Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану підготовки проектів законодавчих актів для внесення на розгляд Верховної Ради України


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 17 січня 1992 р. N 26-р
                Київ
 
 
   Затвердити план підготовки проектів законодавчих актів для
внесення на розгляд Верховної Ради України згідно з додатком.
   Міністерствам і відомствам  України  разом  з  науковими
установами розробити та подати в установлені строки до Кабінету
Міністрів України зазначені проекти.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України          К.МАСИК
   Інд. 20
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
                від 17 січня 1992 р. N 26-р
                ПЛАН
       підготовки проектів законодавчих актів
     для внесення на розгляд Верховної Ради України
 
------------------------------------------------------------------
  Назва проекту  |              |Строк подання
 законодавчого акта |     Виконавці     |до  Кабінету
           |              | Міністрів
           |              |  України
------------------------------------------------------------------
 
Проект Закону про   Мінфін України         вересень
лісовий доход     Мінлісгосп України       1992 р.
            Держдеревпром України
            Мінекономіки України
            Мінюст України
            Відділ з питань агропромисло-
            вого комплексу і продовольст-
            ва Секретаріату Кабінету
            Міністрів України
 
Проект Закону про   Міністерство охорони      грудень
санітарно-епідеміоло- здоров'я України        1992 р.
гічне благополуччя   Мінюст України
населення України   Відділ охорони здоров'я, соці-
            ального забезпечення і у спра-
            вах жінок Секретаріату Кабіне-
            ту Міністрів України
 
Проект Закону про   КНТП України          жовтень
науково-технічну    Академія наук України      1992 р.
експертизу       Мінвуз України
            Українська академія аграрних
            наук
            Мінюст України
            Відділ освіти, культури і у
            справах молоді Секретаріату
            Кабінету Міністрів України
 
Проект Закону про   КНТП України          березень
товарні знаки і   Держстандарт України      1992 р.
промислові зразки   Академія наук України
            Відділ освіти, культури і у
            справах молоді Секретаріату
            Кабінету Міністрів України
 
Проект Закону про   КНТП України          листопад
систему наукової   Академія наук України      1992 р.
інформації       Мінвуз України
            Українська академія
            аграрних наук
            Відділ освіти, культури і у
            справах молоді Секретаріату
            Кабінету Міністрів України
 
Проект Закону про   МВС України          червень
біженців        Мінекономіки України      1992 р.
            Мінпраці України
            Мінсоцзабез України
            Мінторг України
            Мінюст України
            Мінфін України
            Відділ оборони, національної
            безпеки і надзвичайних ситу-
            ацій Секретаріату Кабінету
            Міністрів України
 
Проект Закону про   МВС України          липень
правовий  статус   МЗС України           1992 р.
іноземців та осіб   Мінюст України
без громадянства   МЗЗ України
            Держкомкордон України
            Відділ оборони, національної
            безпеки і надзвичайних ситу-
            ацій Секретаріату Кабінету
            Міністрів України
 
Проект Закону про   Міноборони України       червень
правовий режим     Мінекономіки України      1992 р.
воєнного стану     Мінюст України
            Мінфін України
            Мінторг України
            Відділ оборони, національної
            безпеки і надзвичайних ситу-
            ацій Секретаріату Кабінету
            Міністрів України
 
Проект Закону про   Мінчорнобиль України      червень
встановлення відпо-  Мінюст України         1992 р.
відальності за по-  МЗС України
рушення  законів,  Мінекономіки України
пов'язаних з лікві-  Мінфін України
дацією  наслідків   Відділ оборони, національної
Чорнобильської ка-   безпеки і надзвичайних ситу-
тастрофи        ацій Секретаріату Кабінету
            Міністрів України
 
Проект законодавчого  Міноборони України       червень
акта про порядок про- Національна гвардія України   1992 р.
ведення мобілізації  МВС України
            Штаб цивільної оборони України
            Мінюст України
            Мінекономіки України
            Мінпраці України
            Відділ оборони, національної
            безпеки і надзвичайних ситу-
            ацій Секретаріату Кабінету
            Міністрів України
 
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка