Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо підвищення безпеки мореплавства


 
             П О С Т А Н О В А
         від 16 травня 1992 р. N 250
                Київ
     Про заходи щодо підвищення безпеки мореплавства
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти пропозицію Державної адміністрації морського
транспорту України, погоджену з Міністерством внутрішніх справ,
Міністерством оборони, Службою безпеки, Міністерством закордонних
справ, Міністерством юстиції, Національною гвардією, Державним
комітетом у справах охорони державного кордону України, про
створення в її складі Служби загальної безпеки.
   Покласти на зазначену Службу організацію здійснення заходів
щодо підвищення безпеки мореплавства, охорони громадського порядку
на суднах, запобігання і припинення посягань на життя, здоров'я,
честь, гідність та майна пасажирів і членів екіпажів суден.
   2. Установити, що:
   начальницький склад зазначеної Служби загальної  безпеки
перебуває в кадрах Міністерства внутрішніх справ України  і
проходить службу відповідно до Положення про проходження служби
рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України;
   перелік посад у Службі загальної безпеки, які підлягають
заміщенню особами начальницького складу органів внутрішніх справ,
визначається Державною адміністрацією морського транспорту України
за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.
   3. Затвердити Положення про Службу  загальної  безпеки
Державної адміністрації морського  транспорту  України,  що
додається.
 
   Прем'єр-міністр України             В. ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
   Інд.29
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНЕ
             постановою Кабінету Міністрів України
               від 16 травня 1992 р. N 250
 
             П О Л О Ж Е Н Н Я
    про Службу загальної безпеки Державної адміністрації
          морського транспорту України
   1. Служба загальної безпеки Державної адміністрації морського
транспорту України (надалі - СЗБ Укрморфлоту) є спеціальним
підрозділом, покликаним здійснювати організаційні та практичні
заходи щодо забезпечення безпеки і запобігання незаконним діям
проти пасажирів і членів екіпажів, їхнього майна на борту суден, у
портових спорудах, пасажирських терміналах, на судноремонтних
заводах Укрморфлоту.
   2. СЭБ Укрморфлоту у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, постановами і розпорядженнями
Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  цим  Положенням,
нормативними актами Укрморфлоту, МВС і МЗС України, а  також
принципами і нормами міжнародного права.
  3. Організація роботи, порядок і умови взаємодії  СЗБ
Укрморфлоту з органами внутрішніх справ України визначаються
інструкцією, затверджуваною Укрморфлотом і МВС України.
   4. Органи і службові особи МВС, Служби безпеки, Міноборони,
Національної гвардії, Прикордонних військ та інших військових
формувань, МЗС, Держмиткому України сприяють працівникам СЗБ
Укрморфлоту у виконанні покладених на неї обов'язків.
   Порядок взаємодії та подання  допомоги  встановлюється
спільними наказами зазначених органів і Укрморфлоту.
   5. Взаємовідносини СЗБ Укрморфлоту з відповідними службами й
структурами інших держав будуються на основі угод України з цими
державами.
   6. На СЗБ Укрморфлоту покладається:
   а) організація і здійснення заходів щодо підвищення безпеки
мореплавства, охорони громадського порядку на суднах, запобігання
і припинення посягань на життя, здоров'я, честь і гідність
пасажирів і членів екіпажу суден;
   б) запобігання крадіжкам і пошкодженню особистого майна
пасажирів і членів екіпажів суден, вантажу та інших матеріальних
цінностей Укрморфлоту;
   в) супроводження і охорона суден з цінним вантажем і суден,
що потребують у районах поширення морського піратства й тероризму;
   г) виявлення незаконного придбання, зберігання, збуту та
перевезення наркотичних засобів на суднах;
   д) складання і реалізація планів, забезпечення безпеки суден,
портових споруд, пасажирських терміналів, судноремонтних заводів;
   є) розробка методичних рекомендацій та інструкцій щодо дій
екіпажів суден у екстремальних ситуаціях, пов'язаних з морським
піратством, тероризмом та іншими посяганнями на життя, здоров'я,
честь і гідність пасажирів і членів екіпажів;
   ж) виконання у межах своєї компетенції завдань, спрямованих
на посилення безпеки мореплавства та захисту законних інтересів
Укрморфлоту.
   7. Структура і  штати  підрозділів  СЗБ  Укрморфлоту
встановлюються залежно від обсягів і складності покладених на неї
завдань Укрморфлотом за погодженням з МВС України.
   8. Структурними підрозділами СЗБ Укрморфлоту є: у м. Одесі -
управління Служби загальної безпеки; у Чорноморському і Азовському
морських та Українському Дунайському пароплавствах - відділи
Служби загальної безпеки; на суднах, у  портах,  портових
терміналах, на судноремонтних заводах - групи Служби загальної
безпеки.
   Оперативне керівництво усіма  структурними  підрозділами
здійснюється начальником СЗБ Укрморфлоту.
   9. Особовий склад СЗБ Укрморфлоту поділяється на молодший,
середній і старший начальницький склад, який перебуває в кадрах
МВС України і проходить службу відповідно до Положення про
проходження служби рядовим і начальницьким складом  органів
внутрішніх справ України, а також на вільнонайманий склад.
   На вільнонайманий склад поширюється законодавство України про
працю.
   10. Начальник СЗБ Укрморфлоту призначається і звільняється з
посади наказом президента Укрморфлоту за погодженням з  МВС
України.
   Призначення, звільнення і переміщення по службі особового
складу СЗБ Укрморфлоту здійснюється начальником цієї  Служби
відповідно до наданих йому повноважень згідно з Положенням про
проходження служби рядовим і начальницьким складом  органів
внутрішніх справ України.
   11. Зарахування в кадри МВС України осіб, призначених у
встановленому порядку в СЗБ Укрморфлоту на посади, що підлягають
заміщенню начальницьким складом органів  внутрішніх  справ,
здійснюється з одночасним присвоєнням їм відповідних спеціальних
звань.
   Зарахування і звільнення із кадрів МВС України провадиться
відповідно до Положення про проходження служби  рядовим  і
начальницьким складом органів внутрішніх справ України та в
порядку, встановленому цим Міністерством і Укрморфлотом.
   Граничні спеціальні звання  за  зазначеними  посадами
визначаються за поданням президента  Укрморфлоту  Міністром
внутрішніх справ України.
   12. Внутрішній розпорядок у підрозділах СЗБ Укрморфлоту,
підлеглість і дисципліна особового складу регулюються відповідними
статутами, а також актами, що видаються Укрморфлотом і МВС
України. Службові посвідчення особового складу СЗБ Укрморфлоту
видаються органами внутрішніх справ.
   13. Для виконання службових обов'язків особовий склад СЗБ
Укрморфлоту, який перебуває у кадрах МВС України, забезпечується
засобами індивідуального захисту, активної оборони і зв'язку,
спеціальними засобами й вогнепальною зброєю за рахунок коштів
Укрморфлоту.
   14. Утримання СЗБ Укрморфлоту здійснюється за рахунок коштів
підприємств Укрморфлоту.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3047
EUR29.38498
RUB0.40836
PLN6.82768
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка