Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік


              З А К О Н
     УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
        Про Державний бюджет Української РСР
              на 1990 рік
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1989, N 50, ст. 691 )
 
   Виконання Державного бюджету Української РСР в 1990 році
покликано забезпечити реалізацію в республіці постанови З'їзду
народних депутатів СРСР "Про основні напрями  внутрішньої  і
зовнішньої політики СРСР", поліпшення фінансового стану народного
господарства, недопущення зростання бюджетного дефіциту.
   Верховна Рада   Української  Радянської  Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
   Стаття 1. Затвердити поданий Радою Міністрів Української РСР
Державний бюджет Української РСР на 1990 рік з урахуванням
поправок постійних комісій Верховної Ради Української РСР по
доходах у сумі 37 420 600 тис. карбованців і по видатках у сумі
39 220 600 тис. карбованців.
   Затвердити граничний  розмір  дефіциту Державного бюджету
Української РСР на 1990 рік у сумі 1 800 000 тис. карбованців.
   Установити, що фінансування видатків бюджету здійснюється в
межах фактично одержаних доходів.
   Стаття 2. Затвердити республіканський бюджет Української РСР
на 1990 рік по доходах у сумі 30 810 934 тис. карбованців, по
видатках у сумі 21 009 347 тис. карбованців, відрахуваннях з
республіканського бюджету  до  бюджетів  областей  і  міст
республіканського підпорядкування  в  сумі  10  821 587 тис.
карбованців і граничний розмір дефіциту цього бюджету в сумі
1 020 000 тис. карбованців.
   Стаття 3. Включити в Державний бюджет Української РСР на
1990 рік бюджети областей і міст республіканського підпорядкування
по доходах у загальній сумі 17 431 253 тис. карбованців і по
видатках  у загальній сумі 18 211 253 тис. карбованців та
установити оборотну касову готівку по цих бюджетах у загальній
сумі 240 784 тис. карбованців, у тому числі по областях і містах
республіканського підпорядкування:
                     (тис. карбованців)
-----------------------------------------------------------
   Області   |  Доходи |  Видатки | Оборотна
         |      |       |касова готівка
-----------------------------------------------------------
Вінницька      690 576   720 576    8 380
 
Волинська      436 343   455 343    5 270
 
Ворошиловградська  803 143   838 143   14 019
 
Дніпропетровська 1 127 433  1 178 433   17 703
 
Донецька     1 293 533  1 355 533   23 001
 
Житомирська     645 857   673 857    7 455
 
Закарпатська    396 068   413 068    5 240
 
Запорізька     646 022   675 022    8 920
 
Івано-Франківська  461 975   481 975    5 770
 
Київська      730 364   762 364    7 570
 
Кіровоградська   514 439   536 439    6 100
 
Кримська      703 083   735 083    10 065
 
Львівська      789 936   823 936    10 980
 
Миколаївська    573 710   598 710    5 913
 
Одеська       913 482   953 482    11 148
 
Полтавська     578 667   603 667    7 208
 
Ровенська      436 411   455 411    4 920
 
Сумська       569 132   594 132    8 098
 
Тернопільська    476 495   497 495    6 070
 
Харківська     968 253  1 011 253    14 894
 
Херсонська     515 427   537 427    5 905
 
Хмельницька     544 774   568 774    6 987
 
Черкаська      574 336   599 336    7 881
 
Чернівецька     350 688   365 688    5 020
 
Чернігівська    623 171   650 171    7 402
 
м. Київ       944 689   996 689    16 265
 
м. Севастополь   123 246   129 246    2 600
   Доручити Міністерству фінансів УРСР урегулювати шляхом прямих
розрахунків між республіканським бюджетом та бюджетами областей і
міст республіканського підпорядкування зміни обсягів цих бюджетів,
що випливають з поправок, прийнятих Верховною Радою СРСР при
затвердженні Державного бюджету СРСР на 1990 рік, і заходів щодо
збільшення доходів відповідно до статей 3 і 4 Закону СРСР від
31 жовтня 1989 р. "Про Державний бюджет СРСР на 1990 рік".
   Стаття 4. Установити доходи республіканського бюджету на 1990
рік:
                        (тис. карбованців)
   Платежі державних підприємств і
   організацій з прибутку (доходу)       6 169 628
   Відрахування від податку з обороту     12 411 260
   Доходи від зовнішньоекономічної
   діяльності                   52 720
   Кошти державного соціального
   страхування                 7 501 100
   Прибутковий податок з населення       3 122 000
   Інші податки, збори та неподаткові
   надходження                 1 554 226
   Стаття 5. Установити в республіканському бюджеті на 1990 рік
асигнування на фінансування поточних видатків по експлуатації та
утриманню діючої мережі установ і організацій, на утримання
органів державної влади і управління та інші видатки, пов'язані з
простим відтворенням і підтриманням рівня соціального розвитку
суспільства, що склався, та забезпечувані фінансовими ресурсами в
першочерговому порядку, в сумі 18 776 137 тис. карбованців, у тому
числі на:
   Фінансування народного господарства     9 162 012
   Фінансування видатків по
   соціально-культурних заходах        8 947 491
       з них на:
     народну освіту, професійну підготовку
     кадрів, культуру, мистецтво і засоби
     масової інформації           1 124 819
     охорону здоров'я і фізичну культуру   191 622
     соціальне забезпечення         7 631 050
     утримання органів державної
     влади та управління           112 290
   Інші заходи                  554 344
   Стаття 6. Установити в республіканському бюджеті видатки на
цілі розширеного  відтворення,  пов'язані  з  фінансуванням
капітальних вкладень, що  забезпечують  структурну  перебудову
народного господарства, розширенням і удосконаленням соціальної
інфраструктури, нарощуванням науково-технічного  потенціалу  та
фінансуванням інших  заходів,  які  забезпечують новий рівень
економічного і соціального розвитку суспільства, в загальній сумі
2 233 210 тис. карбованців, у тому числі на:
   Фінансування централізованих капітальних
   вкладень та інших видатків по народному
   господарству                1 469 581
   Фінансування науки               291 188
   Фінансування розвитку соціальної сфери     472 441
   Стаття 7. Дозволити Раді Міністрів Української РСР з метою
покриття дефіциту республіканського та місцевих бюджетів  на
1990 рік випустити Державну республіканську внутрішню позику,
розміщувану на добровільних засадах серед державних, кооперативних
та інших громадських підприємств і організацій та кредитних
установ, на загальну суму 1 800 000 тис. карбованців, у тому числі
для областей, міст Києва і Севастополя - 780 000 тис. карбованців.
   Раді Міністрів  Української РСР установити умови випуску
вказаної позики і визначити конкретні організаційні заходи щодо
розгортання цієї роботи.
   Стаття 8. Затвердити на 1990 рік нормативи відрахувань до
бюджетів областей і міст республіканського підпорядкування:
   а) від податку з обороту і прибуткового податку з населення:
                       (в процентах)
-----------------------------------------------------------
   Області        Від податку  Від прибуткового
              з обороту     податку з
                       населення
-----------------------------------------------------------
Вінницька           87,9        40
 
Волинська           66,8        50
 
Ворошиловградська       27,8        20
 
Дніпропетровська       16,9        30
 
Донецька           10,2        25
 
Житомирська          76,4        25
 
Закарпатська         62,2        35
 
Запорізька           9,8        25
 
Івано-Франківська       46,7        30
 
Київська           53,6        50
 
Кіровоградська        88,7        100
 
Кримська           41,0        40
 
Львівська           14,0        20
 
Миколаївська         74,1        50
 
Одеська            22,3        20
 
Полтавська          30,7        20
 
Ровенська           93,6       100
 
Сумська            74,5        40
 
Тернопільська         87,0        50
 
Харківська          12,9        15
 
Херсонська          70,7        25
 
Хмельницька          92,0       100
 
Черкаська           44,0        50
 
Чернівецька          48,5        30
 
Чернігівська         79,6        40
 
м. Київ            5,2        20
 
м. Севастополь        79,2        50
   б) від податку на нежонатих, одиноких і малосімейних громадян
СРСР і прибуткового податку з колгоспів - 100 процентів;
   в) від  суми  реалізації облігацій Державної внутрішньої
виграшної позики 1982 року - 50 процентів;
   г) від податку з обороту відповідно до обсягу роздрібного
товарообороту державної і кооперативної торгівлі - 2 проценти (до
бюджетів Ровенської області - 3 проценти, Кіровоградської та
Хмельницької областей - 4 проценти);
   д) від суми платежів у бюджет з прибутку (доходу) підприємств
і організацій союзного підпорядкування - 12 процентів;
   е) від суми платежів у бюджет з прибутку (доходу) підприємств
і організацій республіканського підпорядкування - 10 процентів.
   Стаття 9. Встановити, що в 1990 році плата за трудові ресурси
та плата за воду, які вносяться підприємствами і організаціями
союзного та   республіканського   підпорядкування,  повністю
зараховуються до  місцевих  бюджетів  областей  і   міст
республіканського підпорядкування.
   Стаття 10. Встановити в республіканському бюджеті оборотну
касову готівку в розмірі до 1 процента від обсягу бюджету. Раді
Міністрів Української РСР спрямовувати  на створення оборотної
касової готівки додатково одержані доходи та економію у видатках
по республіканському бюджету.
   Стаття 11.  Верховна  Рада Української РСР відмічає, що
Державний бюджет Української РСР  на  1990  рік  в  умовах
надзвичайного  напруження  фінансів республіки спрямований на
оздоровлення економіки і вирішення невідкладних соціальних питань.
Його виконання вимагає від республіканських і місцевих органів
управління, усіх підприємств, об'єднань і організацій проведення
найсуворішого  режиму  економії і бережливості, максимального
підвищення ефективності виробництва.
   Стаття 12.  Доручити  Раді  Міністрів  Укараїнської  РСР
розглянути пропозиції і зауваження, викладені у висновку постійних
комісій Верховної  Ради  Української РСР, а  також висловлені
депутатами на засіданнях Верховної Ради Української РСР  при
обговоренні проекту Державного бюджету Української РСР на 1990
рік, і прийняти по них відповідні рішення.
 
 
 Голова Президії Верховної Ради
 Української РСР                   В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії Верховної Ради
 Української РСР                   М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 1 грудня 1989 р.
     N 8467-XI
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка