Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про порядок роботи та компетенцію постійно діючої комісії для проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності відкритих акціонерних товариств


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
 N 1466 від 01.12.95
   м.Київ
 
 vd951201 vn1466
                     Затверджено
              наказом Фонду державного майна України
              від 1 грудня 1995 р. N 1466
 
              Положення
    про порядок роботи та компетенцію постійно діючої
    комісії для  проведення фінансово-економічного
    аналізу  господарської  діяльності  відкритих
           акціонерних товариств
 
           1. Загальні положення
   Постійно діюча комісія для проведення фінансово-економічного
аналізу господарської діяльності відкритих акціонерних товариств,
частка акцій яких належить державі, утворена згідно зі статтею 17
Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та на
підставі пункту 6 Тимчасового положення про Фонд державного майна
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
7 липня 1992 р. N 2558-XII ( 2558-12 ).
   Комісія проводить фінансово-економічний аналіз господарської
діяльності відкритих акціонерних товариств, якщо:
   сто відсотків акцій належать державі;
   на момент  початку  роботи комісії за державою лишилося
п'ятдесят відсотків і більше  акцій  за  дорученням  органу
приватизації  як основного акціонера, що володіє контрольним
пакетом акцій;
   на момент початку роботи комісії за державою лишилося менш як
п'ятдесят відсотків акцій -  за  дорученням  вищого  органу
товариства.
   Комісія розглядає питання, зазначені в п. 2 цього Положення,
стосовно відкритих акціонерних товариств:
   які згідно з Указом  Президента  України від 23 червня
1995 року  N 468 ( 468/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
приватизації у 1995 році" віднесені до групи Г;
   план розміщення акцій яких погоджується з Кабінетом Міністрів
України;
   приватизація або   корпоратизація   яких  здійснювалася
центральним апаратом Фонду державного майна України.
   Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності інших
відкритих акціонерних товариств здійснюється комісіями, утвореними
відповідними регіональними відділеннями Фонду державного майна
України.
        2. Функціональні обов'язки комісії
   На комісію покладаються:
   проведення фінансово-економічного  аналізу  господарської
діяльності відкритих акціонерних товариств, частка майна яких
належить державі;
   розгляд скарг, листів та пропозицій стосовно заміни посадових
осіб відкритих акціонерних товариств.
           3. Повноваження комісії
   Комісія уповноважена:
   вимагати від  ревізійних  комісій  відкритих  акціонерних
товариств  звіти  про  їх роботу та проведення позачергових
перевірок;
   вимагати від правління відкритого акціонерного товариства
проведення  незалежних  аудиторських  перевірок  діяльності
товариства;
   робити висновки щодо доцільності перебування посадових осіб
відкритих акціонерних товариств на посадах, які вони займають;
   давати рекомендації вищому органу товариства щодо заміни
голови правління;
   робити висновки щодо визнання  роботи  голови  правління
відкритого акціонерного товариства незадовільною;
   у разі потреби залучати до роботи в комісії працівників
різних департаментів або управлінь Фонду державного майна України,
його регіональних відділень та представництв на підставі службових
записок або листів, направлених головою комісії;
   у разі потреби залучати до роботи в комісії працівників
галузевих  міністерств,  державних  комітетів  та корпорацій,
фінансово-ревізійних  управлінь,  податкових  інспекцій  та
правоохоронних  органів  (за  погодженням з керівництвом цих
відомств);
   передавати справи  на  розгляд  до податкових інспекцій,
фінансово-ревізійних управлінь та прокуратур.
   Підписаний та затверджений акт роботи комісії може бути
підставою для розірвання контракту з головою правління відкритого
акціонерного товариства.
          4. Порядок роботи комісії
   Постійно діюча комісія скликається головою комісії у разі
потреби (коли Фондом державного майна України, його регіональними
відділеннями  або представництвами отримано листа, заяву або
скаргу) і починає роботу на підставі протоколу засідання комісії,
в якому зазначаються питання, що будуть розглянуті комісією, дані
щодо сформування робочої групи та визначаються попередні строки
подання висновків.
   Комісія повинна у десятиденний термін розглянути скаргу,
листа або службову записку, визначитися стосовно порядку і строків
роботи комісії та повідомити про це заявника або подати свої
висновки,  оформлені  відповідним  актом  чи протоколом, які
затверджуються заступником Голови Фонду державного майна України.
   У разі  складності  питання  або  неможливості прийняття
остаточного рішення голова комісії може продовжити строк розгляду
скарги, листа або службової записки, що повинно бути оформлено
відповідним протоколом засідання комісії, затвердженим заступником
Голови Фонду державного майна України.
 
 Надруковано в Державному інформаційному бюлетені "Про
 приватизацію", N 1/96
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка