Законы Украины

Новости Партнеров
 

Заява Верховної Ради України з приводу укладення Україною Угоди про співдружність незалежних держав


              З А Я В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Заява Верховної Ради України з приводу укладення
      Україною Угоди про співдружність незалежних
               держав
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 13, ст. 180 )
 
   Ратифікована 10 грудня 1991 року Верховною Радою України
( 1958-12 ) Угода про співдружність незалежних держав ( 997_077 )
із Застереженнями до неї забезпечує незалежність України як
держави. Разом з тим має місце неоднозначне тлумачення як окремих
положень Угоди, так і загального її спрямування офіційними колами
сторін, що її уклали. Мова зайшла прямо про призначення Угоди як
основи для створення нової союзної держави.
   Відповідно до  положень  Віденської  конвенції про право
міжнародних договорів ( 995_118 ) з моменту ратифікації Угоди
обов'язковими  для України є ті положення Угоди, підписаної
Президентом України, до яких не зроблені застереження, а також
Застереження до Угоди, схвалені Верховною Радою України.
   У своєму  підсумку  ратифікована Верховною Радою України
Мінська Угода із застереженнями для України означає наступне:
   1. Згідно  з  Актом  проголошення  незалежності  України
( 1427-12 ) від 24 серпня 1991 року та волевиявленням народу
України, здійсненим шляхом всеукраїнського референдуму, Україна є
і залишається за своїм правовим статусом незалежною державою -
суб'єктом міжнародного права.
   2. Україна заперечує перетворення співдружності незалежних
держав  на  державне  утворення із своїми органами влади і
управління.
   3. Україна заперечує надання співдружності незалежних держав
статусу суб'єкта міжнародного права.
   4. Координаційні інститути в рамках співдружності не можуть
мати владний характер. Їхні рішення є рекомендаційними.
   5. Здійснюючи  зовнішню  політику  самостійно,  Україна
вступатиме в консультації з іншими державами співдружності.
   6. Кордон між Україною - з одного боку та Росією і Білорусією
- з іншого є державним кордоном України, який є недоторканим.
Лінія його проходження, визначена Договором між Україною і Росією
1990 року і Договором між Україною і Білорусією 1990 року,
лишається незмінною незалежно від того, чи є Україна стороною
Угоди чи ні.
   7. Україна створюватиме власні  Збройні  Сили  на  базі
розташованих на її території Збройних Сил колишнього СРСР.
   8. Україна прагнутиме набути статусу без'ядерної держави
шляхом знищення усіх ядерних арсеналів під ефективним міжнародним
контролем і на підставі Декларації про державний суверенітет
України ( 55-12 ) не входитиме до військових блоків.
   9. Перебування стратегічних збройних сил на території України
є тимчасовим. Їхній правовий статус і термін перебування на
території України мав бути  визначений  Законом  України  і
спеціальною міждержавною угодою, укладеною між державами, на
території яких розміщена ядерна зброя колишнього СРСР.
   10. Україна створюватиме власну відкриту економічну систему
шляхом запровадження власної грошової одиниці, створення власних
банківської та митної систем, розвитку власних систем транспорту і
зв'язку, а також участі у регіональних та міжрегіональних ринках.
   11. Спори щодо тлумачення і застосування норм Угоди Україна
вирішуватиме шляхом переговорів на основі міжнародного права.
   12. Україна залишає за собою право не тільки припиняти, а й
припинити свою участь в Угоді або окремих її статтях.
   13. Україна гарантую виконання міжнародних зобов'язань, що
випливають для неї з договорів колишнього Союзу РСР, відповідно до
свого національного законодавства.
   Викладене в пунктах 1-13 цієї Заяви є офіційним тлумаченням
Мінської Угоди і обов'язковим для діяльності Президента України,
Прем'єр-Міністра України та інших структурних ланок виконавчої
влади.
 
 
 Верховна Ради України
 
 м. Київ, 20 грудня 1991 року
     N 2003-XII
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка