Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про виробничу кооперацію між Державним комітетом України по використанню ядерної енергії та Міністерством Російської Федерації по атомній енергії


 
 
                      Зареєстровано
                      Міністерство економіки
                      України
                      13 грудня 1995 р.
                      N 42-10/9
                      Погоджено
                      Заступник Міністра
                      економіки України
                      Врублевский А.Г
                      16 грудня 1995 р.
 
               Угода
     про виробничу кооперацію між Державним комітетом
      України по використанню ядерної енергії та
   Міністерством Російської Федерації по атомній енергії
 
   Державний комітет України по використанню ядерної енергії та
Міністерство Російської Федерації по атомній енергії, іменовані
далі Сторонами у відповідності з Угодою про загальні умови і
механізм підтримки та розвитку виробничої кооперації підприємств
та галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 23
грудня 1993 року ( 997_014 ) і Протоколу про механізм реалізації
цієї Угоди від 15 квітня 1994 року ( 997_005 ), придаючи важливе
значення  збереженню  та  розвитку  довгострокової виробничої
кооперації, а також з метою забезпечення сприятливих умов для
економічного, виробничого та науково-технічного співробітництва
підприємств та організацій галузей домовились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони зобов'язуються зберігати на взаємовигідній основі
спеціалізацію підприємств відповідно до додатків 2,3 (відсутні),
виробничу та науково-технічну кооперацію між підприємствами та
організаціями галузей в сфері розробок, виробництва та координації
збуту продукції, наданню послуг галузевого призначення, а також
кооперацію при здійсненні поставок необхідних для цього сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів.
               Стаття 2
   На основі  взаємної  зацікавленості  Сторони  сприяють
господарюючим  суб'єктам  в  створенні  спільних міждержавних
галузевих організацій різних форм власності і в першу чергу з
участю технологічно взаємозв'язаних підприємств.
               Стаття 3
   Сторони погодились, що  кооперовані  поставки  продукції
здійснюються у відповідності з чинним законодавством Сторін на
основі контрактів (договорів), укладених суб'єктами Сторін.
   Сторони  сприятимуть  укладанню  двосторонніх  контрактів
(договорів) поставки продукції,  наданню  послуг,  здійсненню
науково-технічного співробітництва. Відповідальність за виконання
вищезазначених контрактів (договорів) несуть суб'єкти, що їх
укладали.
               Стаття 4
   Кооперовані поставки між підприємствами Сторін сировини,
матеріалів, комплектуючих та інших виробів, проектні, ремонтні
роботи, технічне обслуговування, технологічні операції та інші
послуги галузевого призначення, необхідні для виробництва кінцевої
продукції  і  забезпечення  стабільної  роботи  технологічно
пов'язаних  виробництв здійснюється за узгодженими переліками
згідно а додатком N 1 (відсутній). Реалізація Угоди здійснюється
шляхом укладання на їхній основі договорів (контрактів) між
підприємствами. Порядок взаєморозрахунків  між  господарюючими
суб'єктами Сторін визначається чинними міжурядовими Угодами і
законодавством країн.
               Стаття 5
   Загальний порядок поставок товарів за виробничою кооперацією
між підприємствами та організаціями Сторін і їх митне оформлення
визначені положеннями про порядок поставок і митного оформлення
продукції за виробничою  кооперацію  підприємств  і  галузей
держав-учасниць СНД,  які  затвердженні  постановою  Кабінету
Міністрів України від 18 травня 1994 року N 323 ( 323-94-п ) і
Постановою  Уряду Російської Федерації від 24 жовтня 1994 року
N 1190.
   Обсяг продукції, що поставляється за виробничою кооперацією
і підлягає квотуванню визначається відповідними міністерствами і
відомствами у межах експортних квот встановлених Урядами Сторін.
Перевозка вантажів в рамках цієї Угоди здійснюється за тарифами,
що діють на території кожної із Сторін.
               Стаття 6
   Продукція, товари та послуги, що поставляються за виробничою
кооперацією відповідно з переліком до цієї Угоди, не обкладаються
ввізним та вивізним митом, податками та акцизами в відповідності
до Статті 5 Угоди про загальні умови та механізм підтримки
розвитку  виробничої  кооперації  підприємств  та  галузей
держав-учасниць СНД.
               Стаття 7
   Сторони не продаватимуть чи передаватимуть третій Стороні, в
тому числі іноземним фізичним, юридичним особам і міжнародним
організаціям  продукцію,  що  поставляється  за  виробничою
кооперацією, науково-технічну інформацію про неї,  результати
досліджень, а також використовувати винаходи, "ноу-хау"  без
попереднього взаємного погодження.
               Стаття 8
   Всі спірні питання, що можуть виникнути між підприємствами
при поставці продукції згідно з Угодою, вирішуватимуться на
умовах, передбачених контрактами (договорами) між господарюючими
суб'єктами Сторін. Сторони зберігають за собою право переглядати
за попередніми повідомленнями  обсяги  щорічних  кооперованих
поставок, а також зобов'язуються повідомляти одне одного про зміни
спеціалізації, зняттю з виробництва продукції або відмови від
споживання продукції за 12 місяців до закінчення терміну дії цієї
Угоди.
               Стаття 9
   Сторони створюють для реалізації цієї Угоди двосторонню
робочу групу.
   Угода  може  змінюватися  або  доповнюватися  переліками
найважливіших видів продукції, що поставляється за виробничою
кооперацією, переліками підприємств, що зберігають спеціалізацію,
тільки за погодженням Сторін. Угода вступає в силу з  дня
підписання.
              Стаття 10
   Угода діє протягом п'яти років, і зберігатиме чинність на
наступні роки, якщо ні одна із Сторін не пізніше чим за шість
місяців до закінчення відповідного періоду її дії не заявить про
бажання припинення чинності цієї Угоди.
   Здійснено в м. Москві "_____________"_______"  95 р.
 
 
 Голова Державного комітету       Перший Заступник Міністра
 України                 Російської Федерації
 по використанню ядерної         по атомній енергії
 енергії
 
 М.П.Уманець                     В.Ф.Коновалов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка