Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію обліку роботи і статистики в органах прокуратури


 
         ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 17 від 04.04.92
   м.Київ
 
 vd920404 vn17
 
         Про організацію обліку роботи і
         статистики в органах прокуратури
 
   З метою забезпечення організації належного обліку роботи і
ведення статистики в органах прокуратури та посилення нагляду за
достовірністю обліку злочинів Н А К А З У Ю:
   1. Прокурорам Республіки Крим,  областей,  міста  Києва,
міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам
забезпечити організацію належного обліку  роботи  і  ведення
статистики в органах прокуратури, а також нагляд за достовірністю
обліку злочинів.
   Постійно вести первинний облік фактично виконаної роботи для
повного і своєчасного відображення в звітах статистичних даних.
   Підписувати особисто  статистичні  звіти, представляти їх
тільки з перевіреними даними у визначені строки. Не допускати
ведення невстановленої звітності.
   2. Міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них
прокурорам перевіряти повноту і достовірність реєстрації злочинів
і  їх  розкриття,   а   також   своєчасність   подання
обліково-реєстраційних документів правильність відображення в них
даних про кваліфікацію злочинів і рух справи.
   3. Начальникам управлінь і відділів забезпечити облік роботи
підрозділів,  контролювати  достовірність  звітних  даних  у
підвідомчих  галузях  діяльності,  аналізувати  статистичну
інформацію, вживати заходів щодо усунення викривлень звітності.
При виїздах на місця працівникам управлінь і відділів перевіряти
стан первинного обліку і достовірність статистичних даних тієї
діяльності, яка перевіряється.
   Керівникам слідчих підрозділів вживати заходів до своєчасного
подання  слідчими  та  органами дізнання статистичних карток
первинного обліку злочинів і результатів їх розслідування.
   4. Відділу  статистики Генеральної прокуратури України і
старшим помічникам прокурорів з питань статистики:
   4.1. Контролювати  стан первинного обліку і статистичної
звітності в органах прокуратури. Надавати прокурорам практичну
допомогу у веденні первинного обліку та складанні статистичних
звітів. Забезпечувати їх встановленою статистичною інформацією.
   4.2. Аналізувати  звітні  дані,  виявляти тенденції, які
виникають у прокурорській діяльності, динаміці та  структурі
злочинності, розслідуванні і розкритті злочинів.
   4.3. З відповідними управліннями та відділами прокуратури
перевіряти достовірність звітних даних про прокурорський нагляд та
слідчу роботу органів прокуратури.
   4.4. У взаємодії з слідчими та іншими підрозділами перевіряти
в органах внутрішніх справ та  служби  безпеки  повноту  і
достовірність обліку злочинів і їх розкриття, а також додержання
працівниками  слідчого  апарату   і   органів   дізнання
обліково-реєстраційної дисципліни.
   5. Відділу  статистики Генеральної прокуратури України у
взаємодії з іншими підрозділами вживати заходів до вдосконалення
форм  первинного обліку та статистичної звітності в органах
прокуратури.
   6. Прокурорам Республіки Крим, областей, міста Києва та
прирівняним до них прокурорам особисто керувати роботою старших
помічників з питань статистики, впроваджувати в їх діяльність
елекронно-обчислювальну техніку.
   Контроль за  виконанням  наказу  покласти  на заступника
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків.
   Наказ надіслати прокурорам Республіки Крим, областей, міста
Києва, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них
прокурорам, а також ректору інституту підвищення кваліфікації
Генеральної прокуратури України.
 
 Генеральний прокурор України               В.Шишкін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка