановлених платежів;
   3) примірником заявки-розрахунку з  відміткою  податкової
адміністрації про суму фактично сплаченого акцизного збору під час
купівлі марок акцизного збору.
   Всі умови оподаткування і курс валюти Національного банку
застосовуються на день оформлення АД та фіксуються на момент
проставлення митницею штампа "Сплачено".
   2.2. Інспектори  митниці  в  межах  своєї  компетенції
перевіряють:
   - фактичне надходження сум необхідних платежів на депозитний
рахунок митниці;
   - правильність заповнення АД та її  електронної  копії,
проставляючи на ній необхідні штампи відповідно до загального
порядку.
   У митниці залишається два примірники АД, яка знаходиться на
контролі до оформлення у повному обсязі суб'єктом підприємницької
діяльності  ВМД на імпорт товару в Україну. Один примірник
залишається декларанту. Два примірники АД передаються власнику
вантажу чи його уповноваженій особі для пред'явлення на пункті
пропуску на митному кордоні України.
   2.3. Підставою для авізування посадовою особою митниці копії
платіжного доручення є подання АД, оформленої відповідно до вимог
цього Положення.
   2.4. Митниця, де була оформлена АД, у термін, що не перевищує
1 доби з моменту оформлення, надсилає електронну копію АД до
Інформаційно-аналітичного митного управління засобами електронного
зв'язку.
   2.5. Інформаційно-аналітичне  митне  управління  проводить
узагальнення інформації про оформлення АД, ведення центральних баз
даних оформлення імпорту підакцизних товарів на територію України
та в термін, що не перевищує доби з моменту отримання інформації
про оформлення АД, засобами електронного зв'язку передає реєстри
АД на прикордонні митниці.
     3. Пропуск вантажів через митний кордон України
   3.1. Умовою для пропуску вантажів (алкогольних напоїв та
тютюнових виробів) через митний кордон України з метою імпорту є
подання власником  вантажу чи його уповноваженою особою, або
перевізником такого вантажу авізованої копії платіжного доручення
та двох примірників оформленої у внутрішній митниці АД.
   Інспектор на пункті пропуску на митному кордоні України
перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним в
АД,  наявність  цієї   АД   в   реєстрах,   надісланих
Інформаційно-аналітичним митним управлінням.
   3.2. Пропуск товарів через митний кордон України здійснюється
в кількості, що не перевищує кількості товарів, за які сплачено
встановлені платежі.
   За відсутності зауважень інспектор виписує документ контролю
за доставленням вантажу в митницю призначення, заносить відомості
про номер АД, транспортного засобу і вантаж до окремого журналу
реєстрації транспортних засобів та пропускає вантаж через митний
кордон України.
   Один примірник пред'явленої на кордоні АД залишається у
справах митниці з відмітками про фактичну кількість товару, що
перетнув кордон. В термін, що не перевищує 1 добу з моменту
пропуску вантажу прикордонна митниця на підставі відповідних
примірників АД надсилає до Інформаційно-аналітичного  митного
управління інформацію про пропуск вантажу на територію України для
проведення централізованого контролю за ввезенням в  Україну
підакцизних товарів.
   Другий примірник АД з відмітками прикордонної митниці про
кількість  пропущених товарів та відомостями про надходження
інформації  з  Інформаційно-аналітичного  митного  управління
направляється з вантажем у митницю призначення.
    4. Завершення митного оформлення імпорту алкогольних
     напоїв та тютюнових виробів на територію України
   4.1. Після надходження вантажу в митницю призначення суб'єкт
підприємницької діяльності у встановлений законодавством термін
подає до митниці заповнену в повному обсязі ВМД на імпорт товару
на територію України.
   4.2. При зміні умов оподаткування (розмір ставки податку,
збору) чи курсу валюти, встановленого Національним банком України,
імпортер повинен сплатити відповідну суму - різницю між фактично
сплаченими сумами податків і зборів та сумами податків і зборів,
що підлягають сплаті на момент оформлення ВМД на імпорт товару на
територію України.
   Залишки сум податків та зборів, які  можуть  утворитися
внаслідок фактичного ввезення меншої кількості товару, ніж було
заявлено в АД, за бажанням суб'єкта підприємницької діяльності
можуть бути повернуті чи зараховані протягом 10 днів з дати
оформлення імпортної ВМД у рахунок наступних платежів за рішенням
начальника митниці.
   4.3. Митниця, де було проведене оформлення імпорту товару на
територію України, протягом 1 доби з моменту завершення митного
оформлення партії товару надсилає до Інформаційно-аналітичного
митного управління засобами електронного зв'язку електронну копію
імпортної ВМД для зняття з контролю відповідної АД, після чого ця
АД знімається з контролю на митниці.
    5. Анулювання акцизної вантажної митної декларації
   За бажанням суб'єкта підприємницької діяльності АД може бути
анульована.
   Для анулювання АД суб'єкт підприємницької діяльності подає до
митниці, де була оформлена ця ВМД, усі три її примірники та
письмову заяву.
   При цьому кожний примірник АД перекреслюється, в графі "А"
зазначається: "Анульовано за зверненням від ___ N __" (вказується
вхідний реєстраційний номер звернення та дата реєстрації).
   Інформація про анулювання АД у термін, що не перевищує 1 доби
з  моменту  її  анулювання,  пересилається  митницею  до
Інформаційно-аналітичного митного управління засобами електронного
зв'язку.
                       Додаток
                до Положення про порядок контролю
                за ввезенням в Україну алкогольних
                напоїв та тютюнових виробів, на
                які встановлено акцизний збір
               Порядок
     заповнення акцизної вантажної митної декларації
   Декларантом заповнюються такі графи акцизної вантажної митної
декларації (АД):
   цифрові: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 15а, 16, 19, 22, 23,
24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 54
   літерні: А, В.
   Графи АД 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 15а, 16, 19, 22, 23, 24,
28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 47, 54, А, В заповнюються
у загальному порядку.
         Особливості заповнення граф АД
   Графа 1. "Тип декларації"
   У першому підрозділі графи зазначається літерний код "АД".
Другий та третій підрозділи не заповнюються.
   Графа 29. "Митниця на кордоні"
   У графі зазначається назва митного органу, в зоні діяльності
якого розташовано пункт пропуску алкогольних напоїв та тютюнових
виробів на митному кордоні, через який буде здійснене ввезення
вантажу на територію України, у правому верхньому кутку графи код
цього пункту згідно з чинними нормативними актами.
   Графа 44. "Додаткова інформація, подані документи"
   У графі зазначаються тільки ті документи, які подаються
суб'єктом підприємницької діяльності при оформленні АД.
     Відомості, що проставляються митницею за місцем
     державної реєстрації суб'єкта підприємницької
         діяльності при оформленні АД:
   Після перевірки електронної копії АД на лівому полі АД
проставляється штамп, дата та підпис інспектора, який здійснив
перевірку.
   Інспектор відділу митних платежів після перевірки граф, що
відповідно до положень наказу ДМСУ від 23.04.96 р. N 167 належать
до компетенції відділу, заповнює графу "С"
   Графа "С"
   Інформація заноситься в такому порядку:
   Код виду платежу/номер платіжного документа, що засвідчує
сплату відповідного платежу/дата сплати (надходження) платежу за
платіжним дорученням/сума сплати.
   Проставляється штамп "Сплачено" і підпис інспектора, який
здійснив списання платежів за цією ВМД.
   Необхідні відмітки та штампи проставляються на 4 примірниках
АД, крім примірника для декларанта.
   Після авізування платіжного  доручення  посадовою  особою
митниці  акцизній  вантажній  митній  декларації присвоюється
довідковий номер відповідно до загального порядку реєстрації ВМД.
     Відомості, що проставляються митницею на пункті
        пропуску на митному кордоні України
   Після перевірки відповідності пред'явленого вантажу акцизній
вантажній митній декларації та авізованої  копії  платіжного
доручення, а також наявності даної АД в реєстрах, надісланих
Інформаційно-аналітичним митним управлінням, заповнюються такі
графи:
   Графа 39. "Квота"
   У графі зазначається кількість товару у фізичних одиницях
виміру, які застосовані у законодавчих актах  України  щодо
встановлення розміру акцизного збору на цей вид товару, яка
фактично переміщується в цій партії товару.
   Графа "Д"
   У графі проставляється штамп "Під митним контролем" (ПМК),
підпис та прізвище інспектора митниці, який здійснив пропуск через
митний кордон, та завіряється його особистою номерною печаткою.
   У разі потреби робляться інші відмітки, що свідчать про
результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення
та інше.
   Один примірник АД залишається на прикордонній митниці, яка
здійснила пропуск через митний кордон України, другий разом з
вантажем надходить в митницю призначення.
        Особливості оформлення ВМД на імпорт
          товару при застосуванні АД.
   При заповненні ВМД на імпорт товару декларантом у графі 40
зазначається довідковий номер АД.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка