Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода Ради Глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні Сили і Прикордонні війська


               Угода
          Ради Глав держав-учасниць
         Співдружності Незалежних Держав
       про Збройні Сили і Прикордонні війська
              (укр/рос)
 
   Держави-учасниці Співдружності Незалежних Держав,
   виходячи з необхідності взаємоприйнятного вирішення питань
оборони та безпеки, включаючи охорону кордонів держав-учасниць
Співдружності,
   погодилися з нижченаведеним:
   1. Держави-учасниці Співдружності підтверджують своє законне
право на створення власних Збройних Сил.
   2. Спільно  із  Головнокомандуючим  Збройними  Силами  в
двомісячний строк розглянути та вирішити питання про порядок
управління  силами  загального  призначення  з  урахуванням
національних  законодавств держав Співдружності, а також про
послідовність реалізації  державами  Співдружності  права  на
створення власних Збройних Сил. Для України - починаючи з 3 січня
1992 року.
   3. Призначити  Головнокомандуючим  Прикордонними військами
Каліниченка І. Я.
   4. Доручити Головнокомандуючому Прикордонними військами разом
із керівниками держав-учасниць Співдружності в двомісячний строк
виробити механізм діяльності Прикордонних військ з урахуванням
вимог національного законодавства  Держав  Співдружності,  за
винятком держав, з якими механізм діяльності Прикордонних військ
вже узгоджений.
   Вчинено в м. Мінську 30 грудня 1991 року в одному примірнику
азербайджанською,   вірменською,   білоруською,  казахською,
киргизькою, молдовською, російською, таджицькою, туркменською,
узбецькою й українською мовами. Всі тексти мають однакову силу.
Справжній примірник зберігається в архіві  Уряду  Республіки
Білорусь,  який направить державам-учасницям цієї Угоди його
завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку              (підпис)
 (з обов'язковим завершенням у 2-місячний строк передачі
 збройних сил загального призначення Азербайджанській республіці)
 За Республіку Вірменія                  (підпис)
 За Республіку Білорусь                  (підпис)
 За Республіку Казахстан                 (підпис)
 За Республіку Киргизстан                 (підпис)
 За Республіку Молдова                  (підпис)
 За Російську Федерацію                  (підпис)
 За Республіку Таджикистан                (підпис)
 За Туркменистан                     (підпис)
 За Республіку Узбекистан                 (підпис)
 (з виходом на самостійні збройні сили)
 За Україну                        (підпис)
   Дата підписання Україною: 30 грудня 1991 р.
   Набуття чинності для України: 30 грудня 1991 р.
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
              Соглашение
  Совета Глав государств-участников Содружества Независимых
    Государств о Вооруженных Силах и Пограничных войсках
 
   Государства-участники Содружества Независимых Государств,
   исходя из необходимости взаимопреемлемого решения вопросов
обороны   и   безопасности,   включая   охрану   границ
государств-участников Содружества,
   согласились о нижеследующем:
   1. Государства-участники  Содружества  подтверждают  свое
законное право на создание собственных Вооруженных Сил.
   2. Совместно с Главнокомандующим Вооруженными  Силами  в
двухмесячный срок рассмотреть и решить вопрос о порядке управления
Силами общего назначения с учетом национальных законодательств
государств Содружества, а также о последовательности реализации
государствами  Содружества  права  на  создание  собственных
Вооруженных Сил. Для Украины - начиная с 3 января 1992 года.
   3. Назначить  Главнокомандующим  Пограничными  войсками
Калиниченко И.Я.
   4. Поручить  Главнокомандующему  Пограничными  войсками
совместно с руководителями государств-участников Содружества в
двухмесячный срок выработать механизм деятельности Пограничных
войск  с  учетом  требований  национального  законодательства
Государств Содружества, за исключением государств, с которыми
механизм деятельности Пограничных войск уже согласован.
   Совершено в г.Минске 30 декабря 1991 года в одном экземпляре
на азербайджанском, армянском, белорусском, казахском, киргизском,
молдавском,  русском  таджикском,  туркменском,  узбекском  и
украинском языках. Все тексты имеют одинаковую силу. Подлинный
экземпляр хранится в архиве Правительства Республики Беларусь,
которое направит государствам-участникам настоящего Соглашения его
заверенную копию.
 
 За Азербайджанскую Республику
  (С обязательным завершением в 2-х м-й срок передачи
   вооруж.сил общего назнач. Азер.республики)
 За Республику Армения
 За Республику Беларусь
 За Республику Казахстан
 За Республику Кыргызстан
 За Республику Молдова
 За Российскую Федерацию
 За Республику Таджикистан
 За Туркменистан
 За Республику Узбекистан
  (С выходом на самост. вооруж.силы)
 За Украину
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка