Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо підвищення безпеки мореплавства


 
             П О С Т А Н О В А
         від 16 травня 1992 р. N 250
                Київ
     Про заходи щодо підвищення безпеки мореплавства
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти пропозицію Державної адміністрації морського
транспорту України, погоджену з Міністерством внутрішніх справ,
Міністерством оборони, Службою безпеки, Міністерством закордонних
справ, Міністерством юстиції, Національною гвардією, Державним
комітетом у справах охорони державного кордону України, про
створення в її складі Служби загальної безпеки.
   Покласти на зазначену Службу організацію здійснення заходів
щодо підвищення безпеки мореплавства, охорони громадського порядку
на суднах, запобігання і припинення посягань на життя, здоров'я,
честь, гідність та майна пасажирів і членів екіпажів суден.
   2. Установити, що:
   начальницький склад зазначеної Служби загальної  безпеки
перебуває в кадрах Міністерства внутрішніх справ України  і
проходить службу відповідно до Положення про проходження служби
рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України;
   перелік посад у Службі загальної безпеки, які підлягають
заміщенню особами начальницького складу органів внутрішніх справ,
визначається Державною адміністрацією морського транспорту України
за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.
   3. Затвердити Положення про Службу  загальної  безпеки
Державної адміністрації морського  транспорту  України,  що
додається.
 
   Прем'єр-міністр України             В. ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
   Інд.29
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНЕ
             постановою Кабінету Міністрів України
               від 16 травня 1992 р. N 250
 
             П О Л О Ж Е Н Н Я
    про Службу загальної безпеки Державної адміністрації
          морського транспорту України
   1. Служба загальної безпеки Державної адміністрації морського
транспорту України (надалі - СЗБ Укрморфлоту) є спеціальним
підрозділом, покликаним здійснювати організаційні та практичні
заходи щодо забезпечення безпеки і запобігання незаконним діям
проти пасажирів і членів екіпажів, їхнього майна на борту суден, у
портових спорудах, пасажирських терміналах, на судноремонтних
заводах Укрморфлоту.
   2. СЭБ Укрморфлоту у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, постановами і розпорядженнями
Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України,  цим  Положенням,
нормативними актами Укрморфлоту, МВС і МЗС України, а  також
принципами і нормами міжнародного права.
  3. Організація роботи, порядок і умови взаємодії  СЗБ
Укрморфлоту з органами внутрішніх справ України визначаються
інструкцією, затверджуваною Укрморфлотом і МВС України.
   4. Органи і службові особи МВС, Служби безпеки, Міноборони,
Національної гвардії, Прикордонних військ та інших військових
формувань, МЗС, Держмиткому України сприяють працівникам СЗБ
Укрморфлоту у виконанні покладених на неї обов'язків.
   Порядок взаємодії та подання  допомоги  встановлюється
спільними наказами зазначених органів і Укрморфлоту.
   5. Взаємовідносини СЗБ Укрморфлоту з відповідними службами й
структурами інших держав будуються на основі угод України з цими
державами.
   6. На СЗБ Укрморфлоту покладається:
   а) організація і здійснення заходів щодо підвищення безпеки
мореплавства, охорони громадського порядку на суднах, запобігання
і припинення посягань на життя, здоров'я, честь і гідність
пасажирів і членів екіпажу суден;
   б) запобігання крадіжкам і пошкодженню особистого майна
пасажирів і членів екіпажів суден, вантажу та інших матеріальних
цінностей Укрморфлоту;
   в) супроводження і охорона суден з цінним вантажем і суден,
що потребують у районах поширення морського піратства й тероризму;
   г) виявлення незаконного придбання, зберігання, збуту та
перевезення наркотичних засобів на суднах;
   д) складання і реалізація планів, забезпечення безпеки суден,
портових споруд, пасажирських терміналів, судноремонтних заводів;
   є) розробка методичних рекомендацій та інструкцій щодо дій
екіпажів суден у екстремальних ситуаціях, пов'язаних з морським
піратством, тероризмом та іншими посяганнями на життя, здоров'я,
честь і гідність пасажирів і членів екіпажів;
   ж) виконання у межах своєї компетенції завдань, спрямованих
на посилення безпеки мореплавства та захисту законних інтересів
Укрморфлоту.
   7. Структура і  штати  підрозділів  СЗБ  Укрморфлоту
встановлюються залежно від обсягів і складності покладених на неї
завдань Укрморфлотом за погодженням з МВС України.
   8. Структурними підрозділами СЗБ Укрморфлоту є: у м. Одесі -
управління Служби загальної безпеки; у Чорноморському і Азовському
морських та Українському Дунайському пароплавствах - відділи
Служби загальної безпеки; на суднах, у  портах,  портових
терміналах, на судноремонтних заводах - групи Служби загальної
безпеки.
   Оперативне керівництво усіма  структурними  підрозділами
здійснюється начальником СЗБ Укрморфлоту.
   9. Особовий склад СЗБ Укрморфлоту поділяється на молодший,
середній і старший начальницький склад, який перебуває в кадрах
МВС України і проходить службу відповідно до Положення про
проходження служби рядовим і начальницьким складом  органів
внутрішніх справ України, а також на вільнонайманий склад.
   На вільнонайманий склад поширюється законодавство України про
працю.
   10. Начальник СЗБ Укрморфлоту призначається і звільняється з
посади наказом президента Укрморфлоту за погодженням з  МВС
України.
   Призначення, звільнення і переміщення по службі особового
складу СЗБ Укрморфлоту здійснюється начальником цієї  Служби
відповідно до наданих йому повноважень згідно з Положенням про
проходження служби рядовим і начальницьким складом  органів
внутрішніх справ України.
   11. Зарахування в кадри МВС України осіб, призначених у
встановленому порядку в СЗБ Укрморфлоту на посади, що підлягають
заміщенню начальницьким складом органів  внутрішніх  справ,
здійснюється з одночасним присвоєнням їм відповідних спеціальних
звань.
   Зарахування і звільнення із кадрів МВС України провадиться
відповідно до Положення про проходження служби  рядовим  і
начальницьким складом органів внутрішніх справ України та в
порядку, встановленому цим Міністерством і Укрморфлотом.
   Граничні спеціальні звання  за  зазначеними  посадами
визначаються за поданням президента  Укрморфлоту  Міністром
внутрішніх справ України.
   12. Внутрішній розпорядок у підрозділах СЗБ Укрморфлоту,
підлеглість і дисципліна особового складу регулюються відповідними
статутами, а також актами, що видаються Укрморфлотом і МВС
України. Службові посвідчення особового складу СЗБ Укрморфлоту
видаються органами внутрішніх справ.
   13. Для виконання службових обов'язків особовий склад СЗБ
Укрморфлоту, який перебуває у кадрах МВС України, забезпечується
засобами індивідуального захисту, активної оборони і зв'язку,
спеціальними засобами й вогнепальною зброєю за рахунок коштів
Укрморфлоту.
   14. Утримання СЗБ Укрморфлоту здійснюється за рахунок коштів
підприємств Укрморфлоту.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка