Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення доповнень і змін до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями


 
            П О С Т А Н О В А
         РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
        І УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ
            ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
    Про внесення доповнень і змін до постанов Уряду УРСР
    з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями
 
   У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12 травня
1986 р. "Про внесення доповнень Житлового кодексу Української РСР"
і з метою дальшого вдосконалення житлового законодавства Рада
Міністрів Української РСР і Українська  республіканська  рада
професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
   Внести до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян
жилими приміщеннями доповнення і зміни, що додаються.
 
   Голова Ради Міністрів Української РСР       О.ЛЯШКО
   Голова Української республіканської
     ради професійних спілок            В.СОЛОГУБ
   м. Київ, 3 липня 1986 р.,
       N 241
 
                        Затверджені
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                       і Укрпрофради
                    від 3 липня 1986 р. N 241
            ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ,
     які вносяться до постанов Уряду УРСР з питань
      забезпечення громадян жилими приміщеннями
   1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від
11 грудня 1984 р. N 470 ( 470-84-п ) (ЗП УРСР, 1984 р., N 12,
ст. 80):
   1) доповнити пункт 14 абзацом такого змісту:
   "За рішенням трудових колективів підприємств і організацій у
колективних договорах можуть передбачатися для робітників  та
службовців, які мають право на першочергове  одержання жилих
приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва,  що
добилися високих показників у праці й беруть активну участь у
громадському житті, пільгові підстави визнання їх  потребують
поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем
роботи";
   2) з підпункту 4 пункту 29 виключити слова "(крім випадків,
коли сім'ю було взято на облік на пільгових підставах, а у члена
сім'ї нема такого права)";
   3) з абзаца першого пункту 30 виключити останнє речення;
   4) доповнити абзац перший  пункту  36  таким  реченням:
"Відповідно до  чинного  законодавства  на  підприємствах,  в
організаціях кількість жилої площі, що виділяється для цих цілей,
за рішенням трудових колективів може передбачатися у колективних
договорах";
   5) доповнити підпункт 9 пункту 44 абзацом такого змісту:
   "У колективному договорі може бути передбачено надання жилих
приміщень у  першочерговому  порядку  новаторам і передовикам
виробництва, вказаним у пункті 14 цих Правил".
   2. У підпункті 2 абзаца третього пункту 9 Примірного статуту
житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. N 186 ( 186-85-п ) (ЗП УРСР,
1985 р., N 5, ст. 41), слова "відповідно до статті 45 Житлового
кодексу УРСР" замінити словами "відповідно до частини другої
статті 21 і статті 45 Житлового кодексу УРСР".
   3. У Правилах обліку громадян, які бажають вступити до
житлово-будівельного кооперативу, затверджених постановою  Ради
Міністрів УРСР  і  Укрпрофради від 5 червня 1985 р. N 228
( 228-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 46):
   1) доповнити пункт 8 абзацом такого змісту:
   "Потребуючими поліпшення житлових  умов  при  взятті  на
кооперативний облік за місцем роботи визнаються також робітники і
службовці, для яких колективним договором установлені пільгові
підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при
забезпеченні жилою площею в будинках державного і громадського
житлового фонду";
   2) з підпункту 4 пункту 25 виключити слова: "(крім випадків,
коли сім'ю було взято на облік на  підставах,  передбачених
підпунктом 8 пункту 8 цих Правил,  а у члена сім'ї нема такого
права)";
   3) з абзаца першого пункту 26 виключити останнє речення.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка