Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про забезпечення управління майном, що перебуває
     у загальнодержавній власності, у процесі його
              приватизації
 
   З метою впорядкування управління майном, що перебуває у
загальнодержавній власності, забезпечення контролю за ефективністю
використання і збереженням цього майна в процесі його приватизації
та відповідно до пункту 7 статті 24 Закону України "Про державну
владу і місцеве самоврядування в Україні" ( 1к/95-ВР ), частини
першої статті 3 Закону України "Про приватизацію майна державних
підприємств" ( 2163-12 ) п о с т а н о в л я ю:
   1. На часткову зміну Указу Президента України  від  26
листопада 1994 року N 699 ( 699/94 ) "Про заходи щодо забезпечення
прав громадян  на  використання  приватизаційних  майнових
сертифікатів" установити, що  міністерства та інші центральні
органи державної виконавчої влади здійснюють такі повноваження
щодо управління майном:
   до створення акціонерних товариств у порядку, передбаченому
Указом Президента України від 26 листопада 1994 року N 699, -
затверджують статути (положення) підприємств,  контролюють  їх
додержання та приймають рішення у зв'язку з порушенням статутів
(положень); укладають т розривають  контракти  з  керівниками
підприємств; здійснюють контроль за ефективністю використання і
збереженням закріпленого за підприємствами майна; беруть участь у
підготовці висновків та пропозицій Кабінету Міністрів України щодо
розмежування майна між загальнодержавною та комунальною власністю;
беруть участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів
України з питань загальнодержавної власності;
   після створення  таких  акціонерних товариств до початку
розміщення акцій - контролюють додержання статутів  створених
акціонерних товариств та приймають разом з Фондом державного майна
України відповідні рішення у зв'язку з їх порушенням; здійснюють
контроль за  ефективністю  використання  і  збереженням майна
акціонерних товариств.
   З початку розміщення акцій акціонерних товариств виконання
функцій щодо  управління  акціями,  які  перебувають   у
загальнодержавній власності, у тому числі такими, що залишились у
такій власності  після  реалізації  плану  розміщення  акцій
акціонерного товариства,  здійснює  в  установленому  поярдку
уповноважена особа, яку призначає Фонд державного майна України за
погодженням з відповідним центральним органом державної виконавчої
влади. Порядок здійснення уповноваженими особами функцій щодо
управління акціями, які є у загальнодержавній власності, визначає
Кабінет Міністрів України.
   До складу комісій з підготовки до приватизації об'єктів, що
перебувають у   загальнодержавній   власності,   включаються
представники відповідних міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади.
   2. Кабінету Міністрів України:
   визначити у місячний строк порядок здійснення уповноваженими
особами функцій щодо управління акціями, які є у загальнодержавній
власності;
   визначити у десятиденний строк нові умови, що випливають з
цього Указу, укладання контрактів з керівниками підприємств, що є
у загальнодержавній  власності,  та затвердити текст типового
контракту;
   переукласти до 1 серпня 1995 року контракти з керівниками
підприємств, що є у загальнодержавній власності.
   3. Керівникам  міністерств  та інших центральних органів
державної виконавчої влади забезпечити до 1 вересня 1995 року
переукладання за  погодженням  з  головами місцевих державних
адміністрацій контрактів з керівниками підприємств, що належать до
сфери управління центральних органів державної виконавчої влади.
   4. Фонду державного майна України за участю відповідних
центральних органів державної виконавчої влади здійснити до 1
вересня 1995 року перевірки виконання зобов'язань за договорами
оренди майна підприємств, що є у загальнодержавній власності, та
вжити у разі потреби заходів відповідно до законодавства.
   5. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 19 червня 1995 року
   N 459/95
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка