Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок видачі дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1475 від 02.12.96         Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ               юстиції України
                   3 лютого 1997 р.
 vd961202 vn1475           за N 21/1825
 
   Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок
   видачі дозволу на здійснення комерційної діяльності з
          приватизаційними паперами
 
   З метою  вдосконалення  механізму  видачі  дозволів  на
здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами,
забезпечення надійного захисту інтересів громадян України при
використанні приватизаційних паперів та, враховуючи напрацьований
досвід, Н А К А З У Ю:
   1. Внести зміни та доповнення до Інструкції про порядок
видачі дозволу  на  здійснення  комерційної  діяльності  з
приватизаційними паперами, затвердженої наказом Фонду державного
майна України від 25.04.94 р. N 232 ( z0119-94 ), зі змінами,
затвердженими наказами ФДМ від 06.12.94 р. N 770 ( z0024-95 ) та
від 16.01.96 р. N 34 ( z0037-96 ), що додаються.
   2. Департаменту розвитку фондового ринку провести реєстрацію
змін та доповнень до вищевказаної Інструкції в установленому в
Міністерстві юстиції України порядку та забезпечити дотримання
цього наказу при видачі дозволів.
   3. Прес-центру   Фонду   забезпечити   опублікування
зареєстрованого у Міністерстві юстиції наказу Фонду державного
майна разом з додатком.
   4. Інвестиційним фондам та компаніям, які отримали дозвіл на
здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами, в
Фонді державного майна в  місячний  термін  після  державної
реєстрації привести свої документи, які подавались до Фонду при
отримані дозволу, у відповідність з вимогами Інструкції.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора
Департаменту розвитку фондового ринку М.Васіну.
 
 В.о.Голови Фонду                   Є.Григоренко
                         Затверджено
                     наказом Фонду державного
                     майна України
                     від 02.12.96 р. N 1475
  Зміни та доповнення до Інструкції про порядок видачі
  дозволу  на  здійснення  комерційної  діяльності  з
  приватизаційними паперами, затвердженої наказом Фонду
  державного майна від 25 квітня 1994 р. N 232 ( z0119-94),
  зі змінами, затвердженими наказами Фонду державного майна
  від 6.12.94 р. N 770 ( z0024-95 ) та від 16.01.96 р. N 34
              ( z0037-96 )
   1. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
   "Термін дії дозволу на здійснення комерційної діяльності з
приватизаційними паперами  продовжується  за  рішенням  Фонду
державного майна  на  термін,  що  не перевищує строк обігу
приватизаційних паперів.
   2. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
   "У разі реорганізації взаємних фондів інвестиційна компанія
зобов'язана надати  також довідку Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про погодження на таку реорганізацію".
   3. Абзац 2 п.16 викласти в такій редакції:
   "Антимонопольний комітет України у разі виявлення порушень
чинного антимонопольного законодавства може звернутися до Фонду з
обов'язковим для розгляду поданням про зупинення дії дозволу".
   4. Абзац 9 п.17 викласти в наступній редакції:
   "Рішення Фонду про зупинення дії дозволу на визначений термін
доводяться до інвестиційної компанії або інвестиційного фонду
регіональним відділенням Фонду за місцем знаходження інвестиційної
компанії або інвестиційного фонду шляхом ознайомлення з наказом
Фонду під розпис керівника фонду або інвестиційної компанії. З
дати ознайомлення інвестиційного фонду або інвестиційної компанії
з наказом Фонду про зупинення  дозволу  забороняється  обмін
інвестиційних сертифікатів на приватизаційні папери.
Регіональні відділення повинні письмово повідомляти Фонд про
ознайомлення фінансових посередників з наказом".
   5. Абзац 10 п.17 викласти в наступній редакції:
   "Після зупинення  дії  дозволу  інвестиційному фонду або
інвестиційній компанії забороняється  акумуляція приватизаційних
паперів. При цьому дозволяється вкладання приватизаційних паперів
в об'єкти приватизації через центри сертифікатних аукціонів у
відповідності до вимог чинного законодавства. При цьому до Фонду
інвестиційним фондом або інвестиційною компанією подається довідка
про стан приватизаційних рахунків 9946, 9947 інвестиційного фонду
або інвестиційної компанії на дату зупинення дозволу. Довідка
подається в 10-денний термін після доведення до відома керівництва
інвестиційного фонду або компанії щодо зупинення дії дозволу.
Після поновлення дії дозволу до Фонду додатково подається довідка
про стан приватизаційних рахунків 9946, 9947 інвестиційного фонду
або компанії на дату поновлення дозволу. Довідка подається не
пізніше 10-денного терміну після доведення до відома керівництва
інвестиційного фонду або інвестиційної компанії щодо поновлення
дії дозволу".
   6. Пункт 18 доповнити абзацами такого змісту:
   "Після анулювання дії дозволу інвестиційній компанії або
інвестиційному фонду  будь-яка  діяльність  з приватизаційними
паперами забороняється".
   Дозвіл може бути анульовано, якщо протягом року з моменту
отримання дозволу інвестиційним фондом чи інвестиційною компанією
не здійснювалась діяльність з приватизаційними паперами".
   7. Доповнити Інструкцію пунктом 22 такого змісту:
   "п.22. У разі зміни найменування інвестиційний фонд або
інвестиційна компанія зобов'язана подати до Фонду такі документи:
   - протокол зборів засновників (для відкритих акціонерних
товариств - протокол загальних зборів акціонерів) щодо зміни
назви;
   - нотаріально посвідчену копію  свідоцтва  про  державну
перереєстрацію;
   - для інвестиційних компаній - нотаріально посвідчену копію
свідоцтва про реєстрацію змін до дозволу на здійснення діяльності
по випуску та обігу цінних паперів Державної комісії по цінних
паперах та фондовому ринку;
   - ксерокопію опублікованої у друкованих органах інформації
щодо зміни назви".
   8. Доповнити Інструкцію п.23 такого змісту:
   "п.23 Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії у 10-денний
термін з моменту одержання дозволу зобов'язані подати до Фонду
інформацію згідно з додатком N 5".
                       Додаток N 5
                 до Інструкції про порядок видачі
                 дозволу на здійснення комерційної
                 діяльності з  приватизаційними
                 паперами (в редакції наказу Фонду
                 державного майна України  від
                 02.12.96 р. N 1475)
               Довідка
   1. Повне найменування посередника,       код ЗКПО
    що отримав дозвіл на здійснення
    комерційної діяльності з прива-
    тизаційними паперами
                           код*
   2. Відомча підпорядкованість          _________
   3. Область     Район           _________
   4. Адреса                   _________
   5. Факс      Телефон           _________
   6. Форма власності               _________
   7. Організаційно-правова форма господарювання _________
   8. Вид діяльності               _________
 
 ________________
 * код  заповнюється згідно з даними Міністерства статистики
  України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка