Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення діяльності по охороні і супроводженню підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України


 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 43/74 від 29.01.97
   м.Київ
 
 vd970129 vn43/74
 
       Про вдосконалення діяльності по охороні
       і супроводженню підакцизних товарів,
       що переміщуються транзитом через митну
            територію України
 
   З метою подальшого вдосконалення діяльності митних органів по
охороні та супроводженню підакцизних транзитних товарів,  що
переміщуються через митну територію України, а також, враховуючи,
що Інструкцією про порядок застосування охорони і супроводження
підакцизних  товарів, що переміщуються транзитом через митну
територію України, затвердженою  наказом  Державного  митного
комітету і Міністерства внутрішніх справ України від 25 липня 1996
року N 344/510 ( z0424-96 ), не визначено  порядок  участі
підрозділів МВС України у цій діяльності, Н А К А З У Є М О:
   1. У разі  залучення  підрозділів  МВС  до  охорони  і
супроводження підакцизних транзитних товарів, що переміщуються
через митну територію України, у порядку, передбаченому постановою
Кабінету Міністрів України від 29.06.96 N 699 ( 699-96-п ),
виконання функцій щодо охорони підакцизних транзитних товарів
покласти на підрозділи Державної служби охорони при МВС України
(ДСО), а щодо їх митного супроводження - на підрозділи митної
варти Державної митної служби України.
   Змістом функцій  по  митному  супроводженню  підакцизних
транзитних  товарів підрозділами митної варти є забезпечення
постійного митного контролю за підакцизними транзитними товарами,
обов'язкового доставлення цих товарів до митниць призначення,
визначення способу охорони і супроводження, шляхів перевезень
товарів, пунктів технологічних зупинок, порядку приймання-передачі
транспортних засобів і документів між підрозділами митної варти,
забезпечення недоторканості товарів та накладеного на транспортні
засоби митного забезпечення у вигляді пломб чи печаток на час
переміщення товарів, у тому числі:
   - у випадку технічних чи вимушених зупинок;
   - у  разі припинення транзитного переміщення товарів та
вилучення їх уповноваженим митним органом чи у разі винесення
повноваженою особою правоохоронних органів держави постанови про
порушення адміністративного або кримінального провадження щодо
підакцизних  транзитних  товарів,  пов'язаного  з припиненням
транспортування та розміщенням у місцях їх тимчасового зберігання.
   Змістом функцій  охорони  підакцизних  транзитних товарів
нарядами підрозділів ДСО визначити дії щодо недопущення злочинних
посягань  на  підакцизні транзитні товари шляхом незаконного
заволодіння ними третіми особами, а також  несанкціонованого
уповноваженим представником митного органу, який супроводжує ці
товари, доступу до них шляхом  порушення  цілісності  місця
знаходження  або  накладеного  на транспортні засоби митного
забезпечення, у тому числі і власником (перевізником) товарів, на
час  перебування  їх  під  охороною,  а  також забезпечення
обов'язкового доставлення цих товарів до митниць призначення.
   2. Управлінням по організації боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил Державної  митної  служби  України
(Крикун О.О.) та Державної служби охорони при  МВС  України
(Шаповал В.І.):
   2.1. Організувати взаємодію у питаннях забезпечення спільними
зусиллями охорони і супроводження підакцизних транзитних товарів,
що переміщуються через митну територію України.
   2.2. Координувати діяльність структурних підрозділів митної
варти і ДСО з організації належного забезпечення охорони і
супроводження підакцизних транзитних товарів, що переміщуються
через митну територію України.
   2.3. Здійснювати контроль за несенням служби співробітниками
підрозділів митної варти і ДСО, які задіяні для забезпечення
охорони і супроводження підакцизних транзитних  товарів,  що
переміщуються через митну територію України, а також  вжити
необхідних заходів по недопущенню фактів недоставлення товарів до
митниць призначення з вини їх співробітників.
   3. Начальникам УДСО при ГУМВС України в Криму, м.Києві та
Київській області, управлінь, відділів ДСО при УМВС України в
областях, м.Севастополі:
   3.1. За заявками, що надійшли з митних органів (додаток N
1), та відповідно до договірних зобов'язань розробити комплекс
заходів, передбачених вимогами наказів МВС України від 28.02.93
N 42, від 15.04.94 N 196, спільного наказу Держмиткому і МВС
України від 25.07.96 N 344/510 ( z0424-96 ) та забезпечити
виділення сил і засобів, необхідних для організації надійної
охорони підакцизних товарів, що прямують транзитом через митну
територію України.
   3.2. Організувати контроль за несенням служби працівниками
підрозділів ДСО, задіяними для забезпечення охорони підакцизних
транзитних товарів, що переміщуються через  митну  територію
України, доставленням ними товарів до митниць призначення. Вжити
необхідних заходів по недопущенню фактів недоставлення товарів до
митниць призначення з вини співробітників ДСО.
   4. У випадку спільного здійснення  функцій  охорони  та
супроводження нарядами підрозділів митної варти та ДСО старшим
спільного наряду призначати уповноваженого представника митного
органу (старшого групи супроводження митної варти), за винятком
виконання функцій по припиненню злочинних посягань на безпеку
осіб, які забезпечують перевезення товарів, чи на самі товари.
   5. Для вдосконалення процесу оформлення митного супроводження
підрозділами митної варти підакцизних транзитних товарів, що
переміщуються через митну територію України, встановити такий
порядок його здійснення:
   5.1. Старший групи митної варти зобов'язаний:
   5.1.1. Спільно з представником митниці відправлення і старшим
наряду підрозділу ДСО оглянути автотранспорт з метою визначення
його технічного стану, цілісності митного забезпечення, провести
спільний інструктаж групи митної варти, наряду підрозділу ДСО і
водіїв про порядок слідування автотранспортних засобів у колоні,
взаємодію, в тому числі у випадках, що порушують установлений
порядок переміщення товарів.
   5.1.2. З метою фіксації  початку  митного  супроводження
підакцизних транзитних товарів, що переміщуються через митну
територію України, оформляти на території митниці відправлення акт
про передачу для зберігання і доставлення до митниці призначення
документів і підакцизних транзитних товарів у трьох примірниках
(додаток N 2, розділ 1), перший з яких після митного оформлення
передати старшому зміни митниці відправлення. При цьому на кожному
примірнику акта має бути підпис:
   - старшого  зміни, засвідчений його штампом "Під митним
контролем";
   - інспектора, який проводив митне оформлення товарів та склав
акт, засвідчений його особистою номерною печаткою;
   - старшого групи митної варти, який приймає документи і
товари для зберігання на час руху.
   5.1.3. Під  час  виконання функцій митного супроводження
вживати заходів щодо:
   - супроводження автотранспорту з товарами на протязі всього
часу руху між пунктами приймання-передачі на території України,
забезпечуючи рух шляхом та напрямками, встановленими митницею
відправлення;
   - зміни маршруту руху у разі необхідності (форс-мажорні
обставини, уникнення нападу та інше), забезпечуючи при цьому
дотримання встановленого терміну доставлення товарів у митницю
призначення;
   - припинення протиправних дій стосовно товарів, транспортних
засобів, особового складу групи митної варти, наряду підрозділу
ДСО або водіїв;
   - забезпечення порядку слідування автотранспортних засобів у
колоні, визначення зупинок для відпочинку та технічного огляду
автотранспортних засобів, режиму і порядку роботи особового складу
групи митної варти і спільно зі старшим наряду підрозділу ДСО;
   - оформлення у товаросупровідних документах усіх випадків
порушення режиму та маршруту руху, в тому числі затримання
автотранспорту з товарами, а також їх приймання-передачі між
групами митної варти;
   - забезпечення конфіденційності договірних  відносин  при
охороні та супроводженні автотранспорту з товарами, нерозголошення
особовим складом групи митної варти і підрозділу ДСО відомостей
про маршрут пересування товарів, їх вартісну, кількісну, якісну та
іншу характеристику;
   - забезпечення обов'язкового доставлення автотранспорту з
підакцизними транзитними товарами, що супроводжуються до митниці
призначення.
   5.2. Після доставлення підакцизних транзитних товарів до
митниці призначення старший останньої групи митної варти оформляє
на її території 2-й і 3-й примірники акта про передачу для
зберігання і доставлення до митниці призначення документів і
підакцизних транзитних товарів (додаток N 2, розділ II). При цьому
на всіх примірниках акта має бути підпис:
   - старшого зміни митниці призначення, засвідчений штампом
"Під митним контролем";
   - інспектора митниці призначення, який приймав підакцизний
транзитний товар до митного оформлення, засвідчений його особистою
номерною печаткою виключно після  доставлення  документів  і
підакцизних транзитних товарів до митниці призначення.
   Другий примірник акта після митного оформлення залишається у
справах митниці призначення, а третій - підрозділу митної варти,
група якого доставила підакцизний товар до митниці призначення.
   5.3. У випадку вимушеної зупинки транспортного (-них) засобу
(-ів), коли подальше пересування стає неможливим чи призведе до
затримки переміщення всієї колони транспортних засобів, старший
групи митної варти після  прибуття  співробітників  (-а)  з
найближчого митного органу передає їм (йому) документи і означений
автотранспорт за укладеним між ними актом (додаток N 3), що
складається в одному примірнику для митної установи, представник
якої прибув для вирішення питання про подальше  переміщення
товарів, а в акті про передачу для зберігання і доставлення до
митниці призначення документів і підакцизних транзитних товарів
(додаток  N 2) оформляється розділ III. При цьому на всіх
примірниках акта має бути підпис:
   - старшого групи митної варти, яка супроводжує товари;
   - представника митної установи, який прийняв автотранспорт з
товарами з-під охорони і супроводження, із зазначенням номера його
службового посвідчення.
   5.4. У  випадку прийняття уповноваженою посадовою особою
правоохоронних органів держави рішення про припинення транзитного
переміщення підакцизних товарів та їх вилучення в установленому
законодавством порядку, оформляється акт  про  передачу  для
зберігання і доставлення до митниці призначення документів і
підакцизних транзитних товарів, завірений підписом із зазначенням
номера  службового  посвідчення уповноваженої посадової особи
установи, від імені якої винесено постанову  про  порушення
адміністративного або кримінального провадження щодо підакцизних
товарів, пов'язаного з припиненням їх транспортування по території
України та розміщенням у місцях їх тимчасового зберігання (додаток
N 2, розділ IV).
   6. Встановити порядок участі нарядів підрозділів Державної
служби охорони, задіяних для охорони підакцизних  транзитних
товарів,  що  переміщуються  через  митну  територію України
(особливості функціональних обов'язків наряду):
   6.1. Старший наряду підрозділу ДСО зобов'язаний:
   6.1.1. За укладеним договором  про  охорону  підакцизних
транзитних  товарів,  що переміщуються через митну територію
України, між їх власником (або уповноваженою ним особою) і
підрозділом Державної служби охорони доповісти про своє прибуття
для виконання охоронних функцій начальнику підрозділу митної варти
та надійти в його оперативне підпорядкування, підтвердити свої
повноваження довідкою встановленої форми (додаток N 4), яку
залишити в митниці відправлення.
   6.1.2. Спільно з представниками митниці  відправлення  і
старшим групи митної варти, яка супроводжує товари, оглянути
автотранспорт для визначення його технічного стану, цілісності
митного забезпечення, провести інструктаж водіїв про порядок
слідування в колоні автотранспортних засобів та взаємодію у
випадках, що порушують установлений порядок переміщення товарів, у
тому числі злочинних посягань на них.
   6.1.3. З метою фіксації початку виконання функцій охорони
оформити на території митниці відправлення акт про приймання
підакцизних транзитних товарів, що переміщуються через митну
територію України, під охорону в чотирьох примірниках (додаток N
5, розділ I), перший з яких після митного оформлення передати
старшому зміни митниці відправлення. При цьому  на  кожному
примірнику акта має бути підпис:
   - старшого зміни, засвідчений його штампом  "Під митним
контролем ";
   - інспектора, який проводив  митне  оформлення  товарів,
засвідчений його особистою номерною печаткою;
   - старшого наряду ДСО, який приймає товари під охорону.
   6.1.4. Під час виконання функцій охорони вживати заходів
щодо:
   - припинення протиправних дій стосовно товарів, транспортних
засобів, наряду охорони та супроводження;
   - дотримання напрямку та маршруту руху, визначеного митницею
відправлення згідно з переліком встановлених Кабінетом Міністрів
шляхів транзиту підакцизних товарів;
   - припинення несанкціонованих уповноваженим  представником
митного  органу  спроб  передати  (розвантажити)  товари  у
невстановленому місці;
   - припинення   спроб   несанкціонованого  уповноваженим
представником митного органу, який супроводжує ці товари, доступу
до них шляхом порушення цілісності місця знаходження товару та
митного забезпечення, у тому числі і власником (перевізником)
товарів;
   - забезпечення конфіденційності  договірних  відносин  по
охороні  товарів, нерозголошенню особовим складом наряду ДСО
відомостей щодо маршруту пересування товарів, їх  вартісних,
кількісних, якісних та інших характеристик;
   - забезпечення обов'язкового доставлення автотранспорту з
підакцизними транзитними товарами, що охороняються, до митниці
призначення.
   6.1.5. Після доставлення підакцизних транзитних товарів до
митниці призначення оформити на її території 2-й, 3-й та 4-й
примірники акта про передачу означених товарів з-під охорони
(додаток N 5, розділ II). При цьому на всіх примірниках акта має
бути підпис:
   - старшого зміни митниці призначення, засвідчений штампом
"Під митним контролем";
   - інспектора митниці призначення, який приймав підакцизний
транзитний товар до митного оформлення, засвідчений його особистою
номерною  печаткою  виключно  після  доставлення  підакцизних
транзитних товарів до митниці призначення.
   Другий примірник акта залишити старшому  зміни  митниці
призначення, третій - доставити в підрозділ ДСО, четвертий -
повернути нарочним або каналами зв'язку в митницю відправлення.
   6.1.6. У випадку вимушеної зупинки транспортного (-их) засобу
(-ів), коли подальше пересування стає неможливим чи призведе до
затримки  переміщення  всієї  колони  транспортних  засобів,
організувати  забезпечення  збереження  товарів  до  прибуття
співробітників з найближчого митного органу та оформити 2-й, 3-й
та 4-й примірники акта про передачу товарів з-під охорони (додаток
N 5, розділ III). При цьому на всіх примірниках акта має бути
підпис:
   - старшого групи митної варти, яка супроводжує товари;
   - представника митної установи, який прийняв автотранспорт з
товарами з-під охорони, з вказівкою номера його  службового
посвідчення;
   - старшого наряду підрозділу ДСО.
   6.1.7. У випадку прийняття уповноваженою посадовою особою
правоохоронних органів держави рішення про припинення транзитного
переміщення підакцизних товарів та їх вилучення в установленому
законодавством порядку, оформити акт про передачу підакцизних
транзитних товарів з-під охорони, завірений підписом уповноваженої
посадової особи з вказівкою номера його службового посвідчення
(додаток N 5, розділ IV).
   7. Управлінню Державної автомобільної інспекції МВС України
разом з підпорядкованими підрозділами:
   7.1. Організувати контроль за  дотриманням  перевізниками
підакцизних транзитних товарів встановлених митницями відправлення
маршрутів руху згідно з переліком шляхів, визначених постановою
Кабінету Міністрів  України  від  6 травня 1996 року N 484
( 484-96-п ) "Про затвердження переліку шляхів і  напрямків
транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на
митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих
товарів,  та  граничні  терміни транзиту підакцизних товарів
автомобільним і залізничним транспортом через територію України".
У  випадку  виявлення  порушень  встановленого маршруту руху
повідомляти про це найближчий митний орган та вживати заходів до
повернення  транспортних  засобів із транзитними підакцизними
товарами на визначені Кабінетом Міністрів шляхи.
   7.2. Сприяти безпечному руху автотранспорту з підакцизними
товарами, що переміщується через митну територію України. При
цьому:
   - вживати  заходів  оперативного  реагування  у  випадку
здійснення злочинних посягань на підакцизні транзитні товари, або
осіб, які їх супроводжують;
   - надавати нарядам по охороні та супроводженню інформацію
про стан оперативної обстановки, стан дорожнього покриття, що
обумовлює неможливість подальшого пересування автотранспортних
засобів;
   - сприяти нарядам охорони та супроводження в доставленні
транспортних засобів, задіяних для перевезення, до місць ремонту у
випадку їх технічних пошкоджень;
   - надавати нарядам охорони та супроводження в екстремальних
ситуаціях можливість використання наявних засобів зв'язку;
   - оперативно вживати заходів щодо  належного  оформлення
дорожньо-транспортних  пригод  у  відношенні  автотранспорту,
задіяного для перевезення і супроводження підакцизних транзитних
товарів, та повідомляти про них найближчий митний орган;
   - надавати можливість  зупинки  у  темний  період  доби
транспортних засобів, задіяних для перевезення і супроводження
транзитних підакцизних товарів, поблизу (на) територій (-ії)
стаціонарних постів ДАІ;
   7.3. Інформувати Державну митну службу та відповідні служби
МВС України про виявлені порушення встановленого порядку охорони
та супроводження транзитних підакцизних товарів через територію
України.
   7.4. У порядку, передбаченому Правилами дорожнього руху,
видавати дозвіл на переміщення колон, що складаються з 5 і більше
автотранспортних засобів.
   7.5. За окрему оплату, що вноситься згідно з порядком,
встановленим  Міністерством  внутрішніх  справ,  здійснювати
супроводження патрульним автомобілем ДАІ колон, які складаються з
10 транспортних засобів, що перевозять підакцизні транзитні товари
через митну територію України.
   8. Начальникам Головних управлінь, управлінь і самостійних
відділів МВС України, ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, УМВС України областей та м.Севастополя, УВСТ, начальникам
регіональних митниць (митниць) Державної митної служби України:
   8.1. Організувати   вивчення   вимог   цієї  вказівки
підпорядкованим особовим складом.
   8.2. Забезпечити  вжиття необхідних заходів щодо захисту
підакцизних транзитних товарів, що переміщуються через територію
України, та обов'язкової доставки їх до митниці призначення в
установленому порядку.
   9. Вважати таким, що втратив чинність, п. 13 наказу МВС
України та Державної митної служби України від 25.07.96 року
N 344/510 ( z0424-96 ).
   10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника  Міністра внутрішніх справ України Бородича Л.В.,
Управління Державної служби охорони при МВС України (Шаповала
В.І.), Управління по організації боротьби з контрабандою та
порушеннями митних правил Державної митної служби України (Крикуна
О.О.).
 
 Голова Державної митної служби України          Л.Деркач
 
 Міністр внутрішніх справ України           Ю.Кравченко
 
                Додаток N 1
                до наказу Державної митної служби
                України та Міністерства внутрішніх
                справ України
                від 29 січня 1997 р. N 43/74
               Заявка
         на виділення наряду для охорони
         підакцизних транзитних товарів
 
"____"___________199__р.                N _________
 
Начальнику УДСО,ВДСО при ГУМВС, УМВС України
в ________________________ області
   Прошу виділити наряд охорони в кількості _____________чол. на
службовому автомобілі (без службового автомобіля) для забезпечення
охорони підакцизних транзитних товарів, що належать:
__________________________________________________________________
        (назва фірми, організації, країни)
 
і на транспортних засобах:_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (марка, номерний знак)
будуть переміщуватись транзитом через митну територію України
з ________________________________________________________________
           (митниця відправлення)
до _______________________________________________________________
            (митниця призначення)
 
у період з "_____________" до "_________"_______________ 199__ р.
 
за маршрутом: ____________________________________________________
 
Начальник митного органу
________________________________
(підпис, печатка митного органу)
 
                Додаток N 2
                до наказу Державної митної служби
                України та Міністерства внутрішніх
                справ України
                від 29 січня 1997 р. N 43/74
                (заповнюється у трьох примірниках)
                АКТ
    про передачу для зберігання і доставлення до митниці
   призначення документів і підакцизних транзитних товарів
  I. Ми, _______________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові повністю
__________________________________________________________________
         інспектора митниці відправлення),
та _______________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові повністю,
__________________________________________________________________
        посада старшого групи митної варти)
 
склали цей акт у тому, що перший передав, а другий прийняв для
зберігання і доставлення у _______________________________ митницю
               (назва митниці призначення)
такі документи і підакцизні транзитні товари, що переміщуються під
охороною і супроводженням:
 
1. Номер транспортного засобу, найменування, кількість  N митного
забезпечення
__________________________________________________________________
 
найменування товару, фірма одержувач _____________________________
 
Перелік документів:
- ________________________________________________________________
- ________________________________________________________________
- ________________________________________________________________
        (найменування, номер, дата заповнення
        та кількість примірників документів)
 
Документи і товари на      Документи і товари на
транспортних засобах       транспортних
передав:             засобах прийняв:
______________________________  _________________________________
  (підпис, особиста номерна     (підпис старшого групи
   печатка інспектора          митної варти)
   митниці відправлення)
______________________________
    (підпис, штамп
  "Під митним контролем"
    старшого зміни
   митниці відправлення)
  II. Мною, ____________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові повністю
__________________________________________________________________
         інспектора митниці призначення)
 
прийнято до митного оформлення документи і підакцизні транзитні
товари на транспортних засобах, які зазначені в цьому акті, за
винятком:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Документи і товари на      Документи і товари на
транспортних засобах       транспортних
передав:             засобах прийняв:
______________________________  _________________________________
(підпис старшого групи митної  (підпис, особиста номерна печатка
 варти, яка доставила товар   інспектора митниці призначення)
     до митниці)
"_______"______________199__р.  _________________________________
 (час)   (дата)         (підпис, штамп "Під митним
                   контролем" старшого зміни
                    митниці призначення)
 
 
III. "______"______ 199___р. ______год. __________________________
   (дата)         (час)        (місце)
__________________________________________________________________
    (причини вимушеної зупинки, що призвели до затримки
__________________________________________________________________
   переміщення товарів, перелік документів і автотранспорту,
__________________________________________________________________
        що передаються, цілісність митного
__________________________________________________________________
    забезпечення, назва товару, фірми одержувача, країни)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Документи і товари на     Документи і товари на
транспортних засобах      транспортних
передав:            засобах прийняв:
_____________________________ ___________________________________
(підпис старшого групи митної   (підпис представника митної
варти, яка супроводжує товар)   установи, який прийняв товари,
                  N службового посвідчення)
 
 
IV. "______"________ 199___р. _____год. __________________________
   (дата)          (час)        (місце)
 
__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла
__________________________________________________________________
     рішення про припинення переміщення підакцизних
__________________________________________________________________
     транзитних товарів в установленому законодавством
__________________________________________________________________
    порядку, назва установи, місце, причини затримання,
__________________________________________________________________
    перелік документів і автотранспорту, що затриманий,
__________________________________________________________________
     цілісність митного забезпечення, назва товару,
__________________________________________________________________
           фірми одержувача, країни)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Документи і товари на     Документи і товари на
транспортних засобах      транспортних
передав:            засобах прийняв:
_____________________________ ___________________________________
(підпис старшого групи митної  (підпис уповноваженої посадової
варти, яка супроводжує товар)  особи, яка прийняла рішення про
                 припинення переміщення товарів,
                  N службового посвідчення)
 
                Додаток N 3
                до наказу Державної митної служби
                України та Міністерства внутрішніх
                справ України
                від 29 січня 1997 р. N 43/74
                АКТ
     про передачу документів і підакцизних транзитних
  товарів у випадках вимушеної зупинки транспортних засобів
 
"______"__________ 199__р. _______год. ___________________________
 (дата)           (час)        (місце)
  I. Ми, _______________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові повністю
__________________________________________________________________
          старшого групи митної варти)
та _______________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові повністю,
__________________________________________________________________
        посада представника митної установи,
__________________________________________________________________
        яка прибула, назва митної установи)
 
склали цей акт у тому, що перший здав, а другий прийняв для
вирішення питання про подальше  переміщення  товарів,  таких
документів і транспортних засобів:
__________________________________________________________________
            (перелік документів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (перелік транспортних засобів, тип, державний номер,
     найменування, кількість, N митного забезпечення)
 
2. Причини вимушеної зупинки автотранспорту: _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Передав:             Прийняв:
______________________________  ________________________________
  (підпис старшого групи     (підпис представника митної
    митної варти)        установи, номер службового
                      посвідчення)
 
                Додаток N 4
                до наказу Державної митної служби
                України та Міністерства внутрішніх
                справ України
                від 29 січня 1997 р. N 43/74
                 Для подання до митного органу
               Довідка
 
"____"___________199__р.                N ________
 
Згідно із договором від "____" ___________ 199__р. за N __________
укладеним між УДСО-ВДСО при УМВС України в _______________________
області та _______________________________________________________
           (назва фірми, організації, країни)
 
про охорону підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через
митну територію України, виділений наряд охорони у складі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(звання, прізвище співробітника ДСО, номер службового посвідчення)
 
на службовому автомобілі _________________________________________
                 (марка, державний номер)
для охорони товарів _____________________________________________,
              (назва фірми, організації, країни)
 
від митниці відправлення _________________________________________
до митниці призначення ___________________________________________
                    (її адреса)
у період з "_______________" до "_____"_________________ 199__ р.
за маршрутом: ____________________________________________________
 
 
Начальник УДСО, ВДСО при
ГУМВС, УМВС України
в ______________________ області
________________________ (Підпис)
      М.П.
                Додаток N 5
                до наказу Державної митної служби
                України та Міністерства внутрішніх
                справ України
                від 29 січня 1997 р. N 43/74
                (заповнюється у чотирьох
                примірниках)
                АКТ
   про приймання (передачу) підакцизних транзитних товарів
          під охорону (з-під охорони)
 
"____"___________199__р.             N _______________
   I. Ми, ______________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові повністю
__________________________________________________________________
         інспектора митниці відправлення),
та _______________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові повністю,
__________________________________________________________________
          посада старшого наряду ДСО)
 
склали цей акт на території ______________________________ митниці
в тому, що згідно з Договором від "__"______ 199__ р. за  N ____,
укладеним між УДСО-ВДСО при УМВС України в ___________ області та
__________________________________________________________________
        (назва фірми, організації, країни)
 
про охорону підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через
митну територію України, нарядом охорони у складі: _______________
__________________________________________________________________
      (звання, прізвище співробітника(-ів) охорони,
__________________________________________________________________
        номер(-ри) службового посвідчення)
 
взято  під  охорону  товари  фірми  (організації),  які  на
автотранспортних засобах:
__________________________________________________________________
           (марка, державний номер)
__________________________________________________________________
 
будуть переміщуватись з _________________ до ____________________
              (митниця        (митниця
             відправлення)      призначення)
 
у період з "_____________" до "_____"_____________ 199__ р.
за маршрутом: ____________________________________________________
 
Цілісність митного забезпечення перевірено.
 
Товари на транспортних засобах   Товари на транспортних засобах
передав:              прийняв:
______________________________   ______________________________
 (підпис, особиста номерна      (підпис старшого наряду ДСО)
 печатка інспектора митниці
    відправлення)
_____________________________________
(підпис, штамп "Під митним контролем"
старшого зміни митниці відправлення)
 
   II. Мною, ___________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові повністю інспектора
__________________________________________________________________
            митниці призначення)
 
прийнято до митного оформлення підакцизні транзитні товари на
транспортних засобах, які зазначені в цьому акті, за винятком:
__________________________________________________________________
 
Товари на транспортних засобах  Товари на транспортних засобах
передав:             прийняв:
______________________________  _________________________________
(підпис старшого наряду ДСО)   (підпис, особиста номерна печатка
                 інспектора митниці призначення)
_____ "______"_________199__р.  ________________________________
(час) (дата)            (підпис, штамп "Під митним
                   контролем" старшого зміни
                    митниці призначення)
   III. "______"_________199___р. _____ год. ___________________
      (дата)          (час)      (місце)
 
__________________________________________________________________
    (причини вимушеної зупинки, що призвели до затримки
__________________________________________________________________
      переміщення товарів, перелік автотранспорту,
__________________________________________________________________
   який передається, назва товару, фірми одержувача, країни)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Старший групи митної варти,  Представник митної установи,
яка супроводжує товари:    який прийняв товари:
___________________________  ___________________________________
     (підпис)          (підпис, номер службового
                      посвідчення)
  IV. "______"________ 199___р. _____ год. _____________________
     (дата)          (час)       (місце)
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла рішення
__________________________________________________________________
   про припинення переміщення підакцизних транзитних товарів
__________________________________________________________________
   у встановленому законодавством порядку, назва установи,
__________________________________________________________________
 місце, причини затримання, перелік документів і автотранспорту,
__________________________________________________________________
    що затриманий, цілісність митного забезпечення, назва
__________________________________________________________________
        товару, фірми одержувача, країни,)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Товари на транспортних засобах
передав:
____________________________________
(підпис старшого групи митної варти,
   яка супроводжує товари)
 
Товари на транспортних засобах
прийняв:
______________________________________
(підпис уповноваженої посадової особи,
______________________________________
 яка прийняла рішення про припинення
переміщення товарів, номер службового
      посвідчення)
 
Старший наряду підрозділу ДСО
______________________________
      (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка