Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію роботи із заявами і скаргами в органах прокуратури


 
         ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 16 від 04.04.92
   м.Київ
 
 vd920404 vn16
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                Генерального прокурора
       N 5 ( v0005900-97 ) від 18.03.97 )
        Про організацію роботи із заявами
         і скаргами в органах прокуратури
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом 
                 Прокуратури України
       N 2 ( v0002900-93 ) від 04.01.93 )
 
   З метою забезпечення організації роботи по розгляду заяв і
скарг та особистому прийому  громадян в органах прокуратури
Н А К А З У Ю:
   1. Заступникам Генерального прокурора, начальникам управлінь
та відділів Генеральної прокуратури України, прокурорам Республіки
Крим, областей, міста Києва, міським, районним, міжрайонним,
прирівняним  до  них  прокурорам  забезпечити  всебічний,
кваліфікований, своєчасний розгляд і вирішення заяв і скарг
громадян та юридичних осіб, які не підвідомчі суду та не віднесені
до компетенції інших органів.
   2. Приймати рішення про порядок перевірки та давати відповіді
на скарги, які не є на контролі у Голови Верховної Ради України,
його заступників та  Президента  України  тільки  керівникам
прокуратур, а на звернення народних депутатів України - також
заступникам Генерального прокурора. Листи інших посадових осіб
розглядати в загальному порядку.
   Про наслідки  розгляду всіх звернень народних депутатів
України з приводу пропозицій, заяв і скарг громадян відповіді
надсилати незалежно від того, чи просить про це депутат. У цій
роботі суворо дотримуватись вимог ст. 19, 21 та 24 Закону України
"Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992
року ( 2790-12 ). ( Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Прокуратури України N 2 ( v0002900-93 ) від 04.01.93 )
   3. Вирішувати скарги і заяви в місячний строк  з  дня
надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення і
перевірки - не пізніше 15 днів.
   В необхідних випадках строк розгляду заяв і скарг може бути
продовжено прокурором або його заступником з повідомленням про це
заявників і посадових осіб, які взяли звернення на контроль.
   4. Розглядати у загальному порядку заяви і скарги громадян,
що надійшли з редакцій газет, журналів, радіо і телебачення. Про
результати повідомляти заявників.
   Своєчасно перевіряти  повідомлення  в  засобах  масової
інформації про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину, і
реагувати на них відповідно до процесуального закону.
   5. Скарги, по яких прокуратурою  проводиться  перевірка,
долучати до наглядового провадження, а скарги на порушення закону
під час слідства і дізнання - до кримінальних справ.
   Скарги, які  надійшли після направлення справи до суду,
надсилати до суду. В разі повідомлення в скарзі фактів, які
потребують додаткового розслідування і якщо обвинувачений не
відданий до суду, відкликати справу відповідно до закону.
   Не розглядати і не реєструвати анонімні скарги та заяви. Такі
повідомлення про злочини або про осіб, що їх вчинили, можуть бути
надіслані до органів, що ведуть оперативно-розшукову діяльність.
   6. У відповідях заявникам викладати  мотиви  відмови  в
задоволені скарг тільки з посиланням на закон, а також на
матеріали перевірок.
   7. Інформації про наслідки перевірок скарг за дорученням
керівництва Генеральної прокуратури України підписувати прокурорам
Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняним до них
прокурорам.
   8. У Генеральній прокуратурі України приймати до провадження
скарги, як правило, після їх розгляду прокурорами Республіки Крим,
областей, міста Києва та прирівняними до них прокурорами.
   Після прийняття рішення  Генеральним  прокурором  України
провадження по скарзі в органах прокуратури припиняється, про що
сповіщається заявник, а також відповідна прокуратура. В разі
повідомлення  нових  фактів,  вони  підлягають  перевірці  у
встановленому порядку.
   9. Приймати  рішення  і  давати відповіді заявникам про
відхилення скарг мають право:
   у міських і районних прокуратурах та прирівняних до них -
прокурори та їх заступники;
   у прокуратурах  Республіки  Крим, областей, міста Києва,
прирівняних до них прокуратурах - прокурори та їх заступники; крім
того - начальники управлінь, відділів та старші помічники, за
винятком скарг на судові рішення, які набрали законної сили;
   у Генеральній прокуратурі України - Генеральний прокурор,
його заступники, начальники управлінь або відділів.
   При повторному відхиленні скарг відповіді на них даються
керівництвом прокуратур.
   10. Повертати в 10-денний строк підвідомчі суду заяви, скарги
та додані до них документи заявнику або органу, який надіслав їх
до прокуратури, за винятком скарг на судові рішення, що набрали
законної сили. Одночасно роз'яснювати їм порядок розгляду таких
звернень з посиланням на закон.
   Скарги, вирішення яких відноситься до компетенції  інших
органів, у той же строк надсилати за належністю або повертати
заявнику з відповідними роз'ясненнями.
   11. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Республіки Крим, областей, міста Києва, міським, районним та
прирівняним до них прокурорам особисто приймати громадян не рідше
одного разу на тиждень.
   Розмістити на видному місці у приміщеннях прокуратур графіки
прийому громадян і роз'яснення порядку розгляду скарг в органах
прокуратури.
   12. Відділу розгляду листів та прийому громадян Генеральної
прокуратури України, відповідним старшим помічникам прокурорів
Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняних до них
забезпечити належну організацію роботи із зверненнями. Щорічно
аналізувати роботу органів прокуратури по розгляду заяв і скарг.
   Контроль за  виконанням  наказу  покласти  на заступника
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків.
   Наказ надіслати прокурорам Республіки Крим, областей, міста
Києва, міст, районів, міжрайонним та  прирівняним  до  них
прокурорам.
 
 Генеральний прокурор України               В.Шишкін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка