Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення захисту республіканського ринку сільськогосподарської продукції в 1991 році


        КАБіНЕТ МіНіСТРіВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 10 липня 1991 р. N 80
                Київ
     Про забезпечення захисту республіканського ринку
      сільськогосподарської продукції в 1991 році
 
   З метою забезпечення формування необхідних обсягів державних
ресурсів  сільськогосподарської  продукції, передусім зерна і
м'ясомолочних продуктів,  відповідно  до  урядової  Програми
надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу
її з кризового стану ( 1291-12 ), затвердженої Верховною Радою
Української РСР, та Постанови Президії Верховної Ради УРСР від
5 липня 1991 р. "Про надання повноважень Кабінету Міністрів
Української РСР для забезпечення формування необхідних обсягів
державних ресурсів сільськогосподарської продукції" ( 1331-12 )
Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. На доповнення до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів
УРСР від 18 червня 1991 р. N 42 ( 42-91-п ) заборонити на період
виконання державного замовлення в цілому по республіці згідно з
додатками N 1 і 2 вивіз з будь-якою метою за межі України
сільськогосподарської продукції.
   Заборонити здійснювати  біржові  операції,  пов'язані  з
вивезенням зазначеної продукції за межі республіки.
   У разі  порушення  колгоспами,   радгоспами,   іншими
сільськогосподарськими     підприємствами,    фермерськими
господарствами, кооперативами та іншими юридичними особами цих
вимог продукція, що вивозиться, вилучається в державні ресурси з
відшкодуванням її вартості за державними закупівельними цінами.
   При виявленні  фактів  реалізації  за  межі  республіки
сільськогосподарської продукції вся виручка перераховується до
республіканського та місцевих бюджетів (по 50 процентів)  і
стягується штраф у розмірі вказаної виручки.
   2. Міністерству  транспорту УРСР, Українському об'єднанню
цивільної авіації "Авіалінії України", управлінням Донецької,
Львівської,   Одеської,   Південної,   Південно-Західної,
Придніпровської залізниць, Українському міжгалузевому державному
об'єднанню  річкового  флоту  "Укррічфлот",  Чорноморському і
Азовському морським та Радянському Дунайському  пароплавствам
здійснювати  вивіз  сільськогосподарської  продукції  за межі
республіки  тільки  до  союзного  фонду  і  відповідно  до
міжреспубліканських  угод  (договорів),  що  підтверджується
необхідними документами.
   3. Міністерству сільського господарства УРСР,  Державному
комітетові УРСР по хлібопродуктах, Міністерству юстиції УРСР в
десятиденний строк розробити  і  затвердити  порядок  вивозу
сільськогосподарської продукції за межі України.
   4. Державному комітетові УРСР по хлібопродуктах забезпечити
приймання на збереження зерна від колгоспів, радгоспів та інших
державних господарств.
   5. Міністерству економіки УРСР, Міністерству статистики УРСР,
Державному комітетові УРСР по хлібопродуктах  і  Укоопспілці
розробити систему звітності та контролю за ходом продажу державі
сільськогосподарської продукції.
   6. Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам створити на
місцях   оперативні   групи   для   запобігання   вивозу
сільськогосподарської продукції за межі республіки.
   Залучити до  роботи  в  оперативних  групах  працівників
обл(рай)виконкомів, органів внутрішніх справ, фінансових органів,
податкових  інспекцій,  інспекцій  по  контролю  за  якістю
зернопродукції, карантинних служб і представників промислових
підприємств та громадських організацій.
   7. З метою недопущення вивозу сільськогосподарської продукції
за межі України Міністерству внутрішніх справ УРСР забезпечити
суворий контроль транспорту на всіх шляхах виїзду з республіки,
використовуючи   для   цього  стаціонарні  та  пересувні
контрольно-диспетчерські пункти.
   Дозволити працівникам міліції в разі необхідності знімати
пломби з автофургонів і контейнерів для їх перевірки з наступним
самостійним пломбуванням та належним документальним оформленням.
   8. Раді  Міністрів  Кримської  АРСР,  облвиконкомах  та
Міністерству внутрішніх справ УРСР вжити термінових заходів до
виявлення і припинення діяльності незареєстрованих транспортних та
посередницьких  організацій  по  перевезенню  та  реалізації
сільськогосподарської продукції.
   9. Раді Міністрів Кримської АРСР і облвиконкомам визначити в
кожній   області   підприємства   та  порядок  приймання
сільськогосподарської продукції, вилученої при вивозі її за межі
республіки.
   10. Доручити концерну "Укршляхбуд" за замовленням обласних
управлінь внутрішніх справ терміново виконати роботи по ремонту й
обладнанню стаціонарних і тимчасових постів державтоінспекції, на
яких здійснюватиметься контроль за вивозом сільгосппродукції.
   11. Міністерству сільського господарства УРСР, Державному
комітетові УРСР по хлібопродуктах, облвиконкомам, Міністерству
внутрішніх справ УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР негайно
забезпечити  обстеження  протипожежного  та санітарного стану
елеваторів, зерносховищ і хлібоприймальних пактів, вжити заходів
до запобігання виникненню пожеж на зернових ланах.
   12. Міністерству фінансів УРСР і Міністерству внутрішніх
справ УРСР установити суворий контроль за виконанням пункту 3
постанови Кабінету Міністрів УРСР від 4 липня 1991 р. N 67
( 67-91-п ) щодо створення спеціального фонду товарів народного
споживання для реалізації членам трудових колективів за продаж
державі зерна понад досягнутий у 1986 - 1990 роках середньорічний
рівень.
   13. Не для друку.
   14. Міністерству економіки УРСР за рахунок резерву Кабінету
Міністрів УРСР виділити Міністерству фінансів УРСР для податкових
інспекцій по 50 автомобілів "Москвич-2141" і "Нива".
   Раді Міністрів Кримської АРСР,  облвиконкомам  до  кінця
поточного року реалізувати за рахунок ринкових фондів районним
податковим інспекціям для службового користування  автомобілі
згідно з додатком N 3.
   15. Раді Міністрів Кримської АРСР і облвиконкомам створити
під керівництвом заступників голів штаби по забезпеченню поставок
сільськогосподарської продукції до державних ресурсів. Оперативно
інформувати Кабінет Міністрів УРСР про хід цієї роботи.
   16. Засобам масової інформації забезпечити широке висвітлення
в пресі, по радіо і телебаченню змісту та спрямованості заходів,
що вживаються Урядом республіки для збереження урожаю 1991 року і
стимулювання заготівлі зерна.
 
   Прем'єр-міністр УРСР                 В.ФОКІН
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР               В.ПЄХОТА
   Інд. 29, 22
 
                     Додаток N 1
               до постанови Кабінету Міністрів УРСР
                  від 10 липня 1991 р. N 80
 
 
               ПОСТАВКА
    сільськогосподарської продукції для державних потреб
              у 1991 році
                            (тис. тонн)
              Зернові         Олійні
              культури         культури
 
Кримська АРСР         730           58,9
   Області
 
Вінницька          1150           49
 
Волинська           140           -
 
Дніпропетровська       1260          317,8
 
Донецька           730          226,2
 
Житомирська          150           -
 
Закарпатська         15            0,1
 
Запорізька          1220          302,7
 
Івано-Франківська       80           3
 
Київська           410           1,6
 
Кіровоградська        1200          230,9
 
Луганська           660          215
 
Львівська           130           10
 
Миколаївська         1060          200,4
 
Одеська           1275          227,2
 
Полтавська          1090          112,2
 
Рівненська          120           5
 
Сумська            585           17
 
Тернопільська         470           8
 
Харківська          1130          220,2
 
Херсонська          1250          120,2
 
Хмельницька          800           6,7
 
Черкаська           870           57,2
 
Чернівецька          120           0,7
 
Чернігівська         355           -
------------------------------------------------------------------
   Всього         17000          2390
 
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР               В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 2
               до постанови Кабінету Міністрів УРСР
                  від 10 липня 1991 р. N 80
 
               ПОСТАВКА
    сільськогосподарської продукції до республіканського
       і загальносоюзного фондів у 1991 році
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
           |М'ясо і    |Молоко і    |Яйця і
           |м'ясопродукти |молокопродукти |яйцепродукти,
           |       |        |млн. штук
------------------------------------------------------------------
Кримська АРСР      31        28       300
   Області
 
Вінницька        89,5      527       175
 
Волинська        40       301       25
 
Дніпропетровська     16*       79,5*     109,2
 
Донецька        157*       721,5*      40*
 
Житомирська       48       360       18,7*
 
Закарпатська       5        36*       12,1*
 
Запорізька        37       210       210
 
Івано-Франківська    17        35        6,5*
 
Київська        118       878       750
             0,8*       2,8*
 
Кіровоградська      60       415        77
 
Луганська        62,8*      183,3*      74,4
 
Львівська        14        58,5*      52
 
Миколаївська       48       270       108
 
Одеська         38       118       200
 
Полтавська        93       598       205
 
Рівненська        32       220        16,9*
 
Сумська         52       430        42
 
Тернопільська      50,5      325        70
 
Харківська        -        -        210
 
Херсонська        61       323        84
 
Хмельницька       65,5      471       130
 
Черкаська        88       380       155
 
Чернівецька       23       110        19,7
 
Чернігівська       82       565        20
 
м. Київ         250*      1420,8*      545*
 
м. Севастополь      27,4*      157,2*       91*
 
Інші споживачі      1,2*       2,9*       2,6*
 
Криворізький гірничо-   3,9*      14,9*       7,3*
збагачувальний
комбінат
------------------------------------------------------------------
   Всього      1092,5      6564       3016,3
 
_______________
* Дотація        519,1      2677,4       740,1
 
                              (тонн)
------------------------------------------------------------------
         | Картопля|Овочі | Плоди і | Виноград |Баштанні
         |     |   | ягоди  | столовий |культури
------------------------------------------------------------------
Кримська АРСР    1000  41700  114200   28400    -
   Області
 
Вінницька      68000  16400  64000    -     -
 
Волинська     123500  5000   -     -     -
 
Дніпропетровська   1616  30100   1700    -    7000
 
Донецька       815  7390   -     -     -
 
Житомирська     77800  5887   -     -     -
 
Закарпатська     1545  5340  22000    1400    -
 
Запорізька      898  32740  17100    -   29000
 
Івано-Франківська  2120   992   -     -     -
 
Київська      105955 205879  19800    -     -
 
Кіровоградська    1753  13105   -     -     -
 
Луганська       470  5700   -     -     -
 
Львівська      10783  5218   -     -     -
 
Миколаївська     1045  74400   800    3200  20000
 
Одеська       1481  53200   300    9500   7000
 
Полтавська      4438  31100   10300    -     -
 
Рівненська     80000  6000   -     -     -
 
Сумська      108100  15819   -     -     -
 
Тернопільська    78500  11890   -     -     -
 
Харківська      3200  4800   4700    -     -
 
Херсонська      712  33740   9700   4500  127000
 
Хмельницька    112900  16900   16800    -     -
 
Черкаська      7045  14000   2800    -     -
 
Чернівецька     2324  3000   4900    -     -
 
Чернігівська    250000  19700    900    -     -
----------------------------------------------------------------
   Всього    1046000 660000  290000   47000  190000
 
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР               В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 3
               до постанови Кабінету Міністрів УРСР
                  від 10 липня 1991 р. N 80
              РОЗРАХУНОК
       виділення службових легкових автомобілів
   для податкових інспекцій сільських районів у 1991 році
 
------------------------------------------------------------------
            |Загальна | У тому числі |Кількість
            |кількість | податкових  |легкових
            |податкових| інспекцій  |автомобілів, що
            |інспекцій | сільських  |виділяються
            |     | районів   |
------------------------------------------------------------------
Кримська АРСР        28     15       12
   Області
 
Вінницька          35     27       20
 
Волинська          19     14       12
 
Дніпропетровська       51     19       16
 
Донецька           63     18       16
 
Житомирська         30     23       18
 
Закарпатська         16     13       12
 
Запорізька          29     17       15
 
Івано-Франківська      19     14       13
 
Київська           33     24       19
 
Кіровоградська        28     21       17
 
Луганська          36     17       15
 
Львівська          32     19       16
 
Миколаївська         28     19       17
 
Одеська           40     26       20
 
Полтавська          36     25       20
 
Рівненська          18     14       12
 
Сумська           27     18       15
 
Тернопільська        18     16       14
 
Харківська          39     24       20
 
Херсонська          25     18       16
 
Хмельницька         24     19       17
 
Черкаська          27     20       17
 
Чернівецька         15     10       10
 
Чернігівська         28     22       18
 
м. Київ           15     -       -
 
м. Севастополь        5     -       -
------------------------------------------------------------------
   Всього         764     472      397
 
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР               В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка