Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"


 
 
             П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
       Про порядок введення в дію Закону України
      "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців
        та осіб начальницького і рядового складу
           органів внутрішніх справ"
 
   ( Відомості Верховної Ради ( ВВР ) 1992, N 29, ст. 400 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
    N 3947-12  від 04.02.94, ВВР 1994, N 24, ст. 187 
    N 104/96-ВР від 25.03.96, ВВР 1996, N 17, ст. 74 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Ввести в дію Закон України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) з 1 травня 1992 року, а
частину першу статті 15 і статтю 22 щодо розмірів  пенсії
інвалідам війни з числа військовослужбовців, осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ - з 1 січня 1992 року
(відповідно до Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991
року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ) ( 1931-12 ).
   Провести  перерахунок  раніше  призначених    пенсій
військовослужбовцям, особам начальницького і рядового  складу
органів внутрішніх справ з відповідних сум грошового забезпечення,
встановлених на 1 травня 1992 року.
   Правила, передбачені пунктами "а" і "б" статті 39 Закону
України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу  органів  внутрішніх  справ"
( 2262-12 ), не застосовуються до сімей військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
які в період проходження служби загинули чи померли внаслідок
вчинення ними злочину. ( Абзац третій пункту 1 в редакції
Постанови ВР N 104/96-ВР від 25.03.96 )
   2. Доручити Кабінету Міністрів України:
   розробити проекти законодавчих актів, що випливають з цього
Закону, та внести їх на розгляд Верховної Ради України;
   прийняти рішення Уряду України, що випливають з цього Закону;
   привести у відповідність з вказаним Законом рішення Уряду
України,  що  стосуються    пенсійного    забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, та забезпечити прийняття і перегляд відповідними
міністерствами і відомствами України власних нормативних актів у
зв'язку з цим Законом;
   створити органи пенсійного забезпечення в системах Державного
комітету у справах охорони державного кордону  України  та
Управління   державної   охорони    для     пенсійного
забезпечення офіцерів, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби  та  військової  служби  за  контрактом,
Прикордонних військ України і Управління державної охорони. До
вирішення  цього  питання  пенсійне  забезпечення  зазначених
військовослужбовців покласти на органи пенсійного забезпечення
Служби безпеки України. У зв'язку з цим визнати таким, що втратив
чинність, пункт  16  Положення  про  порядок  комплектування
військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення
Прикордонних військ України, затвердженого Постановою Верховної
Ради України від 4 листопада 1991 року ( 1781-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст.9); ( Абзац п'ятий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 3947-12
від 04.02.94 )
   вжити заходів до зміцнення кадрами, матеріально-технічної
бази та оснащення комп'ютерами, засобами обчислювальної техніки,
зв'язку і транспорту органів пенсійного забезпечення Міністерства
оборони України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Головного управління командуючого Національною
гвардією України, Управління державної охорони, інших військових
формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ
України, а також вирішити питання про матеріальне стимулювання на
період масових перерахувань пенсій осіб  зазначених  органів
пенсійного забезпечення і тих, які залучаються до цієї роботи. 
( Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
ВР N 3947-12 від 04.02.94 )
   3. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
( 2262-12 ) застосовуються  акти  законодавства  України  і
колишнього Союзу РСР,якщо вони не суперечать цьому Закону.
 
 
 Голова Верховної Ради України              І. ПЛЮЩ
 
 м.Київ, 9 квітня 1992 року
   N 2263-12
 
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка