Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи для забезпечення потреб олійно-жирової промисловості та розвитку кооперації підприємств і організацій по виготовленню устаткування для рафінації олії, виробництва маргарину та майонезу


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 30 травня 1992 р. N 309-р
                Київ
 
 
   З метою забезпечення потреб олійно-жирової промисловості та
розвитку кооперації підприємств і організацій по виготовленню
устаткування для рафінації олії,  виробництва  маргарину  та
майонезу:
   1. Прийняти пропозицію Мінмашпрому України, ВО "Південний
машинобудівний завод", КБ "Південне" про проведення у 1992 -
1995 роках  комплексу  робіт  для  створення імпортозамінного
устаткування для олійно-жирової промисловості та впровадження його
у виробництво з 1992 року згідно з додатком N 1.
   2. Призначити  Держхарчопром  України головним замовником
устаткування для олійно-жирової промисловості, ВО  "Південний
машинобудівний завод" - головним виготовлювачем, КБ "Південне" -
головним розробником конструкторської документації устаткування,
основними співвиконавцями робіт - підприємства і організації
згідно з додатком N 2.
   3. Мінмашпрому України виділити на 1992 рік починаючи з
1 липня ц.р. ВО "Південний машинобудівний завод" і КБ "Південне"
із спеціального фонду позабюджетних коштів 245 млн. крб. на
фінансування  робіт по освоєнню виробництва устаткування для
олійно-жирової промисловості.
   Вказаним об'єднанню та конструкторському  бюро  здійснити
поставку  перших  дослідних  ліній  для їх відпрацювання на
підприємствах олійно-жирової промисловості у строки і в обсягах
згідно з додатком N 3.
   4. Мінмашпрому, Мінфіну і Мінекономіки України забезпечити у
1993 - 1995 роках подальше фінансування робіт по проведенню на ВО
"Південний машинобудівний завод" і КБ "Південне" науково-дослідних
і конструкторських робіт по вдосконаленню  устаткування  для
олійно-жирової промисловості та виконання всього комплексу робіт.
   5. Міндержресурсів України подати у 1992 році допомогу ВО
"Південний машинобудівний завод" і підприємствам-співвиконавцям в
одержанні матеріальних ресурсів для виготовлення та вдосконалення
дослідних зразків устаткування для олійно-жирової промисловості та
передбачити виділення їм цих ресурсів на 1993 рік.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
   Інд. 30
                    Додаток N 1
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
                від 30 травня 1992 р. N 309-р
               ПРОГРАМА
      виготовлення устаткування для олійно-жирової
             промисловості
                           (млн. крб.)
------------------------------------------------------------------
                  |  1992 | 1993 | 1994 | 1995
                  |  рік  | рік | рік | рік
------------------------------------------------------------------
Лінія сепараційної   рафінації
олії (продуктивністю 150 тонн на
добу), шт.                1    1   3   3
 
 
  Обсяг виробництва           52    41  123  123
 
 Затрати на розвиток виробництва    93,3   44,6   -   -
 
Лінія виробництва   маргарину   агрегати
фасованого у пачки по 250 грамів   і вузли
(продуктивністю  5  тонн  на   лінії     1   3   3
годину), шт.
 
  Обсяг виробництва           50    83  195  195
 
 Затрати на розвиток виробництва    85,9   34,4  21,9  -
 
Лінія виробництва    майонезу   підготов-
(продуктивністю  3  тонни  на   ка вироб-
годину), шт.             ництва    1   3   4
 
  Обсяг виробництва          -     71  174  232
 
 Затрати на розробку документації
 та розвиток виробництва        50,8   40,1  32,2  -
 
Лінія виробництва   маргарину,   підготов-
фасованого  у  великі  блоки   ка вироб-   1   3   4
(продуктивністю  5  тонн  на   ництва
годину), шт.
 
  Обсяг виробництва          -     79  186  248
 
 Затрати на розробку документації
 та розвиток виробництва         15   27,9  38,7 13,4
 
  Всього:
  обсяг виробництва          102   274  678  798
 
 затрати на розвиток виробництва
 та розробку документації        245   147  92,8 13,4
   Примітка. Обсяг виробництва і затрати на розвиток виробництва
        розраховані в цінах 1 кварталу 1992 року
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
 
                    Додаток N 2
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
                від 30 травня 1992 р. N 309-р
               ПЕРЕЛІК
      основних співвиконавців робіт по створенню
     устаткування для олійно-жирової промисловості
 
------------------------------------------------------------------
     Об'єднання, підприємство,    |    Вид роботи
        організація       |
------------------------------------------------------------------
 
ВО "Дніпровський машинобудівний завод",  розробка автоматизованих
м. Дніпропетровськ            систем    управління
                     технологічними процесами
 
Український науково-дослідний інститут  розробка директивних
технології машинобудування,        технологій та
м. Дніпропетровськ            проектування пакето-
                     формуючих установок
 
Інститут технічної  механіки Академії  розробка     систем
наук України, м. Дніпропетровськ     дозування та зважування
                     компонентів
 
Науково-виробниче підприємство ДІНТЕМ,  виготовлення
м. Дніпропетровськ            гумотехнічних виробів
 
Науково-дослідний інститут "Редуктор",  розробка електроприводів
м. Київ
 
Український науково-дослідний інститут  розробка теплообмінників
хімічного машинобудування, м. Харків
 
Насосний завод, смт  Свеса  Сумської  виготовлення
області                  насосів-дозаторів
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
 
                    Додаток N 3
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
                від 30 травня 1992 р. N 309-р
               ПЕРЕЛІК
        підприємств Укрмасложирпрому, на які
       поставляються перші зразки устаткування
         для олійно-жирової промисловості
 
------------------------------------------------------------------
       Найменування    | Підприємство-  | Кількість,
                 |  споживач    |рік поставки
------------------------------------------------------------------
 
Лінія сепараційної рафінації олії Приколотнянський     1
(продуктивністю 150 тонн на добу) маслоекстракційний  1992
                  завод, Харківська
                  область
 
Лінія виробництва   маргарину, Львівський        1
фасованого у пачки по 250 грамів олійно-жировий    1993
(продуктивністю 5 тонн на годину) комбінат
 
Лінія виробництва    майонезу, Київський        1
фасованого  у  полімерну  тару маргариновий     1993
(продуктивністю  3  тонни  на завод
годину)
 
Лінія виробництва   маргарину, Вінницький        1
фасованого  у  великі  блоки олійно-жировий    1993
(продуктивністю 5 тонн на годину) комбінат
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка