Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про бухгалтерський облік окремих господарських операцій


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 18-412 від 28.01.92
   м.Київ
 
 vd920128 vn18-412
                Міністерства і відомства України,
                державні  концерни,  корпорації,
                консорціуми, об'єднання
                Рада Міністрів Республіки Крим,
                обласні,     Київська    і
                Севастопольська  міські державні
                адміністрації
                Фінансові управління     Ради
                Міністрів   Республіки   Крим,
                обласних,    Київської    і
                Севастопольської міських державних
                адміністрацій
                Державні податкові інспекції по
                Республіці Крим, областях, містах
                Києву і Севастополю
 
    ( Лист втратив чинність на підставі Листа Мінфіну
     N 18-4158 ( v4158201-98 ) від 07.12.98 )
         Про  бухгалтерський   облік
         окремих господарських операцій
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну 
    N 25 ( z0052-93 ) від 07.05.93 
    N 128 ( z0273-95 ) від 25.07.95 )
   Міністерство фінансів   України   повідомляє   порядок
бухгалтерського обліку  окремих  господарських  операцій  на
підприємствах, в об'єднаннях і організаціях, який впроваджується
починаючи з 1992 року.
   1. Нарахування заробітної плати працівникам по підвищених на
20-100 процентів тарифних ставках і посадових окладах, допомоги у
випадках звільнення громадян, виплат різниці між заробітками при
переведенні громадян  у  зв'язку  із  станом  здоров'я  на
нижчеоплачувану роботу,  виплат  по  додатковій  відпустці із
збереженням заробітної плати, щорічної одноразової винагороди за
вислугу років, виплат по збереженню середньої заробітної плати при
звільненні у зв'язку з відселенням і компенсації за час вимушеного
простою, що проводяться відповідно до статей 20, 36, 39, 43, 45
Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), і
відрахування на державне соціальне страхування з них підприємства
й організації  відображають  по  дебету  рахунку 96 "Цільове
фінансування і цільові надходження" та  кредиту  рахунку  70
"Розрахунки оплати праці" і 69 "Розрахунки по страхуванню".
   2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
N 128 ( z0273-95 ) від 25.07.95 ) По окремому майну (об'єктах
виробничих та невиробничих основних фондів), зданому в оренду,
амортизаційні відрахування на повне  відновлення  проводяться
орендодавцем  у  загальновстановленому  порядку  щомісячно  з
відображенням по дебету рахунку 80 "Прибутки і збитки" і кредиту
рахунку 86 "Амортизаційний фонд". Суму нарахованої відповідно до
договору на оренду орендної плати орендодавці всіх форм власності
щомісячно відображають по дебету рахунку 76 "Розрахунки з різними
дебіторами і кредиторами" і кредиту рахунку 80 "Прибутки і
збитки".
   Орендодавці - господарські товариства, малі підприємства всіх
форм власності і спільні  підприємства  з  іноземною  участю
нарахування амортизації по такому майну щомісячно відображають по
дебету рахунку 80 "Прибутки і збитки" і кредиту рахунку 02 "Знос
(амортизація) майна".
   3. ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
N 25 ( z0052-93 ) від 07.05.93 )
   4. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
28 грудня  1991 року  N 428-р   втрати  скляної  тари при
транспортуванні в межах норм природних витрат за вирахуванням
вартості  битого скла, витрати по збиранню, транспортуванню,
обробці скляної тари, а також суми, що сплачуються торговельним
організаціям понад заставні ціни на відшкодування витрат по
збиранню і зберіганню скляної тари та  на  виплату  премії
працівникам торгівлі за збирання і здавання заставної тари,
промислові  підприємства  відносять  у  дебет  рахунку  26
"Загальногосподарські витрати" (стаття "Інші витрати").
   5. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 1992 року:
   пункт 1  листа  Міністерства  фінансів УРСР від 27 червня
1991 року N 04-503 "Про облік коштів, пов'язаних з соціальним
захистом громадян,  що  постраждали  внаслідок  чорнобильської
катастрофи";
   абзац перший пункту 53 Інструкції про порядок обчислення і
сплати податку на добавлену вартість, затвердженої Міністерством
фінансів України 27 грудня 1991 року N 1.
   6. Абзаци п'ятий і шостий розділу 1 листа Міністерства
фінансів СРСР і Держкомстату СРСР від 11 квітня 1990 року  N 21
В/8-03 "Вказівки про порядок відображення у бухгалтерському обліку
і звітності господарських операцій, пов'язаних з орендою майна"
на Україні не діють.
 
 Заступник Міністра                 М.П.Петраченко
 
 Начальник Відділу бухгалтерського
 обліку і звітності                 В.М.Пархоменко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка