Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол до Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, підписаної 8 грудня 1991 року в м. Мінськ Республікою Білорусь, Російською Федерацією (РРФСР), Україною


               Протокол
   до Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав,
   підписаної 8 грудня 1991 року в м. Мінськ Республікою
    Білорусь, Російською Федерацією (РРФСР), Україною
              (укр/рос)
 
   Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка
Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка
Молдова, Російська Федерація (РРФСР), Республіка Таджикистан,
Туркменистан, Республіка Узбекистан та Україна на рівноправних
засадах і як Високі Договірні Сторони утворюють Співдружність
Незалежних Держав.
   Угода  про  створення  Співдружності  Незалежних Держав
( 997_077 ) набуває чинності для кожної з Високих Договірних
Сторін з моменту її ратифікації.
   На основі Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав
( 997_077  ) і з урахуванням застережень, зроблених при її
ратифікації, будуть розроблені  документи,  що  регламентують
співробітництво в рамках Співдружності.
   Цей Протокол  є  складовою частиною Угоди про створення
Співдружності Незалежних Держав ( 997_077 ).
   Вчинено у м. Алма-Ата 21 грудня 1991 року в одному примірнику
азербайджанською,   вірменською,   білоруською,  казахською,
киргизькою, молдовською, російською, таджицькою, туркменською,
узбецькою та українською мовами. Всі тексти мають однакову силу.
Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь,
який направить Високим Договірним Сторонам засвідчену копію цього
Протоколу.
 
 За Азербайджанську Республіку      (підпис) А. Муталібов
 За Республіку Вірменія          (підпис) Л. Тер-Петросян
 За Республіку Білорусь          (підпис) С. Шушкевич
 За Республіку Казахстан         (підпис) Н. Назарбаєв
 За Республіку Киргизстан         (підпис) А. Акаєв
 За Республіку Молдова          (підпис) М. Снєгур
 За Російську Федерацію (РРФСР)      (підпис) Б. Єльцин
 За Республіку Таджикистан        (підпис) Р. Набієв
 За Туркменистан             (підпис) С. Ніязов
 За Республіку Узбекистан         (підпис) І. Карімов
 За Україну                (підпис) Л. Кравчук
 
 Алма-Ата, 21 грудня 1991 року
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
               Протокол
  к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств,
   подписанному 8 декабря 1991 года в г.Минске Республикой
    Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), Украиной
   Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика
Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан,
Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных
началах и  как  Высокие  Договаривающиеся  Стороны  образуют
Содружество Независимых Государств.
   Соглашение о создании Содружества Независимых Государств
( 997_077 ) вступает в силу для каждой из Высоких Договаривающихся
Сторон с момента его ратификации.
   На основе Соглашения о создании Содружества Независимых
Государств ( 997_077 ) и с учетом оговорок, сделанных при его
ратификации,  будут  выработаны  документы,  регламентирующие
сотрудничество в рамках Содружества.
   Настоящий Протокол является составной частью Соглашения о
создании Содружества Независимых Государств ( 997_077 ).
   Совершено в г.Алма-Ате 21 декабря 1991  года  в  одном
экземпляре на азербайджанском, армянском, белорусском, казахском,
кыргызском,  молдавском,  русском,  таджикском,  туркменском,
узбекском и украинском языках. Все тексты имеют одинаковую силу.
Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Республики
Беларусь,  которое направит Высоким Договаривающимся Сторонам
заверенную копию настоящего Протокола.
 
 Президент
 Азербайджанской Республики              А.Муталибов
 Президент
 Республики Армения                 Л.Тер-Петросян
 Председатель
 Верховного Совета
 Республики Беларусь                  С.Шушкевич
 Президент
 Республики Казахстан                 Н.Назарбаев
 Президент
 Республики Кыргызстан                   А.Акаев
 Президент
 Республики Молдова                    М.Снегур
 Президент
 Российской Федерации (РСФСР)               Б.Ельцин
 Президент
 Республики Таджикистан                  Р.Набиев
 Президент Туркменистана                 С.Ниязов
 Президент
 Республики Узбекистан                  И.Каримов
 Президент Украины                    Л.Кравчук
 
 "Содружество" N 1, 1992 год
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка