Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про координаційні інститути Співдружності Незалежних Держав


               Угода
          про координаційні інститути
         Співдружності Незалежних Держав
              (укр/рос)
 
   1. Для вирішення питань, пов'язаних з координацією діяльності
держав Співдружності в галузі спільних інтересів, створити вищий
орган Співдружності - "Рада Глав Держав", а також "Рада Глав
урядів".
   2. Доручити повноважним представникам держав Співдружності
внести до 30 грудня 1991 року на розгляд Ради Глав Держав
пропозиції щодо скасування структур колишнього Союзу РСР, а також
про координаційні інститути Співдружності.
 
 За Азербайджанську   За Республіку      За Республіку
   Республіку       Вірменія         Білорусь
  А. Муталібов     Л. Тер-Петросян     С. Шушкевич
   (підпис)        (підпис)        (підпис)
 
 За Республіку     За Республіку      За Республіку
   Казахстан       Киргизстан        Молдова
  Н. Назарбаєв       А. Акаєв        М. Снєгур
   (підпис)        (підпис)        (підпис)
 
 За Російську      За Республіку      За Туркменистан
 Федерацію (РРФСР)    Таджикистан
  Б. Єльцин       Р. Набієв         С. Ніязов
   (підпис)        (підпис)         (підпис)
 
 За Республіку     За Україну
   Узбекистан
   І. Карімов      Л. Кравчук
   (підпис)       (підпис)
 
   Алма-Ата, 21 грудня 1991 року
   Дата підписання Україною: 21 грудня 1991 р.
   Дата набуття чинності для України: 21 грудня 1991 р.
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
              Соглашение
       о координационных институтах Содружества
           Независимых Государств
 
   1. Для  решения  вопросов,  связанных  с  координацией
деятельности государств Содружества в сфере общих интересов,
создать высший орган Содружества - "Совет Глав Государств", а
также "Совет Глав правительств".
   2. Поручить полномочным представителям государств Содружества
внести к 30 декабря 1991 года на рассмотрение Совета Глав
Государств предложения об упразднении структур бывшего Союза ССР,
а также о координационных институтах Содружества.
  За Азербайджанскую    За Республику    За Республику
    Республику        Армения       Беларусь
    А.Муталибов     Л.Тер-Петросян     С.Шушкевич
   За Республику      За Республику    За Республику
    Казахстан        Кыргызстан     Молдова
    Н.Назарбаев       А.Акаев       М.Снегур
   За Российскую      За Республику    За Туркменистан
  Федерацию (РСФСР)      Таджикистан
    Б.Ельцин         Р.Набиев      С.Ниязов
    За Республику      За Украину
    Узбекистан
    И.Каримов        Л.Кравчук
   Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка