Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про науково-технічне співробітництво


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
  між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки
        про науково-технічне співробітництво
 
   Уряд України  та  Уряд  Китайської  Народної Республіки,
іменовані далі Обидві Сторони,
   виходячи з інтересів розвитку науки і техніки Обох Сторін,
   керуючись принципами рівноправності та взаємної вигоди,
   беручи до уваги, що науково-технічне співробітництво буде
сприяти економічному та соціальному розвитку України і Китайської
Народної Республіки,
   вважаючи необхідним створення основи для  довгострокового
співробітництва
   погоджуються:
               Стаття 1
   Обидві Сторони  будуть  сприяти  розвитку  міждержавного
науково-технічного співробітництва за взаємним інтересом.
               Стаття 2
   Згідно з даною Угодою передбачаються слідуючі основні форми
співробітництва:
   1. Проведення спільних досліджень і розробок, а також обмін
результатами досліджень і розробок за взаємним інтересом;
   2. Обмін  науково-технічною інформацією та документацією,
зразками виробів і матеріалів, а також обмін  "ноу-хау"  і
ліцензіями на компенсаційній основі;
   3. Організація науково-технічних  семінарів, симпозіумів і
наукових конференцій;
   4. Обмін науковими і технічними делегаціями, окремими вченими
і фахівцями, підготовка і стажування наукових кадрів;
   5. Інші  взаємно  погоджені  форми  науково-технічного
співробітництва.
               Стаття 3
   Обидві Сторони сприятимуть науково-технічному співробітництву
відомств, організацій, підприємств обох країн згідно з договорами,
укладеними в рамках даної Угоди.
               Стаття 4
   Обидві Сторони зобов'язуються не передавати науково-технічної
інформації і документації, одержаної ними та їх представниками в
рамках  даної Угоди, будь-якій третій стороні без офіційної
письмової згоди на те сторони, що надала цю науково-технічну
інформацію і документацію.
               Стаття 5
   Питання комерційного, фінансового та юридичного характеру, що
можуть виникати під час співробітництва, повинні бути предметом
окремих договорів, що укладатимуться згідно з законодавствами обох
країн.
               Стаття 6
   Уряд України доручає Державному комітету України з питань
науки і технологій, а Уряд Китайської Республіки - Державному
комітету з науки і техніки КНР виконання основних статей даної
Угоди.
               Стаття 7
   Дана Угода укладена строком на 5 років і набуває чинності з
дня її підписання. Вона автоматично продовжується кожного разу на
1 рік, якщо жодна з Обох Сторін не повідомить у письмовому вигляді
другу Сторону про своє бажання припинити дію Угоди за 6 місяців до
закінчення її строку.
   Здійснено в м.Києві 27 квітня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською та китайською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд України             За Уряд Китайської
                     Народної Республіки
 Голова ДКНТ України           Заступник Голови ДКНТ КНР
  (підпис)                  (підпис)
 С. Рябченко                Хуай Юнчжен
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка