Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Положення про порядок списання з балансів регіональних управлінь, установ Національного банку України основних засобів, інших матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості"


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 351 від 30.12.96           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    10 січня 1997 р.
 vd961230 vn351             за N 413
 
    Про затвердження "Положення про порядок списання з
    балансів регіональних управлінь, установ Національного
    банку України основних засобів, інших матеріальних
        цінностей, дебіторської заборгованості"
  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
   N 155 ( v0542500-98 ) від 21.04.98 )
   
 
   З метою удосконалення бухгалтерського обліку в регіональних
управліннях та установах Національного банку України Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити "Положення про порядок списання з балансів
регіональних  управлінь,  установ Національного банку України
основних засобів, інших матеріальних цінностей,  дебіторської
заборгованості" і ввести його в дію з 1 січня 1997 року.
   2. З введенням в дію цієї постанови наказ Держбанку СРСР від
7 червня 1989 року N 53 "Про затвердження Положення про порядок
списання з балансів республіканських банків (АРСР), крайових,
обласних, міських управлінь, підприємств і організацій Держбанку
СРСР основних засобів, інших матеріальних цінностей, дебіторської
заборгованості" вважати таким, що не застосовується на території
України.
 
 Голова Правління                    В.А.Ющенко
                       Затверджено
                  постановою Правління
                  Національного банку України
                  від 30.12.96 р. N 351 
                  (Реєстр. N 413 від 10.01.97р.)
              Положення
      про порядок списання з балансів регіональних
      управлінь,  установ  Національного  банку
      України основних засобів, інших матеріальних
       цінностей, дебіторської заборгованості
       
 
 ( Розділ I втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку 
  N 155 ( v0542500-98 ) від 21.04.98 )  
       I. Про списання з балансу основних засобів
   1. З балансів регіональних управлінь, а також інших установ
Національного банку України можуть бути списані будівлі, споруди,
машини, устаткування, транспортні засоби та інше майно,  що
належить до основних засобів, а саме:
   а) яке стало непридатним внаслідок  фізичного  зношення,
аварії, стихійного лиха, порушення умов експлуатації та з інших
причин;
   б) морально застаріле;
   в) яке  стало  зайвим  після  проведеної  модернізації,
реконструкції, розширення або введення в дію нових об'єктів.
   При цьому майно, що належить до основних засобів, підлягає
списанню з подальшою ліквідацією лише в тих випадках, коли його
неможливо або економічно недоцільно відновити , реалізувати у
встановленому  порядку  або передати іншим установам банків,
підприємствам чи організаціям.
   2. З  метою  визначення  непридатності основних засобів,
неможливості або неефективності проведення  їх  відновлюючого
ремонту,  а також для оформлення необхідної документації на
списання  в  усіх  регіональних  управліннях  та  установах
Національного банку України наказом керівника створюється постійно
діюча комісія у складі: заступника керівника (голова комісії),
головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера), начальника
господарського відділу, начальника відділу автоматизації та інших
працівників (на розсуд керівника).
   В усіх регіональних управліннях та установах Національного
банку України мають бути визначені,  оформлені  наказами та
включені до зазначеної комісії працівники, відповідальні  за
виявлення, збирання, первинну обробку, облік і своєчасне здавання
на переробний завод дорогоцінних та інших кольорових металів.
   3. Постійно діючі комісії:
   - здійснюють безпосередній огляд об'єкта основних засобів
(майна), що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну
технічну документацію а також дані бухгалтерського обліку, і
встановлюють можливість подальшого використання об'єкта (майна);
   - з'ясовують конкретні причини списання об'єкта (зношення,
реконструкція, порушення умов експлуатації, аварія та ін.). Якщо
втрата майна є наслідком дій окремих фізичних чи юридичних осіб,
комісія  вносить  пропозиції  щодо  притягнення  винних  до
відповідальності згідно з чинним законодавством;
   - визначають можливість використання окремих вузлів, деталей,
матеріалів об'єкта, що списується, і здійснюють їх оцінку;
   - складають  акти на списання. При огляді об'єктів, що
списуються, і складанні актів на їх  списання використовується
необхідна технічна документація;
   - здійснюють контроль за вилученням із основних засобів, що
списуються, придатних вузлів, деталей, матеріалів, кольорових і
дорогоцінних металів, визначають їх кількість, вагу і контролюють
здавання під відповідальність визначених для цього осіб;
   - складають акти на списання окремих об'єктів  основних
засобів за формами, наведеними в додатках NN 1, 2, 3, 4, 5;
   - встановлюють порядок реалізації, ліквідації  (розборки,
розукомплектування  чи  знищення)  основних засобів та інших
матеріальних цінностей;
   - у разі ліквідації списаних основних засобів складається акт
про їх ліквідацію.
   4. В  актах  на  списання  вказуються основні дані, що
характеризують об'єкти: рік виготовлення або будівництва, дата
надходження,  час (період) введення в експлуатацію, первісна
вартість об'єкта (для проіндексованих  -  відновлена),  сума
нарахованого зношення за даними бухгалтерського обліку, кількість
проведених капітальних ремонтів. Докладно висвітлюються також
причини вибуття об'єкта основних засобів, стан його основних
частин, деталей, вузлів, конструктивних елементів.
   При списанні з балансу основних засобів, що вийшли з ладу
внаслідок аварії, до акта про списання додається копія акта про
аварію, пояснення, що спричинило аварію, а також вказуються вжиті
заходи щодо винних осіб.
   Складені постійно діючою комісією акти на списання основних
засобів затверджуються  керівником  регіонального  управління,
установи Національного банку України чи його заступником.
   5. При списанні автотранспортних засобів складається акт на
списання автомобіля (автомобільного причепа) за формою, приведеною
у додатку N 3.
   В актах на списання автотранспорту необхідно вказувати такі
дані:
   - номер реєстраційної картки;
   - державний реєстраційний номер;
   - номер шасі (кузова);
   - номер двигуна;
   - серія та номер технічного паспорта;
   - рік випуску;
   - пробіг з початку експлуатації;
   - балансова вартість;
   - залишкова вартість.
   У характеристиках технічного  стану  автомобіля  вказують
придатні для відновлення та не придатні для відновлення деталі й
агрегати.
   У разі  непридатності  автомобіля  для відновлення через
дорожно-транспортну пригоду (ДТП) до акта відбраковки та списання
автомобіля необхідно додати:
   - протокол дорожно-транспортної пригоди;
   - довідку про огляд та перевірку технічного стану транспорту,
складену працівниками Державтоінспекції (ДАІ);
   - довідку про вартість відшкодування збитків особою, яка
винна в здійсненні ДТП.
   Акт надсилається  на  ім'я  заступника  Голови Правління
Національного банку України.
   Після розгляду комісією Національного банку України актів на
списання автомобілів протокол засідання комісії затверджується
заступником Голови Правління, який відає роботою регіональних
управлінь.
   Виписка із протоколу вказаної комісії є:
   - підставою для списання з балансу для подальшої реалізації,
ліквідації  автомобілів або передачі іншим установам банків,
підприємствам, організаціям у встановленому порядку;
   - вказівкою на ремонт та подальшу експлуатацію або інші форми
використання транспортних засобів.
   Прийняте рішення про списання автотранспортного засобу є
підставою  для  його  зняття  з  обліку  у  місцевому
реєстраційно-екзаменаційному відділенні Державтоінспекції (МРЕВ
ДАІ).
   На кожний автомобіль, що списується , слід завести "Особисту
справу автомобіля", яка має зберігатися не менше 5-ти років в
управлінні,  установі  банку  або автогосподарстві за місцем
реєстрації автомобіля. В особисту справу  підшиваються  такі
документи:
   - акт на списання;
   - виписка із протоколу засідання комісії Національного банку
України;
   - наказ регіонального управління на списання автомобілів;
   - акт про ліквідацію транспортних засобів з відміткою ДАІ про
зняття з обліку;
   - копія картки автошин;
   - накладна  спеціалізованої  організації  про  здавання
металобрухту;
   - накладна складу про отримання визнаних придатними для
подальшого використання або придатними для відновлення шляхом
ремонту частин, вузлів, агрегатів, автошин.
   6. Списання з балансу основних засобів (крім  будівель,
споруд, вогнетривких сейфів, оргтехніки, комп'ютерної техніки)
повністю амортизованого майна та майна, вартістю менше, ніж 175
неоподатковуваних мінімумів, здійснюється з дозволу керівника
регіонального управління, установи Національного банку України.
   У технікумах Національного банку України майно вартістю до 60
неоподатковуваних мінімумів за одиницю - списується з дозволу
директора технікуму.
   7. Списання з балансу службових і житлових приміщень, інших
споруд, вогнетривких сейфів, оргтехніки, комп'ютерної техніки та
майна вартістю понад 175 неоподатковуваних мінімумів проводиться
лише з дозволу Голови Правління Національного банку України чи
його заступника за належно оформленими матеріалами.
   Усі документи  на  списання  (акти, клопотання  тощо) з
листом-проханням про надання дозволу на списання за підписом
керівника регіонального управління чи установи НБУ та підписом
головного бухгалтера направляються Національному банку України.
   Дозвіл на списання оформляється листом за підписом Голови
Правління чи першого заступника Голови Правління Національного
банку України. Акт та інші матеріали залишаються в Національному
банку України.
   8. Розукомплектування  і  демонтаж  основних  засобів до
затвердження актів на списання (одержання дозволу Національного
банку України) не допускається.
   9. Одержані від розбирання списаних основних засобів деталі,
матеріали,  вузли  та  інші предмети, що мають цінність як
вторсировина і брухт, передаються на зберігання  матеріально
відповідальній особі. Їх облік ведеться позасистемно у спеціальній
книзі. Протягом 6 місяців після списання  основних  засобів
зазначені  товарно-матеріальні  цінності  мають  бути  здані
підприємству вторсировини, реалізовані або знищені,  про  що
робляться відповідні відмітки в книзі (про знищення непридатних
матеріалів складається акт).
   Щодо техніки, яка вміщує дорогоцінні метали та не придатна
для використання чи реалізації і підлягає списанню, приймається
такий порядок: вилучені вузли і деталі, які вміщують дорогоцінні
метали, здаються на  переробку  на  Дніпропетровський  завод
"Південмаш" або на інші підприємства, що мають відповідні ліцензії
та договір з Державною скарбницею.
   Придатні для використання вузли і деталі передаються на склад
для подальшого їх використання, решта  металів  здається  в
металобрухт.
   Облік дорогоцінних металів необхідно вести згідно з записами
в паспортах та іншій супровідній документації (див. додаток N 6).
    II. Про списання з балансу господарських матеріалів,
       малоцінних та швидкозношуваних предметів
  10. Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, що стали
непридатними,  проводиться  на  підставі  актів, затверджених
керівником регіонального управління, установи Національного банку
України.
   11. Господарські  і  будівельні  матеріали,  що  стали
непридатними у зв'язку із стихійним лихом, а також запасні частини
до машин і обладнання, які не можуть бути використаними або
реалізованими, списуються з віднесенням на збитки з дозволу
начальника регіонального управління Національного банку України,
керівника установи Національного банку України, при вартості
запчастин і загальній вартості виду матеріалів не вище 175
неоподатковуваних мінімумів.
   12. Списання затрат за припиненим будівництвом і затрат на
проектно-пошукові роботи за нездійсненим будівництвом проводиться
з дозволу комісії Національного банку України.
   Керівники регіональних управлінь та установ Національного
банку  України,  з  дозволу  яких  здійснено  розробку
проектно-кошторисної документації і не використано її, несуть
персональну відповідальність.
   13. Списані  малоцінні  і  швидкозношувані  предмети,
господарські і будівельні матеріали, запасні частини враховуються
і  здаються  підприємствам  вторсировини,  реалізуються  або
знищуються.
 
 ( Розділ III втратив чинність в частині реалізації основних
  засобів на підставі Постанови Нацбанку N 155 ( v0542500-98 )
  від 21.04.98 )  
        III. Про реалізацію списаного майна
   14. Основні засоби, інші матеріальні цінності реалізуються за
ціною,  що включає залишкову балансову вартість, витрати на
реалізацію та податок на добавлену вартість (якщо реалізація
проводиться за межі системи НБУ).
   Автомобілі реалізуються  через  комісійні  магазини  у
встановленому порядку.
   Безплатна передача техніки, апаратури, приладів та інших
виробів, що містять дорогоцінні метали та підлягають списанню, а
також реалізація їх за цінами нижче вартості дорогоцінних металів,
що містяться в них, забороняється.
   Якщо реалізація майна за встановленою  ціною  неможлива,
допускається реалізація списаного майна за договірною ціною, що
встановлюється за згодою сторін з укладенням договору за підписами
покупця і членів зазначеної комісії (п.2) та з реквізитами сторін.
Договір зберігається разом з актом на списання.
   Кошти, вилучені після реалізації майна, зараховуються на
балансовий рахунок N 960.
   У разі реалізації майна за ціною, нижчою чи вищою від
встановленої, різниця  в  цінах  відноситься  на  результати
фінансово-господарської діяльності.
   Безкоштовна передача основних засобів проводиться з дозволу
Голови Правління Національного банку України чи його першого
заступника у встановленому порядку.
   IV. Про списання з балансу дебіторської заборгованості
   15. Списання дебіторської заборгованості з віднесенням на
збитки проводиться з дозволу начальника регіонального управління
Національного банку України, керівника установи Національного
банку у разі:
   а) заборгованості державних, кооперативних і  громадських
об'єднань, підприємств та організацій, що виникла в результаті
кредитних операцій банку, в сумі до  295  неоподатковуваних
мінімумів;
   б) заборгованості, що виникла в результаті господарської
діяльності (за винятком недостач товарно-матеріальних цінностей і
всіх боргів, пов'язаних з капітальним будівництвом), при розмірі
кожного боргу не вище 60 неоподатковуваних мінімумів;
   в) заборгованості  за  прорахунками,  недостачами   і
розкраденнями грошової готівки і товарно-матеріальних цінностей,
присудженої судом, але не стягненої через неспроможність боржника,
його смерть, відсутність даних про його місцезнаходження, при
розмірі боргу до 175 неоподатковуваних мінімумів;
   г) заборгованості   за  прорахунками,  недостачами  і
розкраденнями,  у  стягненні  якої  відмовлено  судом  через
необгрунтованість позову, а також у разі, якщо конкретні винуватці
не встановлені, в кожному окремому випадку:
   - у межах до 60 неоподатковуваних мінімумів - з дозволу
керівника установи Національного банку України;
   - у межах до 175 неоподатковуваних мінімумів - з дозволу
начальника регіонального управління Національного банку України;
   д) заборгованості, визнаної судом за претензіями клієнтів
(виплаченої підприємствам, організаціям і громадянам), незалежно
від суми;
   е) заборгованості, що значиться на позабалансовому рахунку
N 9971 "Борги, списані у збиток" - без обмеження суми після
закінчення п'яти років із дня списання заборгованості на збитки.
   16. У всіх інших випадках списання нереальної дебіторської
заборгованості може проводитися з дозволу комісії Національного
банку України.
 
 Головний бухгалтер -
 директор департаменту
 бухгалтерського обліку                 П.М.Сенищ
                        Додаток N 1
____________________
  (управління,
  установа НБУ)               Затверджую
                    ___________________________
                    (посада і підпис керівника)
                    "___" ____________ 199__ р.
               Акт N
         про ліквідацію основних засобів
         від "___"_____________ 199__ р.
   Комісія у складі (посади, прізвища) _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
призначена наказом (розпорядженням) ______________________________
__________________________________________________________________
від _______________ 199_ р. N ____, на підставі __________________
оглянула ____________________________ рік виготовлення __________,
     (найменування об'єкта)
дата надходження ________________, бал.вартість _________________,
 
інвентарний N _____________ і визнала його таким, що підлягає
ліквідації на таких підставах:
   1. Введений в експлуатацію в ___________ 19_ р.
                  (місяць)
   2. Капітальних ремонтів проведено ___________________________
                      (кількість)
   3. Технічний стан і причини ліквідації ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   4. Кількість (вага) і оцінка одержаних  від  розбирання
предметів  і  матеріалів,  що  можуть бути використаними, і
непридатних предметів за ціною брухту ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Висновок комісії _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Голова комісії
   Члени комісії:
                         Додаток N 2
____________________
  (управління,
  установа НБУ)             Затверджую
                    ___________________________
                    (посада і підпис керівника)
                    "___" ___________ 199___ р.
               Акт N
         на списання ____________________
                (вид техніки)
 
   Комісія у складі (посади, прізвища) _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
призначена наказом (розпорядженням) ______________________________
__________________________________________________________________
від ______________ 199_ р. N ___, на підставі_____________________
провела огляд технічного стану ___________________________________
__________________________________________________________________
   В результаті огляду всіх вузлів і деталей __________________,
ознайомлення з технічним паспортом комісія встановила:
            1. Основні відомості
 
Найменування, марка, завод N _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Інвентарний N ____________________________________________________
Рік виготовлення _________________________________________________
Дата надходження _________________________________________________
Час введення в експлуатацію ______________________________________
Балансова вартість _______________________________________________
Кількість проведених капремонтів _________________________________
Дата проведення останнього капремонту ____________________________
            2. Технічний стан
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |  Найменування основних вузлів  |  Характер виявлених
   |                  |    дефектів
—————|———————————————————————————————————|————————————————————————
—————|———————————————————————————————————|————————————————————————
—————|———————————————————————————————————|————————————————————————
—————|———————————————————————————————————|————————————————————————
—————|———————————————————————————————————|————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————
           3. Висновок комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова комісії
   Члени комісії:
                        Додаток N 3
 
____________________
(управління,
 установа НБУ)                 Затверджую
                    ___________________________
                    (посада і підпис керівника)
                    "___ "___________ 199___ р.
               Акт N
        на вибраковку і списання автомобіля
           (автомобільного причепа)
 
  "___" ________________ 199_ р. комісія у складі: _____________
__________________________________________________________________
            (посади, прізвища)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
призначена наказом (розпорядженням) ______________________________
від ____________________ 199__ р. N _______________ провела огляд
__________ автомобіля _________________ марки ________________ тип
автомобільного причепа ___________________________________________
вантажопідйомність _______________________________________________
__________________________________________________________________
місткість ________________________________________________________
державний реєстраційний номер ____________________________________
номер шасі (кузова) _____________, номер двигуна ________________,
серія та номер технічного паспорта __________________, що належить
__________________________________________________________________
   (повне найменування управління, установи Національного
_________________________________________________________________,
             банку України)
адреса ___________________________________________________________
   У результаті огляду ____ автомобіля ________, його агрегатів,
             (автомобільного причепа)
вузлів, механізмів і ознайомлення з документами (паспорт, формуляр
та ін.) комісія встановила:
   1. ____________ автомобіль ______________ випуску 19 __ року,
       (автомобільний причеп)
що знаходиться на  балансі  Національного  банку  України з
____________________ 19 __ року, має пробіг з початку експлуатації
_________ км, проведений знеособлюваний індивідуальний (непотрібне
викреслити) капітальний ремонт ___________ рази(ів).
   Балансова вартість автомобіля (причепа) ________________ грн.
   2. Зовнішній стан автомобіля (причепа) ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   3. На  автомобілі (автомобільному причепі) відсутні такі
вузли і деталі ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   4. Характеристика  технічного  стану агрегатів, вузлів і
основних деталей автомобіля (автомобільного причепа):
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |  Найменування | Придатні | Придатні | Непри-| Виявлені
п/п |  агрегатів і  | для вико- | для від- | датні | дефекти
  |   деталей   | ристання | новлення |    |
————|——————————————————|————————————|——————————|———————|——————————
 1 |    2     |   3   |   4  |  5  |  6
————|——————————————————|————————————|——————————|———————|——————————
  | I. Рама     |      |     |    |
  |         |      |     |    |
 1. | Лонжерони    |      |     |    |
 2. | Поперечки    |      |     |    |
  |         |      |     |    |
  | II. Кузов    |      |     |    |
  |         |      |     |    |
  | III. Кабіна   |      |     |    |
  |         |      |     |    |
  | IV. Двигун   |      |     |    |
  |         |      |     |    |
 1. | Блок       |      |     |    |
 2. | Головка блока  |      |     |    |
 3. | Картер маховика |      |     |    |
 4. | Нижній картер  |      |     |    |
 5. | Впускний і ви-  |      |     |    |
  | пускний колектори|      |     |    |
 6. | Карбюратор    |      |     |    |
 7. | Стартер     |      |     |    |
 8. | Генератор    |      |     |    |
 9. | Компресор,    |      |     |    |
  | пневмотормози  |      |     |    |
  |         |      |     |    |
  | V. Коробка   |      |     |    |
  |   передач   |      |     |    |
  |         |      |     |    |
 1. | Картер коробки  |      |     |    |
 2. | Верхня кришка  |      |     |    |
  |         |      |     |    |
  | VI. Задній міст |      |     |    |
  |  карданний вал |      |     |    |
  |         |      |     |    |
 1. | Картер заднього |      |     |    |
  | моста      |      |     |    |
 2. | Задні колеса   |      |     |    |
 3. | Ресори      |      |     |    |
 4. | Карданний вал  |      |     |    |
  |         |      |     |    |
  | VII. Передній  |      |     |    |
  |  міст і рульове |      |     |    |
  |  управління   |      |     |    |
  |         |      |     |    |
 1. | Передня вісь   |      |     |    |
 2. | Передні колеса  |      |     |    |
 3. | Ресори      |      |     |    |
 4. | Рульові тяги   |      |     |    |
 5. | Механізм рульовог|      |     |    |
  | управління    |      |     |    |
  |         |      |     |    |
  | VIII. Інші вузли |      |     |    |
  |    і деталі |      |     |    |
  |         |      |     |    |
 1. | Радіатор     |      |     |    |
 2. | Електропроводи  |      |     |    |
 3. | Прилади     |      |     |    |
 4. | Капот      |      |     |    |
 5. | Фари       |      |     |    |
 6. | Глушники     |      |     |    |
 7. | Акумулятори   |      |     |    |
 8. |         |      |     |    |
 9. |         |      |     |    |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   5. Висновок комісії про вибраковку або поновлення автомобіля
(автомобільного причепа):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Голова комісії
   Члени комісії:
                         Додаток N 4
 
________________________
(управління,
 установа НБУ)                Затверджую
                    ___________________________
                    (посада і підпис керівника)
                    "___ "______________199__р.
               Акт N
           на ліквідацію автомобіля
           ________________________
           (марка, державний номер)
   Комісія у складі (посади, прізвища) _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
призначена _______________________________________________________
на підставі ______________________________________________________
___________________________________ від "____"___________ 199__ р.
наказу управління(установи) N _______ від "____"_________ 199__ р.
та акта на вибраковку та списання N ____ від "___"_______ 199__ р.
оглянула автомобіль ____________________, державний N ___________,
кузов N _____________, шасі N ____________, двигун N ____________,
технічний паспорт ____________________, рік випуску _____________,
балансова вартість ________ грн., амортизаційне спрацювання ____%,
та встановила, що автомобіль підлягає ліквідації з розборкою
з таких причин:
   1. Введений в експлуатацію ___________________________.
   2. Капітальних ремонтів проведено ____________________.
   3. Технічний стан і причини ліквідації ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   4. Кількість, оцінка і вага отриманих від розборки деталей та
вузлів, які можуть бути використані:
   4.1. Двигун ______ грн., картер коробки передач _______ грн.,
передній міст _________ грн., картер заднього моста ________ грн.,
лобове скло _______ грн., автошина _______________ N _____________
спрацьована _______%, __________ грн., ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   4.2. Непридатні деталі за вартістю металобрухту ________ кг;
   автопокришки __________________;
   N ________ спрацьована _______________%
   N ________ спрацьована _______________%
   N ________ спрацьована _______________%
   N ________ спрацьована _______________%
   5. Висновок комісії:
   Автомобіль ________________, державний номер _______________,
для подальшого використання непридатний, підлягає ліквідації.
   Здати на склад:
   двигун _______________________ шт., ___________ грн.
   передній міст ________________ шт., ___________ грн.
   картер коробки передач _______ шт., ___________ грн.
   лобове скло __________________ шт., ___________ грн.
   картер заднього моста ________ шт., ___________ грн.
   автопокришка _________________ шт., ___________ грн.
   ____________________________________________________
   ____________________________________________________
   в оцінці ____________________________________ грн.
   Непридатні агрегати і вузли підлягають розбиранню і здаванню,
як металобрухт, спеціалізованим організаціям.
   Голова комісії
   Члени комісії:
 
                         Додаток N 5
________________________
   (управління,
   установа НБУ)                 Затверджую
                    ___________________________
                    (посада і підпис керівника)
                    "___ "_____________199___р.
               Акт N
         технічного стану автомобільних
         шин спеціального  автомобіля
         ______________________________
           (марка, державний номер)
   Комісія у складі (посади, прізвища) _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
призначена наказом (розпорядженням) ______________________________
__________________________________________________________________
оглянула автошини спеціального автомобіля ________________________
   В результаті перевірки карточок обліку роботи автошин і
огляду шин комісія установила:
 
автомобільні шини __________________, ___________________________,
            (розмір)         (модель)
N ____________________________, випуску _____________________ року
завод-виготовлювач ______________________, придбані ______________
_______ року, установлені на автомобіль _____________________ року
пробіг на _________________ року становить ___________________ при
нормі експлуатаційного пробігу ___________________________ тис.км.
   Технічний стан ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Висновок комісії ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Голова комісії
 
Члени комісії:
                         Додаток N 6
      Про визначення вмісту дорогоцінних металів
   1. При складанні  договору  на  постачання  електронної,
обчислювальної та комп'ютерної техніки замовники повинні запросити
у підприємства-постачальника (виробника)  довідку  про  вміст
дорогоцінних металів.
   2. Якщо довідка  відсутня,  то  при  визначенні  вмісту
дорогоцінних металів в обчислювальній, комп'ютерній та іншій
електронній техніці необхідно керуватися такими правилами:
   2.1. По техніці, що передана регіональним управлінням та
установам НБУ в централізованому порядку, вміст дорогоцінних
металів визначати на основі даних, наданих Національним банком
України.
   2.2. В інших випадках облік  дорогоцінних металів вести
згідно з записами в паспортах та іншій супровідній документації.
   2.3. Вилучення дорогоцінних металів має бути забезпечено
незалежно від того, чи зазначено про їх вміст у паспорті або в
інших документах. У разі відсутності таких даних слід звернутися
до  заводу-виробника.  Якщо  це  неможливо,  то  присутність
дорогоцінних металів у даній техніці визначається експертним
шляхом або шляхом порівняння аналогів чи візуально.
   2.4. У разі відсутності аналогів або неможливості візуального
визначення вмісту дорогоцінних металів необхідно направляти дану
техніку на експертизу в Інститут кольорових металів у м.Донецьку,
якому Мінфіном надане таке право.
   Інститут проводить експертизу, оплачує вартість дорогоцінних
металів, надає довідку, а дорогоцінні метали передає до Державної
скарбниці (тт.90-06-96, 92-34-48).
   3. У разі виявлення та вилучення з техніки вузлів і деталей,
що містять дорогоцінні метали, слід для керування у подальшій
роботі звернутися до "Положення про порядок збирання і здавання
відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" та
"Положення про порядок приймання і переробки відходів і лому
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про порядок
розрахунків із здавальниками за прийняті від них метали  і
дорогоцінне каміння у вигляді відходів і лому", затверджених
спільним  наказом  Мінфіну,  Мінекономіки,  Держкомітету  з
матеріальних ресурсів, НБУ, Держріддорогмету від 23 червня 1994
р. за N 54/11/161/91/15 ( z0158-94 ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка