Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про умови діяльності оптових імпортерів природного газу


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
           ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОРЕСУРСНИЙ КОНСОРЦІУМ
              Н А К А З
 
 N 256/1 від 31.12.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 лютого 1997 р.
 vd961231 vn256/1           за N 30/1834
 
   ( Наказ втратив чинність з 01.01.98 на підставі Наказу
    Держнафтогазпрому N 185 ( z0518-97 ) від 30.09.97 )
    
   Про умови діяльності оптових імпортерів природного газу
 
   На виконання п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 23
грудня 1996 р. N 1539 ( 1539-96-п )  "Про порядок забезпечення
природним газом народного господарства і населення України в 1997
році" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Умови діяльності оптових імпортерів природного
газу, що погоджені з Міністерством економіки (додаються). 
   2. Ввести в дію "Умови діяльності  оптових  імпортерів
природного газу" в  10-денний  термін  після  реєстрації  в
Міністерстві юстиції.
   3. Право  на торгівлю природним газом на ринку України
надавати суб'єктам господарської діяльності - резидентам України,
що є його власниками та з якими Держнафтогазпром уклав "Угоду
на право продажу природного газу на ринку України".
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Держнафтогазпрому В.О.Лопатіна та на президента
Українського газоресурсного консорціуму М.І. Сивульського.
 
 Голова Комітету                      Б.Бабій
                          Затверджено
                   наказом Держнафтогазпрому
                 та Українського газоресурсного
              консорціуму від 31.12.96 р. N 256/1
 
                Умови
     діяльності оптових імпортерів природного газу
 
   Умови розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 1996 року N 1539 ( 1539-96-п ) "Про порядок
забезпечення природним газом народного господарства і населення в
1997 році" і визначають основні  умови  діяльності  оптових
імпортерів на газовому ринку України.
   1. Право на торгівлю природним газом на ринку  України
надається суб'єктам господарської діяльності - резидентам України,
що є власниками природного газу та з якими Держнафтогазпром
підписав "Угоду на право продажу природного газу на ринку України"
(додаток до цих Умов). 
   2. Оптові імпортери продають природний газ споживачам в
регіонах, що визначаються Держнафтогазпромом, охоплюючи при цьому
договорами всіх промислових споживачів природного  газу  без
виключення.
   3. Розподіл ресурсів природного газу за територіальним
принципом для всіх категорій споживачів здійснює Держнафтогазпром.
   4. Основним обов'язком оптових імпортерів 
є постачання природного газу, а також розробка і запровадження
відповідно до чинного законодавства умов, які забезпечують для
споживачів можливість здійснення розрахунків за природний газ.
   5. Оптові  імпортери природного газу зобов'язані:
   5.1. Здійснювати  безперебійну  подачу  природного  газу
споживачам через систему газотранспортних та  газорозподільчих
мереж відповідно  до укладених договорів згідно з розподілом
обсягів по місяцях кварталів, як правило рівномірно, виходячи з
середньодобових квартальних контрактних обсягів.
   5.2. Своєчасно проводити розрахунки з постачальниками газу.
   5.3. Відповідно до умов договорів забезпечувати своєчасну
оплату грошовими коштами послуг газотранспортним і газозбутовим
підприємствам по транспортуванню природного газу до споживачів
України.
   5.4. Передавати залишки нереалізованого газу  згідно  з
договорами з АТ "Укргазпром" та ДВП "Чорноморнафтогаз" для його
закачки в підземні сховища газу.
   5.5. Відшкодовувати підприємствам Держнафтогазпрому збитки,
пов'язані із скороченням обсягів подачі імпортованого газу у
порівнянні з контрактними.
   6. Оптові імпортери реалізують природний газ споживачам
виключно на підставі договорів.
   7. При реалізації природного газу споживачам оптові імпортери
зобов'язані дотримуватись граничної відпускної ціни природного
газу, встановленої Мінекономіки.
   8. Зміна продавця газу окремим споживачам може бути проведена
за умови взаємної згоди між продавцями та Держнафтогазпромом і
тільки з початку місяця, наступного  за  місяцем  досягнення
домовленості.
   9. Оптові імпортери зобов'язані не пізніше як за 10 днів до
початку місяця  реалізації  надати  Держнафтогазпрому  та
Українському газоресурсному консорціуму  підтвердження  обсягів
природного газу для його реалізації споживачам України з графіком
поставок (рік, квартал, місяць).
   10. Оптові імпортери до 10 числа місяця, наступного за
звітним, надають ДАХК "Укргаз" та Українському газоресурсному
консорціуму перелік споживачів, з якими укладені договори на
продаж і транспортування природного газу з зазначенням обсягів.
   11. Оптові  імпортери  повинні  щодекадно  надавати
Держнафтогазпрому та Українському газоресурсному консорціуму дані
щодо фактичної реалізації природного газу споживачам.
   12. Оптові імпортери щомісячно надають Держнафтогазпрому  та
Українському газоресурсному консорціуму  інформацію  щодо стану
розрахунків з експортерами за поставлений для споживачів України
природний газ та його транспортування до кордону України.
   13. Оптові імпортери щомісячно надають Держнафтогазпрому та
Українському газоресурсному консорціуму інформацію стосовно стану
розрахунків із споживачами за фактично використаний газ, а також
з газотранспортними і газозбутовими організаціями за послуги по
транспортуванню природного газу.
   14. Оптові імпортери надають ДАХК "Укргаз" та Українському
газоресурсному консорціуму документи, що підтверджують обсяги
реалізації природного газу за  звітні  періоди,  встановлені
Порядком складання реєстрів реалізації природного  газу,  що
затверджується Держнафтогазпромом.
   15. При значних зниженнях температури зовнішнього повітря, з
метою гарантованого забезпечення природним газом населення та
комунально-побутової сфери  проводиться  скорочення  поставок
природного газу промисловим споживачам з переводом їх на резервні
види палива відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.11.96 р. N 1358 ( 1358-96-п ).
   16. Контроль  за  виконанням  цих  Умов  здійснюють
Держнафтогазпром та Український газоресурсний консорціум.
   17. Виключення з газового ринку оптових імпортерів у разі
невиконання ними своїх зобов'язань та даних
Умов здійснює Держнафтогазпром разом з Українським газоресурсним
Консорціумом.
   18. Ці умови також поширюються на інших продавців природного
газу, що здійснюють його поставку та реалізацію відповідно до
балансу природного газу на 1997 рік.
 
                Додаток
                до "Умов діяльності оптових
                імпортерів природного газу",
                затверджених наказом 
                Держнафтогазпрому
                та Українського газоресурсного
                консорціуму від 31.12.96 р. N 256/1
               Угода
    на право продажу природного газу на ринку України
 
м.Київ                   "___"_________ 199_ р.
   Державний Комітет нафтової,  газової  та  нафтопереробної
промисловості України, в особі Голови Комітету Бабія Богдана
Андрійовича, діючого відповідно до Положення,
далі за текстом - Держнафтогазпром, з одного боку, і ____________
________________________________________________________________ в
особі ____________________________________________________________
діючого відповідно до______________________________, далі за
текстом - Продавець, з другого боку, уклали дану Угоду про
наступне:
   1. Держнафтогазпром надає Продавцю (власнику) газу право
його реалізації споживачам України в регіонах та в обсягах,
визначених відповідним наказом Держнафтогазпрому.
   2. Продавець зобов'язується виконувати всі положення Умов
діяльності оптових імпортерів природного газу. 
   3. У випадку невиконання Умов діяльності оптових імпортерів
природного  газу  Продавець  позбавляється  права  реалізації
природного газу на ринку України.
   4. Дана Угода діє по 31 грудня 1997 року.
             Угоду підписали:
 
 Голова Державного  комітету       _______________________
 нафтової,  газової    та       _______________________
 нафтопереробної промисловості       _______________________
 України                  _______________________
 
 _____________ (Б.Бабій)          ___________ (_________)
 "___"_________ 199_ р.          "___"_________ 199_ р.
   м.п.                   м.п.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка