Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про програму стабілізації економіки Республіки Крим в умовах переходу до ринку та лібералізації цін на 1992 - 1993 роки


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 25 квітня 1992 р. N 208
                Київ
        Про програму стабілізації економіки
      Республіки Крим в умовах переходу до ринку
       та лібералізації цін на 1992 - 1993 роки
 
   З метою стабілізації економіки Республіки Крим в умовах
переходу до ринку Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити розроблену за дорученням Президента України
комісією Кабінету Міністрів України разом із Радою Міністрів
Республіки Крим програму стабілізації економіки Республіки Крим в
умовах переходу до ринку та лібералізації цін на 1992 - 1993 роки.
   Міністерствам і  відомствам України забезпечити безумовне
виконання завдань, передбачених вказаною програмою.
   2. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Міністерство економіки і Міністерство державних ресурсів України.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 18
 
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 25 квітня 1992 р. N 208
               ПРОГРАМА
   стабілізації економіки Республіки Крим в умовах переходу
    до ринку та лібералізації цін на 1992 - 1993 роки
--------------------------------------------------------------------------------
NN |     Найменування     |Одиниця|Кіль- | Строки |  Виконавці
пп |      заходів      |виміру |кість |     |
--------------------------------------------------------------------------------
           Агропромисловий комплекс
 
1. Відповідно до  Закону  України
  "Про пріоритетність соціального
  розвитку села і агропромислового
  комплексу    в   народному
  господарстві України"  (розділ
  II,  ст.  6)  фінансування
  соціальної інфраструктури села
  повинно   здійснюватися   з
  державного   бюджету.
  Для фінансування   соціальної млн.    10 II    Мінфін
  сфери села додатково вишукати карбо-     квартал Мінсільгосппрод
  бюджетні кошти          ванців     1992 р.
                   у цінах
                   1991
                   року
 
2. Забезпечити матеріально-     кіло-   281  - " -  Мінсільгосппрод
  технічними      ресурсами, метрів         Мінекономіки
  обладнанням   та   приладами             Міндержресурсів
  будівництво  газових  мереж у             концерн
  сільських населених пунктах                "Украгротехсервіс"
 
3. Вишукати можливість  виділення         друге  Держхарчопром
  доларів  США  на  шеф-монтаж         пів-
  італійського  обладнання  для         річчя
  реконструкції  Сімферопольської         1992 р.
  кондитерської   фабрики   по
  виробництву крекерного печива
 
4. Подати допомогу Кримагробуду в
  одержанні державного кредиту для:
   закінчення реконструкції    млн.    27 1992   Мінфін
   цементного заводу       карбо-     рік   Агропромбанк
                   ванців         "Україна"
   будівництва 3-ї технологічної  - " -  110 1993
   лінії                     рік
   будівництва заводу ВПД     - " -  174 1992-
                          1993
                          роки
                    в тому числі:
                        30 1992
                          рік
                        144 1993
                          рік
 
5. Провести індексацію у 8-кратному         1992   Мінфін
  розмірі  будівництва  об'єктів         рік   Мінекономіки
  соціальної  сфери  села,  що
  фінансуються за рахунок
  асигнувань  бюджету  за перше
  півріччя ц.р. (індексацію  за
  друге  півріччя    провести
  відповідно до реальних затрат)
 
6. Завершити      будівництво - " -   20 1993   Мінсільгосппрод
  ветеринарного комплексу в           рік   Мінфін
  1993 році                         Мінекономіки
 
7. Забезпечити     господарства         1992   Мінсільгосппрод
  Республіки  Крим  пестицидами         рік
  згідно з заявками, насамперед
  під овочі, виноград, фрукти
         Водне господарство та меліорація
 
1. Розглянути питання про виділення млн.  430,6 1992   Мінсільгосппрод
  джерел фінансування в зв'язку з карбо-     рік   Держводгосп
  індексацією цін по об'єктах АПК ванців         Мінфін
  (меліорація  і  водопостачання
  сільських населених пунктів)
       з них для:
 
  а) будівництва дренажних систем  - " -   75
   на площі 35 тис. га
 
  б) захисту від підтоплення 54   - " -   90
   населених пунктів
 
  в) реконструкції зрошувальних   - " -   120
   систем на площі 42 тис. га
 
  г) будівництва систем      - " -  145,6
   водопостачання сільських
   населених пунктів Республіки
   Крим (постанова Кабінету
   Міністрів України від
   14 березня 1992 р. N 134)
 
2. Розглянути питання про збіль-  - " -   30 1992   Мінсільгосппрод
  шення держзамовлення на введення         рік   Держводгосп
  в експлуатацію зрошуваних земель             Мінфін
  на  3  тис. га з виділенням             Мінекономіки
  капіталовкладень
             Зернопереробка
 
1. Вирішити питання про додаткове
  виділення зернових продуктів
  для виробництва:
    борошна            тис.    30 квітень- Держхлібопродукт
                   тонн      травень ВО "Кримелеватор-
                          1992 р. зернопродукт"
    комбікормів          - " -   70      Держхлібопродукт
 
2. Внести пропозиції    Кабінету - " -   70  - " -
  Міністрів  України  з питання
  отоварювання    комбікормами
  господарств Республіки Крим за
  рис, що продається державі
 
3. Розглянути питання      про          - " - Мінфін
  встановлення     фіксованих             Мінекономіки
  закупівельних    цін    на             Мінсільгосппрод
  сільгосппродукцію
 
4. Міністерству транспорту України      6  квітень- корпорація
  для  забезпечення  завезення     авто- червень "Укравтотранс"
  борошна на хлібозаводи виділити     борош-  1992 р.
  додатково  автоборошновози  та     но-
  укомплектувати      наявні     возів
  компресорним устаткуванням         20
                       ком-
                       пре-
                       сорів
 
 
5. Забезпечити       технічне млн.   96,6 1992-  ВО "Кримавтотранс"
  переозброєння Севастопольського карбо-     1995   Держхлібопродукт
  млинзаводу            ванців     роки   ВО "Кримелеватор-
                               зернопродукт"
 
 
6. Запровадити перевезення борошна      3   1992-  ВО "Кримелеватор-
  вагонами-борошновозами          ваго- 1993   зернопродукт"
                       ни   роки
         Проблеми депортованих народів
 
1. Розглянути потребу  об'єднаної  млн.   90 II    Мінекономіки
  дирекції   підприємств,   що  карбо-    квартал Міндержресурсів
  будуються,  при  Комітеті  у  ванців    1992 р.
  справах  депортованих  народів  буді-
  Ради Міністрів Республіки Крим у  вельно-
  кабельно-провідниковій продукції  монтаж-
  та  обладнання  під  програму  них
  повернення кримських татар до  робіт
  Криму і забезпечити в повному  у цінах
  обсязі прикріплення і поставку  1984
  визнаної кількості         року
 
2. Забезпечити у  повному  обсязі
  прикріплення до постачальників
  лімітів для об'єднаної дирекції
  підприємств, що будуються, при
  Комітеті у справах депортованих
  народів   Ради   Міністрів
  Республіки Крим на:
   ділову деревину        куб.  14088 II-IV  Міндержресурсів
                   мет-      квар-
                   рів      тали
                          1992 р.
   деревноволокнисті плити    тис.   47,1  - " -
                   кв. мет-
                   рів
   деревностружкові плити     куб.    83  - " -
                   метрів
 
3. Розглянути потребу  об'єднаної млн.   41,3 II-IV  Міндержресурсів
  дирекції   підприємств,   що карбо-     квар-  Кримголовпостач
  будуються,  при  Комітеті  у ванців     тали
  справах  депортованих  народів у цінах    1992 р .
  Ради Міністрів Республіки Крим і 1984
  виділити  визнану  кількість року
  покрівельного шиферу
 
4. Виділити об'єднаній   дирекції
  підприємств, що будуються, при
  Комітеті у справах депортованих
  народів   Ради   Міністрів
  Республіки Крим
   автомашини-водовози для    штук    2 1992   Мінекономіки
   доставки води                 рік
   цементовози          - " -    2  - " -
   крани на автомобільному ходу  - " -    2  - " -
             Промисловість
 
1. Виділити ліміти       під         квітень корпорація
  держзамовлення  і  забезпечити         1992 р. "Укрбудматеріали"
  прикріплення   до   реальних             Кримголовпостач
  постачальників        для             Міндержресурсів
  сімферопольського     заводу
  "Сантехпром" на:
 
  стальний лист гарячекатаний 3,2; тонн   580
  3,9
   сталь сортову 15 КП/8     - " -  1200
   стрічку стальну холодно-    - " -  5030
   тягнуту
   аноди мідні          - " -   30
   аноди нікелеві         - " -   77
   аноди цинкові         - " -    8
 
 
2. Виділити ліміти на поліетилен   тонн   2000 квітень- Мінекономіки
  для Сімферопольського заводу           травень Міндержресурсів
  крапельного зрошення               1992 р. концерн
                               "Украгротехсервіс"
 
3. Для виконання   держзамовлення         квітень Мінекономіки
  виділити ВО "Титан" ліміти на:          1992 р. Міндержресурсів
   їдкий калій          тонн   500
   їдкий натр           - " -  3200
   деревне борошно        - " -   30
 
4. Забезпечити консервні   заводи         1992 рік - " -
  Республіки Крим склотарою для
  виконання держзамовлення
 
5. Розглянути питання фінансування млн.   19,1 1993-  Мінекономіки
  і реконструкції виробництва на карбо-     1995   Мінфін
  Перекопському бромовому заводі  ванців     роки
           Оборонна промисловість
 
1. З урахуванням необхідної потреби         квітень- Міноборони
  видати підприємствам Республіки         травень Мінмашпром
  Крим держзамовлення на 1992 рік         1992 р.
  продукцію спецпризначення
 
 
2. Підготувати законодавчі акти з         II    Рада Міністрів
  питань  фінансування  об'єктів         квартал Республіки Крим
  житла  і  соцкультпобуту  та         1992 р.
  передачі їх місцевим Радам
 
3. Вирішити питання про завершення млн.   220 - " -  Мінмашпром
  будівництва  цехів по випуску карбо-
  товарів народного споживання на ванців
  заводах "Фіолент", "Альбатрос",
  "Фотон", "Мусон"
 
4. З метою впровадження екологічно         III    - " -
  чистих виробництв і збереження         квартал
  рекреаційної зони Криму виділити         1992 р.
  підприємствам, що конверсуються,
  валюту  згідно  з  поданими
  розрахунками
 
5. Підготувати документ про дозвіл         - " -  - " -
  іноземних   інвестицій   в
  підприємства   Криму   для
  організації випуску елементної
  бази виробів приладобудування
 
6. З урахуванням     пропозицій         у міру  Міноборони
  підприємств  Криму підготувати         необ-  Мінмашпром
  рішення про  вивіз  продукції         хід-
  спецпризначення за межі України         ності
  у рамках СНД
 
7. Подати фінансову    допомогу млн.   800 1992   Мінмашпром
  підприємствам,   що  глибоко карбо-     рік   Держкомкордон
  конверсуються, для соціального ванців         Мінфін
  захисту трудящих з урахуванням
  індексації  цін  і  вирішити
  питання  про  заділ будованих
  кораблів на верф'ях Керчі та
  Феодосії
     Легка, деревообробна та місцева промисловість
 
1. Забезпечити       поставку млн.    2 протя-  корпорація
  голко-платтяних     виробів штук      гом   "Легтекс"
  Кунцевським   голко-платтяним         1992
  заводом для Кримського ВТО і         року
  Феодосійської панчішної фабрики
 
2. Довиділити Раді    Міністрів
  Республіки Крим:
   бавовняну сорочкову тканину з тис.   630 квітень - " -
   Херсонського бавовняного    кв. м     травень
   комбінату                   1992 р.
   сорочкову тканину       - " -  1500  - " -  - " -
 
3. Виділити    Сімферопольській млн.    1  - " -  - " -
  кожгалантерейній фабриці штучні кв. м
  шкіри із запорізького  заводу
  "Искож"
 
4. Забезпечити      бавовняною тонн    50 II    - " -
  фарбованою        пряжею         квартал
  Сімферопольську ткацьку фабрику         1992 р.
 
5. Виділити пластик   АБС   з тонн    30 II    корпорація
  дніпродзержинського  комбінату         квартал "Легтекс"
  "Азот",    полістирол    з - " -   75 1992 р. Мінекономіки
  горлівського хімкомбінату  для             Міндержресурсів
  підприємств ВО "Фурнітура"
 
6. Розглянути      можливість         1993   Мінекономіки
  будівництва  в  смт  Щолкіне         рік   корпорація
  Ленінського району підприємств             "Легтекс"
  легкої промисловості                   Рада Міністрів
                               Республіки Крим
 
7. Виділити фонди і визначити реаль- тис.   1820 квітень- Держдеревопром
  них постачальників облицювальних кв. м     травень
  матеріалів ВО "Криммеблі" для         1992 р.
  виробництва    меблів   за
  держзамовленням
 
8. Виділити Раді     Міністрів тис.   0,8 квітень- Держхарчопром
  Республіки Крим олію соняшникову тонн      червень
  технічну   для   виробництва         1992 р.
  лакофарбових   виробів   за
  держзамовленням
 
9. Виділити швейні машини для КВТО штук   144  - " - Міндержресурсів
  "Криммісцевпром"       під
  держзамовлення
 
10. Додатково виділити     Раді тонн    30 квітень- Мінекономіки
  Міністрів Республіки Крим ліміти        травень Міндержресурсів
  на  поліетилен  для   КВТО         1992 р.
  "Криммісцевпром"      під
  держзамовлення
            Рибна промисловість
 
1. Сформувати створений  Державний         квітень- Кабінет
  комітет   України   рибного         травень Міністрів
  господарства   і    рибної         1992 р. України
  промисловості
 
2. Розглянути можливість виділення млн.    71 до    Кабінет
  іноземної  валюти для ремонту доларів    кінця  Міністрів
  суден та експлуатаційних потреб США      1992 р. України
  риболовецького флоту в іноземних             Держрибгосппром
  портах
 
3. Видати      держзамовлення штук  не   з 1993  Держрибгосппром
  суднобудівним заводам України на     мен-  року   Мінмашпром
  будівництво суден для поповнення     ше
  і  поновлення  риболовецького     20
  флоту
 
4. Забезпечити   рибогосподарські         щорічно Мінсільгосппрод
  організації  Республіки  Крим         почина-
  такими  матеріально-технічними         ючи з
  ресурсами:                    1992 р.
   жерсть біла          тис.   9,4
                   тонн
   алюмінієва стрічка       - " -  11,2
   трос стальний         тонн   1,6
   прокат чорних металів     тис.   11,1
                   тонн
   цемент             - " -  10,0
   труби стальні         - " -   1,7
   гофротара           млн.   25,8
                   кв. м
   пиломатеріали         тис.   0,8
                   куб. м
   клепка заливна         - " -   2,8
   ящикові комплекти       - " -   0,6
   поліетиленові вкладиші     тис.   11,2
                   штук
   круглий ліс          тис.   5,2
                   куб. м
   поліетилен високого тиску   тонн   230
 
5. Встановити    держзамовлення      70   1992-  Мінекономіки
  України  на  поставку  рибної     проц.  1993
  продукції                 від   роки
                       всього
                       вироб-
                       ництва
 
6. Виділити       Кримському тис.    17 квітень- Держрибгосппром
  рибокомбінату   фонди   на тонн      вересень
  комбікорми                    1992 р.
 
7. Розглянути питання про включення         II    Кабінет
  до складу Державного комітету         квартал Міністрів
  України по рибному господарству         1992 р. України
  і рибній промисловості Кримський             Рада Міністрів
  комітет по рибному господарству             Республіки Крим
  при Раді Міністрів Республіки
  Крим
 
8. Голові Державного    комітету         - " -  Держрибгосппром
  України по рибному господарству
  і   рибній   промисловості
  підготувати постанову Кабінету
  Міністрів України про розвиток
  рибної промисловості України і
  Криму на перспективу
            Транспорт і зв'язок
 
1. Вирішити питання забезпечення          1992   Державна
  фінансовими джерелами витрат           рік   адміністрація
  на придбання для Республіки                залізничного
  Крим:                           транспорту
                               України
   8 електропоїздів        млн.   280      управління
                   карбо-         Придніпровської
                   ванців         залізниці
                               Мінфін
   50 плацкартних вагонів     - " -   200
 
2. Вирішити питання забезпечення          до 1   Мінфін
  фінансовими джерелами витрат на         червня  корпорація
  придбання для Республіки Крим:          1992 р. "Укравтотранс"
   250 автобусів         - " -   536
   262 таксомоторів        - " -   262
   220 вантажних автомобілів   - " -   100
 
3. Забезпечити     фінансування - " -   47 квітень- концерн
  будівництва   під'їздів   до         травень "Укршляхбуд"
  населених пунктів, що будуються         1992 р.
  для депортованих народів
 
4. Збільшити обсяг   фінансування - " -   27  - " -  - " -
  шляхового будівництва за рахунок
  зменшення   відрахувань   до
  централізованих фондів, з  них
  12 млн. карбованців спрямувати
  на реконструкцію магістральних
  автодоріг
 
5. Продовжити роботу       по         протя-  концерн
  проектуванню  об'їзної  дороги         гом   "Укршляхбуд"
  навколо   м. Феодосії   та         1992
  забезпечити фінансування робіт          року
 
6. Розглянути питання  закінчення         1992   Рада Міністрів
  будівництва      Кримського         рік   Республіки Крим
  техно-комерційного центру "ГАЗ"              Мінфін
              Енергетика
 
1. Забезпечити надійну      та млн.   240 постій- ВЕО "Крименерго"
  безперебійну роботу ЛЕП-330 - карбо- (1992 но    ВЕО "Дніпроенерго"
  220 кВ, що живлять Крим      ванців  рік)      ВЕО "Одесаенерго"
 
2. Забезпечити сталу роботу діючих - " -   715  - " -  ВЕО "Крименерго"
  теплових     електростанцій,     (1992
  вирішити  питання  стабільної      рік)
  поставки  палива,  ремонту  і
  модернізації устаткування згідно
  з планом
 
3. Розробити і   затвердити   в             Міненерго
  Кабінеті  Міністрів  України             Мінекономіки
  програму реконструкції  діючих             ВЕО "Крименерго"
  електростанцій,   спорудження             концерн "Укргаз"
  нових джерел, в  тому  числі
  нетрадиційних,  з  визначенням
  джерел фінансування, паливного
  та матеріального забезпечення
 
4. Ввести в  експлуатацію об'єкти             Міненерго
  системоутворюючої мережі:                 ВЕО "Крименерго"
                               ВЕО "Одесаенерго"
   підстанцію 750 кВ Каховська  млн.   700 1992-
   з ВЛ 750 кВ          карбо-     1994
                   ванців     роки
                    в тому числі:
                   - " -   200 1992
                          рік
   підстанцію 330 кВ Західно-   - " -   29 1992-
   Кримська з ВЛ                 1993
                          роки
                    в тому числі:
                   - " -   9,1 1992
                          рік
   ЛЕП-330 кВ Західно-Кримська - - " -   48 1992-
   Сімферополь                  1993
                          роки
                    в тому числі:
                   - " -   34 1992
                          рік
 
5. Здійснити реалізацію  Програми - " -   900 1992- Мінекономіки
  електрифікації     населених         2000  Рада Міністрів
  пунктів,   пов'язаних    з         роки  Республіки Крим
  поверненням    до    Криму            Міненерго
  депортованих народів         в тому числі:
                   - " -   90 1992
                          рік
                   - " -   70 1993
                          рік
 
6. Забезпечити     будівництво             Міненерго
  нетрадиційних джерел енергії в             Рада Міністрів
  Криму, в тому числі:                   Республіки Крим
                              ВЕО "Крименерго"
   Датський повітроагрегат на   млн.    2 1992
   Ай-Петрі            карбо-     рік
                   ванців
   Східно-Кримська ВЕС - 12.5 МВт - " -   215 1992-
                          1995
                          роки
                    в тому числі:
                   - " -   70 1992
                          рік
 
7. Опрацювання комплексних  рішень - " -   150 1993-  Міненерго
  щодо енергопостачання об'єктів         2000  Мінекономіки
  агропромислового   комплексу,         роки  Рада Міністрів
  промислових   об'єктів   та             Республіки Крим
  індивідуальних  будинків   з             ВЕО "Ремтехенерго-
  комплексним    використанням             монтажналадка"
  нетрадиційних видів енергії               ВЕО "Крименерго"
                    в тому числі:
                         2 1992
                          рік
                        10 1993
                          рік
 
8. Забезпечити розробку      і - " -   20 1993 - Міненерго
  впровадження  експериментальних         2000  ВЕО "Крименерго"
  та     дослідно-промислових         роки
  установок по знесірченню на
  водогрійних  та парових котлах   в тому числі:
                         2 1992
                          рік
                         5 1993
                          рік
 
9. Забезпечити заміну зношеного та - " -   500     Міненерго
  комплектацію транспорту, якого             Мінекономіки
  не вистачає, і спецмеханізмів   в тому числі:    ВЕО "Крименерго"
  для   забезпечення  якісного       50 1992
  обслуговування                  рік
  енергогосподарства Криму           80 1993
                          рік
          Забезпечення нафтопродуктами
 
1. Забезпечити       поставку             Українська
  нафтопродуктів     народному             державна компанія
  господарству,  в  тому  числі             "Укрнафтохім"
  сільському     господарству             Кримнафтопродукт
  Республіки Крим у 1992 році:
   а) автобензину - всього    тис.   432 1992
                   тонн      рік
     в тому числі сільському
     господарству        - " -  251,8  - " -
     з них у квітні       - " -   21  - " -
   б) дизпалива - всього     - " -   964  - " -
     в тому числі сільському   - " -  832,4  - " -
     господарству
     з них у квітні       - " -   67  - " -
   в) топкового мазуту - всього  - " -   872  - " -
     в тому числі сільському   - " -  275,5  - " -
     господарству
   г) гасу освітлювального    - " -   8,3  - " -
   д) гасу авіаційного      - " -   4,5  - " -
 
2. Виділити додатково для шляхового         травень- Українська
  будівництва:                   липень  державна компанія
                               "Укрнафтохім"
   гудрон             - " -   3,0 1992 р.
   нафтобітум           - " -   2,0
 
3. Передбачити      виділення млн.   30,6 1993   - " -
  централізованих держкапвкладень карбо-     рік
  на будівництво  першої  черги ванців
  нафтопродуктопроводу Мелітополь в ці-
  - Крим              нах
                   1984
                   року
 
4. Провести компенсацію збитків від тис.   5,0 квітень- Українська
  продажу пічного палива, гасу, тонн      травень державна компанія
  автобензину  населенню  за  І млн.   10,1 1992 р. "Укрнафтохім"
  квартал 1992 р.          карбо-
                   ванців
 
5. При одержанні     додаткових
  ресурсів нафти і нафтопродуктів
  передбачити збільшення лімітів
  Республіці Крим по:
   бензину            тис.   на  1992   - " -
                   тонн   100 рік
   дизпалива           - " -   на  - " -
                        120
 
            Забезпечення паливом
 
1. Виділити додаткові ліміти на           квітень Міндержресурсів
  вугілля:                     1992 р.
 
  сортове для продажу населення   тис.    94
                   тонн
 
  несортове   для комунально-  - " -   90
  побутових потреб
 
2. Вишукати ресурси для виділення тис.    15 травень  - " -
  Криму щорічно дров        куб. м     1992 р.
 
3. Виділити додатково    обсяги тис.    30 1992   Держжитлокомунгосп
  зрідженого  газу,  яких  не тонн      рік
  вистачає для задоволення потреб
  населення
            Будівельний комплекс
 
1. Розглянути питання   виділення млрд.  2,93 1992-  Мінфін
  грошових асигнувань на покриття карбо-     1993   Мінекономіки
  різниці в цінах по будівництву ванців     роки
  об'єктів  соціальної сфери за
  замовленнями місцевих Рад  (у   в тому числі:
  договірних цінах 1992 року)        0,93 1992
                          рік
                         2 1993
                          рік
 
2. Виділити капвкладення     на
  будівництво       об'єктів
  республіканського значення  за
  договірними цінами
   драмтеатр           млн.   6,4 1992-  Мінекономіки
                   карбо-     1993   Мінфін
                   ванців     роки
   республіканська лікарня    - " -   3,6 1992
                          рік
   республіканський медичний   - " -   8,0 1993
   консультативно-діагностичний         рік
   центр
   республіканська бібліотека   - " -   10  - " -
 
3. Виділити капітальні  вкладення - " -   12 1992   Держжитлокомунгосп
  для  завершення  будівництва         рік   Мінекономіки
  Феодосійської бази  зрідженого             Мінфін
  газу
 
4. Виділити капвкладення    для - " -   2,4 - " -  - " -
  закінчення      будівництва
  газопроводу середнього тиску від
  АГРС-3 до мікрорайону "Залісся"
  в м. Сімферополі
 
5. Виділити ліміти   коштів  за - " -   35 1993   Мінекономіки
  рахунок   держбюджету   на             Мінфін
  геолого-розвідувальні роботи на
  нафту і газ в Криму на шельфі
  Чорного та Азовського морів
 
6. Виділити капвкладення    для - " -  13,9  - " -  - " -
  продовження     будівництва
  газопроводу   Глібівка   -
  Сімферополь - Севастополь
 
7. Виділити капвкладення    для млн.    8 1993   Мінекономіки
  будівництва газопроводу Джанкой карбо-     рік   Мінфін
  - Феодосія - Керч         ванців
 
8. Розглянути     забезпечення млн.    1 1992   Мінекономіки
  сировинними      ресурсами кв. м     рік   Міндержресурсів
  потужності,  що вводяться, по - " -    2 1993
  виробництву лінолеуму згідно з         рік
  планом  матеріально-технічного
  постачання  Ради   Міністрів
  Республіки Крим
 
9. Забезпечити постачання столярних тис.   168 1992   корпорація
  виробів для виконання програми кв. м     рік   "Укрбуд"
  житлового      будівництва
  підрозділами корпорації "Укрбуд"
  з пиловочника ТБО "Кримбуд"
 
10.Вирішити         питання         1992-  корпорація
  матеріально-технічного              1993   "Укрбуд"
  укомплектування ТБО "Кримбуд",         роки   корпорація
  ВО "Кримнерудпром" і концерну             "Укрбудматеріали"
  "Кримбудматеріали"  (згідно  з
  планом МТП)
 
11.Виділити капітальні  вкладення млн.   20,5 1993   Мінекономіки
  для  облаштування нафтогазових карбо-     рік   Мінфін
  родовищ              ванців
 
12.Розглянути можливість виділення млн.    5      Кабінет Міністрів
  валютних коштів на будівництво доларів         України
  Ялтинської дитячої лікарні    США           Міністерство
                               охорони здоров'я
                               Рада Міністрів
                               Республіки Крим
         Житлово-комунальне господарство
 
1. Виділити кошти  на  покриття млн.   523 1992   Мінфін
  збитків            по карбо-     рік   Держжитлокомунгосп
  міськелектротранспорту,      ванців         Рада Міністрів
  житлофонду,   водопостачанню,             Республіки Крим
  теплопостачанню
 
2. Забезпечити виділення коштів для - " -   20  - " -  Мінфін
  придбання    техніки    та
  спецавтотранспорту за плановими
  поставками Держжитлокомунгоспу
 
3. Для забезпечення    виконання
  програми будівництва  об'єктів
  виділити  житлово-комунальному
  господарству Криму:
 
  асигнування            - " -   805  - " -  Мінфін
                               Мінекономіки
 
  труби чавунні каналізаційні:
         діаметром 100 мм  тонн    60 - " -  Держжитлокомунгосп
                        70 1993   Міндержресурсів
                          рік
         діаметром 50 мм  - " -   60 1992
                          рік
                        60 1993
                          рік
 
  труби сталеві нафтопровідні:
      діаметром 100 - 150 мм  - " -   300 1992
                        350 рік
                          1993
                          рік
      діаметром 273 - 420 мм  - " -   140 1992
                        160 рік
                          1993
                          рік
 
  труби сталеві великих діаметрів  - " -   260 - " -
 
  труби сталеві водопровідні    тонн   120 1992   Держжитлокомунгосп
                          рік   Міндержресурсів
                        150 1993
                          рік
 
4. Забезпечити      виділення тис.    15 1992   - " -
  лісоматеріалів хвойних порід   куб. м     рік
                        21 1993
                          рік
 
5. Забезпечити виділення  шин для штук   1100 1992   - " -
  автотранспорту                  рік
                       1400 1993
                          рік
 
6. Виділити кошти для будівництва млн.    2 1992   Мінфін
  об'єктів і споруд по організації карбо-     рік
  тролейбусного руху в м. Керчі (в ванців   3 1993
  цінах 1984 року)                 рік
 
7. Забезпечити      виділення
  вільноконвертованої валюти:
 
  для придбання  запчастин  до млн.    1 1993   Кабінет Міністрів
  експлуатованого рухомого складу доларів    рік   України
  чехо-словацького   виробництва США           Рада Міністрів
  "Шкода"                          Республіки Крим
 
  для закупівлі тролейбусів і    - " -   2,8 1992   - " -
  трамваїв чехо-словацького            рік
  виробництва "Шкода"              3 1993
                          рік
 
8. Подати допомогу у придбанні:
 
  контактного проводу МФ-100, МФ-85 тонн    30 - " -  Міндержресурсів
                   штук          Держжитлокомунгосп
  автошин для рухомого складу         300 1992   Кримголовпостач
                        (до- рік
                        дат-
                        ково)
                       2800 1993
                          рік
 
9. Забезпечити      виділення             Держжитлокомунгосп
  спецавтотранспорту, матеріалів і             Мінекономіки
  устаткування:
 
  автогрейдер            штук    2 1992
                          рік
                         2 1993
                          рік
  асфальтоукладальник        - " -    1 1992
                          рік
                         2 1993
                          рік
  екскаватор ЕО-2621        - " -    2 1992
                          рік
                         4 1993
                          рік
  мулосос И-980           - " -    1 1992
                          рік
                         2 1993
                          рік
  бульдозер ДЕ-42Г         - " -    1 1992
                          рік
                         2 1993
                          рік
  автокран КС 2561-Д        - " -    2 1992
                          рік
                         2 1993
                          рік
  автокран СМК-10          - " -    1 1992
                          рік
                         2 1993
                          рік
 
10.Забезпечити виділення    для             Держжитлокомунгосп
  реконструкції і капремонту мереж             Міндержресурсів
  водопроводу,    каналізації,
  теплопостачання:
 
  труб водопровідних        тонн   140 1992
                          рік
  труб діаметром 150 - 200 мм    - " -   140 1993
                          рік
  труб діаметром 250 - 400 мм    - " -   350 - " -
 
  акумуляторів (СТ60-СТ135)     штук   500 1992
                          рік
                       1100 1993
                          рік
  сталі листової завтовшки 2  - тонн    74 1992   Держжитлокомунгосп
  3 мм   (для   виготовлення         рік   Міндержресурсів
  контейнерів під тверді побутові
  відходи)
 
11.Виділити газові прилади:                 Держжитлокомунгосп
 
  газові водонагрівники       штук   400  - " -
 
                        800 1993
                          рік
  автоматичні опалювальні      - " -   250 1992
  газоводонагрівники                рік
                        250 1993
                          рік
        Матеріально-технічне забезпечення
 
1. Виділити додатково  ліміти  на тонн  49459 III-IV  Мінекономіки
  металопрокат  для  підприємств         квар-
  колишніх союзних міністерств під         тали
  держзамовлення України:             1992 р.
 
  захищена потреба року       -"-   81000
 
  виділено на перше півріччя    -"-   31541
 
2. Прикріпити за рахунок загальних -"-    296 II-IV  Міндержресурсів
  лімітів Кримголовпостачу сталь         квар-
  листову      конструкційну         тали
  гарячекатану 65Г нижньогірському         1992 р.
  метзаводу "Сталь" для укладання
  договору на поставку пилоножової
  продукції підприємствам АПК і
  колишнього     Мінсудпрому,
  розташованим   у  Кримському
  регіоні
 
3. Прикріпити під    затверджене -"-    154  - " -  - " -
  держзамовлення      України
  поліпропілен
 
4. Вишукати можливість задоволення         II-IV  Мінекономіки
  потреби       електронної         квар-  Міндержресурсів
  промисловості Республіки Крим в         тали
  олові    під   затверджене         1992 р.
  держзамовлення
 
5. Прикріпити за виділеними лімітами:         - " - Міндержресурсів
 
 
  білило титанове          тонн   134
 
  поліетилен низького тиску     - " -   510
 
  поліетилен високого тиску     - " -  3540
 
6. При збільшенні  ресурсів  на          - " - Мінекономіки
  хімічну  продукцію передбачити             Міндержресурсів
  збільшення        лімітів
  Кримголовпостачу на:
 
  поліетилен низького тиску
 
  поліетилен високого тиску
 
  полістирол удароміцний
 
7. Провести доприкріплення    у
  відповідальності  з виділеними
  лімітами:
 
  пиломатеріалів          тис.   7,1  - " -  Міндержресурсів
                   куб. м
 
  пиловочника            - " -  20,6
 
  фанери              куб. м  1100
 
  деревноволокнистих плит      тис.   231
                   кв. м
 
  деревностружкових плит      тис.   3,45
                   куб. м
 
8. Виділити для    комплектації         II-IV  Міндержресурсів
  капбудівництва  під  захищену         квар-
  потребу:                     тали
                          1992 р.
  засувки сталеві          штук   800
 
  засувки чавунні          - " -  7600
 
  арматуру сталеву         - " -  2800
 
  арматуру чавунну та кольорову   - " - 233700
 
9. Виділити ресурси під захищену           - " -  Мінекономіки
  потребу на:
 
  емальпровід            тонн   148
 
  кабель шланговий         кіло-   155
                   метрів
 
10.Прикріпити до                   - " -  Міндержресурсів
  заводів-постачальників під
  захищену потребу:
 
  кабель силовий          - " -  128,4
 
  провід шланговий         - " -   52
 
  кабель контрольний        - " -   181
 
11.Виділити для комплектації             - " -  - " -
  під захищену потребу:
 
  насоси вакуумні          штук    52
 
  підшипники N 124 (N 46164)    - " -  2331
 
12.Виділити Національному банку   штук    4 1992   Мінекономіки
  Криму автомашини для цілей            рік
  інкасації і перевезення
  цінностей
         Охорона навколишнього середовища
 
1. Виділити кошти на  будівництво млн.   3,8 1993   Мінекономіки
  полігону по утилізації та по карбо-     рік   Мінприроди
  утилізації   та   похованню ванців
  токсичних відходів
 
2. Виділити кошти  на  здійснення - " -   90 1993-  Мінпром
  комплексу заходів щодо охорони         1995   Мінекономіки
  навколишнього середовища на           роки   Міндержресурсів
  ВО "Титан"                        Мінфін
                               Мінприроди
 
 
 
 
         Торгівля і громадське харчування
 
1. Виділити додатково торговельним         II-IV  МЗЕЗторг
  організаціям Республіки Крим:          квар-
                          тали
  а) продовольчі товари:              1992 р.
   цукор             тонн   4000
   борошно            -"-   3000
   крупу             -"-    800
   у тому числі:
   рис              -"-    200
   манну             -"-    100
   гречану            тонн   200 II-IV  МЗЕЗторг
                          квар-
                          тали
                          1992 р.
   бобові             -"-    300
   маргарин            -"-    240
   горілку            тис.    20
                   дкл
 
  б) непродовольчі товари      млн.   500
                   карбо-
                   ванців
   в тому числі тканини      -"-    200
 
2. Для забезпечення  введення  в -"-     6 1992   МЗЕЗторг
  експлуатацію  об'єктів оптової         рік   Мінфін
  торгівлі  виділити  необхідні             Мінекономіки
  обсяги державного кредиту
 
  в тому  числі  на введення в
  експлуатацію:
   холодильника ємкістю 5 тис.
   тонн в м. Керчі        -"-     2  - " -
   продовольчого складу площею  -"-     4  - " -
   15 тис. кв. м бази "Бакалія"
   в м. Сімферополі
 
         Курортно-рекреаційний комплекс
 
1. Розробити цільову   комплексну млн.    5 1992-  Рада Міністрів
  програму    "Розвиток    і карбо-     1993   Республіки Крим
  функціонування          ванців     роки   Міністерство
  курортно-рекреаційного    та             охорони здоров'я
  туристичного комплексу Криму в             Мінінвестбуд
  умовах ринкової економіки"                Ради Федерації
                               незалежних
                               профспілок
                               України, Криму
                               Академія Наук
                               України
                               КиївНДІмістобу-
                               дівництва
                               КримНДІпроект
                               Кримгеологія
 
2. Розглянути питання  завершення
  будівництва
  курортно-рекреаційних об'єктів:
 
  санаторіїв "Россия", "Форос",   млн.    1 1992-  Мінекономіки
  "Южный", "Айданиль", будинку   карбо-     1993   Мінфін
  відпочинку "Гурзуф"        ванців     роки   Рада Міністрів
                               Республіки Крим
               Культура
 
  Виділити автобуси  ЛАЗ   для             Мінекономіки
  національних
  театрально-концертних
  колективів:
 
  Кримсько-татарський ансамбль   штук    2 1993
  пісні і танцю "Хайтарма"             рік
 
  Кримський український музичний  -"-     1 1992
  театр                      рік
 
  Державний вокально-        -"-     1 1993
  хореографічний ансамбль "Таврія"         рік                      рік
 
  Симфонічний оркестр  Кримської -"-     1 1992
  державної філармонії               рік                      рік
                   -"-     1 1993
                          рік
             Соціальна сфера
 
1. Передбачити в обсязі капітальних тис.    54 1992-  Мінекономіки
  вкладень   виділення   Криму робо-     1993
  централізованих  коштів  для чих      роки
  створення робочих місць      місць
 
  в тому числі для:
 
  кримсько-татарського населення, -"-    32
  яке прибуло за період 1987 -
  1992 років
 
  колишніх військовослужбовців   -"-     8
 
  забезпечення     будівництва -"-    14
  об'єктів,  що  вводяться  і
  розширюються,  законсервованих
  через  відсутність   коштів,
  скорочення   ВПК,   закриття
  Кримської АЕС та інших робочих
  місць
 
2. Передбачити виділення коштів для             Республіканський
  сприяння зайнятості та                  центр зайнятості
  соціальної підтримки безробітних             Мінпраці України
  громадян
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України             В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка