Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи відносно заборони діяльності компартії України


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
м. Київ          N 1502-XII     7 вересня 1991 року
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 46, ст. 625 )
 
   У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради України від
30 серпня 1991 року "Про заборону діяльності Компартії України"
( 1468-12 ):
   1. Виконкомам обласних, районних, міських, районних у містах
Рад народних депутатів створити комісії по вирішенню питань щодо
звільнення працівників відповідних партійних комітетів та інших
організацій, а також питань, пов'язаних з забороною діяльності
КПУ. До складу цих комісій включаються представники органів та
організацій, на баланс яких передано майно КПУ, і представники
організацій, що ліквідуються.
   2. Працівники партійних комітетів та інших організацій, що
ліквідуються, звільняються з роботи на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП
УРСР ( 322-08 ). В трудові  книжки  зазначених  працівників
ліквідаційною комісією вноситься такий запис:
   "Звільнений в зв'язку з ліквідацією підприємства (установи,
організації) п. 1 ст. 40 КЗпП УРСР (Указ Президії Верховної Ради
України від 30.08.1991 р. N 1468-XII)".
   Ліквідаційна комісія видає працівникам, які вивільняються,
трудові книжки, особисті профспілкові документи, довідки про їх
роботу  на  даному підприємстві, в установі, організації із
зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і
розміру заробітної плати.
   3. При реорганізації підприємств і організацій КПУ трудові
відносини за  згодою  працівників  продовжуються.  Припинення
трудового договору допускається, якщо в результаті реорганізації
має місце скорочення чисельності або штату працівників. В цих
випадках звільнення також проводиться по п. 1 статті 40 КЗпП УРСР.
В трудові книжки цих працівників вноситься такий запис:
   "Звільнений  в  зв'язку  з  реорганізацією  підприємства
(установи, організації) п. 1 ст. 40 КЗпП УРСР (Указ Президії
Верховної Ради України від 30.08.1991 р. N 1468-XII)".
   4. При  зміні  підпорядкованості  підприємств,  установ,
організацій не припиняється дія трудових договорів з працівниками,
які перебувають там у трудових відносинах (частина друга ст. 36
КЗпП УРСР). Особи, які не виявляють бажання продовжувати роботу на
цих підприємствах, в установах і організаціях, звільняються з
роботи за власним бажанням (ст. 38 КЗпП УРСР).
   Записи в трудовій книжці скріплюються печаткою організації,
на баланс якої прийнято майно, та підписом Голови ліквідаційної
комісії.
   5. Працівникам, яких звільняють з роботи на підставі п. 1
ст. 40 КЗпП УРСР, відповідно до Закону України про зайнятість
населення ( 803-12 ):
   а) виплачується  вихідна  допомога  в розмірі середнього
місячного заробітку;
   б) за ними зберігається на період працевлаштування, але не
більш як на три місяці, середня заробітна плата, з урахуванням
місячної вихідної допомоги, а також безперервний трудовий стаж;
   в) надається право на достроковий вихід на пенсію за півтора
року до встановленого законодавством строку особам, які мають
необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових
умовах).
   6. За вивільнюваними працівниками партійних комітетів та
інших організацій КПУ зберігається середня заробітна плата з дня
припинення діяльності КПУ до вирішення питання про їх звільнення.
   7. При звільненні працівників з роботи на підставі п. 1
ст. 40 КЗпП УРСР ліквідаційна комісія подає в державну службу
зайнятості відомості про їх вивільнення, вказуючи підстави і
строки  вивільнення,  найменування  професій,  спеціальностей,
кваліфікації і розмір оплати праці.
   Органам державної  служби  зайнятості  населення  вжити
необхідних заходів до своєчасного працевлаштування працівників,
які вивільняються з партійного апарату.
   8. Працівники,  які на законних підставах перебували на
квартирному обліку за місцем роботи, переводяться на облік за
місцем проживання або новим місцем роботи з урахуванням часу
перебування на обліку за попереднім місцем роботи відповідно до
п. 22 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень, затверджених постановою Ради
Міністрів УРСР 11 грудня 1984 р. N 470 ( 470-84-п ).
   9. Працівники, які вивільняються з партійного апарату, не
можуть бути обмеженими в зайнятості будь-яких посад відповідно до
їх фахової підготовки та досвіду роботи. На них повною мірою
поширюються передбачені трудовим законом пільги та гарантії.
Будь-яке обмеження їхніх прав та свобод не допускається.
 
 
 Голова Верховної Ради України              Л.КРАВЧУК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка