Законы Украины

Новости Партнеров
 

Тимчасова угода про Раду глав держав та Раду глав урядів Співдружності Незалежних Держав


             Тимчасова угода
       про Раду глав держав та Раду глав урядів
         Співдружності Незалежних Держав
 
   Держави - учасниці цієї Угоди,
   керуючись цілями  та  принципами  Угоди  про  створення
Співдружності Незалежних Держав від 8 грудня 1991 року ( 997_077 )
та Протоколу до Угоди від 21 грудня 1991 року ( 997_522 ),
   беручи до уваги бажання держав Співдружності здійснювати
спільну  діяльність  через  спільні  координуючі  інститути
Співдружності,
   визнаючи необхідним заснувати для послідовного втілення в
життя положень згаданої Угоди ( 997_077 ) відповідні міждержавні
та міжурядові інститути, здатні забезпечити ефективну координацію
та  сприяти  розвитку  рівноправного  та  взаємовигідного
співробітництва,
   погодились про нижченаведене:
   Стаття 1
   Рада глав держав є найвищим органом, в якому на рівні глав
держав представлені  всі  держави-учасниці  Співдружності  для
обговорення  принципових  питань,  пов'язаних  з координацією
діяльності держав Співдружності у сфері їхніх спільних інтересів.
   Рада уповноважена обговорювати питання, передбачені Угодою
про створення Співдружності Незалежних Держав ( 997_077 ) та
іншими документами у розвиток зазначеної Угоди, включаючи проблеми
правонаступництва, що виникли у зв'язку з припиненням існування
Союзу РСР та ліквідацією союзних структур.
   Діяльність Ради глав держав і Союзу глав урядів здійснюється
на основі взаємного визнання та поваги до державного суверенітету
та суверенної рівності держав-учасників Угоди, невід'ємного права
на самовизначення, принципів рівноправності та невтручання у
внутрішні справи, відмови від застосування сили та погрози силою,
територіальної  цілісності та непорушності існуючих кордонів,
мирного врегулювання спорів, поваги до прав та свобод людини,
включаючи  права  національних  меншин,  сумлінного виконання
зобов'язань  та  інших  загальновизнаних  принципів  і  норм
міжнародного права.
   Стаття 2
   Діяльність Ради глав держав та Ради глав урядів регулюється
Угодою про створення Співдружності Незалежних Держав ( 997_077 ),
цією Угодою та угодами, що приймаються в їх розвиток, а також
правилами процедури цих інститутів.
   Кожна держава в Раді має один голос. Рішення Ради приймаються
за спільною згодою - консенсусом.
   Офіційними мовами Рад є державні мови держав Співдружності.
   Робочою мовою є російська мова.
   Стаття 3
   Рада глав держав і Рада глав урядів обговорюють та при
необхідності приймають рішення з найбільш важливих внутрішніх та
зовнішніх питань.
   Будь-яка держава може заявити про свою незаінтересованість у
тому чи іншому питанні.
   Стаття 4
   Рада глав держав Співдружності збирається на засідання не
рідше двох разів на рік. Рішення про строки проведення та
попередній порядок денний кожного наступного засідання приймається
на черговому засіданні Ради, якщо Рада не домовиться про інше.
Позачергові засідання Ради глав держав скликаються за ініціативою
більшості глав держав Співдружності.
   Глави держав головують на засіданні Ради по черзі в порядку
російського алфавіту назв держав Співдружності.
   Засідання Ради  глав  держав проводяться, як правило, у
Мінську. За домовленістю між учасниками засідання Ради може бути
проведено в одній з держав Співдружності.
   Стаття 5
   Рада глав урядів Співдружності збирається на засідання не
рідше одного разу на три місяці. Рішення про строки проведення та
попередній порядок денний кожного наступного засідання приймаються
на черговому засіданні Ради, якщо Рада не домовиться про інше.
   Позачергові засідання  Ради  глав  урядів скликаються за
ініціативою більшості глав урядів держав Співдружності.
   Глави урядів головують на засіданнях Ради по черзі в порядку
російського алфавіту назв держав Співдружності.
   Засідання Ради  глав  урядів проводяться, як правило, у
Мінську. За домовленістю між главами урядів засідання Ради може
бути проведено в одній з держав Співдружності.
   Стаття 6
   Рада глав держав і Рада глав урядів держав Співдружності
можуть проводити спільні засідання.
   Стаття 7
   За рішенням Ради глав держав, Ради глав урядів  держав
Співдружності можуть утворюватися робочі та допоміжні органи як на
постійній, так і на тимчасовій основі.
   Вони формуються з повноважних представників держав-учасниць.
До участі в їхніх засіданнях можуть залучатися експерти та
консультанти.
   Вчинено у м. Мінську 30 грудня 1991 року в одному примірнику
азербайджанською,  вірменською,   білоруською,   казахською,
киргизькою, молдовською, російською, таджикською, туркменською,
узбецькою та українською мовами. Всі тексти мають однакову силу.
Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь,
який направить державам-учасницям цієї Угоди його завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку      За Республіку Білорусь
 (підпис)                (підпис)
 
 За Республіку Вірменія         За Республіку Казахстан
 (підпис)                (підпис)
 
 За Республіку Киргизстан        За Республіку Молдова
 (підпис)                (підпис)
 
 За Російську Федерацію         За Республіку Таджикистан
 (підпис)                (підпис)
 
 За Туркменистан             За Республіку Узбекистан
 (підпис)                (підпис)
 
 За Україну
 (підпис)
   Дата підписання Україною: 30 грудня 1991 р.
   Набуття чинності для України: 30 грудня 1991 р.
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка