Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол наради Глав Незалежних Держав


               Протокол
         наради Глав Незалежних Держав
              (укр/рос)
 
   Виходячи з закріпленого в Угоді про створення Співдружності
Незалежних Держав ( 997_077 ) і в Алма-Атинській Декларації
( 997_189 ) положення про збереження під об'єднаним командуванням
спільного військово-стратегічного простору і єдиного контролю над
ядерною  зброєю,  Високі  Договірні  Сторони  домовились про
нижченаведене:
   До вирішення питання про реформування Збройних Сил доручити
командування Збройними Силами маршалу Шапошнікову Є.І.
   Пропозиції щодо цього питання внести до 30 грудня 1991 р. на
розгляд глав держав.
 
 За Азербайджанську   За Республіку      За Республіку
   Республіку       Вірменія         Білорусь
  А. Муталібов     Л. Тер-Петросян     С. Шушкевич
   (підпис)        (підпис)        (підпис)
 
 За Республіку     За Республіку      За Республіку
   Казахстан       Киргизстан        Молдова
  Н. Назарбаєв       А. Акаєв        М. Снєгур
   (підпис)        (підпис)        (підпис)
 
 За Російську      За Республіку      За Туркменистан
 Федерацію (РРФСР)    Таджикистан
  Б. Єльцин       Р. Набієв         С. Ніязов
   (підпис)        (підпис)         (підпис)
 
 За Республіку     За Україну
   Узбекистан
   І. Карімов      Л. Кравчук
   (підпис)       (підпис)
 
   Алма-Ата, 21 грудня 1991 року
   Дата підписання Україною: 21 грудня 1991 р.
   Дата набуття чинності для України: 21 грудня 1991 р.
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
               Протокол
        совещания Глав Независимых Государств
 
   Исходя из закрепленного в Соглашении о создании Содружества
Независимых Государств ( 997_077 ) и в  Алма-Атинской Декларации
( 997_189 ) положения о сохранении под объединенным командованием
общего военно-стратегического пространства и единого контроля над
ядерным оружием, Высокие Договаривающиеся Стороны согласились о
нижеследующем:
   До решения вопроса о реформировании Вооруженных Сил поручить
командование Вооруженными Силами маршалу Шапошникову Е.И.
   Предложения по этому вопросу внести к 30 декабря 1991 г. на
рассмотрение глав государств.
 
 Президент         Президент     Председатель
 Азербайджанской      Республики     Верховного Совета
 Республики         Армения      Республики Беларусь
 А.Муталибов        Л.Тер-Петросян   С.Шушкевич
 
 Президент         Президент     Президент
 Республики         Республики     Республики
 Казахстан         Кыргызстан     Молдова
 Н.Назарбаев        А.Акаев      М.Снегур
 
 Президент         Президент     Президент
 Российской Федерации    Республики     Туркменистана
 (РСФСР)          Таджикистан
 Б.Ельцин          Р.Набиев      С.Ниязов
 
 Президент         Президент
 Республики         Украины
 Узбекистан
 И.Каримов         Л.Кравчук
 
 Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка