Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про основні напрями бюджетної політики на 1996 рік (Бюджетна резолюція)


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про основні напрями бюджетної політики на 1996 рік
            (Бюджетна резолюція)
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995 N 28, ст.214 )
 
   Виходячи з аналізу економічного стану країни, на підставі
прогнозних макропоказників розвитку економіки України на 1996 рік
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Головними напрямами бюджетної політики на 1996  рік
вважати:
   посилення соціальної орієнтації бюджету;
   створення умов для макроекономічної стабілізації економіки та
сприяння її структурній перебудові;
   послаблення інфляційних процесів;
   сприяння стабілізації матеріального виробництва та підвищенню
його ефективності;
   вишукування додаткових джерел доходів бюджету;
   забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.
   Передбачити перерозподіл через доходну частину зведеного
бюджету України не більш як 47 відсотків валового внутрішнього
продукту.
   2. Для послаблення інфляційних процесів вжити таких заходів:
   скоротити загальний розмір бюджетного дефіциту до шести
відсотків валового внутрішнього продукту. Розширити використання
неемісійних методів фінансування дефіциту бюджету, в тому числі за
рахунок випуску державних цінних паперів;
   скоротити дотаційні витрати бюджету;
   з метою обліку включити до бюджету всі позабюджетні фонди
фінансових ресурсів, у тому числі Рад усіх рівнів, відрахування до
яких є обов'язковими згідно з законодавством, без зміни їх
цільового призначення;
   створити основи казначейської системи виконання Державного
бюджету України. Посилити контроль за цільовим, економним і
ефективним витрачанням бюджетних коштів, за величинами державного
внутрішнього і зовнішнього боргу.
   Бюджетна допомога на фінансування інвестиційних  програм
визначається Урядом за  пріоритетними  напрямами.  Перелік
пріоритетних програм, які фінансуються з бюджету, подається разом
з проектом бюджету на 1996 рік.
   3. Для поліпшення фінансового стану підприємств:
   доопрацювати до 1 вересня 1995 року Концепцію податкової
політики з визначенням максимально допустимого розміру ставок
оподаткування підприємств з метою їх зменшення;
   продовжити передачу об'єктів соціальної сфери, що утримуються
за рахунок прибутку підприємств, у власність місцевих органів
влади з визначенням реальних джерел фінансування;
   зберегти пільги щодо оподаткування прибутку підприємств у
частині, яка використовується на утримання об'єктів соціальної
інфраструктури;
   розробити протягом 1995 року нову систему бухгалтерського
обліку та статистичної звітності відповідно до нових потреб.
   4. З метою розширення доходних джерел бюджету з 1 січня 1996
року:
   підготувати зміни до законодавства стосовно скасування пільг
щодо сплати мита для всіх юридичних та фізичних осіб при ввезенні
із-за кордону будь-яких товарів, сировини, обладнання, за винятком
тих, які використовуються для виробничих потреб;
   запровадити диференційований податок на нерухоме і коштовне
майно громадян, передбачивши при цьому неоподатковуваний мінімум і
прогресивну шкалу оподаткування;
   розширити перелік підакцизних товарів, що  споживаються
переважно лише заможними верствами населення;
   запровадити державну монополію на виробництво і реалізацію
лікеро-горілчаних виробів, вина, тютюнових виробів.
   5. Видаткову частину бюджету сформувати виходячи з таких
положень:
   забезпечити в першу чергу необхідними фінансовими ресурсами
здійснення заходів щодо соціального захисту населення та утримання
соціально-культурних закладів і забезпечити реальну соціальну
підтримку непрацездатним верствам населення. Для цього передбачити
обсяг видатків на зазначені цілі не менш як 35 відсотків від
загального обсягу видатків зведеного бюджету. Бюджетні дотації
житлово-комунальному господарству поступово заміщувати оплатою
послуг при одночасному переведенні сум дотацій у грошові доходи
населення. Підготувати зміни до законодавства стосовно скасування
окремих пільг населенню,  в  тому  числі  щодо  оплати
житлово-комунальних послуг, з передачею вивільнених коштів на
адресні виплати населенню і субсидії;
   під час розробки бюджету виходити з того, щоб мінімальна
трудова пенсія була не нижча за межу малозабезпеченості;
   сконцентрувати видатки, які спрямовуються  на  народне
господарство і структурну перебудову, на розвиток агропромислового
і паливно-енергетичного комплексів,  транспорту,  науки  та
наукоємних галузей, передбачити обсяг видатків на ці цілі не менш
як 25 відсотків від загального обсягу видатків зведеного бюджету.
В  першу  чергу  підтримати підприємства, які мають високий
науково-технологічний рівень і мають на балансі велику соціальну
сферу;
   видатки на оборону та утримання органів державного управління
визначити виходячи з намічуваних конкретних  заходів  щодо
удосконалення їх структури і чіткого визначення та розподілу
функцій, передбачивши при цьому фінансування таких видатків в
обсягах, не більших, ніж було визначено на 1995 рік стосовно до
загальних видатків зведеного бюджету. Затвердити конкретні кошти
фінансування на утримання та витрати для проведення  робіт,
пов'язаних з передачею об'єктів соціальної сфери в підпорядкування
місцевих органів влади в разі ліквідації військових формувань та в
інших випадках за розрахунками Міністерства оборони України;
   передбачити поетапну компенсацію громадянам України втрат від
знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України
і цінних паперів колишнього Союзу РСР.
   6. Передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет
України на 1996 рік розподіл видатків Державного бюджету України
на поточні видатки та видатки розвитку і в розрізі міністерств та
відомств.
   Визначити орієнтовні показники видаткової частини зведеного
бюджету України щодо фінансування освіти, охорони здоров'я, науки,
культури та агропромислового комплексу відповідно до  Закону
України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ).
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 7 липня 1995 року
     N 272/95-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка