Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок роботи з компенсаційними сертифікатами та заявами, що не допущені до участі в спеціалізованому сертифікатному аукціоні


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1486 від 05.12.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 грудня 1996 р.
 vd961205 vn1486           за N 765/1790
 
       Про затвердження Положення про порядок
       роботи з компенсаційними сертифікатами
       та заявами, що не допущені до участі в
       спеціалізованому сертифікатному аукціоні
 
   На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від
28 березня 1996 року N 363 ( 363-96-п ) "Про порядок продажу
акцій відкритих акціонерних товариств за компенсаційні сертифікати
через центри сертифікатних аукціонів" та "Положення про порядок
проведення  спеціалізованих  сертифікатних  аукціонів   за
компенсаційні  сертифікати", затвердженого  наказом ФДМУ від
5 квітня 1996 року N 395 ( z0161-96 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок роботи з компенсаційними
сертифікатами  та  заявами,  що  не  допущені  до участі в
спеціалізованому сертифікатному аукціоні (додається).
   2. Директору  департаменту  розвитку  фондового  ринку
Васіній М.В.:
   2.1. Забезпечити  публікацію  Положення  у  Державному
інформаційному бюлетені "Про приватизацію";
   2.2. Забезпечити узагальнення практики застосування Положення
та внесення до нього необхідних змін;
   2.3. Провести реєстрацію Положення в установленому порядку
Міністерством юстиції України.
   3. Генеральному директору УЦСА Тараторіну Ю.М.:
   3.1. Передати Положення до регіональних центрів сертифікатних
аукціонів;
   3.2. Організувати  роботу  по  забезпеченню  подальшого
використання компенсаційних сертифікатів, що не допущені до участі
в спеціалізованому сертифікатному аукціоні, заявникам згідно з
затвердженим Положенням.
   3.3. Передати регіональним центрам сертифікатних аукціонів
повноваження   по   забезпеченню  подальшого  використання
компенсаційних сертифікатів, що не  допущені  до  участі  в
спеціалізованому сертифікатному аукціоні.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ФДМУ Буцу Б.Е.
 
 В.О.Голови Фонду                  Є.Григоренко.
 
 
                          Затверджено
                     наказом Фонду державного
                     майна  України   від
                     05.12.1996 року N 1486
              Положення
   про порядок роботи з компенсаційними сертифікатами
   та заявами, що не допущені до участі в спеціалізованому
           сертифікатному аукціоні
   Це Положення розроблено відповідно до Положення про порядок
проведення  спеціалізованих  сертифікатних  аукціонів   за
компенсаційні сертифікати, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 5 квітня 1996 року N 395 ( z0161-96 ).
   Положення визначає порядок роботи із заявами на участь у
спеціалізованому  сертифікатному  аукціоні  за  компенсаційні
сертифікати (надалі - спеціалізований аукціон) та компенсаційними
сертифікатами (надалі - КС), прийнятими установами системи центрів
сертифікатних аукціонів від фізичних та юридичних осіб і визнаними
такими, що не допущені до участі в спеціалізованому аукціоні.
           1. Загальні положення
   1.1. Заяви, які були одержані установами системи центрів
сертифікатних аукціонів від фізичних та юридичних осіб, можуть
бути не допущені до участі в спеціалізованому аукціоні, а КС - не
прийняті до оплати за акції відкритих акціонерних товариств (ВАТ)
- у таких випадках:
   - зняття пакету акцій ВАТ з продажу на спеціалізованому
аукціоні, яке здійснюється за рішенням Фонду державного майна
України  окремо по кожному об'єкту (надалі - зняття ВАТ з
аукціону);
   - наявність невиправних помилок у заявах або порушень порядку
подання заяв, що роблять неможливою участь  таких  заяв  в
спеціалізованому аукціоні, про що свідчить рішення Аукціонної
комісії.
   1.2. В даному Положенні використовуються такі терміни:
   Заявник - фізична або юридична особа, заява та КС якої не
були допущені до участі у спеціалізованому аукціоні в одному з
випадків, передбачених даним Положенням.
   Недійсна заява - заява фізичної або юридичної особи, яку не
було допущено до участі в спеціалізованому аукціоні в одному з
випадків,  передбачених  даним  Положенням,  і  яка підлягає
обов'язковому анулюванню.
   КС мінімального номіналу - КС номінальної вартості 10 гривень
( один млн.крб. у грошових одиницях 1995 року).
   1.3. КС, отримані установами системи центрів сертифікатних
аукціонів у готівковій формі, погашаються в момент прийняття.
Після зарахування таких КС на акумуляційні рахунки Регіональних
центрів сертифікатних аукціонів (надалі - РЦСА) усі наступні
операції з такими КС здійснюються у безготівковій формі.
   1.4. У випадку зняття ВАТ з аукціону заяви, подані на
придбання  акцій  ВАТ, що знімається з аукціону, вважаються
недійсними і підлягають анулюванню. Зняття ВАТ  з  аукціону
здійснюється на підставі відповідного наказу Фонду державного
майна України (надалі - ФДМУ) окремо по кожному об'єкту.
   1.5. Заяви, що не були допущені до участі в спеціалізованому
аукціоні за рішенням Аукціонної комісії у зв'язку із наявністю
невиправних  помилок,  вважаються  недійсними  і  підлягають
анулюванню.
   1.6. Усі заяви, які були подані на придбання акцій ВАТ, що
знімається з аукціону, незалежно від моменту видання відповідного
наказу ФДМУ про зняття об'єкта з аукціону, обробляються в РЦСА та
передаються до Українського центру сертифікатних аукціонів (надалі
- УЦСА) згідно з Положенням про порядок проведення спеціалізованих
сертифікатних  аукціонів  за  компенсаційні   сертифікати,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 5 квітня
1996 року N 395 ( z0161-96 ).
   1.7. У випадку анулювання (визнання недійсною) заяви, УЦСА
відкриває тимчасові рахунки невикористаних КС (надалі - тимчасові
рахунки) для кожного заявника окремо, на повну кількість КС
мінімального номіналу, вказану в заяві.
   1.8. Тимчасові рахунки забезпечують збереження інформації про
заявників, облік в електронній формі залишку КС та їх подальшого
використання. Порядок ведення тимчасових рахунків для заявників,
заяви яких були анульовані згідно з цим Положенням, та порядок
обліку операцій з КС в пунктах збору заявок (надалі - ППЗ) або
РЦСА встановлюється УЦСА.
   1.9. Власник невикористаних КС (фізична або юридична особа)
має право:
   - заявляти невикористані КС у будь-якій кількості (в межах
суми, що обліковується на його тимчасовому рахунку) на придбання
акцій будь-яких інших ВАТ, що виставляються на будь-яких наступних
спеціалізованих аукціонах;
   - повернути повну суму невикористаних КС, що обліковуються на
його тимчасовому рахунку, або повну суму залишку КС після подання
заяв на придбання акцій, на будь-який акумуляційний рахунок в
установах банківської системи.
   1.10. Повернення  КС  на  рахунок,  вказаний  заявником,
здійснюється виключно тим РЦСА, через установу системи ППЗ якого
було подано анульовану заяву. Подання заяви з використанням КС,
які  знаходяться  на  тимчасовому  рахунку  УЦСА,  на  інші
спеціалізовані аукціони здійснюється через ППЗ, в якому було
подано анульовану заяву, або через відповідний РЦСА, якщо ППЗ був
тимчасовим.
        2. Порядок інформування заявників
   2.1. При підведенні підсумків  спеціалізованого  аукціону
аукціонна комісія, на основі поданої УЦСА інформації, приймає
рішення про не допущення до участі у спеціалізованому аукціоні
заяв, що містять невиправні помилки чи були подані з порушеннями
порядку подання заяв та затверджує Перелік заяв, що не допущені до
участі у спеціалізованому аукціоні.
   2.2. Після підведення підсумків спеціалізованого аукціону та
затвердження ФДМУ його результатів, УЦСА відкриває тимчасові
рахунки власникам КС, заяви яких не були допущені до участі у
спеціалізованому  аукціоні,  та  формує  Перелік рахунків
невикористаних сертифікатів за результатами аукціону. Перелік
містить таку інформацію:
   - номер недійсної заяви;
   - ПІпБ власника рахунку, тип, серію та номер посвідчення
особи - для фізичних осіб;
   - назву та код за ЗКПО (ЄДРПОУ) - для юридичної особи;
   - номер  тимчасового  рахунку та кількість КС мінімального
номіналу;
   - дату використання та кількість використаних КС мінімального
номіналу;
   - залишок КС на тимчасовому рахунку;
   - місце для підпису заявника-власника рахунку та коментаря.
   2.3. УЦСА видає та надсилає до усіх РЦСА наказ про порядок
роботи у зв'язку із зняттям ВАТ з аукціону, який містить:
   - назву ВАТ, код за ЗКПО;
   - посилання на наказ ФДМУ про зняття ВАТ з аукціону (у
випадку зняття ВАТ з аукціону);
   - посилання на рішення аукціонної комісії (у випадку не
допущення заяви до участі в аукціоні);
   - перелік  рахунків  невикористаних  сертифікатів  за
результатами аукціону окремо по кожному РЦСА.
   2.4. Кожний РЦСА на підставі наказу УЦСА, згаданого у п. 2.3,
інформує заявників про зняття ВАТ з аукціону.  Інформування
заявників (фізичних та юридичних осіб), які подали заяви на
придбання акцій ВАТ, що було знято з аукціону, проводиться РЦСА
шляхом розсилання до відповідних ППЗ інформаційних повідомлень про
зняття ВАТ. Інформаційні повідомлення містять таку інформацію:
   - посилання на наказ ФДМУ, на підставі якого ВАТ знято з
аукціону;
   - посилання на наказ УЦСА, згаданого у п.2.3;
   - повідомлення про скасування заяв та інформацію про права
заявників щодо подальшого використання КС на тимчасових рахунках
відповідно до цього Положення;
   - перелік  рахунків  невикористаних  сертифікатів  за
результатами аукціону по ППЗ.
   2.5. Протягом двох тижнів після отримання переліків рахунків
невикористаних КС, РЦСА повідомляє кожного власника невикористаних
КС про:
   - анулювання його заяви;
   - причини анулювання;
   - номер його тимчасового рахунку та кількість КС, що на ньому
обліковуються;
   - права заявника щодо подальшого  використання  КС,  що
обліковуються на його тимчасовому рахунку.
   2.6. Інформаційні повідомлення та інформація  про  права
заявників щодо подальшого використання КС на тимчасових рахунках,
розміщуються в ППЗ (та РЦСА), і повідомляють їх про зняття об'єкта
з продажу на аукціоні та про порядок і можливості подальшого
використання КС на тимчасових рахунках.
   2.7. РЦСА та ППЗ несуть відповідальність за своєчасність і
повноту інформування заявників про анулювання їхніх заяв у зв'язку
із зняттям ВАТ з аукціону чи наявністю в поданих ними заявах
невиправних помилок, а також про права таких заявників, щодо
подальшого використання ними невикористаних КС.
          3. Порядок анулювання заяв
   3.1. Анулювання заяви фізичної та юридичної особи у випадках,
передбачених даним Положенням, здійснюється в ППЗ та/або РЦСА, в
якому заява була подана, при зверненні заявника з метою подальшого
використання КС, що обліковуються на тимчасових рахунках.
   3.2. Анулювання заяви фізичної особи здійснюється на основі
отриманого  ППЗ  від  РЦСА  Переліку рахунків невикористаних
сертифікатів за результатами аукціону та за поданням заявником
другого примірника заяви, що має бути анульована, та посвідчення
особи.
   Анулювання заяви здійснюється працівником відповідного ППЗ
(або РЦСА) шляхом перекреслення червоним олівцем тексту примірника
заяви, що поданий заявником. На заяві у присутності фізичної особи
робиться надпис (або штамп) "Анульовано", проставляється дата
анулювання заяви. Факт анулювання заяви завіряється: підписами на
ній заявника і уповноваженої особи ППЗ (або РЦСА) та печаткою ППЗ
або РЦСА.
   Анульована заява повертається заявникові і використовується
ним при розпорядженні (поверненні чи заявленні на спеціалізований
аукціон) КС, що обліковуються на тимчасовому рахунку.
   3.3. Анулювання  заяви  юридичної  особи  у  випадках,
передбачених даним Положенням, здійснюється на основі отриманого
РЦСА Переліку рахунків невикористаних сертифікатів за результатами
аукціону та за поданням уповноваженою особою юридичної особи
(надалі - уповноважена особа) до відповідного РЦСА, де було подано
заяву, другого примірника заяви, яка має бути анульована, та
документів, що посвідчують цю особу та її повноваження.
   Анулювання заяви здійснюється шляхом перекреслення червоним
олівцем тексту заяви. На заяві у присутності уповноваженої особи
робиться надпис (або штамп) "Анульовано" та проставляється дата
анулювання заяви. Факт анулювання заяви завіряється: підписами
уповноваженої особи заявника і уповноваженої особи РЦСА  та
печаткою РЦСА.
   Анульована заява повертається уповноваженій особі заявника і
використовується нею при розпорядженні (поверненні чи заявленні на
спеціалізований аукціон) КС, що обліковуються на тимчасовому
рахунку.
   3.4. Якщо заява була подана на придбання акцій декількох ВАТ,
одне з яких було зняте, заява анульовується частково шляхом
викреслення у ній рядка, який відповідає знятому підприємству, та
зменшення загальної суми КС за заявою на відповідну суму, що було
викреслено.
   Зміни, які було внесені до заяви, підтверджуються підписами
заявника (уповноваженої особи) та представника відповідного ППЗ
(або РЦСА) та печаткою відповідного ППЗ (або РЦСА). Примірник
заяви, до якого було внесено зміни, повертається заявнику.
        4. Порядок повернення КС заявникам
   4.1. Повернення  заявникові  КС,  які  обліковуються  на
тимчасовому рахунку, здійснюється відповідним РЦСА, через який
була подана недійсна заява, за поданням заявником письмової заяви
на повернення КС. Така заява повинна містити П.І.пБ. заявника,
дані  посвідчення  особи  (уповноваженого  представника,  та
довіреності уповноваженому представнику на виконання дій від імені
юридичної особи-покупця),  номер  анульованої  заяви,  номер
тимчасового  рахунку, кількість КС мінімального номіналу, що
залишилася на тимчасовому рахунку та підлягає поверненню, та
реквізити позабалансового рахунку для акумуляції КС, на який
заявник бажає перерахувати свої КС.
   4.2. Заявник - фізична особа, що бажає повернути КС, до
подання в РЦСА Заяви на повернення КС  повинен  попередньо
зареєструвати її в ППЗ, в якому він подавав заяву на придбання
акцій, та  анулювати  недійсну  заяву  на  придбання  акцій.
Відповідальна особа ППЗ фіксує повернення КС заявникові у Переліку
рахунків невикористаних сертифікатів за результатами аукціону,
проставляє на заяві на повернення КС печатку ППЗ та анульовує
заяву на придбання акцій згідно п.3.2. цього Положення.
   4.3. Уповноважений представник заявника - юридичної особи
подає заяву на повернення КС безпосередньо до РЦСА, в якому він
подавав заяву на придбання акцій. Відповідальна особа РЦСА приймає
заяву на повернення КС та анульовує заяву на придбання акцій
згідно з п.3.3. цього Положення.
   4.4. На основі поданої заявником до РЦСА заяви на повернення
КС з відміткою ППЗ, уповноважена особа РЦСА звіряє відповідність
вказаних коштів наявним на тимчасовому рахунку за Переліком
рахунків невикористаних сертифікатів, отриманим від УЦСА, та
виписує за погодженням з бухгалтерією РЦСА позабалансове платіжне
доручення на перерахування відповідної кількості КС мінімального
номіналу, на позабалансовий рахунок для акумуляції КС, вказаний
заявником у заяві на повернення КС.
   Для перерахування КС використовується форма позабалансового
платіжного доручення, наведена у додатку 6 до Положення про
порядок обліку, умови зберігання та погашення компенсаційних
сертифікатів  в  установах банківської системи, затвердженого
постановою Правління  Національного  банку України від 5 червня
1996 року 137 ( v0370500-96 ) (надалі - Положення НБУ).
   4.5. Перерахування КС здійснюється одноразово і виключно на
повну суму КС, що залишилися на тимчасовому рахунку на момент
звернення заявника. Перерахування часток суми не допускається.
   4.6. Відповідальність за достовірність даних про рахунок, на
який заявник бажає перерахувати свої КС (номер рахунку, реквізити
банку тощо), несе заявник.
   4.7. Зарахування КС на рахунок, вказаний заявником,  та
списання відповідної суми КС з рахунку РЦСА здійснюється у
порядку, встановленому Положенням НБУ.
   4.8. Після видачі позабалансового платіжного доручення на
перерахування КС на рахунок заявника відповідальна особа РЦСА
відображає  операцію  повернення  КС  у  відомості  виданих
позабалансових платіжних доручень на повернення КС, форма якої
затверджується УЦСА.
   4.9. Відомість виданих позабалансових платіжних доручень, на
повернення КС передається до УЦСА раз на місяць протягом десяти
днів після закінчення терміну приймання  заяв  на  черговий
спеціалізований сертифікатний аукціон разом з даними про прийняті
заяви. УЦСА на підставі отриманої відомості проводить закриття
відповідних тимчасових рахунків.
   4.10. УЦСА щомісячно складає та надає відповідним  РЦСА
переліки  закритих  тимчасових  рахунків  КС для запобігання
помилкового заявлення КС на спеціалізовані аукціони.
   4.11. У випадку виявлення розбіжностей між кількістю КС,
наявною на тимчасовому рахунку, та сумою, зазначеною у платіжному
дорученні, УЦСА повідомляє відповідний РЦСА. РЦСА у двотижневий
термін проводить розслідування  та  доповідає  про результати
розслідування УЦСА.
    5. Порядок заявлення КС на спеціалізований аукціон
   5.1. Подання заяв з використанням КС, що обліковуються на
тимчасових рахунках на спеціалізований  аукціон, здійснюється
заявниками (фізичною або юридичною особою) шляхом подання заяв за
формами, встановленими ФДМУ для безготівкових КС.
   Заяви подаються у відповідності до Положення про порядок
проведення спеціалізованих  сертифікатних  аукціонів  за  КС,
затвердженого  наказом  ФДМУ  від  5 квітня 1996 року N 395
( z0161-96 ), з урахуванням наведених нижче особливостей.
   5.2. Заявник подає заяву в тому ППЗ, де він подавав заяву,
яку було анульовано або у відповідному РЦСА, якщо ППЗ  був
тимчасовим. При першому поданні заяви з використанням зарахованих
на тимчасові  рахунки  КС  недійсна  заява  анульовується
відповідальною особою ППЗ (РЦСА) згідно з п.3 цього Положення.
   5.3. Реєстратор перевіряє  наявність  кількості  КС,  що
заявляються, на тимчасовому рахунку заявника за Переліком рахунків
невикористаних сертифікатів за результатами відповідного аукціону
та відображає в ньому зменшення кількості КС на тимчасовому
рахунку.
   5.4. Усі заяви на придбання акцій фізичною (юридичною) особою
на спеціалізованому сертифікатному  аукціоні  обробляються  у
встановленому УЦСА порядку приймання та обробки заяв від фізичних
(юридичних) осіб. Заявлена кількість КС списується з тимчасового
рахунку заявника.
   5.5. В ППЗ (або РЦСА) одночасно з реєстрацією заяви у
відомості реєстратора використання КС відображається в Переліку
рахунків невикористаних сертифікатів за результатами аукціону.
   5.6. У  випадку  заявлення  на  спеціалізований  аукціон
кількості, яка перевищує залишок КС,  що  обліковується  на
тимчасовому рахунку, заява задовільняється у межах фактичного
залишку КС. Порядок роботи з такими заявами встановлюється УЦСА.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка