Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про орієнтовний перелік питань для розгляду на четвертій сесії Верховної Ради України


 
            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про орієнтовний перелік питань для розгляду
      на четвертій сесії Верховної Ради України
 
   Президія Верховної Ради України  п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити  орієнтовний перелік питань для розгляду на
четвертій сесії Верховної Ради України з врахуванням висловлених
пропозицій.
   2. Кабінету Міністрів України та постійним комісіям Верховної
Ради України  забезпечити  своєчасну  розробку  та  подання
законопроектів, передбачених орієнтовним переліком питань  для
розгляду на четвертій сесії Верховної Ради України.
 
 
 Голова Верховної Ради
    України                     О.МОРОЗ
 
 м.Київ, 10 липня 1995 року
     N 439/95-ПВ
 
                              проект
                 Вноситься за поданням постійних
                 комісій Верховної Ради України,
                 Адміністрації Президента України
                 і Кабінету Міністрів України та
                 інших суб'єктів законодавчої
                 ініціативи
          ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
    для розгляду четвертою сесією Верховної Ради України
 
    Комісія з питань економічної політики та управління
           народним господарством
               Вересень
   Про проект Закону України про управління державним сектором
економіки.
   Про проект Закону України про державне регулювання ринку
цінних паперів.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення".
   Про проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про господарські товариства".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 23-93
"Про довірчі товариства".
   Про проект Постанови Верховної Ради України про затвердження
коефіцієнту взаємної конверсії приватизаційних паперів.
   Про проект Закону України про Фонд державного майна України.
   Про проект Закону України про оцінку майна, майнових та
немайнових прав.
   Про проект Закону України про націоналізацію в Україні та
реалізацію права держави на придбання майна та корпоративних прав.
   Про проект Закону України про статус державних програм.
   Про проект Закону України про визнання таким, що втратив
чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року
N 44-93 "Про сплату дивідендів (частини прибутку) суб'єктами
підприємницької діяльності,  створеними  за  участю  державних
підприємств і організацій".
               Жовтень
   Про проект Закону України про державний контракт.
   Про проект Закону України про природні монополії.
   Про проект    Концепції    приватизації    об'єктів
соціально-культурного призначення.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про заставу".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про банкрутство".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон".
   Про проект Закону України про пробірний нагляд в Україні.
   Про проект Закону України про державне регулювання видобутку,
виробництва та використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та державний контроль  з  операціями  з  зазначеними
цінностями.
   Про проект Закону України про  бухгалтерський  облік  і
звітність.
   Про проект Закону  України  про  підприємства  державної
власності.
   Про проект Закону України про малий бізнес.
               Листопад
   Про проект Закону України про амортизацію основних фондів.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".
   Про проект Закону України про лізінг.
   Про Державну  програму  створення  спеціальних  (вільних)
економічних зон в Україні.
   Про проект Закону України про електронний обіг цінних паперів
і систему національного депозитарію.
   Про проект Державної програми розвитку експортного потенціалу
України.
               Грудень
   Про проект Закону України про внесення доповнень до статті 4
Закону України  "Про  підприємництво"  (стосовно  ліцензування
торговельної діяльності).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
   Про проект Державної програми приватизації на 1996 рік.
   Про проект Закону України про санацію підприємств.
 
    Комісія з питань фінансів і банківської діяльності
               Вересень
   Про проект Закону України про Національний банк України.
   Про проект Закону України про зняття обмежень на інвестиційну
діяльність банків.
   Про проект Закону України про скасування пільг платникам
податків та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з імпортом
товарів.
   Про проект Закону України  про  ратифікацію  Угоди  про
звільнення від  сплати мита, податків та видачі спеціального
дозволу за провіз нормативних документів,  еталонів,  засобів
вимірювання і стандартних зразків, що проводяться з метою повірки
і метрологічної атестації.
   Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом
України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного
оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати
податків.
   Про проект  Закону  України  про  ратифікацію Угоди про
врегулювання питань правонаступництва у відношенні зовнішнього
боргу та активів колишнього Союзу РСР.
               Жовтень
   Про проект  Закону України про державний зовнішній борг
України.
   Про проект Закону України про податок на майно підприємств.
   Про проекти Законів України про внесення змін і доповнень до
Цивільного кодексу Української РСР; про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням
обов'язкового страхування  цивільної відповідальності власників
транспортних засобів; про  обов'язкове  страхування  цивільної
відповідальності власників транспортних засобів.
   Про проект Закону України про кредитну систему.
   Про проект  Державної  програми реформування та розвитку
банківської системи.
   Про проект Закону України про акціонерні комерційні банки.
   Про проект Закону України про спеціалізовані банки.
   Про проект Закону України про інвестиційно-іпотечні банки.
   Про проект Закону України про внесення доповнень до статті 4
Декрету Кабінету  Міністрів України "Про державне мито"; про
внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України
"Про страхування".
               Листопад
   Про проект Закону України про банки і банківську діяльність
(нова редакція).
   Про проект Закону України про систему валютного регулювання.
 
           Комісія з питань бюджету
               Вересень
   Про уточнення показників Державного бюджету України на 1995
рік, виходячи з підсумків його виконання його виконання за перше
півріччя цього року.
   Про правила оформлення проекту Закону України про Державний
бюджет.
   Про проект Постанови Верховної Ради України про структуру
бюджетної класифікації.
               Жовтень
   Про проект Закону України про Державний бюджет України на
1996 рік.
   Про проект Закону України про порядок та умови надання і
використання дотацій та субсидій з Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих
бюджетів.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Державного бюджету України по наслідках його виконання за дев'ять
місяців 1995 року.
  Комісія з питань базових галузей та соціально-економічного
            розвитку регіонів
               Вересень
   Про проект Постанови Верховної Ради України про впорядкування
використання нежилих приміщень у будинках,  що  є  державною
власністю.
   Про проект Закону України про архітектурну діяльність.
               Жовтень
   Концепція розвитку гірничо-металургійного комплексу України
до 2000 року.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
законодавчих актів з питань використання об'єктів соціальної сфери
підприємств і організацій.
   Про проект  Закону  України  про  спільне  володіння
багатоквартирними будинками.
               Листопад
   Про проект Житлового кодексу України (нова редакція).
 
     Комісія з питань соціальної політики та праці
               Вересень
   Про проект Закону України про відпустки.
   Про Основи законодавства України про соціальне страхування.
   Про проект Закону України про ратифікацію Угоди про взаємне
визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої
Вітчизняної війни,  учасників бойових дій на території інших
держав, сімей загиблих військовослужбовців.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про зайнятість населення".
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії їх
соціального захисту".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці".
   Про проект Закону України про професійні спілки.
   Про проект Закону України про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів).
               Листопад
   Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю
України, що стосуються оплати праці (пов'язане з прийняттям Закону
України "Про оплату праці").
   Про проект Закону України про соціальне партнерство.
               Грудень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про пенсійне забезпечення".
   Про проект Закону України про страхування громадян на випадок
безробіття.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про захист прав споживачів" (стосовно вирішення
питання про визнання користувачів фінансових і страхових послуг і
покупців цінних паперів споживачами).
 
        Комісія з питань правової політики і
           судово-правової реформи
               Вересень
   Про проект Закону України про вибори народних депутатів
України (нова редакція).
   Про проект Закону України про юридичну службу.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про адвокатуру".
               Жовтень
   Про проект Закону України про виконавче провадження.
               Листопад
   Про проект Закону України про судоустрій (нова редакція).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про кваліфікаційну атестацію і  дисциплінарну
відповідальність суддів судів України".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про статус суддів".
               Грудень
   Про проект Закону України про політичні партії.
 
      Комісія з питань законності і правопорядку
               Вересень
   Про проект Постанови Верховної Ради України про визнання
такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України з
питань примусового лікування, трудового перевиховання хворих на
наркоманію.
   Про проект Закону України про недержавну  розшукову  та
охоронну діяльність в Україні.
               Жовтень
   Про проект Закону України про соціальну реабілітацію осіб,
які звільнилися з місць позбавлення волі, і контроль за їх
поведінкою.
   Про Кримінально-виконавчий кодекс.
   Про проект Закону України про доповнення до Кодексу про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за
порушення вимог дозвільної системи.
               Грудень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кодексу України  про  адміністративні  правопорушення   та
Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності посадових
осіб господарюючих суб'єктів за порушення законодавства  щодо
захисту прав споживачів.
 
       Комісія з питань державного будівництва,
         діяльності Рад і самоврядування
               Вересень
   Про проект Закону України про місцеві Ради народних депутатів
(друге читання).
   Про проект Закону України про статус столиці України.
   Про проект Закону України про місцеве самоврядування  в
Україні.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про вибори народних депутатів України".
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про статус депутатів місцевих  Рад  народних
депутатів".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України  "Про  мови  в  Українській  РСР"  (відносно
двомовності).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".
   Про проект Положення про органи самоорганізації громадян за
місцем їх проживання.
   Про проект  Закону  України про місто загальнодержавного
значення (м.Севастополь).
 
      Комісія з питань оборони і державної безпеки
               Вересень
   Про проект Закону України про космічну діяльність.
   Про внесення змін і доповнень до Закону України про цивільну
оборону.
   Про проекти законодавчих актів про внесення змін і доповнень
до чинного законодавства щодо забезпечення військовослужбовців і
членів їх сімей службовими і постійними жилими приміщеннями та про
встановлення податкових  і  митних  пільг для інвесторів при
будівництві житла для них.
               Жовтень
   Про проект Закону України про правовий режим воєнного стану.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про загальний військовий обов'язок".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень
статей 15 і 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей".
   Про проект Постанови Верховної Ради  України  про  стан
виконання чинного законодавства з питань військової сфери та
невідкладні заходи щодо вдосконалення цієї роботи.
   Про проект Концепції (основ політики) національної безпеки
України (друге читання).
               Листопад
   Про проект Закону України про ратифікацію україно-російських
документів щодо Чорноморського флоту.
   Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін
і доповнень до Положення про паспорт громадянина України (щодо
розділу для військового обліку).
   Про проект Закону України про статус іноземних військ на
території України.
   Про проект Закону України про Національну гвардію України
(нова редакція).
               Грудень
   Про проект Закону України про статус ветеранів військової
служби.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення (ухилення від
військового обліку).
   Про проект Закону України про соціальний і правовий захист
військовослужбовців і членів їх сімей (нова редакція).
   Про проект Закону України про зовнішню розвідку.
   Пр проект Положення про Раду національної безпеки України.
 
      Комісія з питань боротьби з організованою
           злочинністю і корупцією
               Вересень
   Про проект Закону України про боротьбу з корупцією (друге
читання).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону
України "Про боротьбу з корупцією" (друге читання).
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".
               Листопад
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України  "Про  організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю".
 
      Комісія з питань агропромислового комплексу,
     земельних ресурсів та соціального розвитку села
               Вересень
   Про проект Закону України про приватизацію земельних ділянок,
на яких розташовані об'єкти приватизації.
   Про проект Закону України про ціни і ціноутворення в АПК.
   Про Концепцію аграрної політики в Україні.
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про плату за землю".
               Листопад
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про ветеринарну медицину".
   Про проект Закону України про карантин тварин.
   Про проект  Закону  України  про поставки продукції для
державних потреб.
   Про проект Закону України про оренду землі.
               Грудень
   Про проект Закону України про рибне господарство.
   Про Державну програму розвитку АПК в Україні.
   Про Національну програму відродження та соціального розвитку
села на період до 2005 року.
 
    Комісія з питань паливно-енергетичного комплексу,
            транспорту і зв'язку
               Вересень
   Про проект Закону України про трубопровідний транспорт.
   Про проект Національної енергетичної програми України на
період до 2010 року.
               Жовтень
   Про проект Закону України про залізничний транспорт.
               Листопад
   Про проект Концепції використання радіочастотного ресурсу
України.
   Про проект Закону України про електроенергетику.
               Грудень
   Про проект Закону України про  підприємство,  об'єднання
(операторів зв'язку).
      Комісія з питань Чорнобильської катастрофи
               Жовтень
   Про проект Закону України про статус і соціальний захист
громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань, військових навчаннях з застосуванням ядерної зброї.
               Листопад
   Про Концепцію радіаційного захисту громадян України у зв'язку
з Чорнобильською катастрофою.
   Про проект  Закону  України  про  радіаційну безпеку та
радіаційний захист.
 
        Комісія з питань ядерної політики
            та ядерної безпеки
               Вересень
   Про проект Концепції розвитку атомної енергетики і створення
ядерно-паливного циклу.
               Жовтень
   Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції про
ядерну безпеку.
               Листопад
   Про проект Закону України про добування уранових руд.
               Грудень
   Про проект Закону України про  безпечне  транспортування
радіоактивних речовин.
   Про проект Закону  України  про  ратифікацію  Віденської
Конвенції щодо ядерної шкоди.
       Комісія з питань екологічної політики
               Вересень
   Про Національну програму охорони навколишнього природного
середовища і  раціонального  використання  природних  ресурсів
України.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Кодексу
про надра).
               Грудень
   Про проект Закону України про відходи.
   Про проект  Закону  України  про охорону і використання
рослинного світу.
   Про проект Закону України про захист рослин.
   Про проект  Закону  України  про  охорону  навколишнього
природного середовища (нова редакція).
 
    Комісія з питань прав людини, національних меншин
          і міжнаціональних відносин
               Вересень
   Про проект Закону України про імміграцію.
   Про проект Закону України про посилення відповідальності осіб
за порушення законодавства про правовий статус іноземців.
               Жовтень
   Про проект Постанови Верховної Ради України про тлумачення
пункту 2 статті 2 Закону України "Про громадянство України".
               Листопад
   Про проект Закону України про громадянство (нова редакція).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні".
               Грудень
   Про проект Закону України про порядок прийому громадян та
розгляду їх звернень.
   Про проект  Декларації прав громадян, юридичних осіб та
історичних спільностей, які були незаконно порушені в 1918-1991
роках.
 
      Комісія з питань Регламенту, депутатської
      етики та забезпечення діяльності депутатів
               Вересень
   Про проект Постанови Верховної Ради України про зміну назви
постійної комісії (перейменувати у Комісію Мандатну з питань
Регламенту,  депутатської  етики  та  забезпечення діяльності
депутатів).
   Про проект Постанови Верховної Ради України про Основні
правила депутатської етики.
 
     Комісія з питань охорони здоров'я, материнства
              і дитинства
               Вересень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про забезпечення  санітарно-епідемічного  благополуччя
населення").
   Про проект Закону України про курорти.
               Листопад
   Про проект Закону України про надання психіатричної допомоги.
               Грудень
   Про проект Закону України про медичне страхування.
   Про проект  Закону України про трансплантацію органів і
тканин.
 
      Комісія з питань молоді, спорту і туризму
               Вересень
   Про проект Закону України про внесення доповнень до ст.4
Закону України "Про підприємництво" (щодо спортивної діяльності).
               Жовтень
   Про проект Закону України про благодійну діяльність.
               Листопад
   Про проект Закону України про захист від небезпечних впливів
на психіку та про психологічну допомогу особам, які зазнали таких
впливів.
               Грудень
   Про проект Закону України  про  статус  та  особливості
діяльності молодіжних громадських об'єднань.
 
       Комісія з питань культури і духовності
               Вересень
   Про проект Закону України про видавничу діяльність.
               Жовтень
   Про проект Закону України про творчі спілки.
               Листопад
   Про проект Закону України про кіно  і  кінематографічну
діяльність.
   Про проект Закону України про охорону культурної спадщини.
   Про проект Закону України про державні нагороди України.
               Грудень
   Про проект Закону України про порядок ввезення і вивезення
культурних цінностей.
 
     Комісія законодавчого забезпечення свободи слова
         та засобів масової інформації
               Вересень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кримінального, Кримінально-процесуального  кодексів  України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення (у зв'язку з
прийняттям законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні" та "Про телебачення і
радіомовлення".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Кодексу України  про  адміністративні правопорушення та інших
законів України (на виконання Постанови Верховної Ради України від
15 грудня  1994 року "Про склад Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення).
               Жовтень
   Про проект Закону  України  про  порядок  інформаційного
забезпечення діяльності  органів  державної влади в державних
засобах масової інформації.
   Про проект Закону України про рекламу (друге читання).
               Листопад
   Про проект  Постанови Верховної Ради України про статут
Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії
України.
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні".
               Грудень
   Про проект  Закону  України  про  суспільне  (публічне)
телебачення і радіомовлення України.
 
       Комісія з питань науки і народної освіти
               Вересень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про освіту".
   Про ратифікацію Євразійської патентної конвенції.
   Про ратифікацію договору про закони щодо товарних знаків
(підписаного у Женеві в жовтні 1994 року).
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і
науково-технічної діяльності".
               Жовтень
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про авторське право і суміжні права".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".
   Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
               Листопад
   Про проект Закону України про професійно-технічну освіту.
               Грудень
   Про проект Закону України про статус наукового працівника.
   Про проект Закону України про Національну Академію наук
України.
               * * *
   Питання про проекти  законів  України  щодо  ратифікації
міжнародних договорів та угод подаються на розгляд у порядку
надходження пропозицій від  Президента  України  та  Кабінету
Міністрів України.
                 Відповідальні - Голови комісій
                         за приналежністю
   Примітка. До орієнтовного переліку питань четвертої сесії
        переходять питання, які не розглянуті та розгляд
        яких не завершено на третій сесії.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка