Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надсилання законопроектів стосовно оподаткування підакцизних товарів


 
         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
 N 11/2-6020 від 29.12.95
   м.Київ
 
 vd951229 vn11/2-6020
                        Начальникам ТМУ
                        Начальникам митниць
 
 
 
   До відома та використання в роботі надсилаємо Закон України
від 16  листопада  1995 р.  N 432/95-ВР "Про деякі питання
оподаткування підакцизних товарів", Постанову Верховної  Ради
України від 16 листопада 1995 р. N 433/95-ВР "Про порядок введення
в дію Закону України "Про деякі питання оподаткування підакцизних
товарів" та Тимчасовий порядок нарахування акцизного збору та
податку на добавлену вартість з громадян.
   Наказ Держмиткому на  виконання  вищезазначеного  Закону
України буде надіслано додатково після його державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
 
 Перший Заступник Голови Комітету            М.Ануфрієв
            Тимчасовий порядок
        нарахування та справляння податку
       на добавлену вартість та акцизного збору
        при переміщенні громадянами товарів
          через митний кордон України
           1. Загальні положення
   1.1. У зв'язку з прийняттям та введенням в дію з 1 січня 1996
року Закону України "Про деякі питання оподаткування підакцизних
товарів" ( 432/95-ВР ), яким внесено зміни до Декретів Кабінету
міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на
добавлену вартість" та від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про
акцизний збір" і громадяни України, іноземні громадяни та особи
без громадянства (далі громадяни) при ввезенні (пересиланні)
предметів (товарів) на  митну  територію  України  визначені
платниками податку на добавлену вартість та акцизного збору, з 1
січня 1996 року запроваджується нарахування та справляння податку
на добавлену вартість та акцизного збору з громадян, які ввозять
(пересилають) предмети (товари) на митну територію України.
         2. Податок на добавлену вартість
   2.1. Об'єкт оподаткування
   Податок на добавлену вартість нараховується та справляється
на предмети (товари), які відповідно до Декрету Кабінету Міністрів
України від 11.01.93 р. N 2-93 "Про порядок обкладення митом
предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну"
підлягають обкладаються митом при ввезенні (пересиланні) на митну
територію України:
   - товари на суму, що перевищує еквівалент 1400 доларів США;
   - автомобілі, незалежно від їх вартості, крім вироблених в
державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав.
   При нарахуванні податку на добавлену вартість митна вартість
предметів (товарів), визначається по товарних чеках,   рахунках-
фактурах,  договорах  купівлі-продажу, тощо. При  нарахуванні
податку на  добавлену  вартість  митна  вартість  автомобіля
визначається таким же чином.
   2.2. Порядок нарахування
   2.2.1. У разі ввезення (пересилання) громадянами на митну
територію України предметів (товарів) на суму, що перевищує
еквівалент 1400 доларів США, розмір податку на добавлену вартість
нараховується за формулами:
             (В + М) х П/100,
   де
   В - митна вартість предметів (товарів),  що  підлягають
   обкладенню митом;
   М - сума мита, що нарахована на частину предметів (товарів),
   які підлягають обкладенню митом;
   П - ставка податку на добавлену вартість - 20 %.
   Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у цьому випадку
наведено у додатку 3.1.
   2.2.2. У разі ввезення (пересилання) громадянами на митну
територію України транспортних засобів та запасних частин до них,
які підлягають обкладенню митом, податок на добавлену вартість
нараховується за формулою:
           (В + З + М) х П/100 ,
   де
   В -  митна  вартість предметів (товарів), що підлягають
   обкладенню митом;
   З - сума митних зборів, що підлягає сплаті при митному
   оформленні;
   М - сума мита, нарахована при митному оформленні предметів
   (товарів) за ставками, встановленими чинним законодавством;
   П - ставка податку на добавлену вартість - 20 %.
             3. Акцизний збір
   3.1. Об'єкт оподаткування
   Акцизний збір нараховується та справляється при ввезенні
(пересиланні) громадянами на митну територію України підакцизних
предметів (товарів), перелік яких визначено Постановою Верховної
Ради України від 04.02.94 р. N 3951-12 та постановою Кабінету
Міністрів України від 05.08.94 р. N 526 ( 526-94-п ).
   При нарахуванні акцизного збору митна вартість предметів
(товарів), визначається по товарних чеках, рахунках-фактурах,
договорах купівлі-продажу, тощо. При нарахуванні податку  на
добавлену вартість митна вартість автомобіля визначається таким же
чином.
   3.2. Порядок нарахування
   Акцизний збір на підакцизні предмети (товари), що ввозяться
(пересилаються)  на  митну  територію  України  громадянами,
нараховується за ставками, встановленими постановою Верховної Ради
України від 04.02.94 р. N 3951-12  та постановою  Кабінету
Міністрів України від 05.08.94 р. N 526 за формулами:
   3.2.1. На предмети (товари), які не обкладаються митом:
              В х А/100,
   де
   В - митна вартість підакцизних предметів (товарів);
   А - ставка акцизного збору.
   Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у цьому  випадку
наведено у додатку 3.2.
   3.2.2. На предмети (товари), які підлягають обкладенню митом:
             (В + М) х А/100,
   де
   В - митна вартість підакцизних предметів (товарів);
   М - сума мита, нарахованого на підакцизні предмети (на ту
   частину від загальної кількості, що підлягає обкладенню
   митом);
   А - ставка акцизного збору.
   3.2.3. На транспортні засоби та запасні частини до них (крім
вироблених у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав),
що ввозяться на митну територію України:
            (В + З + М) х А/100,
   де В - митна вартість транспортних засобів та запасних частин
   до них, на які встановлено акцизний збір;
   З - сума митних зборів, що підлягає сплаті при митному
   оформленні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
   02.03.94 р. N 133;
   М - сума мита, що нараховується за ставками, встановленими
   Декретом Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р. N 2-93;
   А - ставка акцизного збору.
   3.2.4. На транспортні засоби та запасні частини до них,
вироблені в державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав;
             (В + З) х А/100,
   де
   В - митна  вартість транспортних засобів та запасних частин
   до них, на які встановлено акцизний збір;
   З - сума митних зборів, що підлягає сплаті при митному
   оформленні згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
   2 березня 1994 р. N 133 ( 133-94-п );
   А - ставка акцизного збору.
   Зразок заповнення  квитанції форми МД-1 у цьому випадку
наведено у додатку 3.3.
    4. Обчислення сум податків та зборів в окремих випадках
   4.1. На  підакцизні  предмети  (товари),  що  ввозяться
громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню
митом (крім транспортних засобів та запасних частин до них), сума
податків обчислюється за формулою:
       М + ( В + М ) x П/100 + (В + М )x А/100,
   де
   М - сума  мита, що нараховується на предмети (товари) при
   ввезенні громадянами на митну територію України;
   ( В + М ) x П/100 - сума податку на добавлену вартість (див.
   П.2.2.1);
   (В + М )x А/100 - сума акцизного збору (див.п.3.2.2.).
   Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у цьому випадку
наведено у додатку 3.4.
   4.2. На транспортні засоби та запасні частини до них (крім
вироблених у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав)
сума податків обчислюється за формулою:
    М + ( В + З + М ) x П/100 + ( В + З + М ) x А/100,
   М - сума мита, що нараховується відповідно до  Декрету
   Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р. N 2-93;
   (В + З + М ) x П/100 - сума податку на добавлену   вартість
   (див. П.2.2.2);
   ( В + З + М ) x А/100 - сума акцизного збору (див.п.3.2.3.).
   Зразок заповнення квитанції форми МД-1 у цьому випадку
наведено у додатку 3.5.
   Примітка:  при  ввезенні  на  митну  територію  України
транспортних засобів та запасних частин до них, вироблених у
державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав справляється
збір за митне оформлення згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 02.03.94 р. N 133 та акцизний збір відповідно до
діючих ставок.
        5. Порядок оформлення розрахунків
   5.1. Нарахування мита, податку на добавлену вартість та
акцизного збору здійснюється одночасно і оформляється на бланку
квитанції форми МД-1.
   5.2. Сплата податку на добавлену вартість та акцизного збору
громадянами здійснюється у порядку, встановленому для сплати
мита.
   5.3. Іменні розрахункові чеки повинні представлятись митному
органу на суму кожного виду платежів окремо:
   - мито;
   - митні збори;
   - акциз;
   - податок на добавлену вартість.
   5.4. При справлянні мита з громадян, акцизного збору та
податку на добавлену вартість застосовуються такі класифікатори
платежів:
   - мито з громадян - 120;
   - митні збори з громадян - 110;
   - акцизний збір з громадян - 127;
   - податок на добавлену вартість з громадян - 128.
                         Додаток 3.1
                                  Форма МД-1
                     -----------      ----------
   Герб     КВИТАНЦІЯ серія АА12 |N 9999903|      |В'їзд| |
  України               -----------      |-----| |
                                |Виїзд| |
  ДЕРЖАВНИЙ                          ----------
  МИТНИЙ     КИЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА митниця    "01" 01  1996 р.
КОМІТЕТ УКРАЇНИ
          Власник гр. Україна, Микола Іваненко
                ------------------------------
                громадянство, ім'я та прізвище
          Його адреса м. Київ, вул. Червоноармійська, 6-66
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування предметів,|Підстава | A   B     C    |         D        |
|п/п|  валюти, цінностей  | для   |---------------------------+---------------------------------|
|  |            |вилучення|Оди- | Сума цифрами    |Ставка | Розмір платежу     |
|  |            |  чи  |ниця |---------------------|мита або|------------------------|
|  |            |прийняття|ви- |Кіль-| Загальна   |митних |  Сума   |Сума   |
|  |            |     |міру |кість| сума чи   |зборів | стягнених  |стягнених |
|  |            |     |   |   | вартість   |    | мита та  |складських|
|  |            |     |   |   |        |    | митних   |зборів  |
|  |            |     |   |   |        |    | зборів   |     |
|---+------------------------+---------+-----+-----+---------------+--------+-------------+----------|
| 1.|Телевізор кольорового  |     | шт. | 10 |1300 дол.США  |    |       |     |
|  |зображення       |     |   |   |        |    |       |     |
|  |перераховано за курсом |     |   |   |        |    |       |     |
|  |НБУ на 01.01.96 р. за  |     |   |   |        |    |       |     |
|  |1 дол. США - 170000 крб.|     |   |   |221000000 крб. |    |       |     |
|  |  АКЦИЗ        |     |   |   |        | 20 % |44200000 крб.|     |
|  |            |     |   |   |Всього:    |    |44200000 крб.|     |
|--------------------------------------------+---------------------+--------+------------------------|
|                      |Двісті двадцять   |    |Сорок чотири мільйони  |
|           Всього (прописом):   |один мільйон крб.  |    |двісті тисяч крб.    |
|                      |           |    |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
      --- Вказані предмети прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |A _____________________________________________________________________________________
      ---
      --- Вказані валюта, цінності прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |B _____________________________________________________________________________________
      ---
  М.П.  ---
      | |C Вказані національна валюта та цінні папери України вилучені при ввезенні без підстав.
      ---
      ---
      |х|D Сплачено мито, митні та інші збори.
      ---
   Інспектор ___________Сидоренко_______  Власник __________Іваненко_________
                          Додаток 3.2
                                   Форма МД-1
                     -----------      ----------
   Герб     КВИТАНЦІЯ серія АА12 |N 9999903|      |В'їзд| |
  України               -----------      |-----| |
                                |Виїзд| |
  ДЕРЖАВНИЙ                          ----------
  МИТНИЙ     КИЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА митниця    "01" 01  1996 р.
КОМІТЕТ УКРАЇНИ
          Власник гр. Україна, Микола Іваненко
                ------------------------------
                громадянство, ім'я та прізвище
          Його адреса м. Київ, вул. Червоноармійська, 6-66
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування предметів,|Підстава | A   B     C    |         D        |
|п/п|  валюти, цінностей  | для   |---------------------------+---------------------------------|
|  |            |вилучення|Оди- | Сума цифрами    |Ставка | Розмір платежу     |
|  |            |  чи  |ниця |---------------------|мита або|------------------------|
|  |            |прийняття|ви- |Кіль-| Загальна   |митних |  Сума   |Сума   |
|  |            |     |міру |кість| сума чи   |зборів | стягнених  |стягнених |
|  |            |     |   |   | вартість   |    | мита та  |складських|
|  |            |     |   |   |        |    | митних   |зборів  |
|  |            |     |   |   |        |    | зборів   |     |
|---+------------------------+---------+-----+-----+---------------+--------+-------------+----------|
| 1.|ВАЗ-2107, 1995 р.в.   |     | шт. | 1 |7000 дол.США  |    |       |     |
|  |об'єм циліндрів двигуна |     |   |   |        |    |       |     |
|  |1500 см3        |     |   |   |        |    |       |     |
|  |перераховано за курсом |     |   |   |        |    |       |     |
|  |НБУ на 01.01.96 р. за  |     |   |   |        |    |       |     |
|  |1 дол. США - 170000 крб.|     |   |   |1190 млн.крб. |    |       |     |
|  |  МИТНИЙ ЗБІР     |     |   |   |        |екв. 15 |2550000 крб. |     |
|  |            |     |   |   |        |дол.США |       |     |
|  |  АКЦИЗ        |     |   |   |        | 35 %  |417393000 крб|     |
|  |            |     |   |   |Всього:    |    |419943000 крб|     |
|--------------------------------------------+---------------------+--------+------------------------|
|                      |Один мільярд сто   |    |Чотириста дев'ятнадцять |
|           Всього (прописом):   |дев'яносто мільйонів |    |мільйонів дев'ятсот   |
|                      |крб.         |    |сорок три тисячі крб.  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
      --- Вказані предмети прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |A _____________________________________________________________________________________
      ---
      --- Вказані валюта, цінності прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |B _____________________________________________________________________________________
      ---
  М.П.  ---
      | |C Вказані національна валюта та цінні папери України вилучені при ввезенні без підстав.
      ---
      ---
      |х|D Сплачено мито, митні та інші збори.
      ---
   Інспектор ___________Сидоренко_______  Власник __________Іваненко_________
                        Додаток 3.3
                                   Форма МД-1
                     -----------      ----------
   Герб     КВИТАНЦІЯ серія АА12 |N 9999903|      |В'їзд| |
  України               -----------      |-----| |
                                |Виїзд| |
  ДЕРЖАВНИЙ                          ----------
  МИТНИЙ     КИЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА митниця    "01" 01  1996 р.
КОМІТЕТ УКРАЇНИ
          Власник гр. Україна, Микола Іваненко
                ------------------------------
                громадянство, ім'я та прізвище
          Його адреса м. Київ, вул. Червоноармійська, 6-66
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування предметів,|Підстава | A   B     C    |         D        |
|п/п|  валюти, цінностей  | для   |---------------------------+---------------------------------|
|  |            |вилучення|Оди- | Сума цифрами    |Ставка | Розмір платежу     |
|  |            |  чи  |ниця |---------------------|мита або|------------------------|
|  |            |прийняття|ви- |Кіль-| Загальна   |митних |  Сума   |Сума   |
|  |            |     |міру |кість| сума чи   |зборів | стягнених  |стягнених |
|  |            |     |   |   | вартість   |    | мита та  |складських|
|  |            |     |   |   |        |    | митних   |зборів  |
|  |            |     |   |   |        |    | зборів   |     |
|---+------------------------+---------+-----+-----+---------------+--------+-------------+----------|
| 1.|Телевізор кольорового  |     | шт. | 10 |2000 дол.США  |    |       |     |
|  |зображення       |                                    |
|  |перераховано за курсом |(7 телевізорів вартістю 1400 дол.США пропущено без сплати мита та ПДВ) |
|  |НБУ на 01.01.96 р. за  |                                    |
|  |1 дол. США - 170000 крб.|     |   |   |340000000 крб. |    |       |     |
|  |  МИТО         |     | // |  3 |600 дол.США  | 40 %  |40800000 крб.|     |
|  |  АКЦИЗ        |     | // | 10 |2000 дол.США  | 20 %  |76160000 крб.|     |
|  |  ПДВ         |     | // |  3 |600 дол.США  | 20 %  |34272000 крб.|     |
|  |            |     |   |   |Всього:    |    |151232000 крб|     |
|--------------------------------------------+---------------------+--------+------------------------|
|                      |Триста сорок     |    |Сто п'ятдесят один   |
|           Всього (прописом):   |мільйонів крб.    |    |мільйон двісті тридцять |
|                      |           |    |дві тисячі крб.     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
      --- Вказані предмети прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |A _____________________________________________________________________________________
      ---
      --- Вказані валюта, цінності прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |B _____________________________________________________________________________________
      ---
  М.П.  ---
      | |C Вказані національна валюта та цінні папери України вилучені при ввезенні без підстав.
      ---
      ---
      |х|D Сплачено мито, митні та інші збори.
      ---
   Інспектор ___________Сидоренко_______  Власник __________Іваненко_________
 
                           Додаток 3.4
                                   Форма МД-1
                     -----------      ----------
   Герб     КВИТАНЦІЯ серія АА12 |N 9999903|      |В'їзд| |
  України               -----------      |-----| |
                                |Виїзд| |
  ДЕРЖАВНИЙ                          ----------
  МИТНИЙ     КИЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА митниця    "01" 01  1996 р.
КОМІТЕТ УКРАЇНИ
          Власник гр. Україна, Микола Іваненко
                ------------------------------
                громадянство, ім'я та прізвище
          Його адреса м. Київ, вул. Червоноармійська, 6-66
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування предметів,|Підстава | A   B     C    |         D        |
|п/п|  валюти, цінностей  | для   |---------------------------+---------------------------------|
|  |            |вилучення|Оди- | Сума цифрами    |Ставка | Розмір платежу     |
|  |            |  чи  |ниця |---------------------|мита або|------------------------|
|  |            |прийняття|ви- |Кіль-| Загальна   |митних |  Сума   |Сума   |
|  |            |     |міру |кість| сума чи   |зборів | стягнених  |стягнених |
|  |            |     |   |   | вартість   |    | мита та  |складських|
|  |            |     |   |   |        |    | митних   |зборів  |
|  |            |     |   |   |        |    | зборів   |     |
|---+------------------------+---------+-----+-----+---------------+--------+-------------+----------|
| 1.|"Audi-80%, 1995 р.в.,  |     | шт. | 1 |10000 дол.США |    |       |     |
|  |об'єм 2000 см3     |     |   |   |        |    |       |     |
|  |перераховано за курсом |     |   |   |        |    |       |     |
|  |НБУ на 01.01.96 р. за  |     |   |   |        |    |       |     |
|  |1 дол. США - 170000 крб.|     |   |   |1700 млн.крб. |    |       |     |
|  |  МИТНИЙ ЗБІР     |     |   |   |        |екв. 15 |2550000 крб. |     |
|  |            |     |   |   |        |дол.США |       |     |
|  |  МИТО         |     |   |   |        |0,1 дол.|3400000 крб. |     |
|  |            |     |   |   |        |США см3 |       |     |
|  |  АКЦИЗ        |     |   |   |        | 35 %  |607793000 крб|     |
|  |  ПДВ         |     |   |   |        | 20 %  |468869000 крб|     |
|  |            |     |   |   |Всього:    |    |1113212000крб|     |
|--------------------------------------------+---------------------+--------+------------------------|
|                      |Один мільярд     |    |Один мільярд сто три-  |
|           Всього (прописом):   |сімсот мільйонів крб.|    |надцять мільйонів двісті|
|                      |           |    |дванадцять тисяч крб.  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
      --- Вказані предмети прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |A _____________________________________________________________________________________
      ---
      --- Вказані валюта, цінності прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |B _____________________________________________________________________________________
      ---
  М.П.  ---
      | |C Вказані національна валюта та цінні папери України вилучені при ввезенні без підстав.
      ---
      ---
      |х|D Сплачено мито, митні та інші збори.
      ---
                           Додаток 3.5
                   -----------    ----------
 Герб     КВИТАНЦІЯ серія АА12 |N 9999903|    |В'їзд| | Форма МД-1
 України               -----------    |-----| |
                            |Виїзд| |
  ДЕРЖАВНИЙ                      ----------
  МИТНИЙ  КИЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА митниця    "01" 01  1996 р.
КОМІТЕТ УКРАЇНИ
          Власник гр. Україна, Микола Іваненко
              ------------------------------
              громадянство, ім'я та прізвище
          Його адреса м. Київ, вул. Червоноармійська, 6-66
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування предметів,|Підстава | A   B     C    |         D        |
|п/п|  валюти, цінностей  | для   |---------------------------+---------------------------------|
|  |            |вилучення|Оди- | Сума цифрами    |Ставка | Розмір платежу     |
|  |            |  чи  |ниця |---------------------|мита або|------------------------|
|  |            |прийняття|ви- |Кіль-| Загальна   |митних |  Сума   |Сума   |
|  |            |     |міру |кість| сума чи   |зборів | стягнених  |стягнених |
|  |            |     |   |   | вартість   |    | мита та  |складських|
|  |            |     |   |   |        |    | митних   |зборів  |
|  |            |     |   |   |        |    | зборів   |     |
|---+------------------------+---------+-----+---------------------+--------+------------------------|
| 1.|Пральна машина "Вятка" |      шт.  10 2000 дол.США                   |
|  |перераховано за курсом |(7 машин вартістю 1400 дол.США пропущено без сплати мита та ПДВ)    |
|  |НБУ на 01.01.96 р. за  |           340000000 крб.                  |
|  |1 дол. США - 170000 крб.|     | // |  3 |600 дол.США  | 40 % |40800000 крб.|     |
|  |     МИТО      |     | // |  3 |600 дол.США  | 20 % |28560000 крб.|     |
|  |     ПДВ      |     |   |   |        |    |       |     |
|  |            |     |   |   |Всього:    |    |69360000 крб.|     |
|  |            |     |   |   |        |    |       |     |
|  |            |     |   |   |        |    |       |     |
|  |            |     |   |   |        |    |       |     |
|--------------------------------------------+---------------------+--------+------------------------|
|                      |Триста сорок     |    |Шістдесят дев'ять    |
|           Всього (прописом):   |мільйонів крб.    |    |мільйонів триста    |
|                      |           |    |шістдесят тисяч крб.  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
      --- Вказані предмети прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |A _____________________________________________________________________________________
      ---
      --- Вказані валюта, цінності прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |B _____________________________________________________________________________________
      ---
  М.П.  ---
      | |C Вказані національна валюта та цінні папери України вилучені при ввезенні без підстав.
      ---
      ---
      |х|D Сплачено мито, митні та інші збори.
      ---
   Інспектор ___________Сидоренко_______  Власник __________Іваненко_________
 
                            Додаток 3.6
                     -----------      ----------
   Герб     КВИТАНЦІЯ серія АА12 |N 9999903|      |В'їзд| | Форма МД-1
  України               -----------      |-----| |
                                |Виїзд| |
  ДЕРЖАВНИЙ                          ----------
  МИТНИЙ     КИЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА митниця    "01" 01  1996 р.
КОМІТЕТ УКРАЇНИ
          Власник гр. Україна, Микола Іваненко
                ------------------------------
                громадянство, ім'я та прізвище
          Його адреса м. Київ, вул. Червоноармійська, 6-66
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування предметів,|Підстава | A   B     C    |         D        |
|п/п|  валюти, цінностей  | для   |---------------------------+---------------------------------|
|  |            |вилучення|Оди- | Сума цифрами    |Ставка | Розмір платежу     |
|  |            |  чи  |ниця |---------------------|мита або|------------------------|
|  |            |прийняття|ви- |Кіль-| Загальна   |митних |  Сума   |Сума   |
|  |            |     |міру |кість| сума чи   |зборів | стягнених  |стягнених |
|  |            |     |   |   | вартість   |    | мита та  |складських|
|  |            |     |   |   |        |    | митних   |зборів  |
|  |            |     |   |   |        |    | зборів   |     |
|---+------------------------+---------+-----+-----+---------------+--------+-------------+----------|
| 1.|Джип "Шевроле",     |     | шт. | 1 |20000 дол.США |    |       |     |
|  |1995 р. в., 9 місць,  |     |   |   |        |    |       |     |
|  |об'єм 4000 см3     |     |   |   |        |    |       |     |
|  |перераховано за курсом |     |   |   |        |    |       |     |
|  |НБУ на 01.01.96 р. за  |     |   |   |        |    |       |     |
|  |1 дол. США - 170000 крб.|     |   |   |3400 млн.крб. |    |       |     |
|  |  МИТНІ ЗБОРИ     |     |   |   |        |екв. 20 |3400000 крб. |     |
|  |            |     |   |   |        |дол.США |       |     |
|  |  МИТО         |     |   |   |        |0,1 дол.|6800000 крб. |     |
|  |            |     |   |   |        |США см3 |       |     |
|  |  ПДВ         |     |   |   |        | 20 %  |694280000 крб|     |
|  |            |     |   |   |Всього:    |    |765680000 крб|     |
|--------------------------------------------+---------------------+--------+------------------------|
|                      |Три мільярди     |    |Сімсот шістдесят п'ять |
|           Всього (прописом):   |чотириста мільйонів |    |мільйонів шістсот    |
|                      |крб.         |    |вісімдесят тисяч крб.  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
      --- Вказані предмети прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |A _____________________________________________________________________________________
      ---
      --- Вказані валюта, цінності прийняті на зберігання митницею. (Вказати причину).
      | |B _____________________________________________________________________________________
      ---
  М.П.  ---
      | |C Вказані національна валюта та цінні папери України вилучені при ввезенні без підстав.
      ---
      ---
      |х|D Сплачено мито, митні та інші збори.
      ---
   Інспектор ___________Сидоренко_______  Власник __________Іваненко_________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка