Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення робочої групи по підготовці пакету законопроектів про місцеву владу


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про створення робочої групи по підготовці
       пакету законопроектів про місцеву владу
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 15, ст. 195 )
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити робочу групу по підготовці пакету законопроектів
про місцеву владу у такому складі:
   НОВИЦЬКИЙ      - заступник голови Комісії з  питань
Євген Антонович       діяльності  Рад народних депутатів,
              розвитку  місцевого  самоврядування
              (керівник робочої групи).
   БУТКО        - завідуючий сектором Інституту держави
Ігор Пилипович       і права АН України, професор, доктор
              юридичних наук (заступник керівника
              робочої групи).
   ВОЛОНЕЦЬ       - завідуючий  відділом   радянського
Віктор Іванович       будівництва  Секретаріату  Верховної
              Ради України  (заступник  керівника
              робочої групи).
   КОРНІЄНКО      - заступник  керівника групи наукових
Микола Іванович       консультантів Секретаріату Верховної
              Ради України, кандидат юридичних наук
              (заступник керівника робочої групи).
            Члени робочої групи
   АНДЖИЄВСЬКИЙ     - старший референт відділу у питаннях
Віталій Степанович     законодавства   і   правопорядку
              Секретаріату Верховної Ради України.
   ГРИНІВ        - голова підкомісії Комісії Верховної
Ігор Олексійович      Ради України з питань діяльності Рад
              народних депутатів, розвитку місцевого
              самоврядування.
   ДАВИДОВ       - старший   науковий   співробітник
Ренольд Костянтинович    Інституту держави і права АН України,
              кандидат юридичних наук.
   ДЕМИДОВ       - голова підкомісії Комісії Верховної
Григорій Вікторович     Ради України у питаннях законодавства
              і законності.
   КАВУН        - завідуючий  відділом  взаємодії  з
Михайло Григорович     комісіями Верховної Ради України та
              органами  місцевого  самоврядування
              Кабінету Міністрів України.
   КАМПО        - завідуючий   кафедрою  Львівського
Володимир Михайлович    державного   університету, кандидат
              юридичних наук.
   КАНАЄВ        - головний  консультант  сектору  по
Олег Ігорович        обслуговуванню Комісії Верховної Ради
              України  з  питань  діяльності Рад
              народних депутатів, розвитку місцевого
              самоврядування.
   ПРОЗОРОВСЬКИЙ    - старший    консультант   відділу
Іван Миколайович      радянського будівництва Секретаріату
              Верховної Ради України.
   РУДЕНКО       - член Комісії Верховної Ради України з
Василь Миколайович     питань  діяльності  Рад  народних
              депутатів,   розвитку   місцевого
              самоврядування.
   СЕЛІВАНОВ      - голова  Ленінської  районної  Ради
Анатолій Олександрович   народних депутатів м. Києва, доктор
              юридичних наук.
   ТЕПЛЮК        - старший консультант відділу у питаннях
Михайло Олексійович     законодавства    і    законності
              Секретаріату Верховної Ради України.
   ШКУРАТ        - головний   консультант   відділу
Михайло Олександрович    радянського будівництва Секретаріату
              Верховної Ради України.
   ЯВОРСЬКИЙ      - доцент кафедри радянського будівництва
Володимир Дмитрович     і  фінансового  права  Української
              юридичної академії, кандидат юридичних
              наук.
 
 
 Голова Верховної Ради України          І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 20 грудня 1991 року
     N 2015-XII
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка